Svátek nápadů a kreativity: Světový den duševního vlastnictví oslavuje svobodu tvorby a radí, jak své nápady chránit

26. dubna oslavuje celý svět inovátory, umělce a vynálezce a jejich přínos pro společnost.

Při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví se konají workshopy, soutěže a jiné akce.

Zjistěte, co všechno je duševní vlastnictví a jak ho můžete chránit.

Základní fakta

Kdy se slaví26. dubna
Kde se slavíPo celém světě.
Datum vzniku2000
Cíl dneŠířit informace o duševním vlastnictví, jeho důležitosti a ochraně.
Oficiální stránkywww.wipo.int

Historie a důvod vzniku

Světový den duševního vlastnictví se každoročně slaví 26. dubna.

Cílem dne je zvýšit povědomí tom, jakou roli hraje duševní vlastnictví v našem každodenním životě a upozornit na přínos inovátorů a umělců z celého světa. Připomíná, že autorství a tvorbu v jakékoliv podobě je třeba ctít a chránit.

Tato událost byla založena v roce 2000 Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), která chtěla zvýšit povědomí o tom, jak patenty, autorská práva a jiné duševní vlastnictví ovlivňuje náš každodenní život, a oslavit kreativitu tvůrců a inovátorů, která vede k rozvoji ekonomiky a společnosti po celém světě.

Duševní vlastnictví - autor
Zdroj fotografie: Pixabay.com

Datum bylo vybráno jako výročí dne, kdy byla přijata Úmluva o založení Světové organizace duševního vlastnictví. Ta vstoupila v platnost v roce 1970.

Oslavy jsou příležitostí upozornit na to, jak každý může hledat možnosti, jak své originální nápady proměnit ve skutečnost a třeba i uplatnit na trhu. Nezapomíná se ani na ženy a mladé autory, kteří jsou často studnicí nápadů.

Popularita dne rok od roku stoupá. Zapojení členských států do oslav Světového dne duševního vlastnictví od jeho založení v roce 2000 rapidně vzrostlo. Naposledy slavilo tento den 189 členských států.

Kdy oslavíme Světový den duševního vlastnictví v příštích letech?

RokDen duševního vlastnictví
2023středa
2024pátek
2025sobota
2026neděle
2027pondělí
2028středa
2029čtvrtek
2030pátek
2031sobota
2032pondělí
Na jaké dny vychází Světový den duševního vlastnictví v dalších letech, prozradí tabulka.

Co je to duševní vlastnictví?

Budete-li na internetu hledat, co to je duševní vlastnictví, najdete informaci o tom, duševní vlastnictví jsou nehmotné statky, které jsou výsledkem lidské tvůrčí činnosti.

Jednoduše řečeno jde o patenty, vynálezy, autorská práva nebo výsledky výzkumů. Světová organizace duševního vlastnictví je dělí do následujících kategorií:

Autorská práva

Jedná se o práva, která mají tvůrci ke svým literárním a uměleckým dílům. Může se jednat o knihy, hudbu, výtvarné umění, ale i filmy, reklamy či počítačové programy.

Patenty

Patenty jsou výlučná práva udělená na vynález, nový postup nebo řešení technického problému.

Ochranné známky

Jde o označení, které odlišuje zboží nebo služby jednoho podniku od jiných, nejčastěji grafické znázornění produktu. Všichni známe nápoj Coca Cola nebo hamburger od McDonalds.

Průmyslové vzory

Průmyslové vlastnictví chrání výsledky technické tvůrčí činnosti. Může jít o vzhled, tvar či barvu výrobku.

Zeměpisná označení

Jde o označení používané na produktech, které mají specifický zeměpisný původ a mají díky němu specifické vlastnosti nebo pověst. Jedná se například o vína z určité oblasti.

Obchodní tajemství

Jedná se o důvěrné informace, které mohou být prodávány nebo licencovány. Ví o nich jen omezená skupina osob a váží se k nim dohody o mlčenlivosti.

Aby toto všechno bylo možné považovat za duševní vlastnictví, musí být dostatečně jedinečné či originální.

Pouze když dílo splní určitá stanovená kritéria, bude způsobilé pro ochranu duševního vlastnictví. Například skladba nebo film mají nárok na ochranu autorských práv pouze v případě, že jsou originální. Podobně musí být technologie průkopnická, aby byla způsobilá pro patent. Kromě toho je vynálezce pro získání patentu povinen zveřejnit podrobnosti o svém vynálezu, aby ostatní mohli na technologii stavět.

Napsali jste knihu, vymysleli nový postup nebo znáte jiného autora či vynálezce? Nestyďte se a informujte se o právech duševního vlastnictví, která vám náleží.

Objevte podobné články

Ochrana duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je chráněno právní úpravou. Jeho ochranou se zabývají zákony každé země a Světová organizace duševního vlastnictví, které se snaží zabránit trestným činům zneužití duševního vlastnictví.

Trestný čin duševního vlastnictví je spáchán, když někdo vyrábí, prodává nebo distribuuje padělané nebo pirátské zboží, jako jsou patenty, ochranné známky, průmyslové vzory nebo literární a umělecká díla, za účelem komerčního zisku.

Díky právům duševního vlastnictví mají lidé přístup k některým z klíčových nástrojů, které potřebují k prosazení svých ambicí.

S duševním vlastnictvím se tak dá obchodovat, můžete ho koupit, prodat nebo licencovat, tedy poskytnout práva na jeho používání další osobě.

Proč je duševní vlastnictví tak důležité? Pokud jsou kreativní myšlenky přeměněny ve skutečnost a uvedeny na trh, umožňují vytvářet příjmy, nová pracovní místa a mít pozitivní dopad na ekonomiku a společnost.

Často kladené otázky

Jak získat patent?

Pokud chcete chránit výsledek své vynálezecké činnosti, musíte podat formální žádost. Tu potom posoudí Úřad průmyslového vlastnictví a rozhodne o udělení patentu.

Jak získat autorská práva?

Abyste získali autorská práva, nemusíte dělat nic. Jejich ochrana začíná v okamžiku, kdy jste dílo vytvořili, a žádnou žádost podávat nemusíte.

Jak získat ochrannou známku?

Je třeba podat přihlášku a vyplnit formulář. Žádost poté posoudí Úřad průmyslového vlastnictví.

Oslavte Světový den duševního vlastnictví

Světový den duševního vlastnictví se slaví po celém světě. Na oslavách se podílejí kanceláře , vládní agentury, právnické firmy, malé i velké podniky, mezinárodní a nevládní organizace, školy, univerzity a jejich studenti… Oslav se zkrátka může zúčastnit úplně každý!

Každoročně se oslavy konají v duchu konkrétního tématu. Za poslední roky to byly následující:

 • 2022 – IP and Youth Innovating for a Better Future – Duševní vlastnictví a mládež: Inovace pro lepší budoucnost
 • 2021 – IP and SMEs: Taking Your Ideas to Market – Duševní vlastnictví a malé a střední podniky: Uplatnění nápadů na trhu
 • 2020 – Innovate for a Green Future – Inovujte pro zelenou budoucnost
 • 2019 – Reach for Gold: IP and Sports – Dosáhněte na zlato: Duševní vlastnictví a sport

Jak oslavy a konané akce vypadají? Jedná se o nejrůznější konference, výstavy, workshopy, webináře a semináře věnované novinkám v autorském právu, ochranných známkách aj.

Světová organizace duševního vlastnictví pořádá od roku 2022 video soutěž. O tom, jak se jí můžete zúčastnit, najdete informace na oficiálních stránkách organizace.

Co všechno kromě soutěže můžete podniknout na Světový den duševního vlastnictví?

 • Pomozte šířit informace.
  Sdílejte na sociálních médiích své názory, články a organizované události. Nezapomeňte připojit hashtag #WorldIPDay.
 • Vzdělávejte se.
  Na výběr jsou semináře, webináře, konference či workshopy, na kterých si můžete rozšířit své vědomosti.
 • Zorganizujte vlastní akci.
  Zkuste oslovit školy či univerzity ve vašem okolí a poskytněte tak žákům a studentům podmínky pro růst v oblasti duševního vlastnictví.

Autor článku
Michaela Narecki

Jsem vystudovaná učitelka cizích jazyků. Již několik let žiji na vesnici v Polsku, kde si plním dětský sen o vlastním mini hospodářství. Ráda a pravidelně navštěvuji rodné Čechy, především milované České Švýcarsko.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)