Proč je důležité šířit osvětu na Mezinárodní den původního obyvatelstva? Zachraňte linie domorodců!

Oslavte Mezinárodní den původního obyvatelstva 9. srpna.

Jaký název je nejvýstižnější domorodci, prvotní lidé nebo původní lidé?

Jak podpořit původní lidi, aby nadále zachovávali linie rodu?

To a mnohem více si můžete přečíst níže.

Základní fakta

Kdy se slaví9. srpna
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuUSA
Datum vzniku1994

Historie a význam Mezinárodního dne původního obyvatelstva

Byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1994 s cílem připomenout a chránit práva původních obyvatel po celém světě. Tento den se slaví každoročně 9. srpna.

Historie tohoto dne sahá až do roku 1982, kdy byla založena Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu a začala se věnovat ochraně původních kultur a jazyků.

V roce 1993 byla zahájena práce na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel, která byla následující rok přijata Valným shromážděním OSN.

Deklarace OSN o právech původních obyvatel je závazným dokumentem, který stanovuje práva původních obyvatel a zavazuje státy, aby je respektovaly a chránily.

Patří mezi ně právo na sebeurčení, právo na vlastní kulturu a jazyk, právo na vlastní způsob života a právo na spravedlivé zacházení ze strany státu.

Slaví se po celém světě a má za cíl připomenout práva a potřeby původních obyvatel, zvýšit povědomí o jejich kultuře a tradicích a bojovat proti diskriminaci a marginalizaci, které původní obyvatelé často čelí.

Tento den je také příležitostí pro původní obyvatele po celém světě k setkání, sdílení svých zkušeností a vytváření nových spojenectví.

Důležitým prvkem Mezinárodního dne původního obyvatelstva je také vzdělávání a osvěta veřejnosti o právech a potřebách původních obyvatel a o významu jejich zachování pro celé lidstvo.

V dnešní době je stále mnoho práce, kterou je třeba udělat pro zajištění ochrany práv původních obyvatel po celém světě.

Tento den nám připomíná, že je důležité pracovat společně na zajištění ochrany a respektování práv původních obyvatel a na podpoře jejich tradičních způsobů života a kultur.

V současné době jsou původní obyvatelé po celém světě stále ohroženi různými faktory, jako jsou například změna klimatu, degradace přírodního prostředí, expanze průmyslu a turismu, diskriminace a omezování jejich práv.

FCT ORIGINAL INHABITANTS SHOWCASE CULTURAL IDENTITY AMIDST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.....
Zdroj: YouTube.com

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Středa9. srpna 2023
Pátek9. srpna 2024
Sobota9. srpna 2025
Neděle9. srpna 2026
Pondělí9. srpna 2027
Středa9. srpna 2028
Čtvrtek9. srpna 2029
Pátek9. srpna 2030
Sobota9. srpna 2031
Pondělí9. srpna 2032

Kdo jsou původní obyvatelé?

Původní obyvatelé jsou lidé, kteří žijí v určité oblasti po tisíce let a jsou příbuzní s lidmi, kteří žili v této oblasti před příchodem cizinců a kolonizací. Původní obyvatelé jsou často také nazýváni domorodci, prvotními obyvateli nebo původními lidmi. Většina z nich si udržuje své vlastní kulturní tradice, zvyky a způsoby života.

Obývají různé části světa, jako jsou tropy, pouště, hory a arktické oblasti. V mnoha zemích jsou původní obyvatelé stále diskriminováni a jejich práva jsou porušována. Mohou být vystaveni násilí, degradaci přírodního prostředí a omezování jejich práv na vlastnictví půdy a zdrojů.

Jsou důležití pro ochranu biodiverzity a ekosystémů. Mají znalosti a zkušenosti s ochranou přírody a mohou pomoci při řešení problémů, jako je změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti.

Kromě toho mají původní obyvatelé také významný kulturní význam. Mají své vlastní jazyky, zvyky a tradice, které jsou cenným kulturním dědictvím. Tyto tradice mohou zahrnovat rituály, tance, písně a příběhy, které se předávají z generace na generaci.

Mezi nejznámější původní obyvatelské skupiny patří Aboridžinci v Austrálii, Inuité v Kanadě a Grónsku, Maorové v Novém Zélandu a původní obyvatelé Amazonie v Jižní Americe. Tyto skupiny mají významnou roli v ochraně svých oblastí před degradací přírodního prostředí a v ochraně svých kulturních tradic a způsobů.

V mnoha zemích jsou původní obyvatelé stále vystavováni násilí a diskriminaci. Mnoho z nich žije v chudobě a je omezováno v přístupu k vzdělání, zdravotní péči a dalším základním službám. Často jsou jim odepírána práva na vlastnictví půdy a přírodních zdrojů, což ztěžuje jejich tradiční způsob života a ohrožuje jejich existence.

Více informací o původních obyvatelích se můžete dočíst na stránkách United Nations, které se věnují tématice udržení původních obyvatel.

Domorodec má na hlavě tác s jídlem a stojí na pláži.
Zdroj: Pixabay.com

Objevte podobné články

Jak se oslavují původní obyvatelé?

Tento den se slaví různými způsoby po celém světě, včetně konání kulturních akcí, vystoupení původních obyvatel, oslav tradic a zvyklostí, konání vzdělávacích akcí a debat o ochraně práv původních obyvatel.

Organizace OSN, která stojí za tímto dnem, každý rok vybírá téma, kterému je věnována pozornost. Například v roce 2020 bylo téma „Původní jazyky“, což mělo upozornit na důležitost zachování a podpory jazyků původních obyvatel. V roce 2021 bylo téma „Zajištění přežití a trvalého rozvoje původních obyvatel v době pandemie“, což mělo upozornit na dopady pandemie na původní obyvatele a na nutnost poskytnout jim zvláštní ochranu.

Také slouží k tomu, aby se zvyšovala povědomí o situaci původních obyvatel v celosvětovém měřítku a aby se lidé angažovali v podpoře ochrany práv původních obyvatel. V tento den se konají různé aktivity, které mají za cíl zdůraznit význam práv původních obyvatel, jako jsou demonstrace, kulturní akce, vzdělávací workshopy a výstavy.

Zajímavosti o dni původních obyvatel

V roce 1995 byla na Mezinárodní konferenci původního obyvatelstva v Bariloche v Argentině přijata tzv. ‚Deklarace o právech původních národů“. Tato deklarace stanovila základní principy ochrany práv a zájmů původních obyvatel a stala se významným dokumentem pro celosvětovou ochranu těchto národů.
Na oslavu dne původního obyvatelstva se pořádají různé kulturní akce po celém světě, včetně tradičních tanců, písní, krojů a výstav.
V některých zemích se den domorodců slaví jako státní svátek. Například v Bolívii se tento den slaví jako „Den původních národů, národností a mezietnického dialogu“ od roku 2010.
V roce 2019 se na oslavu dne původního obyvatelstva na velvyslanectví Kanady v Praze konala výstava fotografií a dokumentárních filmů o původních obyvatelích Kanady. Tato akce měla za cíl zvýšit povědomí o situaci původních obyvatel a podpořit jejich práva.
V některých zemích se slaví jako týden nebo dokonce měsíc, během kterého se konají různé akce a oslavy. Například v Norsku se slaví „Měsíc původního obyvatelstva“ od srpna do září, během kterého se konají kulturní akce a vzdělávací workshopy.

Často kladené otázky

Kdy se oslavuje den domorodců, a jaký je jeho cíl?

Tento den se oslavuje každoročně 9. srpna a jeho cílem je zvýšit povědomí o situaci původních obyvatel po celém světě a podpořit jejich práva.

Jaké jsou tradiční aktivity, které se konají během oslav dne původního obyvatelstva?

Konají se různé kulturní aktivity, jako jsou tradiční tance, písně, kroje, výstavy a jiné kulturní projevy.

Kdo může slavit den původních obyvatel?

Tento den může slavit každý, kdo si přeje podpořit práva původních obyvatel a zvýšit povědomí o jejich situaci.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)