Mezinárodní den bez nákupů poukazuje myšlenku udržitelnosti. Zastavte vyhazování peněz!

Jak pravidelné nákupy škodí?

Víte, kdy je správný čas nakupování, a kdy je možnost alternativ?

A jaké jsou ekologické a sociální dopady?

Oslavte Mezinárodní den bez nákupů poslední sobotu v listopadu.

Základní fakta

Kdy se slavíPoslední sobota v listopadu
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuKanada
Datum vzniku1992

Historie a význam Mezinárodního dne bez nákupů

Každoročně se oslavuje poslední listopadovou sobotu a jeho cílem je upozornit na spotřebitelskou společnost a připomenout nám, že ne všechno se dá koupit penězi.

Historie sahá do roku 1992, kdy byl tento den založen kanadskou organizací Adbusters, která se specializuje na kritiku reklamy a konzumní kultury. Adbusters chtěli tímto dnem zpochybnit a zkritizovat neustálý růst spotřeby a podpořit myšlenku udržitelnosti a zodpovědného spotřebitelství.

Postupně se rozšířil do celého světa, a stává se tak symbolem protikonzumního hnutí a boje proti neustálému růstu spotřeby a vyčerpávání přírodních zdrojů.

Význam spočívá v tom, že nás upozorňuje na to, jak velký vliv má spotřebitelská společnost na naši planetu a jaký je její dopad na životní prostředí a sociální struktury. Tento den nám také připomíná, že ne všechno se dá koupit penězi a že existují alternativy k neustálému nakupování, jako jsou například recyklace, opravy a sdílení věcí s ostatními.

Den bez nakupování také podporuje místní podniky a malé podniky, které jsou často ohroženy konkurencí velkých společností a korporací. Tento den nás motivuje k tomu, abychom přemýšleli o našich spotřebních návycích a zvažovali alternativy k nákupům, které mohou být prospěšné nejen pro nás samotné, ale také pro celou společnost a planetu jako celek.

Sobota25. listopadu 2023
Sobota30. listopadu 2024
sobota29. listopadu 2025
sobota28. listopadu 2026
sobota27. listopadu 2027
sobota25. listopadu 2028
sobota24. listopadu 2029
sobota30. listopadu 2030
sobota29. listopadu 2031
sobota27. listopadu 2032

Spotřebitelská společnost v moderním světě

Spotřebitelská společnost je termín, který se používá k popisu současného hospodářského systému. V něm je spotřeba zboží a služeb neustálým růstem a představuje základ hospodářského rozvoje. Je založena na myšlence, že průměrný člověk musí neustále nakupovat a spotřebovávat, aby udržel hospodářský růst a prosperitu.

Vyznačuje se neustálým nárůstem poptávky po nových produktech, které jsou často založeny na krátkodobých trendech a módních vlnách. Tento růst spotřeby je podporován reklamou a marketingovými kampaněmi, které jsou zaměřeny na vytvoření umělé potřeby po nových výrobcích.

Má však také negativní dopad na naše životní prostředí, neboť velká část produkce a spotřeby je založena na využívání přírodních zdrojů a generuje vysokou míru odpadu a znečištění.

V posledních letech se však začíná více mluvit o nutnosti přechodu na udržitelný způsob života a hospodaření, který by byl šetrný k přírodě a zohledňoval dlouhodobé dopady na naši planetu. Tento přechod si vyžaduje zásadní změny v našem spotřebním chování a způsobu myšlení, který by byl zaměřen na větší udržitelnost a odpovědnost vůči naší planetě a společnosti jako celku.

Nákupní vozík, který je prázdný, stojící u chladniček s potravinami.
Zdroj: Pixabay.com

Trvalá udržitelnost

Jedná se o koncept, který se zaměřuje na udržení ekologické rovnováhy, sociální spravedlnosti a hospodářské prosperity pro současnou i budoucí generace. Jde o snahu minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a zároveň zajišťovat dlouhodobou udržitelnost a stabilitu pro lidskou společnost.

Zabývá se různými oblastmi života, včetně hospodářství, vzdělání, kultury, životního prostředí a společenských vztahů. Zahrnuje širokou škálu opatření. Od zajišťování čisté vody a vzduchu, minimalizace produkce odpadu, udržitelná výroba a spotřeba, podporu místních zdrojů a ekosystémů po vytváření spravedlivých a inkluzivních společností.

Je důležitá pro budoucnost naší planety. Současný způsob života a hospodářský systém mohou mít neudržitelné dopady na přírodu a společnost. K dosažení trvalé udržitelnosti je třeba spolupráce a zapojení všech sektoru společnosti, včetně vlád, podniků, občanské společnosti a jednotlivců.

What Happened When I Quit Shopping For An Entire Year
Zdroj: YouTube.com

Není to jednoduchý cíl, ale je to nezbytná snaha, která vyžaduje trvalé úsilí a změnu postojů a chování lidí. Je důležité, abychom se všichni snažili minimalizovat svůj negativní dopad na přírodu a společnost a hledali nové a udržitelné způsoby, jak žít a pracovat.

Objevte podobné články

Alternativy nákupů

Opravovat a obnovovat věci namísto nákupu nových.
Využívat sdílenou ekonomiku, například půjčovat si nástroje, auta nebo knihy od přátel a sousedů.
Vyrábět vlastní věci, jako jsou potraviny, kosmetika nebo oblečení.
Nakupovat použité zboží v second-handových obchodech nebo na aukčních stránkách.
Využívat služby, jako jsou knihovny nebo půjčovny nábytku a spotřebičů.
Nakupovat místní produkty od drobných producentů a zemědělců.
Snížit svou spotřebu obecně, například omezit nebo zcela eliminovat nákupy nepotřebných věcí.

Tyto alternativy mohou pomoci snížit naši spotřebu a přispět k udržitelnějšímu způsobu života.

Ekologické a sociální dopady

  • Znečištění a vyčerpání přírodních zdrojů: Spotřebitelská společnost využívá obrovské množství přírodních zdrojů, jako jsou suroviny, voda a energie, což vede k jejich vyčerpávání a znečišťování. Například těžba nerostných surovin může vést k devastaci přírodních oblastí a ke ztrátě biodiverzity.
  • Produkce odpadu: Spotřebitelská společnost produkuje obrovské množství odpadu, který často končí na skládkách nebo v oceánech, kde způsobuje znečištění a škody na životním prostředí.
  • Sociální nerovnosti: Spotřebitelská společnost vytváří sociální nerovnosti, protože vysoká úroveň spotřeby a bohatství je dostupná pouze malému procentu obyvatelstva, zatímco většina lidí se musí spokojit s nižším životním standardem.
  • Pracovní podmínky: Spotřebitelská společnost vytváří pracovní podmínky, které mohou být špatné a nebezpečné, zejména v rozvojových zemích, kde se produkce většiny zboží přesunula.
  • Klimatické změny: Spotřeba a produkce v rámci spotřebitelské společnosti přispívají k globálním klimatickým změnám, jako jsou zvýšené emise skleníkových plynů a narušení klimatických systémů.

Zajímavosti o Mezinárodním dni bez nákupů

Akce se zaměřuje na minimalizaci spotřeby a podporu alternativních způsobů života, jako jsou například sdílení, opravy a výměna zboží.
Mezinárodní den bez nakupování není zaměřen jen na jednodenní omezení nákupů, ale také na podporu udržitelného životního stylu po celý rok.
Mnoho komunit a organizací po celém světě pořádá v rámci Mezinárodního dne různé akce, jako jsou například workshopy, výměnné akce nebo veřejné diskuse na téma udržitelného životního stylu.
Akce se těší podpoře významných osobností, jako jsou například herečka Emma Watson nebo filantrop Bill Gates.
Některé města a komunity po celém světě zavedly koncepci „nákupních svobodných zón“, kde se v určité dny omezuje spotřeba a podporuje se místní ekonomika a udržitelnost.
Mezinárodní den se týká nejen spotřebitelů, ale také obchodníků a výrobců, kteří mají zodpovědnost za udržitelnou produkci a obchodování.
Akce je důležitá nejen pro udržitelnost životního prostředí, ale také pro podporu sociální spravedlnosti a boj proti chudobě a nerovnosti v rámci globálního hospodářství.

Často kladené otázky

Co je Mezinárodní den bez nakupování?

Jedná se o akci, která se slaví každoročně poslední sobotu v listopadu a má za cíl upozornit na konzumní společnost a podpořit udržitelný životní styl. Tento významný den vznikl v roce 1992 na území Kanady ale rychle se rozšířil do světa.

Jaké jsou cíle Mezinárodního dne?

Hlavním cílem této akce je minimalizace spotřeby a podpora alternativních způsobů života, jako jsou sdílení, opravy a výměna zboží.

Jaký je význam dne bez nákupů?

Má za úkol upozornit na problematiku konzumní společnosti a podpořit udržitelný životní styl, který minimalizuje dopady na životní prostředí a podporuje sociální spravedlnost.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)