Voda slaví světový den. Jaký je její význam a proč bychom měli být na pozoru?

Voda je stavebním kamenem života. A tak je logické, že dostala svůj den.

Světový den vody slavíme hned v začátku jara 22. března!

V našem západním světě je snadné považovat vodu za samozřejmost. Prostě vyteče z kohoutku, kdykoli ji chcete.

Přesto jsou po celém světě lidé, kteří nemají přístup k čisté a nezávadné pitné vodě.

Základní fakta

Kdy se slaví22. března
Kde se slavíSlaví se po celém světě! I u vás doma.
Kde den vzniklNa konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu
Datum vzniku1993
Důvod dneAlarmující míra znečištění
Cíl dneZvýšit vědomí o důležitosti čisté vody pro člověka a planetu
Pomoci lidem, kteří potřebují
Oficiální stránkyworldwaterday.org

Cíl dne zaměřeného na vodu

Cílem dne je přinést pomoc lidem, kteří ji opravdu potřebují.

Navíc upozorňuje na problémy související s vodou, se kterými se lidé potýkají téměř ve všech zemích!

Historie Světového dne vody

Ukažme si malé shrnutí:

 • 1992 – OSN navrhuje Světový den vody
 • 1993 – probíhá první Světový den vody
 • 2005 – tématem roku je Voda pro život, jejímž cílem je zviditelnit účast žen a související vodní programy OSN

Myšlenka tohoto mezinárodního dne sahá až do roku 1992, kdy se v Rio de Janeiru konala konference OSN o životním prostředí a rozvoji.

Téhož roku přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci, podle níž byl 22. březen každého roku vyhlášen Světovým dnem vody.

Zajímavost:

Později byly přidány další oslavy a události.

Hladina vody s kapkou
zdroj: pexels.com

Slouží k opětovnému potvrzení toho, že opatření týkající se vody a hygieny jsou klíčem ke:

 • snížení chudoby
 • hospodářskému růstu
 • udržitelnosti životního prostředí
Rok22. březen
2023středa
2024pátek
2025sobota
2026neděle
2027pondělí
2028středa
2029čtvrtek
2030pátek
2031sobota
2032pondělí
Tabulka přehledu Světového dne vody. Na jaký den v roce vychází?

Každoroční téma se mění

Světový den vody má své každoroční téma.

Podívejte se na stručný přehled deseti uplynulých témat a nechte se inspirovat k diskuzi:

 • 2000: „Voda pro tisíciletí: přijímat rozhodnutí pro budoucnost“ 
 • 2006: „Voda a kultura“
 • 2007: „Voda a přírodní zdroje“
 • 2008: „Voda a rozvoj“
 • 2010: „Voda, život a energie“
 • 2013: „Voda a klimatické změny“
 • 2015: „Voda a život“
 • 2016: „Voda a sdílení“
 • 2021: „Hodnota vody“
 • 2022: „Podzemní voda“
 • 2023: „Voda a urychlení změny“

Voda a urychlení změny

Dysfunkce v celém vodním cyklu podkopává pokrok ve všech hlavních globálních otázkách!

 • od zdraví po hlad
 • rovnost pohlaví
 • pracovní místa
 • od vzdělání po průmysl
 • od katastrof po mír
 • Věděli jste, že:

V roce 2015 se svět zavázal k cíli udržitelného rozvoje.

Vznikl příslib, že do roku 2030 bude každá země bezpečně hospodařit s vodou a hygienou.  

Právě teď jsme vážně mimo! Potřebujeme urychlit změny. 

Vlády musí pracovat v průměru čtyřikrát rychleji, aby splnily svůj slib včas.

Ale pozor! Toto není situace, kterou by vlády mohly vyřešit samy.

Voda ovlivňuje každého, takže potřebujeme, aby každý začal jednat.

Vy a vaše rodina, škola a komunita můžete změnit způsob, jakým ve svém životě používáte, konzumujete a hospodaříte s vodou.

Podzemní vody

Neviditelný zdroj s dopadem viditelným všude.

Co to je podzemní voda?

Voda nacházející se pod zemí ve zvodnělých vrstvách, což jsou geologické formace hornin, písků a štěrků, které zadržují značné množství vody.

Chcete vědět zajímavosti o podzemní vodě? Čtěte dál:

 • Podzemní voda napájí prameny, řeky, jezera, mokřady a prosakuje do oceánů.
 • Podzemní voda se doplňuje především deštěm a sněhem infiltrujícím se do země.
 • Podzemní vodu lze čerpat na povrch pomocí čerpadel a studní.
 • Bez podzemní vody by nebyl možný život. Většina suchých oblastí světa závisí zcela na podzemní vodě.
 • Podzemní voda dodává velkou část vody, kterou používáme k pití, hygieně, výrobě potravin a průmyslovým procesům. Je také kriticky důležitý pro zdravé fungování ekosystémů, jako jsou mokřady a řeky.

A tak musíme naše podzemní vody chránit před nadměrným využíváním!

A navíc před znečištěním, které je v současnosti pronásleduje.

 • protože to může vést k vyčerpání tohoto zdroje, dodatečným nákladům na jeho zpracování a někdy dokonce k zabránění jeho využití.

Průzkum, ochrana a udržitelné využívání podzemních vod je zásadní pro přežití a přizpůsobení se změně klimatu a pro uspokojení potřeb rostoucí populace.

Hodnota vody

Voda má obrovskou a komplexní hodnotu!

Víte kde všude ji využíváme?

 • V domácnosti
 • V potravinách
 • V kultuře
 • V oblasti zdraví
 • Ve vzdělání
 • V ekonomice

vliv na integritu našeho přírodního prostředí.

Voda je nezbytná pro lidské zdraví, potravinovou bezpečnost, dodávky energie, udržení měst a ekosystémů!

Musíme si uvědomit:

Hodnota vody je mnohem větší, než je její cena

 • Pokud některou z těchto hodnot přehlédneme, riskujeme, že tento omezený, nenahraditelný zdroj naložíme špatně.
 • Bez komplexního pochopení skutečné, multidimenzionální hodnoty vody, nebudeme schopni chránit tento kritický zdroj ve prospěch všech.

Světové vodní systémy dnes čelí rostoucí krizi, kterou ohrožuje nadměrné využívání, znečištění a změna klimatu.

Komunity po celém světě zažívají extrémní události – sucha a záplavy!

Graf o úbytku vody
zdroj: researchgate.net

Objevte podobné články

Aktivity ke Světovému dni vody

Globální cíle jsou ambiciózní!

S vaší pomocí mohou opravdu dosáhnout velkých věcí.

Každá pozitivní akce, kterou podniknete, bez ohledu na to, jak malá, má sílu změnit.

A protože voda ovlivňuje nás všechny, musíme všichni jednat.

Jaké můžete využít aktivity pro oslavu Světového dne vody? Čtěte dál a nechte se inspirovat!

Zodpovědné používání vody

Přijměte výzvu, abyste si více všímali své vlastní spotřeby vody.

Pokud zjistíte, že spotřebováváte hodně vody, snažte se snížit spotřebu během každodenní rutiny.

Jak snížit spotřebu vody:

 • Vypínání kohoutku při čištění zubů
 • Používání polovičního spláchnutí na toaletě místo plného
 • Dvouminutové sprchování 
 • Ujistěte se, že je vaše myčka plná, než ji zapnete
 • Uvědomte si, jestli kohoutky kapou a utáhněte je

Sledujte dokumentární filmy o vodě a vzdělávejte

Světový den vody zaměřen na zvyšování povědomí o důležitosti vody.

Jedním ze způsobů, jak lépe porozumět?

Sledujte dokumenty!

K dispozici je řada kvalitních filmů, často na YouTube nebo na Netflixu.

Jaké dokumenty můžete vidět:

Tajný projekt: Voda

Tajemství vody

Voda vydělává, aneb jak soukromé korporace bohatnou na vodě

Začít můžete i tímto dokumentem.

The fight for water | DW Documentary

Zvyšte povědomí na sociálních sítích

Sociální média jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit povědomí.

Tento Světový den vody vám doporučujeme sdílet:

 • Novinky
 • Fakta
 • Statistiky
 • Videa nebo příběhy

Dejte na svých sítích vědět o důležitosti udržitelného využívání vody.

Čím více lidí sdílí informace na svých sociálních kanálech, tím větší je dosah.

Přispějte na pomoc těm, kteří nemají přístup k čisté vodě

Vyhledejte organizace, které podporují lidi bez přístupu k pitné vodě.

Podpořte je jednorázovým nebo trvalým příkazem.

Sdílejte svoji zkušenost mezi přáteli a přesvědčte je o důležitosti podpory.

Vyčistěte místní zdroj vody

Popadněte přátele a vytvořte si vlastní posádku na čištění vody!

Může se to zdát jako malý a bezvýznamný krok, ale odpadky jsou nebezpečné pro vodní život.

Také malé řeky a potoky ve vašem okolí se pravděpodobně napájejí větší vodní plochou.

Zvedněte igelitový pytlík, jinak si s největší pravděpodobností najde cestu do oceánu.

Uspořádejte akci ke zvýšení povědomí

Pokud chcete vidět velký a okamžitý dopad, můžete uspořádat charitativní akci.

Komunity po celém světě pořádají akce ke Světovému dni vody.

Můžete se zaměřit na pouhé zvyšování povědomí o mnoha problémech souvisejících s vodou Pro odvážné!

 • Můžete dokonce sbírat dary pro oblasti s extrémní potřebou

Pro další aktivity a nápady, jak oslavit Světový den vody se podívejte na oficiální stránky tohoto dne. Najdete zde i přehledný list, který můžete sdílet mezi své okolí.

Fakta o vodě

Podívejte se na zajímavá fakta spojená s vodou.

Možná budete překvapeni!

 • Voda pokrývá asi 70 % zemského povrchu
 • Řeka Nil je nejdelší řekou na světě s délkou 4132 mil
 • 780 milionů lidí nemá přístup k lepšímu zdroji vody! To je asi 1 z 9 lidí
 • 82 % těch, kteří nemají přístup k lepší vodě, žije ve venkovských oblastech, zatímco pouhých 18 % žije v městských oblastech
 • Každou minutu zemře dítě na onemocnění související s vodou
 • Mobilní telefon dnes vlastní větší počet lidí než těch, kteří mají přístup na toaletu
 • Lidé trpící nemocemi souvisejícími s vodou zaplňují polovinu světových nemocničních lůžek
 • 10 % celosvětové zátěže nemocemi by se mohlo snížit zlepšením dodávek vody. Nejen, že by to zvýšilo hydrataci, ale také sanitaci a hygienu
 • Jen 33 % toho, co svět ročně utratí za balenou vodu, by bez ní zaplatilo za poskytnutí čisté vody pro 780 milionů
 • Ve světě žije více než dvojnásobek populace Spojených států bez přístupu k nezávadné vodě

Často kladené otázky

Jaký je význam Světového dne vody?

Tento světový den upozorňuje na problémy s vodou, se kterými se lidé potýkají po celém světě. Světový den vody oslavuje vodu a zvyšuje povědomí o 2,2 miliardách lidí, kteří žijí bez přístupu k nezávadné vodě. Jde o přijetí opatření k řešení globální vodní krize.

Jaké jsou největší hrozby pro zdroje pitné vody?

Mezi tyto hrozby patří znečištění, dopady změny klimatu a ničení sladkovodních ekosystémů.

Jaký vliv má lidská činnost na vodu?

Odtok vody ze zemědělských a městských oblastí zhoršuje kvalitu vody. Vytváření přehrad a systémů odvádění vody, blokuje migrační trasy pro ryby a narušuje jejich domovy. Odvodňování mokřadů pro rozvoj měst a infrastruktury vyčerpává podzemní vody.

Pomoc můžete i vy

Zastavte se na Světový den vody a udělejte si čas k zamyšlení.

Jak používáte vodu? Berete ji jako samozřejmost?

Zvažte možnosti propagace péče o vodu a jednejte.

Není času nazbyt!

Na Světový den vody k lepším zítřkům!

Autor článku
Šárka Kohoutová

Jsem autorka, která se zabývá významnými dny po celý rok. Zajímám se o jejich historii a kulturní dopad. Píšu o jejich významu pro lidi, rodiny a celou společnost. Vytvářím články, které pomohou čtenářům pochopit význam těchto dnů a jak je lze využít k rozvoji a posílení mezilidských vztahů.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)