Jak najít naději a sílu v boji proti sebevraždě? Pomůže Světový den prevence sebevražd

Světový den prevence sebevražd byl vytvořen s cílem zvýšit povědomí o této závažné problematice a podpořit snahy o prevenci sebevražd.

Šokující statistické údaje o sebevraždách v článku.

Opatření proti sebevraždám, víte jak pomoci sobě nebo lidem ve vašem okolí?

Základní fakta

Kdy se slaví10. září
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní asociace pro prevenci sebevražd
Stát vznikuEvropa
Datum vzniku2003
Důvod vznikuzvýšit povědomí o možnosti prevence sebevraždy

Historie dne věnovanému sebevraždám

Světový den prevence sebevražd byl poprvé vyhlášen v roce 2003 Mezinárodní asociací pro prevenci sebevražd (International Association for Suicide Prevention – IASP) ve spolupráci s Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

 • V roce 2003 byl poprvé vyhlášen Světový den prevence sebevražd.
 • V roce 2006 byla vydána první globální strategie prevence sebevražd WHO.
 • V roce 2012 byl vydán první Světový zpravodaj o sebevraždách WHO, který poskytoval průběžné údaje a informace o sebevraždách a prevenci sebevražd po celém světě.
 • V roce 2014 byl zahájen Světový den prevence sebevražd v UNO Plaza v New Yorku, aby se věnovala větší pozornost této problematice.
Symbol boje proti sebevraždě se stala žlutá stuha
Zdroj: istockphoto.com

Zajímavosti o dni věnovanému sebevraždám

 • Mezi rizikové skupiny patří mladí lidé, starší lidé, lidé s duševními poruchami a lidé s nízkými příjmy.
 • Podle WHO každý rok spáchá více než 800 000 sebevražd a až 25krát více lidí se pokusí o sebevraždu.
 • Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) každý rok spáchá sebevraždu více než 700 000 lidí, což znamená, že každých 40 sekund někdo spáchá sebevraždu.
 • Sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí mezi lidmi ve věku 15 až 29 let.
 • Ve vyspělých zemích jsou muži třikrát častěji oběťmi sebevražd než ženy, zatímco ve většině rozvojových zemí jsou ženy častějšími oběťmi.

Barvou, která je spojována s prevencí sebevražd, je žlutá a symbolickým gestem je nošení žluté stužky nebo zapalování žlutých svíček.

Nejzajímavější témata dne sebevražd

Téma Světového dne prevence sebevražd se každý rok mění, aby se zaměřilo na různé aspekty této problematiky. Například v roce 2020 bylo téma „Připoj se k přežití„, což zdůrazňovalo důležitost podpory a poskytování pomoci lidem, kteří se vypořádávají s myšlenkami na sebevraždu.

 • 2005: Prevence sebevražd: zachraňování životů
 • 2007: Prevence sebevražd v celém životním období
 • 2008: Myšlenka globálně, plánování národně, jednání místně
 • 2012: Prevence sebevražd po celém světě: posilování ochranných faktorů a vkládání naděje
 • 2013: Stigma: hlavní překážka prevence sebevražd
 • 2018: Společně pracovat na prevenci sebevražd
 • 2021: Tvorba naděje skrze akci

Proč je důležité mluvit o sebevraždách?

Hlavním cílem Mezinárodního dne prevence sebevražd je zvýšit povědomí o rizicích a faktorech, které mohou vést k sebevraždě, a podpořit preventivní opatření.

Konkrétně se tento den snaží:

 • Zvýšit povědomí o rizicích a výzvách spojených se sebevraždou: Hlavním cílem je zvýšit povědomí o tom, že sebevražda je vážný problém a že existují různé faktory, které mohou vést k této tragédii.
 • Snížit stigmatizaci a zlepšit dostupnost péče: Sebevražda je stále obklopena stigmatem, což může bránit lidem, aby hledali pomoc. Proto je důležité snížit stigma a zlepšit dostupnost péče pro ty, kteří trpí duševními problémy.
 • Podporovat prevenci sebevražd: Prevence sebevražd by měla být prioritou na celosvětové úrovni. Světový den prevence sebevražd je příležitostí k tomu, aby se lidé všude na světě zamysleli nad tím, co mohou udělat pro to, aby se sebevraždy staly méně častými.
 • Vytvářet příležitosti pro dialog: Tato diskuze by měla být otevřená, aby se lidé mohli cítit pohodlněji mluvit o svých problémech a hledat pomoc.

Který den se slaví?

Rok10. září
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Objevte podobné články

Akce konané na podporu prevence sebevražd

Po celém světě se konají akce, které mají podpořit a pomoci všem lidem, kteří přemýšlí o sebevraždě. Největší a nejzajímavější z nich jsou:

 • Osvětové kampaně o prevenci sebevražd.
 • Diskusní fóra o tématu sebevražd a prevence.
 • Semináře pro lékaře, psychiatry, psychology a další zdravotnické pracovníky o rozpoznání rizikového chování a včasné pomoci.
 • Workshopy a tréninky pro osoby s rizikovým chováním a jejich blízké na zvládání emocí a řešení problémů.
 • Charitativní akce na podporu organizací zabývajících se prevencí sebevražd a poskytováním pomoci lidem s mentálními problémy.
 • Kampaně zaměřené na snižování stigma spojeného s mentálními chorobami a sebevraždou.
 • Šíření informací o pomocných linkách a službách pro osoby s rizikovým chováním a jejich blízké.
 • Konání veřejných akcí a setkání za účelem podpory prevence sebevražd a šíření povědomí o tématu.
 • Publikace článků, videí a podcastů s tématem sebevražd a prevence v médiích a sociálních sítích.
 • Vzdělávací programy pro školy a vzdělávací instituce, které se zaměřují na prevenci sebevražd a psychické zdraví mládeže.
Statistické údaje o počtu sebevražd na celém světě
Zdroj: who.int

Organizace, které se snaží pomáhat lidem

Světový den prevence sebevražd je důležitou příležitostí pro organizace, vlády, zdravotnické pracovníky a veřejnost obecně, aby společně pracovali na prevenci sebevražd a poskytovali podporu lidem trpícím duševním onemocněním.

Některé z těchto organizací jsou:

 • Světová zdravotnická organizace (WHO): zahrnuje problematiku sebevražd do svého globálního plánu pro duševní zdraví a poskytuje odbornou podporu a vedení při prevenci sebevražd.
 • Mezinárodní asociace pro prevenci sebevražd (IASP): nezisková organizace, která se snaží snížit míru sebevražd po celém světě prostřednictvím podpory výzkumu, vzdělávání a prevence.
 • Samaritáni: organizace, která poskytuje podporu a poradenství lidem v náročných životních situacích a předchází sebevraždám prostřednictvím 24hodinové telefonické služby.
 • Befrienders Worldwide: globální síť organizací, které nabízejí emocionální podporu a krizovou pomoc lidem, kteří jsou ohroženi sebevraždou.
 • National Alliance on Mental Illness (NAMI): nezisková organizace, která se snaží zlepšit životy lidí trpících duševními poruchami, včetně těch, kteří jsou ohroženi sebevraždou, a poskytuje podporu pro rodiny a přátele.
 • American Foundation for Suicide Prevention (AFSP): organizace, která se snaží snížit míru sebevražd v USA prostřednictvím podpory výzkumu, prevence a podpory pro rodiny a přátele osob, které se sebevraždou setkaly.

Tyto organizace a mnoho dalších pracují na celosvětové úrovni na prevenci sebevražd a poskytují lidem podporu a zdroje, aby se mohli zabývat duševními problémy a prevencí sebevražd.

Prevence sebevražd

Sebevraždy jsou jedním z nejzávažnějších problémů v oblasti duševního zdraví a každoročně si život vezme cca milion lidí po celém světě. Prevence sebevražd zahrnuje různé opatření, jako je zlepšení přístupu k psychologické a psychiatrické pomoci, poskytování prevence vzdělávání a osvěty, prevence předávkování drogami, posílení podpůrných sítí a řešení společenských faktorů, které mohou přispět k riziku sebevražedného chování.

Mezi faktory, které mohou vést k sebevraždě, patří psychické problémy, izolace, finanční obtíže, špatné mezilidské vztahy, alkohol a drogy.

Často kladené otázky

Kdy si připomínáme Světový den prevence sebevražd?

Každý rok 10. září

Jaké akce se konají na mezinárodní den věnovaný sebevraždám?

Po celém světě se konají akce na podporu prevence sebevražd. Organizace a odborníci pořádají semináře a v sociálních médiích běží kampaně na podporu lidí, kteří mají problémy, které by mohly vést k sebevraždě.

Jak se chová člověk před sebevraždou?

Většinou se člověk straní veřejnosti, má pocity beznaděje, je sklíčený a nevidí žádné východisko. Je tichý, nechce nikam chodit, utápí se ve svých problémech. Nepodceňujte chování lidí ve vašem okolí.

Světový den prevence sebevražd je důležitou příležitostí pro upozornění na závažný problém sebevražd a pro posílení prevence a podpory lidí trpících psychickými problémy.

Je to den, kdy se organizace, vlády, zdravotnické pracovníky a jednotlivci spojují, aby zdůraznili důležitost zvyšování povědomí o sebevraždách a o tom, že prevence je možná.

Všichni můžeme hrát svou roli v prevenci sebevražd a podpoře lidí, kteří trpí psychickými obtížemi.

Pokud máte pocit, že potřebujete pomoc nebo znáte někoho, kdo by ji mohl potřebovat, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)