Mezinárodní den proti nášlapným minám oslavujeme 4. dubna tím bojujeme proti smrtelnému nebezpečí

Chceme bezpečí a jistotu!

Chceme, aby naše děti měly lepší svět a budoucnost.

Zapojit se může každý.

Oslavte Mezinárodní den proti nášlapným minám 4. dubna.

Základní fakta

Kdy se slaví4. duben
Kde se slavíPo celém světě
Původ vznikuUSA
Datum vzniku1977

Historie Mezinárodního dne proti nášlapným minám

Byl vyhlášen generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem v roce 1997. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě úspěšné kampaně zaměřené na odstranění nášlapných min, kterou vedla organizace Handicap International. Cílem tohoto dne bylo povzbudit veřejnost, aby se zapojila do boje proti nášlapným minám a podpořila snahy o jejich odstraňování.

Od té doby se Mezinárodní den proti nášlapným minám slaví každý rok 4. dubna a stává se příležitostí pro veřejné diskuze, konference a kampaně zaměřené na uvědomění veřejnosti o nebezpečí, které představují nášlapné miny, a na podporu snah o jejich odstraňování. Tento den také umožňuje lidem vyjádřit solidaritu s oběťmi a s těmi, kteří se snaží o jejich ochranu.

Úterý4. dubna 2023
Středa4. dubna 2024
Pátek4. dubna 2025
Sobota4. dubna 2026
Neděle4. dubna 2027
Pondělí4. dubna 2028
Středa4. dubna 2029
Čtvrtek4. dubna 2030
Pátek4. dubna 2031
Sobota4. dubna 2032

Význam Dne proti nášlapným minám

Má důležitý význam, protože upozorňuje na škodlivé dopady, které nášlapné miny působí na lidský život a na životní prostředí. Tento den slouží jako příležitost k vyjádření solidarity s oběťmi nášlapných min a k podpoře jejich rodin.

Kromě toho tento den poskytuje příležitost k diskuzi a kampaním zaměřeným na uvědomění veřejnosti o nebezpečí, které představují nášlapné miny, a na podporu snah o jejich odstraňování. Tyto aktivity mohou vést ke zvýšení finančních a politických prostředků na odstraňování nášlapných min a k rozvoji mezinárodní spolupráce v této oblasti.

V neposlední řadě Mezinárodní den proti nášlapným minám přispívá k udržení povědomí o nutnosti trvalého úsilí v boji proti nášlapným minám, aby se mohlo postupně dosáhnout světa bez těchto válečných zbraní.

„Nášlapné miny způsobují trvalé zranění a zabíjejí nevinné lidi, kteří se jen snaží žít svůj život. Tyto miny představují hrozbu pro mír a bezpečnost, která přetrvává i po skončení konfliktu.“ — Zástupce generálního tajemníka OSN António Guterres.

Objevte podobné články

Co je to nášlapná mina?

Nášlapná mina je válečná munice, která je určena k tomu, aby zranila nebo usmrtila osoby, které na ni šlápnou. Tyto miny jsou často umístěny na bojišti, kde mohou zůstat nebezpečné po mnoho let po skončení konfliktu. Nášlapné miny jsou neviditelné a často se skrývají pod zemí nebo v povrchových vrstvách, což je činí obzvláště nebezpečnými pro civilní obyvatelstvo, zejména děti, kteří hledají kovové předměty nebo loví zvířata.

Nášlapné miny jsou stále často používány v konfliktech po celém světě a stále představují významné ohrožení pro civilní obyvatelstvo. Tyto miny způsobují smrt a zranění tisíců lidí každý rok a mohou také způsobit trvalé škody na zdraví, jako jsou amputace nebo slepota. Tyto následky mají významný dopad na jednotlivce a jejich rodiny, stejně jako na celé komunity.

„Nášlapné miny jsou jedním z nejničivějších zbraní, jaké kdy byly vynalezeny, a jsou stále používány v konfliktech po celém světě.“ — Jihane Roussel, ředitelka programu na odstraňování nášlapných min při organizaci Handicap International.

Nášlapné miny od minulosti po současnost

Historie nášlapných min sahá až do starověku, kdy byly používány k ochraně hradeb a fortifikací. V moderní době se však nášlapné miny staly jedním z nejhorších následků válečných konfliktů a humanitární katastrofy. Tyto miny jsou stále často používány v konfliktech po celém světě a stále představují významné ohrožení pro civilní obyvatelstvo.

V 90. letech 20. století byla podepsána Úmluva o nášlapných minách, kterou podepsalo více než 160 zemí. Tato úmluva zavazuje země, aby zastavily výrobu, skladování a používání nášlapných min a aby podpořily úsilí o jejich odstraňování.

Od té doby bylo odstraněno mnoho nášlapných min z bojišť po celém světě a bylo vyvinuto mnoho nových technologií pro detekci a odstraňování nášlapných min. Tyto úsilí vedou ke snižování počtu obětí nášlapných min, ale stále zůstává mnoho práce, aby se dosáhlo světa bez nášlapných min.

„Odstraňování nášlapných min je dlouhodobý a nákladný proces, ale je nezbytné pro ochranu nevinných lidí a pro podporu míru a stability v postižených zemích.“ — Ahmad Alhendawi, tehdejší mladý vůdce OSN a nyní ředitel Světového programu na podporu dětí.

Oslavy tohoto významného dne

Oslavy Mezinárodního dne proti nášlapným minám se liší v různých zemích a komunitách, ale většinou se jedná o aktivity zaměřené na informování veřejnosti o problematice nášlapných min a na podporu odstraňování těchto zbraní.

  • Demonstrace a pochody: Konají se po celém světě, aby upozornily na problematiku nášlapných min a na nutnost podpory odstraňování těchto zbraní.
  • Diskuse a konference: Konají se, aby se odborníci mohli setkat a diskutovat o nejnovějších výzvách a úspěších v oblasti odstraňování nášlapných min.
  • Benefiční akce: Jsou to například koncerty, aukce a sbírky, se konají, aby se získal finanční příspěvek na podporu programů na odstraňování nášlapných min.
  • Vzdělávací programy: Školy a univerzity po celém světě se účastní programů na podporu vzdělávání veřejnosti o nášlapných minách a jejich dopadech na společnost.
  • Symbolické akce: Symbolické akce, jako jsou instalace uměleckých děl nebo životních velikostí figurín označených jako „oběti nášlapných min“, se konají, aby upozornili na tragické následky používání těchto zbraní.

Často kladené otázky

Co jsou nášlapné miny?

Zbraně, které explodují, když na ně někdo náhodně šlápne. Tyto miny mohou být nastraženy kdekoli, včetně silnic, polí, budov a domů, a mohou být škodlivé po mnoho let po ukončení války.

Proč jsou nášlapné miny tak nebezpečné?

Protože mohou způsobit trvalé zranění nebo smrt, když na ně někdo šlápne. Tyto zbraně také ohrožují civilní obyvatelstvo, zejména děti, kteří se mohou stát oběťmi náhodného kontaktu s minou.

Kde se používají nášlapné miny?

Používají se po celém světě v mnoha válečných konfliktech. Tyto zbraně mohou být nastraženy kdekoli, včetně silnic, polí, budov a domů.

Jaký je cíl Mezinárodního dne proti nášlapným minám?

Cílem je přitáhnout pozornost veřejnosti k problematice nášlapných min a podpořit výzvu k jejich okamžitému zákazu a k odstraňování těchto zbraní ze světa.

Jaký je význam odstraňování nášlapných min?

Je důležité, protože to pomáhá chránit civilní obyvatelstvo před smrtí nebo trvalým zraněním. Odstraňování těchto zbraní také umožňuje obnovu a rozvoj postižených oblastí a umožňuje lidem žít bezpečně a bez strachu z nebezpečí. Navíc, odstraňování nášlapných min umožňuje vstup humanitárních pracovníků do postižených oblastí a pomáhá jim při poskytování pomoci potřebným. Odstraňování těchto zbraní také pomáhá v budování důvěry mezi komunitami a vytváření prostoru pro mír a stability.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)