Vytvořte učitelům správné zázemí na Světový den učitelů. Starají se o vývoj vašich dětí!

Každý si pamatuje ten počet let strávených v lavici na té nepohodlné židli.

Neustálé ležení v knihách a zkoušky.

Dnes jsou nové praktiky a metodiky pro učitele, které pomáhají dětem s výukou.

Oslavte Světový den učitelů 5. října.

Základní fakta

Kdy se slaví5. října
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuFrancie
Datum vzniku1994

Historie Světového dne učitelů

Byl zaveden v roce 1994 UNESCO jako uznání úlohy a významu učitelů při formování budoucnosti společností a národů.

Historie této oslavy sahá až do roku 1966, kdy UNESCO podepsalo tzv. „doporučení o statusu učitelů“, které mělo za cíl zlepšit podmínky pro učitele a zvýšit jejich postavení v různých zemích světa. V té době se také začal slavit tento den, aby byla zdůrazněna významná úloha učitelů v našem životě.

Pokud vás ještě zajímá více informací o historii a vývoji tohoto dne, navštivte oficiální stránky UNESCO.

Čtvrtek5. října 2023
Sobota5. října 2024
Neděle5. října 2025
Pondělí5. října 2026
Úterý5. října 2027
Čtvrtek5. října 2028
Pátek5. října 2029
Sobota5. října 2030
Neděle5. října 2031
Úterý5. října 2032

Význam tohoto dne

Je oslavou, která se koná každoročně 5. října a slouží k uznání a ocenění práce učitelů a vzdělávacího personálu po celém světě. Tento den byl poprvé oslavován v roce 1994, kdy se konala první Mezinárodní konference o vzdělávání v Pointe-à-Pitre na Guadeloupe.

Je důležitý z několika důvodů:

 • Za prvé, učitelé a vzdělávací pracovníci mají velký vliv na životy svých studentů a přispívají k rozvoji vzdělávacího systému a celkově k rozvoji společnosti. Tento den slouží jako příležitost k ocenění toho, co učitelé dělají, a k podpoře jejich práce a snahy o zlepšení vzdělávacího systému.
 • Za druhé, také slouží k upozornění na výzvy a problémy, kterým čelí učitelé po celém světě, jako jsou například nedostatečné platy, nedostatek podpory od vedení škol a nedostatečné pracovní podmínky. Tento den poskytuje příležitost k hlasování těchto problémů a k podpoře snah o zlepšení podmínek pro učitele a vzdělávací pracovníky.
Profesor vyučuje děti pomocí digitální obrazovky.
Zdroj: Pixabay.com

Jak by mělo vypadat správné zázemí pro učitele

V ideálním světě by učitelé měli být plně uznáváni a ceněni za svou práci a za to, jakým způsobem formují budoucnost společnosti.

 • Finanční a sociální podpora: Učitelé by měli mít zajištěné odpovídající finanční ohodnocení za svou práci. Nemělo by být nutné, aby učitelé pracovali na více místech, aby mohli žít slušný život. Učitelé by měli být také společensky uznáváni jako klíčové postavy ve vzdělávacím systému a ve společnosti jako celku.
 • Kontinuální vzdělávání a rozvoj: Učitelé by měli mít přístup k nejnovějším informacím a technologiím, aby mohli poskytovat nejlepší vzdělávání svým studentům. Měli by mít možnost pravidelného vzdělávání a školení, aby si udrželi své znalosti a dovednosti aktuální.
 • Autonomie a podpora: Učitelé by měli mít určitou autonomii při výuce a plánování svých lekcí. Zároveň by měli být podporováni svými nadřízenými, když se potýkají s problémy a výzvami v práci. Učitelé by také měli mít možnost spolupracovat s kolegy a sdílet své zkušenosti a postupy.
 • Zdroje a prostředky: Učitelé by měli mít přístup ke kvalitním učebním materiálům a technologiím, aby mohli poskytovat optimální vzdělání svým studentům. Školy by měly mít adekvátní zdroje a prostředky, aby podporovaly inovativní výuku a podporovaly různorodost vzdělávacích přístupů.
 • Respekt a uznání: Učitelé by měli být vnímáni jako klíčoví prvky společnosti a jejich práce by měla být respektována a uznávána jako jedna z nejdůležitějších profesí vůbec. Tento respekt a uznání by mělo být patrné nejen v platových podmínkách, ale také v podpoře a veřejném vnímání.

V ideálním světě by tedy učitelé měli být vnímáni jako klíčoví prvky vzdělání a formování budoucnosti společnosti. Měli by být plně podporováni a oceněni za svou práci a za to, jakým způsobem ovlivňují životy studentů. V tomto ideálním světě by učitelé měli mít také možnost využít svůj potenciál a kreativitu při výuce a při plánování vzdělávacích programů.

Objevte podobné články

Ze života učitelů

Existuje mnoho učitelů, kteří se vyznačují vynikajícími výsledky, dlouholetou praxí a originálními výukovými metodami. Tyto příklady mohou být inspirací a motivací pro ostatní učitele, kteří hledají nové způsoby, jak motivovat a zapojit své studenty.

Ron Clark, americký učitel a spisovatel, který založil Ron Clark Academy v Atlantě. Jeho metody se zaměřují na aktivní zapojení studentů, učení se skrze zábavu a vytváření pozitivního vztahu mezi učitelem a studenty.

Sal Khan, zakladatel Khan Academy, který vyvinul inovativní způsob výuky pomocí online videí a interaktivních cvičení. Jeho platforma poskytuje zdarma vzdělávací materiály v různých oblastech, od matematiky až po historii.

Dave Burgess, autor knihy „Teach Like a Pirate“, který se zaměřuje na vytváření kreativních a inovativních výukových programů, které jsou plné energie a vášně pro vzdělávání.

Tyto a mnoho dalších příkladů ukazují, že existuje mnoho způsobů, jak inovovat výuku a zapojit studenty do procesu učení. Inspirativní učitelé mohou být velkou motivací pro ostatní, kteří hledají nové způsoby, jak se rozvíjet a poskytovat kvalitní vzdělání svým studentům.

Moderní metody pedagogiky

Moderní metody pedagogiky se v posledních letech staly stále důležitějšími pro vzdělávání a výuku. Některé z nich jsou:

 1. Personalizované vzdělávání: Tato metoda se zaměřuje na potřeby jednotlivých studentů a snaží se jim poskytnout přizpůsobený přístup k učení. To může zahrnovat individuální plány výuky, online kurzy, kdy si studenti mohou volit tempo a formu učení, nebo týmovou práci, kde studenti spolupracují na řešení konkrétních úkolů.
 2. Technologie ve vzdělávání: Moderní technologie jsou důležitým nástrojem pro vzdělávání. Online kurzy, interaktivní prezentace, virtuální reality a další technologie umožňují studentům učit se rychleji a efektivněji.
 3. Kritické myšlení: Tato metoda se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení u studentů. To znamená, že se učí analyzovat a hodnotit informace, řešit problémy a hledat inovativní řešení.
 4. Kolektivní učení: Tato metoda klade důraz na týmovou práci a spolupráci mezi studenty. Studenti se učí od sebe navzájem a vytvářejí si společné vzdělávací zážitky.
 5. Experimentální učení: Tato metoda zahrnuje praktické zkušenosti, kde se studenti učí prostřednictvím praxe a osobních zkušeností. To může zahrnovat návštěvy firem, praxe nebo terénní výzkumy.
 6. Sdílení znalostí: Tato metoda umožňuje studentům sdílet své znalosti s ostatními. Studenti se tak mohou učit od sebe navzájem a vytvářet tak bohatší a efektivnější vzdělávací zážitek.
Creativity in the classroom (in 5 minutes or less!) | Catherine Thimmesh | TEDxUniversityofStThomas
Zdroj: YouTube.com

Tyto moderní metody pedagogiky mají společné to, že se snaží vytvořit moderní, inovativní a přizpůsobivý přístup k vzdělávání, který bere v úvahu individuální potřeby studentů a současné trendy ve vzdělávání.

Jak tento den oslavit?

Můžete ho oslavit, ať už individuálně nebo v rámci školního nebo komunitního prostředí.

 • Vyjádření vděčnosti: Učitelé by si zasloužili být oceněni za svou práci a snaha vyjádřit jim vděčnost může být velkou motivací. Studenti, rodiče a komunita by mohli napsat učitelům dopisy nebo e-maily, ve kterých by jim poděkovali za to, co pro ně udělali.
 • Vytvoření dárečků: Studenti a rodiče by mohli vytvořit dárečky jako symbolický projev vděčnosti. Tyto dárky by nemusely být nákladné, ale mohou být výrazem toho, že si studenti a rodiče váží práce učitelů.
 • Oslovování učitelů: Studenti by mohli být povzbuzeni k tomu, aby se učitelů ptali na jejich zájmy a zkušenosti mimo školu. Tímto způsobem se studenti mohou dozvědět o učitelově životě a učitel může mít pocit, že je viděn nejen jako učitel, ale také jako člověk.
 • Společné aktivity: Školy a komunity by mohly pořádat různé aktivity, jako jsou například slavnosti, taneční a hudební vystoupení, sportovní turnaje nebo pikniky. Tyto aktivity mohou posílit vztahy mezi učiteli, studenty a rodiči a podpořit pocit sounáležitosti a podpory.
 • Podpora vzdělávání: Vzdělávání je klíčové pro budoucnost společnosti a vzdělaná populace je důležitá pro hospodářský a sociální rozvoj. Proto je důležité podporovat vzdělávání a uznávat významné role, které učitelé v tomto procesu hrají.

Zajímavosti o Světovém dni učitelů

Datum 5. října bylo zvoleno jako den oslav učitelů, protože na tento den v roce 1966 byla podepsána tzv. „Charta učitelů“. Tato charta stanovila mezinárodní standardy pro práci učitelů a jejich pracovní podmínky.
Světový den profesorů je oslavou nejen učitelů, ale také celého vzdělávacího systému. Je to příležitost poděkovat všem, kteří se podílejí na vzdělávání, jako jsou školní ředitelé, výchovní poradci, pedagogičtí asistenti, administrativní pracovníci a další.
Světový den pedagogů se slaví po celém světě a každá země ho může slavit svým způsobem. V některých zemích jsou učitelé oceňováni pamětními dary, v jiných se slaví velkolepými oslavami a vzdělávacími akcemi.
Světový den učitelek a učitelů je také příležitostí k zamyšlení nad tím, jak vylepšit vzdělávací systém a zlepšit podmínky pro učitele. Tento den je často spojován s výzvami k většímu investování do vzdělání a zlepšení pracovních podmínek pro učitele.
Každý rok má tento den své motto, které se zaměřuje na určité téma. Například motto pro rok 2021 bylo „Obnova a přizpůsobení: vzdělávání pro lepší budoucnost“.

Často kladené otázky

Kdy a proč se slaví Světový den učitelů, kdo ho zavedl?

Oslavy probíhají každoročně 5. října jako uznání práce a úsilí učitelů po celém světě a k zamyšlení nad tím, jak vylepšit vzdělávací systém a zlepšit podmínky pro učitele. Poprvé byl zaveden v roce 1994 společností UNESCO.

Jaké jsou způsoby, jakými se slaví?

Některé země slaví tuto příležitost pamětními dary, jiné organizují velkolepé oslavy a vzdělávací akce.

Jak mohou studenti projevit učitelům své uznání?

Projevit své uznání učitelům mohou například tím, že jim napíší děkovné dopisy, darují květiny nebo organizují oslavy.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)