Světový den sdružování měst má dlouhou historii. Víme, která města spolu přátelí a proč

Partnerská, sesterská nebo sdružená města spolu vytvářejí komunitu, kde si lidé ukazují kulturní představení, pomáhají si v ekonomice, rozvoji infrastruktury a humanitárních misí.

Sdružování měst probíhá po celém světě a je do něj zařazeno několik tisíc různých měst a regionů.

Na spolupráci se podílejí organizace, které mají hned několik klíčových bodů programu na vzájemné sdružování měst.

Nejstarší organizace, která podporuje sdružování měst slaví už více než 100 let existence.

Máte ve svém okolí město, které se do partnerské mezinárodní spolupráce zapojuje?

Základní fakta

Kdy se slavíposlední dubnová neděle
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na vznikuSvětová asociace měst
Datum vzniku1963
Důvod vznikuPropagace pozitivního účinku spolupráce měst

Historie dne věnovanému sdružování měst

Organizace, které se podílejí na spolupráci jednotlivých měst slaví už více než 100 let. Světový den sdružování měst je ovšem o trochu mladší. Možnost zařazení tohoto významného dne do kalendářů se začala psát v 60. letech 20. století.

Světová asociace měst chtěla připomenou jaké pozitivní účinky má sdružování měst a že je zapotřebí tuto tradici více propagovat.

Od roku 1963 se každoročně slaví Světový den sdružených měst poslední dubnovou neděli.

Proč je důležité slavit Světový den sdružených měst?

Slavení významného dne podporující spolupráci mezi městy je důležité hned z několika pohledů.

Napíšeme vám, které jsou ty nejzajímavější a nejdůležitější:

 1. Zlepšení kvality života – partnerská spolupráce může zlepšit kvalitu života v městských oblastech, hlavně díky finanční a odborné pomoci.
 2. Vytváření mezilidských vztahů – města spolu mají silná mezinárodní spojenectví a vzájemně si pomáhají.
 3. Vzájemné poskytování si užitečných rad a know-how – výměna zkušeností, rad a jednoduchých triků je skvělým ukazatelem dobré spolupráce.
 4. Podpora udržitelného rozvoje – města mohou spolupracovat v otázkách zlepšení klimatu, rozvoj infrastruktury a podpora hospodářství.
 5. Dobrý vzájemný příklad – města si mezi sebou předávají informace, zlepšení vedení a kulturní tradice.
Spřátelená města spolu tvoří pevný subjekt, který si pomáhá.
Zdroj: istockphoto.com

Objevte podobné články

Akce konané na Světový den sdružených měst

Každoročně se nejenom v dubnu konají společenské akce, které sdružují jednotlivá města. Konají se barevné festivaly, přednášky a individuální akce jednotlivých spolupracujících města.

 • Mezinárodní trhy – partnerská města pořádají společně trhy, kde si obyvatelé mohou prohlédnout výrobky a tradice partnerů.
 • Kulturní akce – společné hudební koncerty, divadelní vystoupení.
 • Sportovní akce – různá sportovní přátelská utkání a turnaje.
 • Workshopy a setkání – zástupci měst a veřejnost se společně setkávají a diskutují jak zlepšit své město, předávají si užitečné rady.
 • Výstavy – města pořádají výstavy, kde si mohou lidé prohlédnout fotografie, dokumenty a jiné materiály týkající se partnerské spolupráce mezi městy.
 • Slavnostní ceremonie – některá města slaví Světový den sdružených měst slavnostními ceremoniemi.

Jestliže žijete ve městě, které má své partnerské město, bude skvělé, když se do některé akce zapojíte. Stačí sledovat oficiální stránky vašeho města. Dozvíte se tam víc.

Který den se slaví?

Rokposlední dubnová neděle
202330. dubna
202428. dubna
202527. dubna
202626. dubna
202725. dubna
202830. dubna
202929. dubna
203028. dubna
203127. dubna
203225. dubna

Organizace, které pomáhají sdružovat města

Některé organizace se zapojují do spolupráce měst. Organizace mohou být mezinárodní, regionální nebo místní a zapojují se, pomáhají a podporují spřátelená města.

Několik organizací:

 • Evropská unie – podporuje spolupráci a nabízí několik programů a kampaní pro rozšiřování spoluprací.
 • Národní asociace městpodporují spolupráci v rámci státu.
 • Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) – zabývá se nejenom migrací, ale také spoluprací měst, kterých se migrace týká. Řeší otázky a snaží se pomoct s organizací spolupracujících měst.
 • Sister Cities International – nezisková organizace, která spojuje více než 1800 měst, států a okresů
 • Mezinárodní rada měst (UCLG) – největší mezinárodní organizace měst, která se zabývá otázkami jak rozvíjet spřátelená města po celém světě.
Státy, které mají sdružená města a jejich počet.
Zdroj: priceonomics.com

Mezinárodní rada měst

Největší organizace místních a regionálních samospráv na světě. Podílí se na sdružování, pomoci, hájí a posilují hlasy místních.

Co vše dělá Mezinárodní rada měst:

 • Mezinárodní působnost – UCLG působí ve více než 140 zemí světa
 • Vědomosti a zkušenosti – díky stovkám spoluprací má UCLG velké zkušenosti, které používá k navazování dalšího sdružování měst a pomoci rozvíjet jednotlivé regiony.
 • Mezinárodní komunikace – UCLG pomáhá komunikovat na mezinárodní úrovni mezi městy.
 • Zastoupení – UCLG zastupuje města na mezinárodní úrovni a zajišťuje aby hlas měst byl slyšen a vyslyšen.
 • Podpora projektů – Mezinárodní rada měst podporuje místní projekty jednotlivých měst. Pomáhá s realizací a rozvíjí vzájemnou spolupráci měst.

Mezinárodní rada měst byla založena v roce 1913 v Belgii, kdy se skupina starostů rozhodla, že budou spolupracovat více sofistikovaně a zrodila se Union Internationale des Villes.

Po sto letech je Mezinárodní rada měst největší organizací, která spojuje města.

Sister Cities International

Organizace přistupuje k vzájemné spolupráci ve 4 hlavních oblastí.

 • Umění a kultura – financuje výměnu kulturních informací u jednotlivých partnerských měst. Pořádá kulturní trhy, divadelní představení a koncerty.
 • Humanitární pomoc – pomáhá v chudých částech Afriky, poskytuje vodu pro všechna rozvojová sesterská města
 • Vzdělávání – má mnoho programů na vzdělávání mládeže v oblastech a městech. Buduje Sesterské školy, pořádá výměnné vzdělávací programy
 • Ekonomický a udržitelný rozvoj – podporuje města v Asii a Africe, ale také podporují města zasažená válkou včetně měst na Ukrajině

TOP 5 nejzajímavějších partnerských měst na světě

Na světě existuje hned několik zajímavých spoluprací jednotlivých měst. Sdružená města spolupracují v mnoha oblastech od kultury, hospodářského prostředí, vzdělávání až po umění, vědu a finančnictví.

 1. Londýn a New York – spolupráce těchto měst je hlavně v oblasti životního prostředí
 2. Paříž a Berlín – spolupráce zaměřená na kulturu a umění
 3. Tokio a Šanghaj – spolupráce rozvoje hospodářství
 4. Singapur a Hongkong – spolupráce těchto měst je hlavně v oblasti obchodu a finančnictví
 5. Rio de Janeiro a Sao Paulo – projekty vzájemně spolupráce se zaměřují na rozvoj infrastruktury a podpora místního hospodářství

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den sdružených měst?

Světový den sdružených měst měst se každoročně slaví poslední dubnovou neděli.

Proč se slaví den sdružených měst?

Den pro sdružená města má velmi pozitivní účinky na jednotlivá města. Více než 1800 měst mezi sebou tvoří sesterská/partnerská města, která si předávají zkušenosti, poskytují si rady a mají společné projekty.

Jaké spolupráce se mezi městy tvoří?

Mezi hlavní spolupráce, které vznikají mezi spřátelenými městy patří: rozvoj hospodářství, zlepšení životního prostředí, humanitární pomoc, rozvoj infrastruktury.

Sdružování měst je velmi důležitou součástí nás všech. Sesterská města spolu komunikují, pomáhají si a předávají si své zkušenosti v mnoha oblastech. Partnerská města najdeme po celém světě. Víte, s jakým městem spolupracuje město ve kterém žijete?

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)