Jaké jsou aktuální výzvy a priority Mezinárodního dne veřejné služby?

Oslavte Mezinárodní den veřejné služby 23. června.

Jaká je historie dne veřejné služby?

Jaké jsou spolupráce mezi OSN a veřejnou správou?

To a mnohem více se dočtete níže ve článku.

Základní fakta

Kdy se slaví23. června
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuUSA
Datum vzniku2002

Historie a význam Mezinárodního dne veřejné služby

Den veřejné služby je mezinárodní oslava, která se každoročně koná 23. června. Tento den byl poprvé slaven v roce 2003 a byl vytvořen na počest veřejných služeb a zaměstnanců veřejného sektoru.

Historie tohoto dne sahá až do roku 2002, kdy byla na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu přijata deklarace o veřejné správě a rozvoji. V této deklaraci bylo zdůrazněno, že veřejná správa a veřejné služby jsou nezbytné pro sociální a ekonomický rozvoj a prosazování lidských práv.

Je důležitý, protože upozorňuje na význam veřejných služeb a zaměstnanců veřejného sektoru pro fungování společnosti a podporu občanů. Tento den také připomíná potřebu kvalitního a efektivního poskytování veřejných služeb a motivuje k uznání práce veřejných zaměstnanců.

Význam tohoto dne se odráží v celosvětovém trendu zvyšování důležitosti veřejné služby a jejího významu pro rozvojové cíle a prosazování lidských práv. Tento den je příležitostí pro vlády a instituce po celém světě k zvyšování povědomí o důležitosti veřejných služeb a k uznání práce zaměstnanců veřejného sektoru.

V současné době se mnoho zemí snaží zlepšit kvalitu a efektivitu poskytovaných veřejných služeb a motivovat své zaměstnance veřejného sektoru k poskytování vysoké úrovně služeb. Den veřejné služby hraje důležitou roli při podpoře těchto snah a v posílení důvěry občanů veřejných služeb a veřejného sektoru jako celku.

Pokud vás zajímá více informací o dni veřejné služby, přečtěte si člának oficiálního zdroje od OSN.

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Pátek23. června 2023
Neděle23. června 2024
Pondělí23. června 2025
Úterý23. června 2026
Středa23. června 2027
Pátek23. června 2028
Sobota23 června 2029
Neděle23. června 2030
Pondělí23. června 2031
Středa23. června 2032

Role OSN v poskytování veřejné služby

Organizace spojených národů, hraje důležitou roli v poskytování veřejné služby po celém světě. OSN se snaží prosazovat a podporovat vývoj a poskytování veřejných služeb v mnoha oblastech, včetně zdravotnictví, vzdělání, životního prostředí, lidských práv, míru a bezpečnosti.

OSN pomáhá zemím, které mají problémy s poskytováním kvalitních veřejných služeb, a poskytuje jim technickou pomoc a podporu. OSN také podporuje rozvojové cíle a snaží se zlepšit podmínky pro chudé a znevýhodněné obyvatele.

OSN také hraje klíčovou roli v poskytování humanitární pomoci v krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy, války a konflikty. OSN koordinuje humanitární odpovědi, poskytuje potraviny, léky, vodu a základní hygienické potřeby pro miliony lidí po celém světě.

Kromě toho OSN přispívá k prosazování lidských práv a zajišťuje ochranu lidských práv po celém světě. Organizace podporuje úsilí o zajištění rovnosti, práva žen a dětí, boj proti diskriminaci a podporu práv menšin.

Popelářské auto, čistící silnice.
Zdroj: Pixabay.com

Aktuální výzvy a priority OSN

 1. Klimatická změna: OSN se snaží podpořit globální snahy o omezení emisí skleníkových plynů a omezit dopady klimatické změny. Organizace také usiluje o podporu obnovitelných zdrojů energie a snižování závislosti na fosilních palivech.
 2. Rozvojové cíle: OSN se snaží podporovat rozvojové cíle, které se týkají snižování chudoby, zajištění kvalitního vzdělání pro všechny, zlepšení zdravotní péče, podpory ekonomického růstu a boje proti nerovnosti.
 3. Konflikty a humanitární krize: OSN aktivně zasahuje do konfliktů a snaží se řešit humanitární krize. Organizace koordinuje humanitární pomoc a podporu pro obyvatele postižené konflikty a krizemi.
 4. Mír a bezpečnost: OSN se snaží podporovat mír a bezpečnost po celém světě a usiluje o řešení mezinárodních konfliktů a prevenci konfliktů v budoucnosti.
 5. Ochrana lidských práv: OSN se snaží podporovat lidská práva a bojovat proti diskriminaci a nespravedlnosti. Organizace také usiluje o zajištění rovnosti, práv žen a dětí a ochranu práv menšin.
 6. Technologické inovace: OSN se snaží podporovat technologické inovace a využívání moderních technologií pro zlepšení veřejných služeb a řešení globálních problémů.

OSN čelí mnoha výzvám a prioritám, ale snaží se aktivně řešit globální problémy a podporovat spolupráci mezi zeměmi po celém světě.

Global National: April 15, 2023 | The impact of a public service workers' strike in Canada
Zdroj: YouTube.com

Objevte podobné články

Spolupráce mezi OSN a veřejnou správou

Spolupráce mezi OSN a veřejnou správou je klíčová pro dosažení cílů organizace a poskytnutí kvalitních veřejných služeb občanům. OSN spolupracuje s vládními orgány na mnoha úrovních, včetně:

 • Národní úroveň: OSN spolupracuje s vládními orgány na národní úrovni při plánování a realizaci rozvojových programů, zajištění potravinové bezpečnosti, zdravotní péče a dalších veřejných služeb. Organizace také pomáhá s legislativními reformami a zvyšováním kapacit státních úředníků.
 • Regionální úroveň: OSN spolupracuje s regionálními orgány a sdruženími, jako jsou například Evropská unie nebo Africká unie, na podporu regionální spolupráce a řešení regionálních problémů.
 • Místní úroveň: OSN spolupracuje s místními orgány, jako jsou obecní a městské úřady, na poskytování kvalitních veřejných služeb pro obyvatele v rámci místního prostředí. Organizace také podporuje místní vlády v oblasti sociálního začleňování, ochrany životního prostředí a rozvoje místní infrastruktury.

OSN také spolupracuje s veřejnou správou na řešení globálních výzev, jako jsou změna klimatu, migrace, konflikty a humanitární krize. Organizace poskytuje vládním orgánům technickou podporu, pomáhá s tvorbou politik a strategií a podporuje koordinaci mezi zeměmi.

V posledních letech se také zvyšuje spolupráce mezi OSN a místními nevládními organizacemi a občanskými sdruženími. Tyto organizace mají často lepší povědomí o místních problémech a potřebách a mohou poskytnout cenné informace a podporu při plánování a realizaci veřejných služeb.

Jak oslavit Den služeb veřejnosti?

Tento den připomíná důležitost veřejné služby a práce ve veřejném sektoru.

 • Vyjádření uznání: Oslavte tento den tím, že vyjádříte uznání pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří pracují na zajištění kvalitních veřejných služeb. Můžete jim napsat e-mail, vzkaz na sociálních sítích nebo je osobně pochválit.
 • Zapojte se do veřejné služby: Den veřejné služby je také dobrým příležitostí zapojit se do dobrovolnické činnosti nebo jiné formy veřejné služby. Můžete například pomáhat v místní charitativní organizaci nebo se zapojit do dobrovolnického projektu ve vaší komunitě.
 • Vzdělávání o veřejné službě: Den veřejné služby může být také příležitostí pro zvýšení povědomí o důležitosti veřejné služby a práce ve veřejném sektoru. Můžete se dozvědět více o roli veřejné správy a jak pomáhá zajistit kvalitní veřejné služby.
 • Diskuze o veřejné službě: Své okolí můžete oslovit a rozpovídat o důležitosti veřejné služby a její roli v našich životech. Můžete se setkat s přáteli, rodinou, nebo kolegy a diskutovat o tom, jak lze zlepšit veřejné služby v naší komunitě.
 • Podpora iniciativ: Můžete také podpořit iniciativy, které se snaží zlepšit veřejné služby. Například podporovat politiky a projekty, které se zaměřují na zlepšení vzdělávání, zdravotní péče, životního prostředí a další oblasti, které jsou důležité pro kvalitní veřejné služby.

Veřejná služba hraje klíčovou roli v našem životě a Den veřejné služby je příležitostí, jak toto povědomí zvýšit a ocenit práci lidí ve veřejném sektoru.

Zajímavosti o tomto dni

Den veřejné služby se slaví po celém světě. V mnoha zemích má ale jiný název nebo datum konání. Například v USA se slaví jako National Public Service Recognition Week a probíhá v první týden května.
V roce 2020 byl Den služby veřejnosti ovlivněn pandemií Covid-19. Mnoho pracovníků ve veřejném sektoru se stalo klíčovými pracovníky během pandemie a zajišťovali nezbytné veřejné služby. Proto byli mnozí z nich v této době oceněni a vyznamenáni.
Poprvé byl slaven v roce 2003 a každý rok má jiné téma. V roce 2021 bylo tématem „Veřejné služby pro všechny: zahrnutí a udržitelnost ve všech oblastech“.
V mnoha zemích se v den veřejné služby konají různé aktivity a akce. Například v Indii se v tento den konají různé dobrovolnické akce, kde se lidé zapojují do úklidu místních veřejných prostor.
Ve Spojeném království se slaví Den veřejné služby v první pondělí v červenci a je to součást oslav narozenin královny Alžběty II. Tento den se nazývá „Trooping the Colour“ a spojuje vojenské a civilní prvky.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den veřejné služby, a jaký je jeho cíl?

Oslavuje se 23. června každý rok a jeho cíl je ocenit a oslavit práci pracovníků ve veřejném sektoru a zvýšit povědomí o důležitosti veřejné služby pro společnost.

Jaké jsou některé aktivity, které se v tento den konají?

V různých zemích se v den veřejné služby konají různé aktivity a akce, například dobrovolnické akce, oslavy a předávání ocenění pracovníkům ve veřejném sektoru.

Jaká je role OSN v poskytování veřejné služby?

OSN podporuje rozvoj a poskytování veřejné služby v různých zemích a pomáhá zlepšovat kvalitu a přístup k veřejné službě.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)