Světový den pro rozvoj informací se zabývá zásadní otázkou: Jak mohou nové technologie pomoci zlepšit přístup k informacím?

Světový den pro rozvoj informací má za cíl zlepšit přístup k informacím a zvýšit úroveň komunikace v různých oblastech lidského života, aby byly dostupné pro všechny bez ohledu na jejich polohu, kulturní pozadí nebo sociální status.

Víte kolik procent lidí nemá přistup k internetu?

Rozvoj informací zahrnuje celou řadu aktivit, technologií a inovací, v článku se dozvíte, jaké jsou nejdůležitější.

Základní fakta

Kdy se slaví24. října
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku1972
Důvod vznikuzlepšení přístupu k informacím

Historie dne pro rozvoj informací

Světový den rozvoje informací (World Development Information Day) se slaví každý rok 24. října a byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1972 s cílem zvýšit povědomí o důležitosti informačních a komunikačních technologií pro sociální a hospodářský rozvoj.

Milníky rozvoje informační technologie

 • Vynález internetu: V roce 1969 byl založen ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), to byla první síť propojující počítače na dálku. Tento projekt přispěl k vývoji internetu, který se stal hlavním zdrojem informací a komunikace v současnosti.
 • Založení Světového fóra o informační společnosti v roce 2003: což je platforma pro diskusi o výzvách a příležitostech spojených s informačními a komunikačními technologiemi. Fórum se stalo důležitým místem pro představování nových nápadů a inovací v této oblasti.
 • Cíle udržitelného rozvoje OSN: V roce 2015 byly přijaty Cíle udržitelného rozvoje OSN, což je ambiciózní program zaměřený na řešení globálních výzev, jako je chudoba, nerovnost a změna klimatu. Cíl se zvláštním důrazem na informační a komunikační technologie, které mají pomoci překonat digitální propast mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.
Informační technologie je klíčová pro naší budoucnost
Zdroj: istockphoto.com

Zajímavosti o světovém dni informací

 • UNESCO podporuje oslavy dne Světového dne pro rozvoj informací v celém světě.
 • Den slouží k podpoře digitálního rozvoje a zlepšení přístupu k informacím prostřednictvím technologií.
 • Podle Světové banky je více než 90% světové populace pokryto signálem mobilního telefonu, ale pouze 47% populace má přístup k internetu. To znamená, že mnoho lidí na světě stále nemá přístup k informacím a vzdělání, které jsou dnes nezbytné pro úspěch a prosperitu.
 • Podle Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) je 617 milionů dětí a mladých lidí po celém světě, kteří nemají minimální úroveň dovedností v čtení a matematice, což ztěžuje jejich přístup k informacím a vzdělání.
 • Zatímco digitální technologie a internet poskytují mnoho příležitostí pro zlepšení přístupu k informacím, existuje také nebezpečí digitálního vyloučení. Například podle Mezinárodního svazu pro telekomunikace (ITU) má více než polovina světové populace omezený nebo žádný přístup k internetu.

V tento den se také připravuje speciální vydání novin, časopisů a publikací věnovaných tématu informací a rozvoje.

Témata Světového dne rozvoje informací

Některá nejzajímavější témata dne, který se věnuje rozvoji informací pro veřejnost:

2001 – Šíření informací v novém tisíciletí

2003 – Informace pro každého: zlepšení přístupu k informacím

2006 – Budování digitálních komunit pro rozvoj

2009 – Přístup k informacím a znalostem pro chudobu

2010 – Digitální vzdělávání pro rozvoj

2015 – Technologie a inovace: zlepšení přístupu k informacím a znalostem

2018 – Informační a komunikační technologie pro rozvoj

2020 – Přizpůsobení se krizi: Informace pro veřejné zdraví a všeobecné blahobyt

2021 – Informace pro udržitelný rozvoj: obnova, rekvalifikace a inovace.

Který den se slaví?

Rok24. října
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Proč se slaví den rozvoje informací?

Tento den připomíná závazek OSN ke zlepšení toku informací a komunikace v rozvojových zemích, které jsou často omezeny nedostatkem přístupu k informacím a komunikačním technologiím.

 • Zvýšení povědomí o důležitosti informací pro udržitelný rozvoj.
 • Podpora vzdělávání v oblasti informací a rozvoje.
 • Zlepšení přístupu k informacím pro všechny lidi bez ohledu na jejich kulturní pozadí, původ nebo hospodářskou situaci.
 • Podpora digitálního rozvoje a inovací v oblasti informací.
 • Zvyšování informační gramotnosti a schopnosti lidí efektivně využívat informace.
 • Podpora otevřeného přístupu k informacím a transparentnosti.
 • Zvýšení spolupráce mezi vládami, organizacemi a občanskou společností v oblasti informací a rozvoje.
 • Podpora zvyšování kapacit a výměny zkušeností v oblasti informací a rozvoje.
 • Podpora ochrany kulturního dědictví a jeho dostupnosti pro všechny.
 • Zlepšení kvality a dostupnosti informací pro podporu rozhodování na všech úrovních.

Objevte podobné články

Akce konané pro zvýšení informací

Na Světový den rozvoje informací se konají různé akce a kampaně, které upozorňují na význam rozvoje informačních technologií pro dosažení udržitelného rozvoje a snížení chudoby v rozvojových zemích.

K oslavě tohoto dne se po celém světě konají různé akce a iniciativy. Některé z nich jsou:

 • Konference a semináře – konají se konference a semináře, které se zaměřují na význam informací pro udržitelný rozvoj a na zlepšení přístupu k nim.
 • Vzdělávací akce – pořádají se vzdělávací akce pro širokou veřejnost, aby zvýšily povědomí o důležitosti informací pro rozvoj a podpořily vzdělávání v této oblasti.
 • Digitální iniciativy – vytváření digitálních knihoven, online kurzů a dalších zdrojů informací.
 • Diskuze a debaty – probíhají diskuse a debaty o tématu informací a rozvoje, aby se podpořila výměna názorů a podněty pro další rozvoj.
 • Informační kampaně – organizace používají informační kampaně a sociální média k osvětlení důležitosti informací pro udržitelný rozvoj a zlepšení přístupu k nim.

Tyto akce mají za cíl zlepšit přístup k informacím a zvýšit povědomí o důležitosti informací pro udržitelný rozvoj, a probíhají nejen na Světový den pro rozvoj informací, ale i po celý rok.

Kolik procent Američanů potřebuje ke své práci IT.
Zdroj: mediapeanut.com

Organizace, které se podílejí na nárůstu informací

Existuje mnoho světových organizací, které se podílejí na nárůstu informací a na zlepšení přístupu k nim. Některé z nejvýznamnějších organizací jsou:

 • Organizace spojených národů (OSN) – zaměřuje se na zajištění všeobecného přístupu k informacím a na zvýšení povědomí o důležitosti informací pro udržitelný rozvoj.
 • UNESCO – zabývá se ochranou kulturního dědictví a zajišťuje přístup k informacím a vzdělání pro všechny.
 • Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) – zaměřuje se na rozvoj informačních a komunikačních technologií a na zlepšení přístupu k nim pro všechny lidi na světě.
 • Světová banka – soustředí se na zlepšení hospodářského rozvoje a chudoby pomocí informačních a komunikačních technologií.
 • Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) – stanovuje standardy pro informační a komunikační technologie, které umožňují lepší interoperabilitu a spolupráci mezi různými systémy a technologiemi.

Tyto organizace spolupracují na celosvětové úrovni a pomáhají lidem na celém světě zlepšit přístup k informacím a komunikaci.

Rozvoj informací aneb co to vlastně znamená?

Rozvoj informací zahrnuje celou řadu aktivit, technologií a inovací, které mají za cíl zlepšit přístup k informacím a zvýšit úroveň komunikace. Tyto aktivity a technologie se týkají nejen informačních a komunikačních technologií, ale také vzdělávání, kultury a společenských věd.

Informační a komunikační technologie

V oblasti informačních a komunikačních technologií se rozvoj informací zaměřuje na zlepšení přístupu k internetu, mobilním technologiím, sociálním sítím a dalším digitálním nástrojům. Cílem je umožnit lidem na celém světě přístup k informacím a možnost komunikovat s ostatními bez ohledu na jejich polohu nebo sociální status.

Vzdělávání a informace

V oblasti vzdělávání se rozvoj informací snaží zlepšit kvalitu a dostupnost vzdělávání prostřednictvím digitálních nástrojů. Tyto nástroje umožňují studentům a učitelům přístup k on-line vzdělávání, e-learningovým platforem a dalším zdrojům vzdělávání.

Kultura a rozvoj informací

V oblasti kultury a společenských věd se rozvoj informací zaměřuje na digitalizaci kulturního dědictví, zpřístupnění archivů a knihoven prostřednictvím digitálních nástrojů a zvýšení povědomí o kulturní a společenské diverzitě.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den věnovaný rozvoji informací

Téměř po celém světě se den pro rozvoj informací slaví 24. října.

Rozvoj informací a nejzajímavější akce

Po celém světě se pořádají konference a semináře. Hlavním cílem je rozvoj informačních kanálů do rozvojových zemí. Práce na PC a vyhledávání informací může být klíčové pro mnohá zaměstnání a vzdělávání v této oblasti je důležité.

Jaký je smysl rozvoje informačních technologií?

Mezi klíčové body rozvoje informací patří zlepšení a zjednodušení komunikace a zpracování informací. Informační technologie IT dokáže rychleji zpracovat velké množství dat.

Světový den pro rozvoj informací připomíná význam informací pro udržitelný rozvoj a zdůrazňuje potřebu zajistit přístup k nim pro všechny. V dnešní digitální době je přístup k informacím stále důležitější.

Tento den nám připomíná, že musíme být aktivní a zajišťovat, aby byly informace přístupné a dostupné pro všechny.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)