Mezinárodní den proti chudobě učí společnost jak překonat stigma spojené s chudobou

Mezinárodní den proti chudobě se snaží o zlepšení životních podmínek pro chudé lidi po celém světě.

Šokující statistické údaje o chudobě, čtete v článku.

Jaké jsou hlavní cíle významného dne proti chudobě?

Základní fakta

Kdy se slaví17. října
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na vznikuOSN
Stát vznikuFrancie
Datum vzniku1992
Důvod vznikuzvýšení povědomí o chudobě

Historie dne věnovanému chudobě

Mezinárodní den proti chudobě byl poprvé slaven 17. října 1987, kdy se v Paříži konala první Světová konference o chudobě.

Oficiálně byl zaveden a slaven až od roku 1992. Organizace spojených národů přijala rezoluci o Mezinárodním dni pro odstranění chudoby.

Chudoba představuje globální problém nejenom v rozvojových zemí.
Zdroj: istockphoto.com

Nejzajímavější milníky významného dne proti chudobě

 • V roce 2000 přijaly země světa tzv. Miléniové cíle, mezi něž patří i cíl snížení extrémní chudoby na polovinu do roku 2015. Tento cíl byl úspěšně splněn.
 • V roce 2015 byly přijaty Cíle udržitelného rozvoje, které vymezují konkrétní opatření k odstranění chudoby a zlepšení životních podmínek pro všechny lidi do roku 2030.
 • V roce 2018 vydala Světová banka zprávu, podle které se podařilo snížit počet lidí žijících v extrémní chudobě (tj. s méně než 2 USD na den) na méně než 10 % celkového světového obyvatelstva.
 • V roce 2020, během pandemie COVID-19, se zvýšila globální chudoba. Bylo přijato mnoho opatření na pomoc nejvíce postiženým skupinám, včetně programů podpory příjmu a pomoci s potravinami.

Proč si připomínáme boj proti chudobě?

Cílem Mezinárodního dne proti chudobě je zvýšit povědomí o rozsahu chudoby v různých zemích a upozornit na význam spolupráce mezi vládami, organizacemi a jednotlivci v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Světový den proti chudobě také slouží jako příležitost k propagaci rovnosti, solidarity a sociální spravedlnosti.

Další důvod je zdůraznění důležitosti úsilí všech zúčastněných stran při řešení chudoby a vytváření lepší budoucnosti pro všechny lidi.

Který den se slaví?

Rok17. října
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Objevte podobné články

Akce konané na podporu chudých lidí

Je to příležitost pro mnoho organizací a vlád po celém světě uspořádat různé akce na podporu boje proti chudobě.

Některé z akcí, které se konají na tento den:

 • Konference a semináře – zaměřují se na různé aspekty chudoby, jako jsou příčiny a důsledky chudoby, nejlepší postupy pro její odstranění a také na to, jakým způsobem mohou jednotlivci a organizace pomoci.
 • Charitativní akce – sbírky potravin a finančních prostředků pro chudé lidi, dárcovské akce a výběrové koncerty, na kterých se vybírají prostředky pro dobročinné účely.
 • Vzdělávací akce – mnoho organizací pořádá vzdělávací akce. Ty se zaměřují na zvýšení povědomí o chudobě a na to, jakým způsobem může každý jednotlivec přispět k boji proti chudobě.
 • Manifestace a protesty – mají za cíl upozornit na problém chudoby a na to, že je třeba jednat pro její odstranění.
 • Rozšíření povědomí o tématu chudoby – využívají se sociální sítě a další média k rozšíření povědomí o tématu chudoby a jakým způsobem může každý jednotlivec pomoci.

Organizace, které se starají o chudé

Po celém světě je několik stovek organizací, které se zaměřují nejenom na regionální problémy chudoby, ale mají také na starost rozvojové země. Nejznámější jsou:

 • Světová zdravotnická organizace (WHO)
 • Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) – organizace zaměřená na podporu udržitelného zemědělství a zajištění potravin pro všechny lidi na světě.
 • Mezinárodní měnový fond (MMF) – zabývá se podporou mezinárodní finanční stability a hospodářského růstu v rozvojových zemích.
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – založená za účelem podpory ekonomického rozvoje a spolupráce mezi zeměmi.
 • Světová banka – mezinárodní finanční organizace, která poskytuje půjčky a technickou pomoc rozvojovým zemím s cílem podpořit hospodářský růst a snížit chudobu.
 • Mezinárodní organizace práce (ILO) – organizace, která se zaměřuje na ochranu práv pracovníků a na podporu důstojné práce.
 • Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) – zaměřuje se na podporu vzdělání, vědy a kultury v celém světě s cílem zlepšit kvalitu života lidí.
Nejchudší země světa a míra procentuální chudoby v populaci.
Zdroj: statista.com

Chudoba a statistické údaje

Světové organizace se zaměřují a pravidelně píší reporty o stavu chudoby po celém světě. Některá data jsou šokující, jiná naštěstí mnohem přijatelnější, než tomu bylo v minulých letech.

 • Podle Světové banky žije v extrémní chudobě (tj. s méně než 2 dolary na den) více než 700 milionů lidí na světě.
 • V roce 2020 byla v důsledku pandemie COVID-19 celosvětová míra chudoby zvýšena o 7%. Což znamená, že počet lidí žijících v chudobě se zvýšil o 120 až 150 milionů.
 • Podle Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) trpí hladem více než 690 milionů lidí na světě, z toho většina žije v rozvojových zemích.
 • V roce 2020 žilo v Evropské unii více než 91 milionů lidí (tj. 17,9 % populace) ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením.
 • Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) má více než 300 milionů lidí na světě nejisté zaměstnání. To znamená, že buď mají nejisté pracovní podmínky, nebo nezískávají příspěvky na sociální zabezpečení.
 • V roce 2019 mělo 46 % světové populace přístup k internetu. Pouze 19 % lidí v nejchudších zemích mělo přístup k internetu.
 • Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se v roce 2019 nejvíce chudoby vyskytovalo v subsaharské Africe a v jihoasijských zemích.
 • V roce 2018 se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) více než polovina obyvatel světa neměla přístup k nejnutnějším zdravotnickým službám, jako jsou např. léky, očkování nebo zdravotní péče v těhotenství.

Často kladené otázky

Který den je věnován světové chudobě?

Každý rok se 17. října konají akce na podporu lidí žijících v chudobě. Organizace ovšem nevěnují pomoci jen jeden den v roce.

Jaké akce se konají na Světový den proti chudobě?

Pořádají se sbírky na pomoc lidí v rozvojových zemí, konají se semináře, odborné přednášky a diskuzní kroužky na veřejných místech, ve školách i na sociálních sítí.

Co je to extrémní chudoba?

Podle definice OSN se jedná o stav kdy nemá člověk dostatek základních lidských potřeb, včetně jídla, vody, hygienických potřeb, lékařské péče, přístřeší, vzdělání a informací.

Mezinárodní den proti chudobě je důležitým dnem, který připomíná význam boje proti chudobě a nerovnosti v přístupu k základním potřebám. Mezi ně patří potrava, pitná voda, zdravotní péče a vzdělání.

I když se celosvětově daří snižovat počty lidí žijících v extrémní chudobě, je stále třeba více investovat do programů a projektů. Ty pomohou těm nejchudším a nejzranitelnějším částem společnosti.

Je důležité si uvědomit, že boj proti chudobě a nerovnosti je dlouhodobý proces. Vyžaduje spolupráci mezi vládami, nevládními organizacemi a jednotlivci všech zemí.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)