Astma má svůj světový den první úterý v květnu. Co vše víte o tomto dráždivém záchvatovitém kašli?

Astma bronchiale je celosvětový problém, který omezuje několik milionů lidí.

Světový den astmatu pomáhá informovat, shánět finance a řešit problémy spojené se špatným dýcháním.

Astma je nejrozšířenější dýchací onemocnění, víte kolik lidí jim trpí?

Astmatický záchvat vám pomůže zvládnout jedna věc, v článku se dozvíte, která.

Vědí odborníci proč vzniká astma? Známe jejich poslední výzkumy.

Světový den astmatu má svoji barvu, která vyjadřuje podporu lidem, víte kterou?

Základní fakta

Kdy se slavíprvní úterý v měsíci květnu
Kde se slavícelý svět
Stát vznikuUSA
Kdo se podílel na vznikuGlobální iniciativa pro astma
Datum vzniku1998
Důvod vznikuinformovanost o dýchacím onemocnění, prevenci a první pomoci

Historie dne astmatu

Globální iniciativa pro astma (GINA) spolu se Světovou zdravotnickou organizací WHO uspořádala Světový den astmatu v roce 1998. Datum akce je stanoven každý rok na druhé úterý v měsíci květnu.

První zmínky o astma spadá do dob 4. stol. př. n. l., kdy bylo astma popsáno jako onemocnění dýchacích cest a doporučovalo se použití bylin a fyzických cvičení k léčbě.

Po celá staletí se astma léčilo pomocí bylinek, nejčastěji se užívalo konopí, káva a theofylin (matcha čaj nebo kakao).

Přelomový objev byl zaznamenán ve 20. století, kdy se začínají objevovat první syntetické léky.

TOP 5 zajímavostí o astma

Astma bronchiale je velice zajímavé a velmi časté onemocnění. Pojďme se podívat na TOP 5 informací o tomto onemocnění, které byste měli znát.

 1. Astma bronchiale postihuje více než 300 milionů lidí na celém světě a způsobuje skoro půl milionů úmrtí ročně
 2. Příčiny stále nejsou jasné, podle nejnovějších výzkumů se ovšem vědci domnívají, že je astma způsobeno kombinací genetiky a environmentálních faktorů
 3. Příznaky astmatu může zhoršovat infekce dýchacích cest, kouření nebo kontakt s alergeny
 4. Léky se díky technologickým způsobům neustále zlepšují, proto v současné době mohou pacienti s astmatem žít plnohodnotný život bez omezení, pokud dodržují správnou léčbu
 5. Astma může postihnout kohokoliv z nás, bez ohledu na věk, pohlaví nebo sociální pozici
Inhalátor je účinný lék na astma a astmatický záchvat
Zdroj: istockphoto.com

Proč je důležité slavit Světový den astmatu?

Povědomost o astmatu je velice důležitá. Astma může potrápit každého z nás, proto je důležité vědět například o astmatickém záchvatu. Informace o tom, co dělat v případě prodělání záchvatu, je důležitá. Člověk má pocit, že se udusí a je velmi nervózní a vystrašený. Záchvat vás může postihnout kdykoliv a kdekoliv. Co dělat v případě astmatického záchvatu se dozvíte níže.

Světové organizace nejenom že sdělují široké veřejnosti informace o astmatu, ale také shánějí finance na výzkum tohoto onemocnění, protože se stále neví, co přesně ho způsobuje.

Rozvojové země nemají dostatečný přísun k inhalátorům a mají velmi omezené možnosti jak léčit astma. Proto organizace pořádají každoročně sjezdy odborníků a dobrovolníků, kteří dováží léky potřebným, hlavně do Afriky, Jižní Ameriky a Asie.

Který den se slaví?

Rokprvní úterý v květnu
20232. května
20247. května
20256. května
20265. května
20274. května
20282. května
20291. května
20307. května
20316. května
20324. května

Akce konané na den astmatu

Každý rok se na Světový den astmatu konají přednášky, workshopy a kampaně na podporu pacientů trpícím tímto onemocněním. Akce jsou také věnované rodinám, které se starají o děti s astmatem, protože hlavně v období chřipek může být astma pro malé děti problém.

Přednášky se vedou také v online světě, kde je na výběr hned několik zajímavých besed, informačních letáků a rozhovorů s odborníky.

Sociální sítě používají ve Světový den astmatu hashtag #worldasthmaday, pod tímto hashtagem můžete najít aktuální informace, live přednášky i zajímavé příběhy lidí, kteří trpí tímto onemocněním.

Zajímavé akce ve vašem městě

Plicní ambulance ve většině větších měst na světě pořádají akce spojené s vyšetřením plic, které odhalí jakou máte kapacitu plic, udělají vám analýzu vydechovaného vzduchu a jak velký problém máte s dýcháním.

Jak se mohu zapojit do Světového dne astmatu?

Na podporu boje proti astmatu můžete použít materiály, které jsou volně ke stažení na internetu. Jedná se o informační letáčky se základními fakty o tomto onemocnění a také o způsobu podpory. Jako jsou finanční sbírky nebo preventivní akce.

Světový den astmatu má svou barvu – je jím šedá. Když si v tento den vezmete na sebe šedou barvu, vyjádříte nejenom podporu všem lidem, ale také pomůžete informovat veřejnost. Lidé se vás mohou zeptat, proč máte na sobě oblečení v šedé barvě a vy s nimi můžete diskutovat.

Objevte podobné články

Organizace zapojující se do astmatického dne

Na světě existuje několik stovek organizací, které se zapojují do výzkumu a informovanosti obyvatel. Pořádají se celosvětové sjezdy odborníků a organizace si mezi sebou předávají informace, a dělí si práci tak, aby byla co nejefektivnější.

Mezi největší organizace patří:

Světová zdravotnická organizace WHO – spojuje všechny organizace, má na starost výzkumy, finanční odvětví i dohled nad správným rozdělování peněz. Pomáhá nejenom organizacím, ale také rodinám a samotným pacientům

Globální iniciativa pro astma (GINA) – celosvětová iniciativa, která se snaží prohlubovat informovanost lidí o astmatu, pořádá sjezdy odborníků a dbá na to, aby každá země měla vlastní organizace, které rozumí konkrétním potřebám lidí v jejich kraji

Asthma and Allergy Foundation America (AAFA) – nezisková organizace, která poskytuje informace pacientům a jejich rodinám

European Lung Foundation (ELF) – evropská organizace, která podporuje výzkum a léčbu plicních onemocnění

Každá země má svou organizaci, kterou poté spojuje celosvětová iniciativa a WHO.

Historické osobnosti spojené s výzkumem a léčbou astmatu

Astma je známé už od dob před naším letopočtem. Problémy s dýcháním sužovaly pacienty po celém světě. Lékaři a vědci se pokoušeli přijít na to, čím je astma způsobeno a jak jej léčit.

Několik nejznámějších osobností spojených s astma bronchiale:

 • Hippokrates – otec medicíny, který léčil problémy s dýcháním bylinkami a cvičením
 • Galen – přišel s teorií, že astma je způsobeno ucpáváním dýchacích cest
 • Thomas Sydenham – uznávaný anglický lékař, který přispěl k rozvoji léčby astmatu
 • John M. Maier – alergolog, který vedl výzkum v oblasti astmatu, přispěl k rozvoji moderních léků na astma
 • Sam Maryland – americký lékař zkoumal příčiny astmatu a přispěl k rozvoji léčebných metod
Statistika lidí s onemocněním astmatu v roce 2014 a 2019
Zdroj: istockphoto.com

Co je to astma?

Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, při kterém dochází k zúžení a otoku dýchacích cest. Onemocnění je typické pro své záchvatovité stavy, kdy člověk neustále kašle. Může vzniknout kdykoliv během života.

Příčiny, příznaky a diagnostika

Nejnovější studie ukazují, že je astma způsobeno několika vnějšími faktory v kombinaci s genetickou predispozicí. Astma může vyvolat opakující se vystavování alergenům, kouření a znečištěné ovzduší.

Příznaky astmatu jsou:

 • opakující se stavy dušnosti
 • dráždivý záchvatovitý kašel
 • pískot na hrudi
 • pocit sevření a tíhy na hrudi

Diagnostika se opírá o několik zásadních bodů:

 • anamnéza (pacient odpovídá na otázky o rodinné nemocnosti, o své zdraví, kde pracuje, zda je alergický a jaké bere léky)
 • spirometrie – vyšetření funkce plic, jaká je kapacita a jak jsou průchodné dýchací cesty
 • krevní testy – zejména na přítomnost zánětlivých markerů
 • alergologické vyšetření – tzv. Kožní test

Správná a včasná léčba je klíčová

Po diagnostice a stanovení diagnózy, je klíčová včasná a správná léčba.

Pacienti užívají léky:

 • bronchodilatancia – pomáhají rozšiřovat dýchací cesty. Mohou být aplikována pomocí inhalátoru, a působit tak přímo v dýchacích cestách nebo ve formě tablety.
 • antihistaminika – léky proti alergii
 • kortikoidy – protizánětlivý účinek

První pomoc při astmatickém záchvatu

Každý pacient, který se léčí s astmatem by měl mít u sebe léky na astmatický záchvat. Jedná se většinou o inhalátor s bronchodilatačním účinkem a kortikoidy.

Záchvat může být lehký, střední i těžký.

Pokud se lehčí záchvat nezlepší do 3 hodin nebo se stav nadále zhoršuje je nutné vyhledat lékaře.

Při astmatickém záchvatu je důležité odstranit potenciální alergeny, zajistit čerstvý vzduch a podat léky na astma.

První pomoc: použijte inhalátor, doporučují se 3-4 vdechy.

Při těžkém záchvatu je potřeba vyhledat lékařkou péči, ať už člověk zkušenosti se záchvatem má nebo je u něj poprvé. U lidí, kteří se s astma léčí, je dobré použít léky, které na astmatický záchvat mají.

Těžký astmatický záchvat:

 • člověk je dušný i když sedí
 • dýchání se zrychluje na 30 dechů/minutu
 • nastupuje zmatenost, malátnost a neklid
 • modrání rtů a konečků prstů
 • vysoký puls, více než 120/minutu
 • člověk zaujímá polohu v předklonu
 • člověk nedokáže mluvit souvisle
 • vyčerpanost
 • pískání při dýchání

Zavolejte záchranku a dbejte pokynů dispečinku.

Astmatický záchvat může vzniknout náhle bez příčiny nebo jako postupně se zhoršující dýchací obtíže. Nejčastěji se objevuje v noci. Vždy je zapotřebí zachovat klid a zůstávat s pacientem po celou dobu než záchvat odezní nebo nepřijede záchranná služba.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den astmatu?

První úterý v měsíci květnu

Co zhoršuje astma?

Kouření, vystavování se alergenům, plísně, špatné ovzduší, infekce dýchacích cest, ale také obezita

Co dělat při astmatickém záchvatu

Pokud člověk trpí astmatem, má u sebe léky. Dejte mu 3-4 vdechy z inhalátoru a čekejte, opakujte co 20 minut. Nedojde-li ke zlepšení nebo se stav stále zhoršuje, volejte ZZS.
Jestliže má člověk astmatický záchvat poprvé, vyhledejte lékaře nebo volejte ZZS

Světový den astmatu poskytuje informace o tomto onemocnění, podílí se na financování výzkumu a koordinaci dodávek léků do celého světa. Tento den je důležitý pro podporu všech lidí, kteří s astmatem bojují a pro jejich rodiny. Povědomost o první pomoci při astmatickém záchvatu je důležitá, hlavně z toho důvodu, že záchvat může přijít kdykoliv z plného zdraví. Zapojte se do informační kampaně i vy a dejte veřejnosti vědět o tomto nejčastějším dýchacím onemocněním.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)