Mezinárodní den alternativ ke spalovnám pomáhá minimalizovat odpad. Jak zastavit vdechování toxinů?

Oslavte Mezinárodní den alternativ ke spalovnám každý rok 21. dubna.

Jaké existují náhrady za spalovny, a proč jsou natolik důležité?

Jaké jsou úspěšné případy dokončených náhrad za spalovny?

To a mnohem více otázek vám bude zodpovězených v následujícím článku.

Základní fakta

Kdy se slaví21. dubna
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuItálie
Datum vzniku1994

Historie a význam Mezinárodního dne alternativ ke spalovnám

Náhrady za spalovny se slaví 21. dubna každoročně a je významnou příležitostí k osvětě o důležitosti hledání alternativních způsobů nakládání s odpady.

Historie tohoto dne sahá až do roku 1994, kdy se konala první Mezinárodní konference o odpadech v Sardinii, Itálii.

Na této konferenci se shromáždili odborníci z různých zemí, kteří hledali nové způsoby nakládání s odpady a diskutovali o výzvách a příležitostech v oblasti odpadového hospodářství. Tato konference byla významnou událostí v rozvoji myšlenky hledání alternativ ke spalovnám a následně se začala slavit.

Význam tohoto dne spočívá v tom, že upozorňuje na problémy spojené s tradičním spalováním odpadů a vyzývá k hledání alternativních způsobů nakládání s odpady.

Spalování odpadů je totiž často spojováno s negativními dopady na životní prostředí a zdraví lidí, jako jsou emise nebezpečných látek, znečištění ovzduší a vody, a také produkce toxického popela a odpadních plynů.

Hledání alternativ ke spalovnám představuje významný krok k ochraně životního prostředí, zlepšení kvality ovzduší a vody a snížení emisí skleníkových plynů, což přispívá ke zlepšení kvality života a udržitelnému rozvoji.

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Pátek21. dubna 2023
Neděle21. dubna 2024
Pondělí21. dubna 2025
Úterý21. dubna 2026
Středa21. dubna 2027
Pátek21. dubna 2028
Sobota21. dubna 2029
Neděle21. dubna 2030
Pondělí21. dubna 2031
Středa21. dubna 2032
Incinerator Documentary
Zdroj: YouTube.com

Proč jsou důležité alternativy?

 1. Spalování odpadů je jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší, vody i půdy. To má negativní dopad na životní prostředí a může mít i vážné následky pro lidské zdraví. Alternativy ke spalování umožňují minimalizovat tyto negativní dopady na životní prostředí.
 2. Spalování odpadů není efektivní způsob nakládání s odpady, protože způsobuje produkci popela a dalších zbytků, které musí být následně odstraněny. Alternativy ke spalování umožňují minimalizovat množství odpadů a využít je jako suroviny pro nové produkty nebo jako zdroj energie.
 3. Hledání alternativ ke spalování odpadů je důležité pro udržitelný rozvoj. Spalování odpadů využívá fosilní paliva a není udržitelný zdroj energie. Alternativy ke spalování, jako je využití odpadů jako zdroje obnovitelné energie, umožňují snižovat spotřebu fosilních paliv a přispět tak k udržitelnosti.
 4. Hledání alternativ ke spalování odpadů může mít i ekonomické výhody. Některé alternativy ke spalování, jako je recyklace, mohou být ekonomicky výhodnější než spalování odpadů. To může mít pozitivní dopad na ekonomiku a vytváření pracovních míst v odvětví nakládání s odpady.

Hledání náhrad ke spalování odpadů důležité pro ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj, snížení množství odpadů a může mít i ekonomické výhody.

Měřič tlaku.
Zdroj: Pixabay.com

Jaké jsou možnosti?

 • Recyklace je proces zpracování odpadu, kdy jsou materiály, které by jinak skončily na skládce nebo byly spáleny, znovu použity na výrobu nových produktů. Recyklace umožňuje minimalizovat množství odpadu a snižovat využívání přírodních zdrojů.
 • Kompostování je proces přeměny organického odpadu na kompost, který může být použit jako hnojivo pro rostliny. Kompostování umožňuje minimalizovat množství odpadu a zároveň vytváří přírodní hnojivo pro rostliny.
 • Odpady lze využít jako zdroj obnovitelné energie pomocí technologií, jako jsou anaerobní digestory, spalování biomasy nebo výroba bioplynu. Tyto technologie umožňují minimalizovat množství odpadu a zároveň využít odpady jako zdroj energie.
 • Re-use je proces opětovného využití produktů a materiálů. To znamená, že se produkty a materiály opětovně použijí bez toho, aby musely být recyklovány nebo vytvořeny nové. Reuse umožňuje minimalizovat množství odpadu a snižovat využívání přírodních zdrojů.
 • Správné řízení odpadů může pomoci minimalizovat množství odpadu a minimalizovat dopady na životní prostředí. To zahrnuje správné skládkování odpadů, recyklaci, kompostování a další metody.

Tyto alternativy ke spalování odpadů jsou většinou ekologicky šetrné a umožňují minimalizovat dopady na životní prostředí.

Pokud vás zajímá více o udržitelnosti a možnostech recyklace, přečtěte si informace na European Commision.

Objevte podobné články

Úspěšné případy

 1. Město San Francisco je jedním z nejúspěšnějších příkladů města, které dosáhlo téměř nulového odpadu. Toho dosáhli prostřednictvím kombinace recyklace, kompostování a opětovného využití produktů. V roce 2019 bylo 80 % městského odpadu recyklováno nebo kompostováno.
 2. Dánsko je známé svým úspěšným zavedením výroby energie z odpadu. V roce 2020 bylo v Dánsku spáleno 3,5 milionů tun odpadu, což vytvořilo 7,6 % z celkové spotřeby energie v zemi.
 3. Rakousko je další zemí, která úspěšně využívá odpady jako zdroj energie. V roce 2020 vytvořila Rakousko 7 % své celkové spotřeby energie z odpadu.
 4. Japonsko se snaží snížit množství odpadu prostřednictvím recyklace, kompostování a opětovného využití produktů. V roce 2020 bylo v Japonsku recyklováno více než 80 % odpadu.
 5. Nový Zéland má ambiciózní plán dosáhnout téměř nulového odpadu do roku 2040. Plán zahrnuje zvýšení recyklace, kompostování a opětovného využití produktů, spolu s omezením množství produkovaného odpadu.

Tyto příklady ukazují, že existují úspěšné způsoby, jak minimalizovat množství odpadu a zároveň využívat odpad jako zdroj obnovitelné energie.

Jak oslavit den možností spaloven

 • Recyklace: V den spaloven si můžete udělat čas na třídění a recyklaci odpadu v domácnosti. Můžete se také zapojit do dobrovolnického programu v místním parku nebo pláži a pomoci s úklidem a tříděním odpadu.
 • Kompostování: Pokud máte zahradu, můžete si pořídit kompostér a začít kompostovat organický odpad, jako jsou rostlinné zbytky nebo listí. To může být užitečné pro vaši zahradu a zároveň snižuje množství odpadu, který končí na skládkách.
 • Podpora obnovitelné energie: Můžete se také zapojit do podpory obnovitelné energie. To může zahrnovat nákup produktů s certifikací obnovitelné energie, instalaci solárních panelů nebo podporu politik, které podporují rozvoj obnovitelné energie.
 • Šíření informací: Sdílejte informace o dni alternativ ke spalovnám na sociálních sítích a pomozte zvýšit povědomí o významu minimalizace odpadu a využití obnovitelné energie.
 • Účast na akcích: Pokud se konají akce v rámci dne spaloven ve vašem městě nebo obci, můžete se zúčastnit a připojit se k dalším lidem, kteří podporují snahy o minimalizaci odpadu a využití obnovitelné energie.

Zajímavosti o dni spaloven

Spalování odpadu může mít negativní dopady na životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů a toxických látek.
Existuje mnoho úspěšných projektů zaměřených na minimalizaci odpadu a využití obnovitelných zdrojů energie, které byly realizovány po celém světě.
Mezi úspěšné projekty patří například města v Německu, která dosáhla nulového odpadu a úspěšné recyklace, nebo Kostarika, která se stala první zemí na světě, která získává 100% své elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Den alternativ ke spalovnám je důležitým dnem pro zvyšování povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a podpory udržitelného rozvoje.

Často kladené otázky

Co je Mezinárodní den alternativ ke spalovnám?

Tento den se slaví každoročně 21. dubna a upozorňuje na důležitost minimalizace odpadu a využití obnovitelných zdrojů energie.

Jaké jsou možnosti alternativ ke spalovnám?

Patří sem například recyklace, kompostování, využití bioplynu, obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, a využití technologií na minimalizaci odpadu.

Jak mohu oslavit Mezinárodní den alternativ ke spalovnám?

Můžete tento den oslavit například tím, že se budete snažit minimalizovat svůj vlastní odpad, podpoříte recyklaci a používání obnovitelných zdrojů energie, nebo se zapojíte do místních iniciativ na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)