Země slaví svůj velký den. Jak to celé začalo a jak se můžete připojit i vy?

Naše planeta je úžasné místo, ale potřebuje naši pomoc, aby prosperovala!

Proto každý rok 22. dubna slaví více než miliarda lidí Den Země.

Upozorňují tak na nutnost ochrany!

Zúčastněte se činností ke dni Země. Stačí posbírat odpadky v přírodě nebo vysadit strom.

Hned bude Země zase šťastnějším a zdravějším místem k životu.

Základní fakta

Kdy se slaví22. dubna
Kde se slavíSlaví se po celém světě! I u vás doma.
Datum vzniku1970
Důvod vzniku dneAlarmující míra znečištění
Cíl dneZvýšit povědomí o důležitosti ekologie
Země vzniku dneAmerika
Oficiální stránkyhttps://www.earthday.org/

Jak vznikl Den pro Zemi

Zajímalo vás někdy, jak tento celosvětově uznávaný den Země vznikl?

První Den Země se konal 22. dubna 1970.

Aktivista John McConnell ze San Franciska a senátor Gaylord Nelson z Wisconsinu požádali Američany, aby se připojili k občanské demonstraci.

Byly tu otázky ohledně:

 • toxické pitné vody
 • znečištění ovzduší
 • účinků pesticidů

Představte si…

 • Průmysl chrlil kouř a kal. Znečištění ovzduší bylo běžně přijímáno jako vůně blahobytu.

Až do tohoto bodu, zůstávala mainstreamová Amerika z velké části lhostejná k otázkám životního prostředí a k tomu, jak znečištěné životní prostředí ohrožuje lidské zdraví.

Scéna však byla připravena ke změně vydáním bestselleru Rachel Carsonové v New York Times Tiché jaro v roce 1962.

Tato kniha představovala zlomový okamžik!

Prodalo se více než 500 000 výtisků ve 24 zemích!

A tak zvýšila povědomí veřejnosti a zájem o živé organismy, tzv. životní prostředí a neoddělitelné vazby mezi znečištěním a veřejným zdravím.

Úctyhodných 20 milionů Američanů se tak připojilo k Nelsonově demonstraci a společně protestovalo!

Pohled na zemi s trávou a na modrou oblohu.
zdroj: pexels.com

První oslava

První Den Země byl jako exploze!

Účinně zvýšil povědomí o otázkách životního prostředí.

Pomohl proměně postojů veřejnosti!

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že po Dni Země 1970 následovala trvalá změna národních priorit.

 • 25 % americké veřejnosti prohlásilo ochranu životního prostředí za důležitý cíl, což představuje nárůst o 2 500 procent.

Den Země odstartoval environmentální desetiletí s třeskem, jak později prohlásil senátor Nelson.

Během 70. let 20. století byla přijata řada důležitých právních předpisů v oblasti životního prostředí! Podívejte se na ně:

 1. zákon o čistotě ovzduší
 2. zákon o zlepšování kvality vod
 3. zákon o ohrožených druzích
 4. zákon o kontrole toxických látek
 5. zákon o kontrole a rekultivaci povrchové těžby.

Dalším klíčovým vývojem bylo založení Agentury pro ochranu životního prostředí v prosinci 1970, která měla za úkol chránit lidské zdraví a chránit přírodní prostředí – vzduch, vodu a půdu.

Rok22. dubna
2023Sobota
2024Pondělí
2025Úterý
2026Středa
2027Čtvrtek
2028Sobota
2029Neděle
2030Pondělí
2031Úterý
2032čtvrtek
Na kdy vychází Světový den Země. Tabulka napoví.

Iniciativa Dne Země

Earth Day Initiative je organizace, která podporuje ekologické povědomí a řešení prostřednictvím partnerství se školami, komunitními organizacemi, podniky a vládami.

Činí tak prostřednictvím celoročních programů i každoročních akcí ke Dni Země.

Podívejte se na infografiku úmrtnosti v důsledku znečištění ovzduší.

Infografika úmrtnosti v důsledku znečištění ovzduší
zdroj: statista.com

Hlavní téma dne

Den naší planety má každoročně jiné téma.

Podívejte se, s jakými jste se v minulosti mohli setkat.

Možná vás přivedou k zamyšlení a k nápadům, jak můžeme Zemi pomoct i vy.

 • 2019 – Chraňte naše druhy
 • 2018 – Konec znečištění plasty
 • 2017 – Environmentální a klimatická gramotnost
 • 2016 – Stromy pro Zemi
 • 2015 – Jsme na řadě, abychom vedli
 • 2014 – Zelená města
 • 2013 – Tvář změny klimatu
 • 2012 – Mobilizovat Zemi
 • 2011 – Vyčistit vzduch
 • 2007 – Buďte laskaví k zemi

Investujte do naší planety

Jedno z odvážných témat Dne Země.

Klíčovým bodem je inovovat v širokém smyslu a implementovat spravedlivým způsobem.

Každá vláda, každý podnik a každý jednotlivec na tomto světě má svůj hlas.

Nebude existovat jeden člověk, který by to všechno dokázal.

 • Ale teď je ten čas!

Společně můžeme něco změnit. Musíme se chovat jako tým.

Udržitelnost je odpovědí na udržitelnou prosperitu.

 • Chytré a inovativní společnosti si uvědomují, že přechod na ekologii pomůže nám všem.

Nyní je životně důležité, aby se všichni vedoucí pracovníci zapojili do utváření budoucnosti pro udržitelnost.

Je čas využít výhod zelené ekonomiky a jejího přijetí. Všechny vlády potřebují povzbudit společnost, instituce a podniky, aby vytvořily rámec pro podporu stabilní budoucnosti.

Zpestřete si svůj den a podívejte se na krátký film o naší planetě.

One Earth - Environmental Short Film

Chraňte naše druhy

Vědci nám říkají, že nejlepším způsobem, jak chránit ohrožené druhy, je chránit místa, kde žijí.

Zapojte se dobrovolnictvím ve vašem místním přírodním centru nebo útočišti pro divokou zvěř.

Vydejte se na pozorování divoké zvěře nebo ptáků v okolních parcích.

Rekreace související s divokou přírodou vytváří miliony pracovních míst a podporuje místní podniky.

Země oslavuje svůj den. Jak můžete i vy?

Inspirujte se nápady k oslavě tohoto celosvětově uznávaného dne a přispějte tak k rozvoji naší planety!

 • Vysaďte stromy!
 • Vytvořte s rodinou budku pro ptáky.
 • Omezte používání plastu a přejděte na bezobalové nakupování.
 • Učte své děti o recyklaci a opětovném použití starých materiálů.
 • Zúčastněte se svozu odpadu z ulic, parků a dalších míst.
 • Zpívejte a tančete na akcích Dne Země.
 • Jděte na vzdělávací semináře a workshopy.
 • Podporujte udržitelnou módu.
 • Podporujte lidi v úsporách energie různými praktickými prostředky.
 • Učte lidi, že každý den jejich života je dnem Země, takže by se o Zemi měli denně starat.

Vysaďte stromy

Stromy hrají důležitou roli v životním prostředí.

Stromy jsou nezbytné pro regulaci klimatu, způsobují deště, zabraňují povodním a mnoho dalšího.

Jsou také nezbytné pro zajištění obživy a udržení života.

Zasaďte tedy co nejvíce stromů, abyste oslavili tento den a projevili svůj zájem o naši Zemi.

Ukliďte

Znečištění je jednou z nejsilnějších a bezprostředních hrozeb pro životní prostředí a následně i pro Zemi.

Životní prostředí je neustále poškozováno znečištěním různého druhu:

 1. znečištěním ovzduší
 2. znečištěním vody
 3. znečištěním půdy 

Všechna znečištění jsou způsobena lidskými faktory.

U příležitosti Dne Země se pusťte do úklidu okolo silnice nebo veřejného místa ve vaší komunitě nebo v jejím okolí.

Zhasněte

Opravdu ta lampa musí svítit, když je venku slunce?

Elektřina nevzniká jen tak – musí se vyrábět z věcí kolem nás.

Mnohokrát pochází z fosilních paliv (jako je uhlí, ropa nebo zemní plyn), která přispívají ke změně klimatu.

 • Ale je dobré vědět:

Elektřina může být také vyrobena z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, voda, slunce a dokonce i sloní trus!

Bez ohledu na to, odkud pochází, zkuste šetřit elektrickou energií tím, že budete používat pouze to, co potřebujete.

Zastavte proud

Mohlo by se zdát, že je všude, ale čistá pitná voda je omezený zdroj.

Ve skutečnosti mohou lidé využít méně než jedno procento vody na Zemi.

Vypnutím kohoutku při čištění zubů můžete obrovsky ušetřit.

Chcete-li ušetřit ještě více vody, sprchujte se kratší dobu!

Nakoukněte na akce, které se veřejně pořádají v tento den. Inspiraci můžete najít třeba na stránkách Dne Země.

Objevte podobné články

Zajímavosti jako inspirace do života

Staňte se hrdinou planety! Podívejte se na následují fakta!

 • Jeden opakovaně použitelný sáček za dobu své životnosti zabrání použití 600 plastových sáčků.
 • Recyklace jedné plechovky sody ušetří dostatek energie na napájení televizoru po dobu tří hodin.
 • Vypnutí počítače, když se nepoužívá, snižuje spotřebu energie o 85 procent.
 • Za každou ujetou míli místo ujeté se do vzduchu nedostane téměř jedna libra znečištění.

Slavná zamyšlení ke Dni Země

Na oslavu tohoto Dne Země vyzývám všechny členy sněmovny, aby podpořili legislativu zaměřenou na investice do zlepšení kvality vody v jezerech, řekách, potocích a ústích řek naší země.

Jerry Costello

Právě dnes je Den Země a já hlasuji, abychom začali investovat do bezpečné klimatické budoucnosti právě teď.

Jackie Spencer

Na Den Země oslavujeme všechny dary, které nám svět a příroda dává k dispozici. Uvědomujeme si naši úplnou závislost na jeho štědrosti. A uznáváme potřebu dobrého správcovství, aby se jeho plody zachovaly pro budoucí generace.

John Hoeven

Často kladené otázky

Jakou činností mohu přispět na ochranu životního prostředí?

Můžete začít jednoduše každodenním připomenutím zásad ekologického života. Vypínejte kohoutek, jakmile voda teče zbytečně. Zhasínejte světla, když není nutné svítit. Nepoužívejte igelitové tašky na jedno použití. Nakupujte bez obalu. Využívejte možnosti hromadné dopravy.

Co jsou to uhlíkové stopy?

Uhlíková stopa je celkové množství skleníkových plynů (včetně oxidu uhličitého a metanu), které jsou vytvářeny naší činností.
Mnoho z našich každodenních činností způsobuje emise skleníkových plynů. Emise skleníkových plynů produkujeme například spalováním benzínu a ropy nebo plynu pro vytápění domácností. Také používáním elektřiny vyrobené z uhlí, zemního plynu a ropy.

Jaká je největší hrozba pro naši planetu?

Největší hrozbou, které v dnešní době čelíme, je klimatická změna. Dramatické oteplování zasahuje do všech odvětví a mění celou strukturu naší planety.

Zastavte se na den Země i vy

Dnes je tento zemský den široce uznáván jako největší světský svátek na světě.

Každoročně jej přijímá víc jak miliarda lidí!

Chtějí tak změnit lidské chování a vytvořit globální, národní a místní změny politiky.

Boj za čisté životní prostředí nyní stále naléhavěji pokračuje, protože pustošení díky klimatickým změnám, je každým dnem zjevnější.

S rostoucím povědomím o naší klimatické krizi roste i mobilizace občanské společnosti!

Občané světa jsou rozčarovaní a chtějí jednat!

Frustrace z mezinárodní ekologické letargie stoupá

A tak lidé po celém světě povstávají a požadují mnohem větší opatření pro naši planetu a její obyvatele.

Připojte se k nim i vy! Na Den Země!

Autor článku
Šárka Kohoutová

Jsem autorka, která se zabývá významnými dny po celý rok. Zajímám se o jejich historii a kulturní dopad. Píšu o jejich významu pro lidi, rodiny a celou společnost. Vytvářím články, které pomohou čtenářům pochopit význam těchto dnů a jak je lze využít k rozvoji a posílení mezilidských vztahů.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)