Světový den Organizace spojených národů aneb jak organizace přispívá k řešení globálních problémů

Světový den Organizace spojených národů nám připomíná, že ať už jsme kdekoli na světě, jsme součástí jedné globální rodiny.

Spolupráce a solidarita jsou klíčové pro dosažení udržitelného a spravedlivého světa pro všechny.

OSN má široké pole působnosti, v článku se dozvíte, čemu se věnuje.

Statistické informace, které Organizace spojených národů vydává, jsou mnohdy velmi šokující, některé z nich si přečtete níže.

Základní fakta

Kdy se slaví24. října
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na vznikuCharta OSN
Stát vznikuUSA
Datum vzniku1945
Důvod vznikuPřipomínat význam OSN

Historie dne věnovanému OSN

Den věnovaný OSN se každoročně slaví 24. října téměř po celém světě.
Zdroj: istockphoto.com

Světový den Organizace spojených národů (UN) se slaví každoročně 24. října. Tento den byl zvolen na základě toho, že 24. října 1945 vstoupila do platnosti Charta OSN, která založila tuto mezinárodní organizaci.

Každý rok má Světový den OSN jiné téma, které se týká některého z aktuálních problémů, kterým svět čelí.

Některá nejzajímavější témata OSN

 • Vytvoření nového světového řádu pro 21. století
 • Boj proti násilí vůči ženám
 • Vzdělání pro všechny
 • Práva člověka
 • Ochrana zdraví matek a dětí
 • Boj proti chudobě
 • Mladí lidé a změna
 • Udržitelné a spravedlivé městské rozvoj
 • Mezinárodní rok vodní spolupráce
 • Ochrana a zlepšení stavu životního prostředí
 • Mír a bezpečnost
 • Šetrné a odolné město

Který den se slaví?

Rok24. října
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Proč slavíme den OSN?

Cílem tohoto dne je připomenout význam OSN jako organizace, která se snaží prosazovat mír, bezpečnost a spolupráci mezi různými zeměmi a kulturami. V tento den se po celém světě konají různé akce a události, které mají osvětlovat a oslavovat práci OSN.

Globální cíle udržitelného rozvoje – OSN vypracovala seznam 17 cílů udržitelného rozvoje, které mají být dosaženy do roku 2030.

Mnoho organizací a jednotlivců po celém světě pracuje na dosažení těchto cílů.

 • Žádná chudoba
 • Žádný hlad
 • Zdraví a pohoda
 • Kvalitní vzdělávání
 • Rovnost pohlaví
 • Čistá voda a hygienické podmínky
 • Dostupná a čistá energie
 • Důstojná práce a hospodářský růst
 • Průmysl, inovace a infrastruktura
 • Menší nerovnosti
 • Udržitelná města a osídlení
 • Udržitelné spotřebitelské a výrobní vzorce
 • Klimatická akce
 • Život pod vodou
 • Život na souši
 • Mír, spravedlnost a silné instituce
 • Partnerství pro dosažení cílů
Organizace spojených národů sídlí v New Yorku
Zdroj: istockphoto.com

Objevte podobné články

Akce konané na podporu organizace spojených národů

Po celém světě se konají zajímavé akce, které jsou vhodné pro odborníky i širokou veřejnost. OSN se zabývá palčivými problémy současnosti, a proto jsou její akce vyhledávané a velmi žádané. Seznam nejzajímavějších světových akcí:

 • Oslavy výročí založení OSN a připomenutí historie a úspěchů této organizace.
 • Konference, semináře a debaty na téma mezinárodních vztahů a spolupráce v rámci OSN.
 • Veřejná setkání s lidmi, kteří pracují v OSN a poskytují informace o jejích aktivitách.
 • Kulturní akce, jako jsou koncerty, výstavy a divadelní představení, které slouží k oslavě multikulturalismu a kulturní rozmanitosti.
 • Charity a humanitární akce, které se snaží pomoci lidem v nouzi po celém světě, a připomenout tak úlohu OSN v řešení humanitárních krizí.
 • Kampaně na sociálních sítích a mediální akce, které mají za cíl zvýšit povědomí o OSN a jejích cílech.
 • Vzdělávací akce a workshopy pro školy, univerzity a veřejnost o úloze OSN a jejích programech.
 • Oslavy míru a podpora mírových iniciativ a snahy o řešení mezinárodních konfliktů.
 • Předávání ocenění a medailí za zásluhy v oblasti mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci.
 • Globální akce na podporu cílů udržitelného rozvoje a boj proti změnám klimatu.

OSN a statistické údaje

Organizace spojených národů monitoruje celosvětové sociální, ekonomické a environmentální trendy a sbírá data, která slouží k určení priorit a řešení globálních problémů.

Seznam statistických údajů, které byly zveřejněny OSN:

 • 2,2 miliardy lidí na světě nemá přístup k čisté pitné vodě a základní hygienické péči.
 • 1,3 miliardy lidí žije v chudobě a životně důležité zdroje jsou pro ně nedostupné.
 • 820 milionů lidí trpí hladem a nedostatečnou výživou.
 • Každý den umírá více než 800 dětí mladších pěti let na průjmová onemocnění způsobená špinavou vodou a nehygienickými podmínkami.
 • Každý rok zemře 3 miliony dětí mladších pěti let kvůli nedostatku základních zdravotnických služeb.
 • 68,5 milionů lidí na světě musí opustit své domovy kvůli konfliktům a pronásledování.
 • Každý rok je více než 25 milionů žen a dívek nuceno k sexuálnímu zneužívání a obchodování s lidmi.
 • 40% světové populace nemá přístup k modernímu zdravotnictví a základním lékům.
 • Každý den zemře více než 4000 lidí kvůli nedostatku základní hygieny a zdravotní péče.
 • V roce 2020 došlo k nejvyššímu nárůstu globální chudoby za posledních 20 let kvůli dopadům pandemie COVID-19.

Tyto statistické údaje ukazují potřebu další spolupráce a koordinace mezi zeměmi a organizacemi, jako je OSN, další statistiky a data na webu Organizace spojených národů.

Celosvětový počet populace na jednotlivých světadílech a předpokládaný nárůst do roku 2100.
Zdroj: population.un.org

Čemu se věnuje Organizace spojených národů?

Organizace spojených národů (OSN) se věnuje koordinaci mezinárodní spolupráce na různých úrovních a řešení celosvětových výzev. Mezi hlavní oblasti působnosti OSN patří:

 • Udržitelný rozvoj: OSN pracuje na prosazování udržitelného rozvoje, včetně zajištění čistého prostředí, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a odstranění chudoby.
 • Humanitární pomoc: koordinuje humanitární pomoc v situacích, kdy jsou lidé v ohrožení v důsledku konfliktů, katastrof nebo jiných krizí.
 • Mírové operace: organizuje a podporuje mírové operace a snahy o prevenci konfliktů.
 • Ochrana lidských práv: pracuje na ochraně a prosazování lidských práv včetně boje proti diskriminaci a násilí.
 • Mezinárodní bezpečnost: přispívá k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, včetně boje proti šíření zbraní hromadného ničení.
 • Rozvojová spolupráce: podporuje rozvojovou spolupráci a snahy o hospodářský a sociální rozvoj v chudších zemích.
 • Mezinárodní právo: OSN podporuje mezinárodní právo a jeho dodržování včetně ochrany civilistů v době válečných konfliktů.
 • Klimatická změna: hraje důležitou roli v boji proti klimatické změně a podporuje snahy o omezení emisí skleníkových plynů a ochranu přírodních zdrojů.

Tato široká škála oblastí působnosti ukazuje důležitost role OSN při řešení celosvětových výzev a dosažení udržitelného a spravedlivého světa pro všechny.

Často kladené otázky

Kdy se připomíná Světový den Organizace spojených národů?

Každý rok se slaví den věnovaný OSN 24. října.

Jaké jsou cíle dne věnovanému OSN?

Cílem tohoto dne je připomenout význam OSN jako organizace. OSN má 17 cílů udržitelného rozvoje.

Co vše má na starost Organizace spojených národů?

Celosvětová organizace s pobočkami po celém světě. OSN se snaží prosazovat mír, spolupráci, vzdělání, bezpečnost, ochranu lidských práv, ochranu klimatu.

Světový den Organizace spojených národů je důležitou příležitostí k uznání úsilí a práce OSN v oblasti mezinárodní spolupráce a řešení celosvětových výzev.

Tento den nás také povzbuzuje k podpoře OSN a spolupráci na prosazování míru, bezpečnosti a udržitelnosti pro všechny lidi na celém světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)