Mezinárodní den charity rozšiřuje povědomost o důležitosti pomáhat všem. Nezištná pomoc bez rozdílu

Mezinárodní den charity připomíná důležitost podpory nejzranitelnějších skupin společnosti, jako jsou například děti, nemocní, chudí, starší lidé a lidé s postižením.

Víte co všechno má charita na starost?

Jaké země kromě Afriky potřebují nejvíce charitativní pomoc?

Odkud čerpá charita peníze?

Základní fakta

Kdy se slaví5. září
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku2012
Důvod vznikuPodpora dobročinnosti a nezištné pomoci

Historie dne věnovanému charitě

Mezinárodní den charity se slaví 5. září každý rok a je určen k oslavě a podpoře dobročinnosti a filantropie. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 2012, aby se připomněl význam dobročinnosti a pomoci těm, kteří to potřebují.

Jak šel čas s charitativní péčí

Charitativní péče má dlouhou historii a existuje po celém světě. Přestože se formy dobročinnosti mohou lišit v závislosti na kultuře, období a společenských podmínkách, základní principy zůstávají stejné – jednat dobře k druhým a pomáhat těm, kteří to potřebují.

Za dob raných civilizací bylo poskytování pomoci potřebným záležitostí rodiny a komunity. V antickém Řecku a Římě byla dobročinnost spojována s náboženskými obřady a filozofií. Křesťanská tradici měla charitu jako zásadní princip a byla praktikována mnoha řády a kongregacemi, které se věnovaly péči o nemocné, chudé, sirotky a další potřebné.

V 19. století se charitativní organizace začaly rozvíjet po celé Evropě a Severní Americe. V té době byly vytvořeny první organizace, jako například Červený kříž a dobročinné společnosti, které se věnovaly péči o nemocné a potřebné, a také pomáhaly v případě katastrof a válek.

Charitativní sbírky pro potřebné.
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o světovém dni charity

 • V mnoha zemích po celém světě se slaví i Národní den charity nebo Národní den dobročinnosti.
 • Charita je odvozena z řeckého slova „charis“, což znamená „laskavost“ nebo „důvěra“.
 • První organizace, která byla zaměřena na dobročinnost a charitu, byla založena v 16. století v Německu. Byla to organizace nazvaná „Caritas„.
 • Červený kříž je jednou z největších charitativních organizací na světě. Byla založena v roce 1863 a jejím cílem je poskytovat pomoc obětem válek, přírodních katastrof a dalších krizových situací.
 • Podle Global Humanitarian Assistance Report z roku 2020 dosáhly celosvětové charitativní příjmy v roce 2019 celkové hodnoty 201,7 miliard USD.

Objevte podobné články

Proč se slaví den charity?

Světový den charity se slaví s cílem upozornit na význam dobročinnosti a podpory těch, kteří to potřebují. Tento den nás vyzývá k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme pomoci lidem v nouzi, a abychom se snažili přispět k lepšímu světu.

Několik hlavních důvodů, proč slavíme Mezinárodní den charity:

 • Upozornit na význam dobročinnosti a pomoci potřebným – Světový den charity nám připomíná, že existují lidé a organizace, které potřebují naši pomoc a že každý z nás může přispět k lepšímu světu.
 • Podpořit charitativní organizace – přináší pozornost a povzbuzení pro charitativní organizace, které každodenně pracují pro dobro společnosti.
 • Motivovat lidi k dobročinnosti – nabádání, abychom se stali aktivními účastníky dobročinných aktivit a abychom se angažovali v různých charitativních projektech.
 • Vytvořit prostor pro sdílení informací – den charity je příležitostí ke sdílení informací o charitativních projektech, kampaních a aktivitách a k inspiraci ostatních k podpoře.
 • Připomenout, že každý příspěvek a pomoc má význam – Světový den charity nás učí, že i malý příspěvek může mít velký význam a že každý z nás může udělat něco dobrého pro druhé.

Které dny se slaví?

Rok5. září
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Jak mohu pomoci?

Mezinárodní den charity nás vyzývá k tomu, abychom se zamysleli nad významem dobročinnosti a pomoci druhým, a abychom se snažili přispět ke zlepšení života lidí v nouzi. Můžeme to udělat například finančním příspěvkem na charitativní organizaci, dobrovolnickou prací nebo šířením povědomí o některé z charitativních akcí a projektů.

Tento den nás také vyzývá k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme být dobročinní a filantropičtí po celý rok, a nejen na tento den.

Malé každodenní kroky mohou mít velký vliv na naši komunitu a pomoci těm, kteří to potřebují.

Akce konané na podporu nezištné pomoci

Den věnovaný charitě je příležitostí k pořádání různých charitativních akcí a aktivit. Některé z nich mohou zahrnovat:

 • Charitativní koncerty – Koncerty nebo hudební akce, které mají za úkol shromáždit prostředky pro charitativní organizace.
 • Dobročinné běhy – Běžecké akce, kde se účastníci registrují a platí startovné, které se věnuje na charitu.
 • Benefiční aukce – Aukce uměleckých děl, sportovních trofejí a dalších cenných předmětů, kde výtěžek jde na charitu.
 • Dárcovské akce – Například sběr potravin, hygienických potřeb, dárcovská akce krve, nebo sbírka pro charitativní organizace.
 • Informační kampaň – Propagace a informování veřejnosti o konkrétních charitativních organizacích, projektech a potřebách.
 • Podpora potřebných – Rozdávání potravin, hygienických potřeb a oblečení pro lidi v nouzi nebo v bezdomovectví.
 • Dobročinné projekty – Projekty organizované charitativními organizacemi, které pomáhají lidem v nouzi, živočichům, dětem v chudých zemích a dalším skupinám.
 • Dobrovolnické akce – Možnosti pro dobrovolníky zapojit se do charitativních aktivit a pomáhat tam, kde je to potřeba.

Tyto a další akce mají za cíl upozornit na důležitost dobročinnosti a pomoci těm, kteří to potřebují.

Organizace, které se zapojují do charitativní pomoci

V současné době existuje po celém světě mnoho charitativních organizací a iniciativ, které se věnují různým problémům a potřebám, od boje proti hladu a chudobě až po péči o životní prostředí a zvířata. Mnoho z těchto organizací spoléhá na dobrovolníky a finanční podporu, aby mohly pokračovat v poskytování pomoci těm, kteří ji potřebují.

 • Červený kříž – mezinárodní humanitární organizace, která se zaměřuje na pomoc obětem válečných konfliktů, přírodních katastrof a jiných humanitárních krizí.
 • UNICEF – organizace, která pomáhá dětem v nouzi a bojuje proti chudobě, násilí a diskriminaci.
 • Oxfam – charitativní organizace, která se snaží pomoci lidem v chudých zemích, aby se dostali z chudoby a žili důstojný život.
 • Světový potravinový program – pomáhá lidem v nouzi získat potraviny a další základní potřeby.
 • Charity Water – zaměřuje se na zlepšování přístupu k pitné vodě v rozvojových zemích.
 • Lékaři bez hranic – humanitární organizace, která poskytuje lékařskou pomoc v oblastech postižených válečnými konflikty a humanitárními krizemi.
 • Save the Children – zaměřuje se na ochranu práv dětí a pomáhá dětem v nouzi po celém světě.
Nerovnost příjmu potravy ve světě
Zdroj: ourworldindata.org

Odkud čerpají organizace peníze na charitativní péči?

 • Dary od jednotlivců – mnoho lidí přispívá dobrovolně finančními dary na charitativní účty organizací.
 • Prodej výrobků – některé organizace vyrábějí a prodávají výrobky, jako jsou trička nebo náramky, a výnosy z prodeje používají na podporu charitativních projektů.
 • Sponzorství – některé charitativní akce jsou sponzorovány firemními partnery, kteří poskytují finanční nebo jinou formu podpory.
 • Aukce a dražby – některé charitativní organizace pořádají aukce a dražby, kde lidé mohou licitovat na věci a služby, a výnosy z těchto akcí jdou na podporu charitativních projektů.
 • Vládní pomoc – jednotlivé vlády poskytují finanční pomoc regionálním organizacím

Často kladené otázky

Kdy se slaví den věnovaný charitě?

Každý rok se světový den charity slaví 5. září téměř po celém světě.

Jaké akce konají na Mezinárodní den charity?

Konají se charitativní koncerty, dobročinné běhy, informační kampaně a dobrovolnické akce. Lidé se mohou zapojit regionálně a pomoci lidem ve svém okolí.

Největší charitativní organizace na světě?

Největší mezinárodní světová organizace je Červený kříž, dále se do charity zapojuje UNICEF, Oxfam nebo Lékaři bez hranic.

Mezinárodní den charity je důležitou příležitostí, která nám připomíná potřebu pomoci těm, kteří to potřebují. Charitativní organizace hrají klíčovou roli v pomoci potřebným, a díky nim jsou mnohé životy změněny k lepšímu.

Přestože charitativní práce může být obtížná a náročná, její výsledky jsou mnohdy neocenitelné a přinášejí radost a naději lidem po celém světě. Na Mezinárodní den charity bychom si měli připomenout, že každý z nás může nějakým způsobem přispět k pomoci druhým a že i malý přínos může mít velký význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)