Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením apeluje hlavně na podporu a bezbariérový přístup pro všechny

Zdravotních postižení může být mnoho. Mohou být lehká, středně těžká a závažná. Postižené osoby se musejí potýkat s nelehkým životem a Evropská unie se zavázala, že jim cestu zpříjemní a dopřeje všem stejné podmínky pro kvalitní život.

Víte jaké všechny kroky Evropská unie podnikla k začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti?

Osoby se zdravotním postižením, které mají fyzická omezení, by se měly podle EU bez obtíží dostat do všech veřejných budov. Jaká je realita?

Některá pracoviště nabízí pozice pro zdravotně postižené, s jakými lidmi se můžete nejčastěji v práci setkat?

Základní fakta

Kdy se slaví5. května
Kde se slavíEvropa
Stát vznikuBelgie
Kdo se podílel na vznikuEvropská Unie
Datum vzniku1998
Důvod vznikuPodpora práva začlenění osob se zdravotním postižením

Historie Evropského dne na podporu postižených osob

Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením byl vyhlášen Evropskou unii v roce 1998. Od té doby se tohoto významného dne účastní státy napříč EU. Hlavním cílem bylo začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti.

V dřívějších dobách bylo na osoby se zdravotním postižením pohlíženo z patra. Postižené osoby byly zavíráni do blázinců, kde byla velmi špatná hygiena, téměř nulové vycházky a osoby zde žily ve velmi tíživých podmínkách.

Na celém světě jsou bohužel stále taková zařízení, kde se k postiženým osobám nechovají dobře. Evropská unie se snaží přistupovat ke zdravotně postiženým obyvatelům s úctou a pomáhá jim začlenit se.

Začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu
Zdroj: istockphoto.com

Proč je důležité slavit den na podporu osob se zdravotním postižením?

Postižené osoby jsou mnohdy společností odstrkované a nechtěné. Evropská unie a mnohé organizace se snaží lidem ukázat, jak s postiženými komunikovat a jak s nimi žít. Pořádá mnoho programů na začlenění lidí do práce a klasického života.

Evropská unie a organizace mají několik cílů:

 • Chtějí dosáhnout lepší informovanosti široké veřejnosti o přístupu, právech a potřebách zdravotně postižených.
 • Snaží se začlenit zdravotně postižené do společnosti
 • Vytváří směrnice pro práci v kolektivu
 • Vymýšlí kampaně a diskuze pro veřejnost
 • Nastavuje pravidla jak upravit pracoviště pro začlenění osoby se zdravotním postižením
 • Poskytuje finanční pomoc pro firmy, které chtějí zaměstnat osobu se zdravotním postižením

Který den se slaví?

Rok5. května
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

Objevte podobné články

Akce konané na podporu lidí s postižením

Na Evropský den pro rovnoprávnost osob se koná mnoho akcí, do kterých se můžete zapojit i vy. Většina velkých měst po celé EU nabízí zajímavé akce, přednášky a setkávání.

Akce konané na podporu osob se zdravotním postižením:

 • Semináře a přednášky – informace týkající se práv osob se zdravotním postižením. Jak podpořit začlenění a rovnoprávnost.
 • Místní setkávánísetkání sousedů a obyvatel jednoho města s občany se zdravotním postižením.
 • Kulturní akce – výstavy, koncerty, galavečery a divadelní představení.
 • Sportovní akcebenefiční kampaně, běhy, jízdy na kole a další sporty, kterých se zúčastní široká veřejnost spolu s postiženými lidmi.
 • Osvětové kampaně – letáky, videa, plakáty, TV spoty a různé příspěvky na sociálních sítí.

Jak se mohu zapojit do kampaně na pomoc lidí se zdravotním postižením?

Můžete si vybrat z široké nabídky různých akcí, které se konají ve vašem městě. Pokud se ve vašem městě žádná akce na podporu osob se zdravotním postižením nekoná, máte několik možností, jak zorganizovat vlastní akci.

 • Můžete uspořádat benefiční běh na podporu konkrétní postižené osoby z vašeho okolí
 • Můžete uspořádat kulturní akci
 • Můžete se zapojit na sociálních sítí a sdílet příspěvky, videa a plakáty na podporu začlenění osob se zdravotním postižením
 • Můžete uspořádat místní setkání sousedů a osob se zdravotním postižení, které ve vašem městě žijí
Světové statistiky postižených osob na světě
Zdroj: disabled-world.com

Organizace podílející se na rovnoprávnosti osob se zdravotním postižením

Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením je konán pod záštitou hned několika národních, mezinárodních a místních organizací. Mezi největší a nejznámější z nich patří:

 • Evropská rada pro osoby se zdravotním postižením (EDF) – EDF hraje významnou roli při organizování akcí po celé EU. Zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením.
 • Národní organizace pro osoby se zdravotním postižením – většina států EU má vlastní národní organizace, které se podílejí na místní problematice a začleňování konkrétních osob do pracovního i veřejného života.
 • Vládní organizace – mnoho zemí má vlastní vládní orgány, které dohlížejí na plnění podmínek pro začlenění osob s postižením do práce.
 • Nevládní organizace – patří sem charitativní a zdravotní organizace a lidskoprávní skupiny, které se podílejí na místní problematice. Pomáhají osobám se zdravotním postižením, jejich rodinám a veřejným budovám k lepší inkluzi postižených osob.

Jaká mohou mít lidé se zdravotním postižením omezení?

Osoby se zdravotním postižením mohou mít jedno nebo více omezení a mohou mít různé stupně postižení od těch nejlehčích, až po ta nejvážnější, při kterých jsou zcela odkázáni na pomoc.

Zdravotní postižení může vzniknout během prenatálního vývoje, při narození nebo jako důsledek poranění či nemoci

Mezi hlavní druhy postižení patří:

 • Postižení zraku – slepota nebo zhoršený zrak
 • Postižení sluchu – několik stupňů míry postižení sluchu
 • Duševní poruchy – bipolární porucha, deprese, schizofrenie, úzkost, poruchy osobnosti
 • Mentální postižení – od mírných po těžká, důležitá je komunikace
 • Získané poranění mozku – tato osoba nemusí mít mentální postižení ani duševní poruchu. Může se u ní projevovat zvýšená únava, pomalé reflexy, špatná paměť, změny chování. Získané poranění mozku může být v důsledku úrazu, cévní mozkovou příhodou, infekční nemoc, nádory mozku
 • Poruchy autistického spektra – autismus může mít různé poruchy. Nejčastěji se jedná o poškození sociální interakce, komunikace a chování
 • Tělesné postižení – pohyblivost, obratnost nebo výdrž. Postižení může být od lehkého po zcela závislé na pečující osobu

Často kladené otázky

Kdy se slaví Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením?

5. května

Proč se slaví Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením?

Postižené osoby mají právo na začlenění do práce a veřejného života

Jak se EU snaží začlenit postižené osoby do práce?

Nabízí programy pro firmy, které pomáhají postiženým osobám začlenit se do pracovního procesu.

Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením je velmi důležitý významný den, který je potřeba podporovat. Právo osob se zdravotním postižením na začlenění do společnosti, snadnému přístupu do veřejných budov, na kulturní akce, do restaurací, do škol a práce hraje významnou roli k budování moderního státu. Státu vstřícného pro všechny osoby bez rozdílu. I když realita může být v mnoha městech Evropy jiná.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)