Klíčová otázka dne proti jaderným zkouškám: Proč je nutné zastavit vývoj atomových zbraní?

Jaderné testy zahrnují výbuch zařízení, které může mít devastující účinky na okolní krajinu a lidi.

Mezinárodní den proti jaderným zkouškám bojuje proti nukleárním experimentům!

Proč jsou nukleární zbraně problém?

Je možné přežít atomový výbuch?

Základní fakta

Kdy se slaví29. srpna
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníValné shromáždění OSN
Datum vzniku2009
Důvod vznikuPodpora zákazu jaderných zbraní

Historie dne věnovanému jaderným experimentům

Den proti jaderným zkouškám je připomínán každý rok 29. srpna. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 2009.

Atomová bomba dokáže zničit celé město.
Zdroj: istockphoto.com

Úmluva o omezení nukleárních pokusů

První mezinárodní úmluva o omezení atomových zkoušek byla podepsána v roce 1963, kdy Spojené státy, Spojené království a Sovětský svaz uzavřely Smlouvu o částečném zákazu jaderných zkoušek.

Tato smlouva zakazovala jaderné zkoušky ve vzduchu, ve vesmíru a pod vodou, ale umožňovala pokračování zkoušek pod zemí.

V roce 1996 byla uzavřena Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), která zakazuje jakékoli tyto experimenty na celém světě. Do dnes však nebyla ratifikována všemi zeměmi, včetně některých zemí, které tyto zbraně vlastní.

TOP 5 zajímavostí o boji proti atomovým zbraním

Boj proti jaderným experimentům se vede již několik desetiletí a zahrnuje mnoho různých informací a zajímavostí. Pojďme se podívat na některé z nich.

Organizace ICAN

V roce 1986 byla vytvořena organizace nazvaná ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), která se zaměřuje na prosazování zákazu jaderných zbraní a jejich úplné odstranění. V roce 2017 získala tato organizace Nobelovu cenu za mír za svou práci v této oblasti.

Kubánská krize

V roce 1962 během tzv. kubánské krize, byla světu ukázána hrůza jaderného konfliktu, když se Spojené státy a Sovětský svaz ocitly na pokraji války kvůli umístění sovětských raket na Kubě. Tento konflikt vyvolal celosvětovou vlnu obav z jaderné války a vedl k podpisu Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek o rok později.

Atomová bomba a 2. světová válka

Japonsko je jedinou zemí, která utrpěla útok atomovou bombou v průběhu války. Hirošima byla napadena 6. srpna 1945 a tři dny poté Nagasaki. Tyto útoky způsobily neuvěřitelné množství úmrtí a utrpení. Vedly k obavám z jaderného konfliktu po celá desetiletí.

Jihoafrická republika a její postoj

Mezi země, které se postavily proti jaderným zbraním, patří i Jihoafrická republika, která měla v minulosti aktivní jaderný program. V roce 1993 však prezident Nelson Mandela rozhodl o likvidaci jaderných zbraní v zemi a Jihoafrická republika se tak stala první zemí, která dobrovolně zničila své jaderné zbraně.

Nešíření jaderných zbraní

Kromě CTBT existuje také Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT), která byla podepsána v roce 1968 a která má za cíl omezit šíření jaderných zbraní. Tuto smlouvu podepsalo více než 190 zemí, ale mnoho zemí, včetně Severní Koreje a Íránu, se proti ní postavilo a rozvíjejí své jaderné programy dál.

Jaderná zbraň je nákladná na výrobu i skladování.
Zdroj: istockphoto.com

Proč se slaví den proti nukleárním testů?

Cílem Mezinárodního dne proti jaderným pokusům je upozornit na toto nebezpečí a podpořit snahy o zastavení těchto zkoušek.

Tento den také slouží k oslavě úspěchů, kterých bylo v boji proti jaderným zbraním dosaženo, a k zamyšlení nad tím, co ještě musí být uděláno pro vytvoření bezjaderného světa.

Jedním z nejdůležitějších kroků k dosažení tohoto cíle je podepsání a ratifikace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), která byla uzavřena v roce 1996.

Který den se slaví?

Rok29. srpna
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Objevte podobné články

Akce konané na podporu míru

Hlavním poselstvím těchto akcí je varovat před nebezpečími jaderných zkoušek a zdůraznit potřebu jejich zákazu a odstranění jaderných zbraní ze světa.

 • Demonstrace a mírové pochody
 • Konference a přednášky
 • Petice a veřejné prohlášení
 • Minuty ticha a modlitby
 • Vysílání televizních a rozhlasových pořadů
 • Kulturní akce, výstavy a filmové projekce

Organizace, které vystupují proti jaderným zkouškám

 • Mezinárodní kampaň za zákaz jaderných zbraní (ICAN) – získala v roce 2017 Nobelovu cenu za mír za svou práci na podpoře smlouvy o zákazu jaderných zbraní OSN.
 • Greenpeace – nevládní organizace bojuje proti jaderným zkouškám a vyzývá k odstranění jaderných zbraní.
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) – agentura OSN pracuje na zajištění bezpečného a mírového využívání jaderné energie a pomáhá monitorovat a omezovat jaderné zbraně.
 • Mezinárodní komise pro nešíření jaderných zbraní (ICNND) – komise byla založena v roce 2008 a má za cíl podpořit odstranění jaderných zbraní a podpořit diplomatická řešení konfliktů.
 • Lékaři proti válce jaderných zbraní (IPPNW) – organizace sdružuje lékaře a zdravotnické pracovníky z celého světa, kteří se snaží upozornit na negativní dopady jaderných zbraní na lidské zdraví a podpořit jejich odstranění.

Proč jsou jaderné zbraně problém?

Jaderné zbraně představují obrovské riziko pro světový mír a bezpečnost. Jejich vlastnictví a rozšíření by mělo být co nejvíce omezeno a ideálně by měly být úplně odstraněny.

Způsobují obrovské škody

Nukleární zbraně jsou nejdestruktivnějšími zbraněmi, které kdy byly vyvinuty. Jedna jediná jaderná bomba může zničit celé město a zabít desetitisíce lidí. Navíc, radioaktivní odpad, který vzniká po výbuchu atomové bomby, může způsobit dlouhodobé zdravotní problémy u lidí v širokém okolí.

Jsou velmi nákladné

Vývoj, výroba a údržba jaderných zbraní stojí obrovské peníze, které by mohly být využity na jiné účely, jako je například vzdělávání, zdravotní péče nebo hospodářský rozvoj.

Ohrožují světový mír

Tyto zbraně jsou v rukou států nebezpečím pro světový mír. Mohou být použity jako nástroj k vydírání jiných zemí, k vyvolání konfliktu nebo dokonce k vyvolání války.

Zvyšují riziko nehod

Atomové zbraně jsou složitá zařízení, která mohou být náchylná k technickým problémům a neštěstím. Při nehodě s jadernou zbraní může dojít k úniku radioaktivního materiálu, což může mít katastrofální důsledky pro okolní obyvatele a životní prostředí.

Statistické údaje o počtu nukleárních zkoušek od roku 1945.
Zdroj: unfoldzero.org

Je možné přežít atomový výbuch?

Osoby, které jsou velmi blízko k epicentru výbuchu, mají malou šanci přežití. Kvůli ohromnému množství tepelné energie a rázové vlně, která může být smrtelná. Ti, kteří se nacházejí v oblastech vzdálenějších od epicentra, mají větší šanci na přežití, ale mohou být stále ohroženi vlivem radioaktivního záření a otravy.

Pokud se však lidé nacházejí v bezpečném úkrytu, jako jsou kryty nebo podzemní bunkry, a pokud jsou dostatečně chráněni proti radioaktivitě, mohou mít velkou šanci na přežití.

Často kladené otázky

Jaký den si připomínáme boj proti jaderným zkouškám?

Každý rok si připomínáme tento den 29. srpna.

Proč je důležité zakázat nukleární zbraně?

Atomové bomby jsou velmi nebezpečné a nedá se proti nim nic moc dělat. Dokáží zničit desítky kilometrů přírody a tisíce životů během pár vteřin.

Jaké organizace podporují zákaz atomových bomb?

Existuje mnoho organizací, které se aktivně podílejí na zákazu výroby a samotným zkouškám nukleárních zbraní. Nejznámější z nich jsou Greenpeace, Mezinárodní agentura pro atomovou energii a Mezinárodní komise pro nešíření jaderných zbraní.

Mezinárodní den proti jaderným zkouškám upozorňuje na nebezpečí jaderných zbraní a vyzývá ke globálnímu odzbrojení.

Zkoušky jaderných zbraní mají vážné dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Proto je důležité podporovat dohody o jaderném odzbrojení a usilovat o zastavení testování jaderných zbraní.

Tento den připomíná význam mezinárodní spolupráce a vzájemného porozumění při řešení globálních problémů a zdůrazňuje, že vzdělání a informovanost jsou klíčové pro budování míru a bezpečnosti ve světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)