Autistický den hrdosti slavíme po celém světě 18. června. Povzbuzujme rozmanitost a bourejme diskriminaci

Autisté slaví svůj svátek plný hrdosti, odhodlání a společného úsilí. Pojďme je podpořit a oslavit s nimi Autistický den hrdosti.

Světový den hrdosti spojuje všechny autisty, víte kolik jich na světě je a jaké úskalí jim přináší život?

Základní fakta

Kdy se slaví18. června
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na založeníAspies for Freedom
Stát vznikuEvropa
Datum vzniku2005
Důvod vznikuzvýšení povědomosti o autistech

Historie dne věnovanému autistické hrdosti

Autistický den hrdosti se koná každý rok 18. června. Slaví se po celém světě a jeho důležitost vyzdvihuje hned několik organizací. Den věnovaný autismu se zrodil v hlavách pracovníků organizace s názvem Aspies for Freedom v roce 2005.

Datum 18. června bylo zvoleno proto, že v té době nejmladší člen skupiny AFF se narodil právě na tento datum.

Autismus je celosvětový problém.
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o dni věnovanému autismu

Mezi zajímavosti dne věnovanému autistům je fakt, že jej vymysleli a spravují sami autisté v čele s organizací AFF. Pojďme se podívat na další informace, které den autistů skrývá.

 • Skupina Aspies for Freedom se inspirovala jiným slavným dnem – Gay Pride a stylizovala se do něj.
 • Duhový symbol nekonečna je hlavním symbolem tohoto dne.
 • Autistický den má 5 symbolických písní, které napsali autisté.
 • V tento den se koná mnoho akcí věnovaných jen autistům.
 • Autisté se často setkávají s diskriminací, přitom někteří z nich mohou normálně pracovat, mít rodinu a žít bez omezení.

Autistické děti mohou mít také problémy s adaptací na nové situace a rutinní změny.

Proč se slaví světový den hrdosti autistů?

Den věnovaný autistické hrdosti slavíme s cílem oslavit rozmanitost lidí s autismem a zvýšit povědomí o tom, že autismus je přirozenou součástí lidské rozmanitosti. Osoby s autismem často čelí diskriminaci a nepochopení v běžném životě, a proto je důležité, aby se tento den slavil a aby se lidé o autismu dozvěděli více.

18. června slouží také jako příležitost pro osoby s autismem a jejich rodiny, aby se setkaly s dalšími lidmi s autismem, našly podporu a porozumění a aby se cítily součástí větší komunity.

Autistický den hrdosti nemá ve svém názvu hrdost náhodou, tento den je také důležitý pro to, aby osoby s autismem mohly být hrdé na svou identitu a mohly se zaměřit na své silné stránky a schopnosti.

Který den se slaví?

Rok18. června
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Objevte podobné články

Akce konané na podporu autistů a jejich dne

Zde jsou některé akce, které se mohou konat v rámci oslav Autistického dne hrdosti:

 • Průvody – mají za cíl zvýšit povědomí o autismu a oslavovat rozmanitost.
 • Festivaly – mohou zahrnovat hudební vystoupení, taneční vystoupení, ukázky výtvarného umění, prezentace projektů a další aktivity.
 • Workshopy – poskytování informací a nápadů pro rodiny a osoby s autismem, například na téma zlepšení komunikace, sociálních dovedností a zvládání stresu.
 • Přednášky – odborníci na autismus nebo samotné osoby s autismem, kteří sdílí své zkušenosti a názory.
 • Umělecké výstavy – výstavy děl vytvořených osobami s autismem, aby se ukázala jejich kreativita a schopnosti.
 • Sportovní akce – turnaje v kulečníku, bowlingu nebo basketbalu, aby se osoby s autismem mohly zapojit do sportovních aktivit a aby se podpořila fyzická aktivita.
 • Setkání a diskuse – s rodinami, lidmi s autismem a odborníky, aby se sdílely zkušenosti a poradilo se s problémy.
 • Online kampaně – na sociálních sítích, aby se šířilo povědomí o Autistickém dni hrdosti a aby se osoby s autismem cítily podporovány a slyšeny.
 • Charity akce – sbírky pro organizace podporující osoby s autismem.
 • Filmy a dokumenty – promítání o autismu, aby se lidé dozvěděli více o tomto stavu a aby se zvýšilo povědomí a pochopení.

Organizace, které se podílejí na pomoci lidem s autismem

Existuje mnoho organizací, které se specializují na pomoc lidem s autismem a jejich rodinám. Některé z nich jsou:

 • Autism Speaks – nezisková organizace, která podporuje výzkum a propagaci osvěty o autismu, zlepšení diagnostiky a léčby a podporuje rodiny s dětmi s autismem.
 • The Autism Society – americká organizace, která podporuje osoby s autismem a jejich rodiny, poskytuje informace a zdroje, bojuje proti diskriminaci a podporuje výzkum.
 • National Autistic Society – britská charitativní organizace, která se zasazuje o zlepšení životů osob s autismem a jejich rodin, poskytuje informace a podporu.
 • Autistica – britská charitativní organizace, která se zasazuje o financování výzkumu, aby se zlepšila diagnostika a léčba autismu.
 • Autism Europe – nevládní organizace, která zastupuje zájmy osob s autismem a jejich rodin v Evropě a poskytuje informace a podporu.
 • The ARC – americká nezisková organizace, která podporuje osoby s mentálním postižením, včetně osob s autismem, a jejich rodiny.
 • Autism Research Institute – nezisková organizace, která podporuje výzkum autismu a alternativní léčebné přístupy.
 • Autism Society of America – nezisková organizace, která poskytuje informace, zdroje a podporu pro rodiny s dětmi s autismem a podporuje výzkum.
 • Asperger’s Association of New England – organizace, která se zasazuje o zlepšení životů osob s Aspergerovým syndromem a jejich rodin v Nové Anglii.
 • Autism Ontario – nezisková organizace, která poskytuje informace a podporu pro osoby s autismem a jejich rodiny v Ontariu v Kanadě.
Autisté si zaslouží vzdělání a začlenění do společnosti
Zdroj: istockphoto.com

Co je to autismus?

Autismus je neurovývojová porucha, která ovlivňuje sociální interakce, komunikaci a chování.

Lidé s autismem mohou mít různé úrovně závažnosti a projevů, a proto se také hovoří o autistickém spektru.

Příznaky: problémy s verbální a neverbální komunikací, narušený sociální kontakt, opakující se chování a zájmy, obtíže s porozuměním emocionálních projevů druhých lidí.

Příčiny: autismus se obvykle projevuje v dětství, ačkoli může být diagnostikován i v pozdějším věku. Příčina autismu není zcela jasná, ale pravděpodobně hrají roli jak genetické, tak i environmentální faktory.

Diagnostika: autismu se obvykle diagnostikuje prováděním klinického hodnocení, které zahrnuje rozhovory s dítětem a jeho rodiči, sledování chování a interakce s ostatními, a standardizované testy.

Kritéria pro diagnostiku autismu

Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10) a diagnostický manuál psychiatrických poruch (DSM-5) obsahují kritéria pro diagnostiku autismu. Tyto kritéria se zaměřují na tři hlavní oblasti, které jsou postiženy u lidí s autismem:

 1. Sociální interakce – problémy s navazováním a udržováním sociálních vztahů, narušení nonverbální komunikace a porozumění sociálním situacím a normám.
 2. Komunikace – omezené schopnosti verbální i neverbální komunikace a porozumění řeči druhých lidí.
 3. Chování – opakující se chování, stereotypy a zájmy, obtíže s přizpůsobením se změnám v prostředí, přecitlivělost na zvuky, světlo a doteky.

Diagnostika autismu může být obtížná, zejména u lidí s mírnějšími příznaky, a proto se obvykle provádí multidisciplinárním týmem zahrnujícím psychologa, psychiatra, logopeda a další specialisty.

Může být také nutné provést vyšetření k vyloučení jiných možných příčin projevů, jako jsou například sluchové nebo zrakové potíže.

Autismus lze diagnostikovat u malých dětí od 18 měsíců.

Léčba: autismus se nedá vyléčit, ale existuje řada terapeutických metod a intervencí, které mohou lidem s autismem velmi výrazně změnit a zlepšit život.

Hlavní terapeutické přístupy

Každá osoba s autismem má své specifické potřeby a přístup k terapii by měl být přizpůsoben individuálně. Důležité je také poskytnout osobě s autismem vhodné vzdělání a pracovní příležitosti, aby se mohla plnohodnotně zapojit do společnosti a dosáhnout svého potenciálu.

Léčba zahrnuje:

 • Aplikované behaviorální analýzy (ABA) – metoda zaměřená na zlepšení sociálních a komunikačních dovedností, snížení opakujícího se chování a podporu nezávislosti.
 • Terapie zaměřené na rodinu – pomáhá rodině a dalším členům okolí pacienta, aby lépe porozuměli autismu a naučili se efektivně komunikovat s osobou s autismem.
 • Terapie zaměřené na komunikaci – pomáhá lidem s autismem zlepšit své schopnosti verbální a neverbální komunikace a porozumění řeči druhých lidí.
 • Farmakoterapie – některé léky mohou být použity k léčbě některých symptomů autismu, jako jsou například hyperaktivita, úzkost a deprese.
 • Terapie zaměřené na senzorické potíže – pomáhá lidem s autismem zvládat svou přecitlivělost na zvuky, světlo, doteky a další podněty z okolí.
Statistické údaje o autistech
Zdroj: holycrossFL

Statické údaje o autismu

Lidé, kteří trpí autistickým onemocněním mají velmi širokou škálu obtíží. Pojďme se podívat na některé zajímavé statistické údaje o tomto onemocnění:

 • Podle světových statistik trpí autismem 1 dítě ze 100, což představuje asi 1,5% populace
 • Prevalence (podíl počtu osob) se od roku 2000 zvýšila o 178%
 • U chlapců se autismus vyskytuje 4x častěji než u dívek
 • 75 milionů lidí žije s autismem
 • Země s nejvyšším počtem autistů je USA a Katar a nejnižší počet má Francie
 • Přibližně 40% dospělých s autismem nebylo nikdy zaměstnáno
 • Téměř 80% autistů má také nějakou formu mentálního postižení
 • 40% dětí s autismem má také epilepsii
 • 1/3 osob s autismem má mimořádné nadání např. v matematice, umění nebo hudbě
 • U 1 z 10 dětí je také diagnostikována porucha pozornosti ADHD
 • 1/3 autistů trpí úzkostí
 • 50% všech dospělých autistů žije s členem svém rodiny (otec, matka, teta, babička)

Často kladené otázky

Víte kdy se slaví Světový den autismu?

Každý rok se po celém světě vyzdvihuje autistická hrdost 18. června

Víte co má společného Autistický den hrdosti a Gay Pride day?

Autisté se ztotožňují s LGBT dnem a vyzdvihují svou rozmanitost. Převzali duhovou vlajku, kterou doplnili o symbol nekonečna.

Kdy se dá zjistit, že dítě trpí autismem?

Diagnostika autismu se provádí již od 18. měsíce věku. Důležité je ale podotknout, že je zapotřebí několik odborných testů a specialistů na stanovení této diagnózy.

Autistický den hrdosti je důležitou příležitostí pro zvýšení povědomí o autismu a podpoření lidí s autismem v jejich boji za rovnost a přijetí. Tento den nám připomíná, že každý člověk je jedinečný a má právo na to, aby byl respektován a podporován v plnohodnotném životě bez ohledu na své rozdíly.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)