Den nulové diskriminace: Jak můžeme pomoci odstranit diskriminaci ve společnosti

Diskriminace a utlačování, v dnešní době velmi propírané téma.

Ať už diskriminace z náboženského hlediska nebo z rasistického, zastavme ji.

Zapojte se ke Dni nulové diskriminace.

Pomozte tím změně systému.

Základní fakta

Kdy se slaví22. března
Kde se slavíPo celém světě
Původ vznikuAmerika
Datum vzniku1977

Den nulové diskriminace a její význam

Den nulové diskriminace, také známý jako Mezinárodní den boje proti diskriminaci, je světový den, který se slaví každoročně 22. března. Tento den byl vyhlášen Organizací spojených národů v roce 1977 s cílem upozornit na problematiku diskriminace a podpořit boj proti ní. Diskriminace se může projevovat různými způsoby, jako například rasovou, náboženskou, sexuální orientací, tělesným omezením nebo sociálním postavením.

Tyto formy diskriminace mohou mít vážné následky pro ty, kteří jimi trpí, a mohou mít negativní dopad na společnost jako celek. Den nulové diskriminace připomíná potřebu bojovat proti diskriminaci ve všech jejích forech a zdůrazňuje důležitost vytvoření spravedlivější a rovnější společnosti pro všechny.

Den nulové diskriminace a její historie

Historie Dne nulové diskriminace sahá až do roku 1965, kdy byl Mezinárodní den boje proti rasismu prohlášen Organizací spojených národů (OSN). Tuto událost způsobila konference OSN v Ženevě, kde byly diskutovány otázky týkající se rasismu a diskriminace.

V roce 1977 byla na stejné konferenci OSN rozhodnuta změna názvu na Mezinárodní den boje proti diskriminaci a datum bylo posunuto na 22. března. Cílem této změny bylo zdůraznit, že diskriminace se netýká pouze rasismu, ale může mít různé forem.

V roce 1992 OSN prohlásila Decennium boje proti rasismu a diskriminaci, jehož cílem bylo posílit úsilí bojovat proti rasismu, diskriminaci a nacionalismu. V rámci tohoto desetiletí byly uspořádány různé konference a akce, které se věnovaly tématu diskriminace.

Dnes je Den nulové diskriminace je stále důležitým dnem, který připomíná potřebu bojovat proti diskriminaci ve všech jejích forech a podporuje snahu vytvořit spravedlivější a rovnější společnost pro všechny.

Středa22. březen 2023
Pátek22. březen 2024
Sobota22. březen 2025
Neděle22. březen 2026
Pondělí22. březen 2027
Středa22. březen 2028
Čtvrtek22. březen 2029
Pátek22. březen 2030
Sobota22. březen 2031
Pondělí22. březen 2032

Formy diskriminace

Existuje mnoho různých forem diskriminace, které se mohou projevovat na různých úrovních společnosti. Některé z nejběžnějších forem diskriminace jsou:

 1. Rasová diskriminace: Diskriminace na základě rasy nebo etnického původu. To může zahrnovat například diskriminaci při zaměstnání, bydlení nebo vzdělávání.
 2. Diskriminace na základě pohlaví: Diskriminace na základě pohlaví nebo genderu. To může zahrnovat například diskriminaci žen v pracovním světě nebo sexuální násilí.
 3. Diskriminace na základě sexuální orientace: Diskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity. To může zahrnovat například diskriminaci LGBT osob v pracovním světě nebo diskriminaci při poskytování služeb.
 4. Diskriminace na základě tělesného omezení: Diskriminace na základě tělesného omezení nebo zdravotního stavu. To může zahrnovat například diskriminaci při zaměstnání nebo při poskytování služeb.
 5. Diskriminace na základě náboženství: Diskriminace na základě náboženství nebo víry. To může zahrnovat například diskriminaci při zaměstnání nebo diskriminaci při poskytování služeb.
 6. Diskriminace na základě sociálního postavení: Diskriminace na základě sociálního postavení nebo ekonomického stavu. To může zahrnovat například diskriminaci při zaměstnání nebo při poskytování služeb.

Diskriminace může být intersekční, což znamená, že se může projevovat v různých formách současně a může ovlivňovat různé skupiny lidí. Například žena, která je diskriminována na základě svého pohlaví a svého náboženství, trpí dvojitou nebo dokonce trojitou formou diskriminace.

Objevte podobné články

Příklady diskriminace

Existuje mnoho příkladů diskriminace, které se mohou projevovat v různých oblastech společnosti. Zde jsou některé z nejběžnějších příkladů diskriminace a jejich dopady:

Rasová diskriminace v zaměstnání

Rasová diskriminace v zaměstnání se může projevovat například tím, že se lidé různých ras nebo etnických skupin nedostávají stejného zacházení při získávání zaměstnání v kariérním růstu. Tato forma diskriminace může mít vážné důsledky pro jednotlivce, jako jsou nižší platy a horší pracovní podmínky, což může vést k nižší kvalitě života a sociálnímu vyloučení. Dopady na společnost jsou také závažné, protože diskriminace v zaměstnání může vést k neefektivnímu využití talentů a k nižšímu hospodářskému růstu.

Diskriminace na základě pohlaví v pracovním světě

Diskriminace na základě pohlaví v pracovním světě se může projevovat například tím, že ženy dostávají nižší platy nebo mají horší příležitosti k rozvoji kariéry než muži. Dopady na společnost jsou také závažné, protože diskriminace v pracovním světě může vést k neefektivnímu využití talentů a knižšímu hospodářskému růstu. Navíc, ženy mohou být vystaveny sexuálnímu obtěžování a nátlaku.

Diskriminace na základě tělesného omezení

Diskriminace na základě tělesného omezení se může projevovat například tím, že osoby s tělesným omezením mají omezený přístup k zaměstnání, vzdělání nebo veřejným službám. Tato forma diskriminace může mít vážné důsledky pro jednotlivce, jako jsou nižší platy a horší pracovní podmínky, což může vést k nižší kvalitě života a sociálnímu vyloučení. Dopady na společnost jsou také závažné, protože diskriminace na základě tělesného omezení může vést k neefektivnímu využití talentů a k nižšímu hospodářskému růstu.

Je důležité si uvědomit, že diskriminace může mít různé formy a dopady, které se mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci a kontextu. Navíc, diskriminace může mít dlouhodobé a negativní dopady na mentální a fyzické zdraví jednotlivců, jako je například deprese, úzkost, vyšší riziko chronických onemocnění nebo nižší očekávanou délku života. Společnost jako celek může také trpět, protože diskriminace může vést k nižšímu hospodářskému růstu, nižší kvalitě veřejných služeb a vyšší míře sociálního vyloučení.

Jak se mohou jednotlivci i organizace zapojit ke dni nulové diskriminace

Existuje mnoho způsobů, jak se jednotlivci a organizace mohou zapojit do boje proti diskriminaci. Zde jsou některé možnosti:

 • Podpora: Podporovat organizace a skupiny, které se zabývají bojem proti diskriminaci, jako jsou například nevládní organizace, komunitní skupiny a právní centra.
 • Ovlivňování: Přispívat k diskuzi o diskriminaci a snažit se ovlivnit veřejné mínění a politiku v oblasti boje proti diskriminaci.
 • Péče o sebe: Dbejte na své vlastní zdraví a dobrou psychickou pohodu, abyste byli schopni účinně bojovat proti diskriminaci.
 • Osobní zodpovědnost: Přijmout osobní zodpovědnost za své vlastní chování a zajistit, abychom nebyli součástí problému, ale naopak se snažili být součástí řešení. Například, když vidíme nebo se dozvíme o diskriminaci, měli bychom se zamyslet nad tím, jak můžeme situaci zlepšit.
 • Pracovní prostředí: Vytvořit inkluzivní pracovní prostředí, kde se všichni cítí respektováni a bezpečně, a kde jsou diskriminace a sexuální obtěžování neakceptovatelné.
 • Spolupráce: Spolupracovat s jinými lidmi a organizacemi, kteří se také snaží bojovat proti diskriminaci, a sdílet znalosti a zkušenosti.
 • Role model: Být rolí model pro ostatní, a především pro děti a mládež, kteří jsou v procesu formování svých názorů a postojů.
 • Hlasování: Využívat svého práva volit a podporovat politiky a kandidáty, kteří se zavazují bojovat proti diskriminaci a prosazovat rovné příležitosti pro všechny.
 • Změna v chování: Snažit se změnit své vlastní chování a návyky, pokud jsou diskriminační nebo nerespektující, a učit se, jak se chovat v inkluzivní a respektující způsob.
 • Ukončení mlčení: Ukončení mlčení a odmítnutí tolerovat diskriminaci, kdykoli se setkáme s ní, a mluvit o ní otevřeně a upřímně.
 • Společenská odpovědnost: Podniky a organizace by měli přijmout svou společenskou odpovědnost a bojovat proti diskriminaci ve svém vlastním prostředí a při své činnosti.

‚Diskriminace je jako špatně vyřešený matematický problém. Nemůže existovat žádné řešení, dokud se nevyřeší samotný problém.“ – Nelson Mandela, bývalý prezident Jižní Afriky

Důležitost boje proti diskriminaci 

Boj proti diskriminaci je důležitý, protože diskriminace má škodlivé dopady na jednotlivce i na společnost jako celek. Diskriminace může vést k nižšímu hospodářskému růstu, nižší kvalitě veřejných služeb a vyšší míře sociálního vyloučení. Navíc, diskriminace může mít dlouhodobé a negativní dopady na mentální a fyzické zdraví jednotlivců, jako je například deprese, úzkost, vyšší riziko chronických onemocnění nebo nižší očekávanou délku života.

Boj proti diskriminaci musí být trvalé úsilí, protože diskriminace je stále přítomná ve společnosti. Je důležité udržovat tlak na změnu a pokračovat v boji proti diskriminaci, aby se zlepšila situace pro všechny skupiny, které jsou vystaveny diskriminaci. Je nutné neustále přezkoumávat a měnit diskriminační zákony a politiky, aby byly co nejefektivnější a nejspravedlivější. Kromě toho, je důležité vytvářet inkluzivní prostředí ve všech sférách společnosti, od pracovního prostředí, přes vzdělávání až po veřejné služby.

Je třeba se snažit o vytvoření společnosti, kde se každý cítí respektován a bezpečně, bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, náboženství, tělesné omezení, orientaci nebo jinou charakteristiku. Tuto společnost můžeme dosáhnout pouze tehdy, když budeme bojovat proti diskriminaci a podporovat rovnost.

„Diskriminace je odporná a nechutná věc. Není žádný důvod, proč bychom se jí měli účastnit.“ – Martin Luther King Jr., americký baptistický kazatel a bojovník za práva Afroameričanů

Často kladené otázky

Co je den nulové diskriminace?

Den nulové diskriminace je svátek, který se slaví každoročně 11. března a připomíná boj proti jakékoli formě diskriminace.

Proč se slaví den nulové diskriminace?

Slaví se, aby se povědomí o diskriminaci a jejích negativních důsledcích zvýšilo a podpořilo se boj proti ní.

Jak se slaví den nulové diskriminace?

Slaví se různými aktivitami, jako jsou diskuse, konference, workshopy, přednášky a kulturní akce, které zaměřují pozornost na problematiku diskriminace a podporují boj proti ní.

Proč je důležité bojovat proti diskriminaci?

Je důležité, protože diskriminace má negativní dopad na jednotlivce i společnost jako celek, a to v oblasti zdraví, vzdělání, práce a sociálního začleňování. Boj proti diskriminaci pomáhá vytvářet spravedlivější a inkluzivnější společnost.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)