Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky chce zastavit obchodování s lidmi jednou provždy!

Připomeňme si oběti obchodu s lidmi, znáte významné okamžiky v boji proti tomuto zločinu?

Jak se měnilo otroctví v průběhu staletí?

Jak bojuje Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky proti organizovanému zločinu?

Základní fakta

Kdy se slaví23. srpna
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníValné shromáždění OSN
Datum vzniku2007
Důvod vznikuPomoc obětem a podpora boje proti týrání

Historie dne věnovanému pomoci týraným lidem

Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky se slaví každoročně 23. srpna.

Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 2007 jako den, který by měl připomínat a upozorňovat na historické i současné praktiky obchodování s lidmi.

Moderní otroctví se soustředí i na děti.
Zdroj: istockphoto.com

Milníky, které souvisí s obětmi otroctví

 • 1807: Velká Británie zakázala obchod s otroky
 • 1865: Zrušení otroctví v USA s přijetím 13. dodatku Ústavy Spojených států amerických
 • 1926: Liga národů přijala Úmluvu o otroctví, která zakazovala všechny formy obchodu s lidmi
 • 1949: OSN přijala Úmluvu o potlačení exportu s lidmi a vykořisťováním jiných osob
 • 2000: OSN přijala Protokol k Úmluvě o potlačení kšeftování s lidmi, který vyzývá k prevenci a ochraně obětí
 • 2005: Evropská unie přijala směrnici o týrání lidí, která zakazuje a potírá tuto praktiku a chrání oběti
 • 2013: Indický parlament přijal zákon o prevenci businessu s lidmi, který má chránit oběti a potírat tento zločin
 • 2015: OSN zahájila kampaň „Zastavme obchod s lidmi“ s cílem zvýšit povědomí o tomto problému a podpořit boj proti němu
 • 2020: Vláda Spojených států amerických vydala zprávu o transakci s lidmi, ve které byly zveřejněny zprávy o obchodování v různých zemích a oblastech.

TOP 5 zajímavostí o dni otroctví

 • Podle Organizace spojených národů je odhadováno, že na světě je 21 milionů obětí exportu lidí a moderního otroctví.
 • Ženy a děti jsou nejvíce ohroženou skupinou obětí, přičemž více než 70 % všech obětí jsou ženy a dívky.
 • Kšeftování s lidmi je multi-miliardový byznys, přičemž se odhaduje, že jeho hodnota dosahuje až 150 miliard dolarů ročně.
 • Nelegální business s lidmi se nevyskytuje pouze v rozvojových zemích, ale také v rozvinutých zemích, jako jsou USA, Kanada a země Evropské unie.
 • Mnoho obětí transakcí s lidmi se stává součástí organizovaného zločinu a jsou vystaveny nebezpečí násilí, vykořisťování, sexuálnímu a fyzickému zneužívání a dalším formám špatného zacházení.

Více o černém trhu s lidmi se dozvíte na stránkách OSN.

Proč si připomínáme tento den?

Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky je významným dnem, který nám připomíná, že boj proti exportu lidí je stále aktuální a že je třeba pokračovat v úsilí o jeho zastavení.

Tento den má také sloužit jako připomenutí obětí tohoto zneužívání a jako příležitost k zvýšení povědomí o tomto problému. Měl by nás také povzbudit k úsilí o prevenci a potírání kšeftování s lidmi.

Který den se slaví?

Rok25. března
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Objevte podobné články

Akce konané na podporu zákazu otroctví

 • Konference a semináře – Po celém světě se mohou konat konference, semináře a workshopy, které se zaměřují na téma obchodu s lidmi a jeho obětí. Tyto akce mohou být organizovány nevládními organizacemi, vládními institucemi nebo soukromými společnostmi.
 • Manifestace a pochody – Mnoho lidí se může zapojit do manifestací a pochodů, které mají za cíl upozornit na tuto problematiku. Tyto akce mohou být organizovány nevládními organizacemi nebo aktivisty a mohou se konat po celém světě.
 • Umělecké výstavy a představení – Umělecké výstavy, představení a performance mohou být vynikajícím způsobem, jak upozornit na téma kšeftování s lidmi. Tyto akce mohou být organizovány v galeriích, muzeích, divadlech a dalších místech, a mohou zahrnovat různé formy umění, jako jsou výtvarné umění, literatura, hudba a tanec.
 • Charity a sbírky – Některé organizace mohou pořádat charity a sbírky na podporu týraných lidí. Tyto akce mohou být realizovány prostřednictvím online platforem, nebo mohou být spojeny s konkrétními akcemi, jako jsou koncerty, aukce a další.
 • Kampaně a osvětové akce – zvýšení povědomí o problematice exportu s lidmi a jeho obětí. Tyto akce mohou zahrnovat prezentace a přednášky, diskuse a panelové debaty, videa a reklamní kampaně.

Organizace, které pomáhají obětem

 • Mezinárodní organizace práce – ILO se snaží chránit práva pracovníků a bojovat proti nucené práci a prodejem lidí. ILO spolupracuje s vládami, odbory a dalšími organizacemi po celém světě, aby zajistila spravedlivé pracovní podmínky a ochranu pracovníků.
 • Organizace spojených národů – OSN má celou řadu agentur, které se zabývají bojem proti týrání a otroctví. Tyto agentury zahrnují UNICEF, UNODC, UNHCR a další. OSN také zřídila Global Initiative to Fight Human Trafficking (GIFT) a zvláštní zpravodajce pro lidská práva, kteří se věnují problematice brutalitě vůči lidem.
 • Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) – snaží se chránit práva migrantů a bojovat proti businessu s lidmi. IOM poskytuje obětem ochranu, právní pomoc a další služby a spolupracuje s vládami, organizacemi občanské společnosti a dalšími aktéry na celém světě.
 • Amnesty International – nezisková organizace, která se snaží chránit lidská práva po celém světě. Organizace bojuje proti týrání, otroctví, obchodu s lidmi a dalším formám zneužívání a poskytuje právní pomoc a ochranu obětem.
 • Walk Free Foundation – globální organizace, která se snaží ukončit otroctví a kšeftování s lidmi po celém světě. Organizace poskytuje informace o problému a pomáhá prosazovat zákony a opatření, která by měla vést k ukončení těchto praktik.
Statistické údaje o počtu obětí moderního otroctví.
Zdroj: statista.com

Týrání, otroctví a moderní zneužívání

Vážné problémy, které se vyskytují po celém světě. Zahrnují širokou škálu praktik, od nucené práce a obchodu s lidmi po fyzické, psychické a sexuální zneužívání.

Otroctví v minulosti

Forma zneužívání, která existuje již po staletí. V minulosti byly lidé kupováni a prodáváni jako majetek, a to zejména kvůli práci na polích, dobytek, v domácnostech a jiných místech. Dnes se otroctví stále vyskytuje, přestože je zakázáno zákonem v mnoha zemích.

Moderní formy otroctví zahrnují nucenou práci a obchod s lidmi.

Moderní otroctví

Nucená práce je forma moderního otroctví, při které jsou lidé nuceni pracovat bez jakékoli platby nebo za velmi nízkou mzdu. Kšeftování s lidmi zahrnuje nucenou prostituci, nucené práce a jiné formy zneužívání, kdy jsou lidé získáváni a přemisťováni do jiných zemí nebo oblastí za účelem zisku.

Moderní formy zneužívání zahrnují také psychické, fyzické a sexuální zneužívání. Tyto formy zneužívání jsou běžné v mnoha situacích, jako jsou domácí násilí, školský a pracovní mobbing, sexuální zneužívání a další.

Tato zneužívání mohou mít vážné důsledky pro oběti, včetně fyzických a psychických problémů, ztráty sebedůvěry, sociální izolace a dalších negativních důsledků.

Boj není zdaleka u konce

Je důležité, aby byla tato týrání a zneužívání všemi zeměmi odsouzena a aby byly přijaty opatření k prevenci a ochraně obětí. Mezinárodní organizace, jako jsou OSN a její agentury, se snaží bojovat proti těmto praktikám a zajistit ochranu obětí.

Často kladené otázky

Kdy uctíváme památku obětí obchodu s otroky?

Každý rok si připomínáme tento den 23. srpna po celém světě.

Jaký je účel Mezinárodního dne památky obětí obchodu s otroky?

Slouží jako připomínka obětí obchodu s lidmi a jako způsob, jak podpořit boj proti této formě moderního otrokářství. Cílem je zvyšovat povědomí o této problematice a podporovat snahy o ochranu a podporu obětí obchodu s lidmi.

Co je obchod s lidmi a otrokářství?

Obchod s lidmi je jedním z největších zločinů proti lidskosti a zahrnuje využívání lidí k nucené práci, sexuálnímu vykořisťování a dalším forem zneužití. Otrokářství se často vyskytuje v kontextu organizovaného zločinu a může mít za následek trvalé psychické a fyzické následky pro oběti.

Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky je připomínkou obětí tohoto hrozného zločinu proti lidskosti.

Je důležité, abychom si uvědomili, že kšeftování s lidmi a jeho oběti existují dodnes, a že se jedná o globální problém, který si zasluhuje naši pozornost a úsilí.

Při připomínce tohoto dne si můžeme připomenout ty, kteří trpěli a trpí, a současně se zamyslet nad tím, co můžeme udělat pro to, aby tento zločin byl jednou provždy vymýcen.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)