Malomocenství je opředeno mnoha mýty, znáte je? Pomoc vám může významný den věnovaný malomocenství

WHO si dala za cíl vyhladit malomocenství. Jak se jí to daří? A má vůbec šanci na úspěch? Světový den pomoci malomocným ji k tomu velkým dílem přispívá.

Je lepru možné chytit v Evropě?

A co spojuje TBC a malomocenství?

Vše se dozvíte v článku věnovanému světovému dni pomoci malomocným.

Základní fakta

Kdy se slavíPoslední neděle v měsíci lednu
Kde se slavícelý svět
Stát vznikuFrancie
Kdo se podílel na vznikuRaoul Follereau
Datum vzniku1954
Důvod vznikuzačlenění lidí postižených leprou do společnosti

Světový den pomoci malomocným – základní informace

Významný den, který se každoročně slaví poslední neděli v měsíci lednu.

Je velmi důležité si připomínat onemocnění, kterému se u nás říká malomocenství, ve světě spíše známé jako lepra.

Každý den je diagnostikováno kolem 600 nových nakažených.

WHO se snaží vést kampaně v boji proti malomocenství, každý rok vyhlašuje nové téma, které vystihuje aktuální boj s touto nemocí.

Lepra je jedno z nejstarších popsaných onemocnění.

V dávných dobách byla lepra přisuzována božímu hněvu a postižené osoby byly zcela odříznuté od okolí.

Na malomocenství neexistuje očkování, ale bylo zjištěno, že očkování proti tuberkulóze může mít částečně ochranný efekt.

Lepra není ve většině případů vysoce nakažlivé onemocnění. Jsou známy případy, kdy jeden člen rodiny malomocenstvím trpí, ostatní členové ovšem nikoliv.

Každý rok poslední neděli v lednu se slaví světový den pomoci malomocným
Zdroj: istockphoto.com

Světový den pomoci malomocným a jeho historie

Světový den pomoci malomocným bylo založeno na počest Mahatma Gandhiho, který se významně podílel na začlenění lidí postižených leprou zpět do společnosti. Tento den založil francouzský humanitární pracovník Raoul Follereau v roce 1954.

Každý rok je vyhlášeno nové heslo pro boj s touto nemocí.

Díky úspěšné léčbě a očkování proti tuberkulóze se malomocenství podařilo ve většině zemí světa zcela vyhladit. Lepra je onemocnění, které má jedno z nejvyšších poklesů nakažených v moderní době. Za 10 let, od roku 1985 do roku 1995 se podařilo snížit výskyt nově nakažených z více než 5 milionů na pouhých 800 tisíc. A nakažených lidí stále ubývá.

Který den se slaví?

Rokposlední neděle v lednu
202329. ledna
202428. ledna
202526. ledna
202625. ledna
202731. ledna
202830. ledna
202928. ledna
203027. ledna
203126. ledna
203225. ledna

Jaké akce se v tento den konají?

Téma pro rok 2023 se stalo heslo – jednejte hned, konec malomocenství.

WHO společně s dalšími organizacemi po celém světě pořádá informační kampaně na podporu boje proti onemocnění malomocenství. Hlavní důraz je veden na fakt, že malomocenství je stigmatizováno a většina lidí s leprou se může aktivně zapojit do běžného života.

Každoročně se pořádají finanční sbírky na podporu výzkumu a vývoje léčiv a zvýšení odborné péče pro země s vysokým počtem nakažených.

V nejvíc zasažených státech se staví specializované zdravotnické jednotky/nemocnice, které léčí pacienty s leprou.

Podle WHO jsou každoročně zjištěny nové případy malomocenství u více než 200 tisíc lidí.

Osobnosti spojené s bojem proti malomocenství

Gerhard Henrik Armauer Hansen – norský vědec, který v roce 1873 objevil původce lepry – Mycobacterium leprae.

Dr. Paul Wilson Brand – provedl rozsáhlý výzkum poškozených rukou nemocných leprou. Brand byl průkopníkem myšlenky, že odpadávání periferních částí nemocných je způsobeno infekcí a nedostatečnou léčbou a ne samotným onemocněním.

Mahatma Gandhí – indický politický vůdce se velmi aktivně zapojoval v boji proti malomocenství ve své zemi. Snažil se o zvýšení hygieny a ukončení stigmatu spojovaného s touto nemocní.

Objevte podobné články

Organizace, které chtějí pomoci malomocným

WHO – sjednocuje neziskové organizace, pomáhá získávat finanční dary a podílí se na strategickém plánu jak nejefektivněji bojovat s leprou a jak pomáhat rodinám, které malomocenství zasáhlo.

The Leprosy Mission International – hlavní organizace zabývajícími se bojem proti malomocenství. Na stránkách této organizace se můžete dozvědět o aktuálních projektech, můžete se i vy osobně zapojit do boje a pomoci s informovaností široké veřejnosti.

International leprosy association (ILA) – asociace lékařů, vědců a organizací založena v roce 1931. Mezi hlavní body této organizace patří informovanost obyvatel. ILA vydává časopis Mezinárodní žurnál malomocenství.

Novartis Foundation for Sustainable developmentnezisková organizace pod záštitou firmy Novartis, zabývá se především zdravotnickými otázkami a má status poradního orgánu Hospodářské a sociální rady OSN.

Mezinárodní federace pro lepru a tuberkulózu (ILEP) – sdružení neziskových organizací, které se snaží pomáhat osobám postižených leprou a tuberkulózou. Začleňování lidí do společnosti a psychologickou pomoc pro rodiny zasažených těmito nemocemi.

Světový den pomoci malomocným a jeho cíle

Mezi největší problémy, které v současné době sužují společnost s problematikou lepry je odsuzování a diskriminace nakažených. Dále je to špatně dostupná lékařská péče v oblastech zasažených leprou.

Cíle:

1. informovanost široké veřejnosti o lepře a uvedení některých informací na pravou míru

2. preventivní opatření v boji s šířením lepry

3. bourání stereotypů a diskriminace pacientů nakažených leprou

4. dostupnost léků a odborné pomoci v zasažených oblastech

5. rozšíření vědeckých týmu, které se podílejí na výzkumu nové vakcíny proti lepře.

Hlavní body pomoci malomocným

Mezi hlavní body pro pomoc malomocným patří dostatek financí pro uskutečnění boje s touto nemocí.

Dostatek financí a odborníků má poté vliv na vývoj vakcíny a dostatečnou odbornou pomoc v zemích zasažených leprou.

Dále je velmi důležité informovat obyvatele o tom, že lepra mezi námi stále je a v rozvojových zemí je stále velkou překážkou a o bourání mýtů spojené s malomocenstvím.

Lepra je infekční bakteriální onemocnění, které je ale dobře léčitelné.
Zdroj: istockphoto.com

Nejčastější mýty spojené s leprou

Po celá staletí se šíří mezi lidmi hned několik mýtů, které bohužel negativně ovlivňují pomoc lidem s leprou. Malomocní byli vždy na okraji společnosti a lidé na ně pohlíželi jako na vysoce infekční a jako na méněcenné, které nelze vyléčit.

1. Malomocným odpadávají kusy masa – nemoc sama o sobě nezpůsobuje odpadávání části těla, ale při nedostatečné léčbě a komplikacím může dojít k nedostatečnému prokrvení a zánětlivým reakcím, které vedou k odumření tkání a následnému odpadnutí.

2. Malomocenstvím trpí jen chudí lidé – lepra může postihnout všechny lidi, kteří mají oslabený imunitní systém. Bez ohledu na to kolik mají peněz.

3. Lepra je nevyléčitelná – malomocenství je velmi dobře léčitelné. Stačí pacientovi podat tzv. MDT léky (multidrogové preparáty), již po 72 hodinách od terapie se lepra stává neinfekční.

4. Lepra je vysoce nakažlivá a neměli byste se nemocného dotýkat – 95% obyvatel světa je imunní vůči nakažení leprou. Malomocenství je jen velmi málo nakažlivé a je zapotřebí dlouhodobého velmi úzkého kontaktu s postiženým.

5. Malomocenství je boží trest – lepra je bakteriální infekce, která se šíří kapénkami a kůží. Zdrojem mohou být rozpadlé vředy, hlen nebo stolice.

Jak mohu já pomoci s bojem proti lepře?

Klíčové pro boj je informovanost a finance. Můžete se zapojit přímo na stránkách leprosymission.org která vypracovala podrobný plán aktivit, které může každý obyvatel planety dělat.

Hlavně se jedná o poskytování informací ostatním, můžete sdílet na sociálních sítí články, výzkumy a bořit nejčastější mýty o lepře.

Země zasažené leprou

Nejvíce zasažené země, které se dlouhodobě potýkají s nárůstem lepry jsou Afrika a Asie. V Evropě je výskyt velmi ojedinělí a spíše velmi vzácný, ovšem i v zde se najdou místa, kde se občas lepra objeví, například Španělsko nebo Rumunsko.

Ovšem čísla nakažených jsou daleko větší, protože v rozvojových zemí nejsou dostatečná diagnostická opatření.

Lepra aneb nemoc malomocných

Malomocenství je velmi staré onemocnění, o kterém jsou zmínky v Bibli a také ve starověkém Egyptě, Číně a Indii. Nejstarší zmínka o lepře sahá do roku 475 př.n.l. do starověké Číny.

Jedná se o bakteriální onemocnění, které není vysoce nakažlivé. Bakterie napadá nervový nebo kožní aparát. Bakterie nemá ráda vysoké teploty, proto se drží na periferních nervech nebo kůži.

Lepra má několik forem a většina z nich není nakažlivá.

Způsob nákazy a příznaky

Lepra nemusí mít žádné příznaky a nemusí být nakažlivá. Výjimku má kožní lepra, která vytváří na kůži vředy, které jsou vysoce nakažlivé.

Lepra ovlivňuje imunitní systém a způsobuje deformity končetin, ty jsou poté bez citu a člověk je také náchylný na různé úrazy, protože necítí bolest, teplotu ani tlak.

Nemocný může mít také problémy se zrakem, oční víčko může zůstat otevřeno nebo dojít k úplné slepotě.

Mezi hlavní způsob nákazy patří kontaminace hleny, stolicí nebo dlouhodobým úzkým kontaktem s nakaženým.

Léčba a prevence

Jak už jsme psali výše, léčba je velmi jednoduchá a spočívá v nasazení MDT léků, které jsou velmi účinné.

Prevencí nemoci je dostatečná hygiena a očkování proti tuberkulóze.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den pomoci malomocným

Světový den pomoci malomocným byl vyhlášen na poslední neděli v měsíci lednu.

Co je malomocenství

Malomocenství je infekční onemocnění způsobené bakterií, která napadá nervový nebo kožní systém člověka.

Je lepra nakažlivá?

Ano, ale není vysoce nakažlivá. Přenáší se především velmi úzkým kontaktem, hleny, stolicí či kontaktem s nemocnou kůží.

Malomocenství neboli lepra zvaná také jako Hensenova choroba není vysoce nakažlivé onemocnění. Způsobuje jí bakterie a je dobře léčitelná. Odpadávání kusů masa způsobují komplikace a ne samotná nemoc.

Hlavním cílem WHO je financování výzkumu, informovanost obyvatel a vyhlazení malomocenství.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)