Datum Den Státní svátek
1. 1. 2024 Pondělí Jak se slaví Nový rok v Německu v roce 2024?
6. 1. 2024 Sobota Jak se slaví Tři králové v Německu v roce 2024?
8. 3. 2024 Pátek Mezinárodní den žen v Německu v roce 2024 (význam)
1. 5. 2024 Středa Jak se slaví Svátek práce v Německu v roce 2024?
15. 8. 2024 Čtvrtek Nanebevstoupení Panny Marie v Německu v roce 2024
20. 9. 2024 Pátek Mezinárodní den dětí v Německu v roce 2024
3. 10. 2024 Čtvrtek Jak se slaví Den německé jednoty v Německu v roce 2024?
31. 10. 2024 Čtvrtek Jak se slaví Den reformace v Německu v roce 2024?
1. 11. 2024 Pátek Jak se slaví Svátek všech svatých v Německu v roce 2024?
25. 12. 2024 Středa Jak se slaví 1. svátek vánoční v Německu v roce 2024?
26. 12. 2024 Čtvrtek Jak se slaví 2. svátek vánoční v Německu v roce 2024?

Německé svátky mají hlubokou symboliku, historický význam a jsou provázány s bohatými tradicemi.

Tyto svátky slouží jako příležitost ke vzpomínání na významné události, oslavě kulturního dědictví a posílení národní identity.

Svátky jsou také provázány s bohatými tradicemi a rituály. Lidé se scházejí s rodinou a přáteli, slaví společně a předávají si tradiční zvyky a obyčeje.

Pojďme se podívat na stručné informace o nejzajímavějších svátcích v Německu.

Svátky slavené po celém Německu

Nový rok

V Německu je „Neujahr“ nebo „Neujahrstag“, významným celostátním svátkem slaveným 1. ledna.

Nový rok v Německu je časem oslav, radosti a naděje, kdy lidé slaví přechod do nového roku s optimismem a nadšením. Je to den odpočinku a vzájemných setkání s rodinou a přáteli.

Jedním z nejznámějších novoročních tradicí v Německu je tzv. „Bleigießen“ (tavení olova). Jestliže se chcete dozvědět informace o tom, jak se olovo lije a jakou ukrývá symboliku, klikněte na článek Nový rok v Německu.

Velký pátek

Karfreitag je důležitým náboženským svátkem, který připomíná utrpení a smrt Ježíše Krista. Je to čas zbožnosti, ticha a modlitby, kdy se lidé připravují na náboženskou a duchovní stránku Velikonoc a chystají se na slavení.

Na Velký pátek se konají bohoslužby a obřady v kostelech po celé zemi. Mnoho věřících se účastní slavnostních procesí a památných bohoslužeb, které se zaměřují na utrpení a oběť Krista na kříži.

Tento den je také spojen s tradičními zvyky, jako je například postní jídlo, které může zahrnovat ryby a pokrmy bez masa.

Velikonoční neděle

V Německu se nazývá „Ostersonntag“ a je jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce. Jedná se o slavnostní den, který připomíná vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých.

Na Velikonoční neděli se konají bohoslužby a slavnosti v kostelech, které slouží k oslavě a připomenutí vzkříšení Krista. Lidé přinášejí květiny a věnce na bohoslužby a zdobí kostely a oltáře.

Tradiční velikonoční obyčeje jsou v Německu velmi rozšířené. Jedním z nich je hledání velikonočních vajec.

Kromě toho jsou běžné i jiné velikonoční obyčeje, jako je zdobení vajíček, pečení velikonočního beránka (Osterlamm) a výroba velikonočních dekorací, jako jsou věnce a větvičky s ozdobami.

Mezi tradiční pokrmy patří beránek, pečené šunky, zeleninové saláty a sladké dezerty jako například velikonoční dort.

Velikonoční pondělí

Ostermontag v Německu, je dalším významným svátkem spojeným s Velikonocemi. Připadá na pondělí následující po Velikonoční neděli.

Ostermontag je ve většině částí Německa oficiálním volným dnem. To znamená, že mnoho obchodů, bank a veřejných institucí je zavřeno.

Lidé mají volno a využívají tento den k odpočinku a strávení času s rodinou a přáteli.

V některých regionech Německa se konají tradiční jarní festivaly, které spojují křesťanské tradice s místními folklórními prvky.

Jedním z obyčejů spojených s Velikonočním pondělím je tzv. „Eierpecken“ (tloukání vajec). Lidé si přinášejí zdobená vajíčka a soutěží ve vzájemném tloukání o sebe. Ten, jehož vejce zůstane neporušené, vyhrává.

Svátek práce

Tag der Arbeit je v Německu celostátním svátkem slaveným 1. května.

Tento svátek je založen na mezinárodních tradicích a slouží k uznání a oslavě práce a pracujících.

Tradičním zvykem během Svátku práce je pořádání různých manifestací a demonstrací zaměřených na práva pracujících.

Svátek práce je ale také časem, kdy se lidé scházejí s rodinou a přáteli na pikniky, výlety do přírody nebo na veřejných prostranstvích, kde si užívají volného dne a slunečného počasí (pokud je to možné).

Nanebevstoupení Páně

Christi Himmelfahrt je křesťanský svátek slavený čtyřicátý den po Velikonocích. Tento svátek připomíná podle křesťanské tradice Ježíšovo vystoupení do nebes po svém vzkříšení.

Tento den je ve většině částí Německa oficiálním volným dnem. To znamená, že mnoho obchodů, firem a institucí je zavřeno. Lidé mají volno a využívají tento den k odpočinku, rekreaci a náboženským aktivitám.

V některých oblastech Německa se konají sportovní soutěže, výlety do přírody a pikniky. Je to čas pro odpočinek, duchovní zamyšlení a prožití času s rodinou a přáteli.

Svatodušní svátky

Pfingsten jsou v Německu křesťanskými svátky slavenými 50. den po Velikonocích. Tyto svátky připomínají seslání Ducha svatého na apoštoly a založení církve.

Jako svatodušní svátky se v Německu nazývají dva svátky, tedy Pfingstsonntag (Svatodušní neděle) a Pfingstmontag (Svatodušní pondělí).

Během těchto svátků se konají bohoslužby a slavnosti v kostelech, které zdůrazňují význam Ducha svatého v křesťanské víře.

Ve městech a vesnicích se konají průvody, taneční a hudební festivaly, jarmarky a další slavnostní akce. Lidé si mohou užít tradiční jídla, tance a zábavu.

Lidé využívají volných dnů k výletům, piknikům, sportovním aktivitám a relaxaci na čerstvém vzduchu. Mnoho lidí se vydává do přírody, na jezera nebo do hor.

Den německé jednoty

Tag der Deutschen Einheit je národním svátkem slaveným 3. října. Tento svátek připomíná historickou událost sjednocení Německa.

Během tohoto svátku se konají různé slavnosti, ceremonie a kulturní události po celém Německu. Největší oslavy se často konají ve městě, které symbolizuje důležitost sjednocení, například v hlavním městě Berlíně.

Oslavy zahrnují také průvody, trhy s regionálními produkty, výstavy a další aktivity, které představují německou kulturu, historii a jednotu.

Tento svátek má velký význam pro Německo jako příležitost k reflexi, projevení hrdosti na sjednocenou zemi a na oslavu míru a demokracie.

Je to také čas pro vzpomínku na období rozdělení a oceňování toho, jak daleko Německo od té doby pokročilo.

1. svátek vánoční

Erster Weihnachtstag je slavený 25. prosince a je jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků.

V průběhu prvního svátku vánočního jsou rodiny a přátelé často spolu a slaví vánoční tradice. Lidé si vyměňují dárky a tráví čas společně. Většinou se podávají pokrmy, které se skládají z tradičních pokrmů, jako je pečené maso, bramborový salát, kapr nebo kachna a vánoční pečivo.

Někteří lidé navštěvují vánoční trhy a zimní festivaly, které jsou běžné v mnoha německých městech.

2. svátek vánoční

Zweiter Weihnachtstag je dalším významným svátkem slaveným 26. prosince. Tento den je také nazýván jako svátek svatého Štěpána.

Druhý svátek vánoční má trochu odlišnou atmosféru než první svátek. Někteří lidé využívají druhý svátek vánoční k procházkám, sportovním aktivitám nebo k návštěvě vánočních trhů, které často pokračují i po prvním svátku.

Tento den je také často vyhrazen pro odpočinek a relaxaci po vánočním shonu.

Tradičními jídly během druhého svátku mohou být pokrmy, které zbyly z vánoční večeře prvního svátku.

V některých oblastech Německa se konají průvody, taneční akce, folklórní představení a další slavnostní události.

Svátky slavené v Sasku

Den reformace

Reformationsfest je národním svátkem slaveným 31. října. Tento svátek připomíná historickou událost – nástup reformace a Martin Lutherovo přibití 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu v roce 1517.

Během tohoto svátku se konají bohoslužby a slavnosti v kostelech.

V některých částech Německa se konají průvody, slavnosti a kulturní události, které reflektují význam reformace. Lidé si mohou užít tradiční jídla, koncerty, přednášky a další aktivity spojené s tímto historickým obdobím.

Lidé se zamýšlejí nad hodnotami a principy, které Martin Luther a další reformátoři představovali.

Den pokání a modlitby

Jedná se o národní svátek slavený druhou středu před adventem. Tento svátek má náboženský a kulturní význam pro obyvatele Německa.

Den pokání a modlitby je časem, kdy se lidé zamýšlejí nad svými činy, proviněními a hříchy a vyjadřují lítost. Je to příležitost k sebereflexi, modlitbě a obnově duchovního života. Během tohoto dne se konají bohoslužby v kostelech, ve kterých se lidé modlí, přemýšlejí nad svými činy a hledají odpuštění a pokání.

Většina obchodů je v Sasku zavřených, ostatní regiony mohou mít normálně otevřeno.

Svátky slavené v Bavorsku

Nanebevzetí Panny Marie

Mariä Himmelfahrt je katolickým svátkem slaveným 15. srpna. Tento svátek je spojen s náboženským významem a představuje představuje nanebevzetí těla a duše Panny Marie do nebeské slávy.

Tento den je důležitým katolickým svátkem, který připomíná význam Panny Marie a její nanebevzetí. Je to čas pro modlitbu, úctu a odpočinek. Lidé si mohou užít volný den a trávit ho s rodinou nebo účastí na kulturních událostech spojených s tímto svátkem.

Svátek Všech svatých

Allerheiligen je náboženským svátkem slaveným 1. listopadu. Tento svátek má katolický původ a je spojen s uctěním všech svatých.

Je to čas pro modlitbu, reflexi a vzpomínání na životy svatých. Lidé navštěvují kostely a hřbitovy, kde vyjadřují svou víru a uctívají památku světců. Je to také den, kdy se rodiny setkávají a tráví čas společně.

V Bavorsku je Svátek Všech svatých státním svátkem, což znamená, že mnoho obchodů a institucí je zavřeno a lidé mají volno.

Je to čas, kdy se rodiny často setkávají a společně navštěvují hroby svých blízkých, očišťují a zdobí je.

Svátky slavené v Durynsku

Slavnost Těla a Krve Páně

Fronleichnam jedná se o katolický svátek slavený ve čtvrtek po Slavnosti Svaté Trojice (v Německu je to obvykle 60 dní po Velikonocích). Tento svátek je spojen s uctěním Eucharistie, tedy těla a krve Ježíše Krista přítomné v hostii.

V kostelech se konají slavnostní bohoslužby, během kterých se slaví mše svatá, procesí a adorace Nejsvětější Svátosti.

Věřící nesou hostii v monstranci, jedná se o zvláštní pozlacenou nádobu, na průvodech, které procházejí ulicemi a veřejnými prostranstvími. Lidé v těchto průvodech vyjadřují svou víru a oddanost Eucharistii a provázejí ji modlitbou, písněmi a zvláštními rituály.

 

Státní svátky v Německu jsou důležitou součástí německé kultury a tradice. Tyto svátky mají historický a kulturní význam pro obyvatele Německa.

Články vám zodpoví nejhledanější otázky, popíší historii a jako bonus se dozvíte otevírací dobu nejznámějších obchodů. Jaký svátek vás nejvíce zajímá?