Povzneste se nad betonovou džungli. Světový den střešních zahrad spojuje města s přírodou

Zelená střecha, střešní zahrada, živá střecha či vegetační střecha.

Různé názvy pro střechy částečně nebo zcela pokryté rostlinami a půdou.

Světový den zelených střech je jejich každoroční celosvětovou oslavou.

Kdy se slaví a proč je dobré, když se městské střechy zelenají?

Základní fakta

Kdy se slaví6. června
Kde se slavíCelý svět
Kdo se podílel na založeníEvropská federace zelených střech
Datum vzniku2020
Důvod vznikuTento den je vnímám jako celosvětová iniciativa, která podporuje zavádění a výhody zelených střech.

Historie Světového dne zelených střech

Věděli jste, že první zmínkou o zelených střechách byly babylonské visuté zahrady v roce 500 př. n. l.? Podle starověkých textů byly zakládány nad kamennými sloupy a střechami. Jejich účelem bylo poskytnout stín a ochlazovat interiéry budov.

Zelené střechy používaly ve středověku také Vikingové, lépe díky nim přežívali v drsném podnebí Skandinávie.

Ve Spojených státech se zelené střechy poprvé objevily v Rockefellerově centru v polovině 30. let 20. století.

Moderní éra zelených střech, tak jak je známe dnes, začala v Německu v 60. letech, kdy byly vyvinuty odvodňovací systémy, které napomáhaly růstu větších rostlin.

V roce 2003 se Toronto stalo prvním městem, které přijalo vyhlášku vyžadující zelené střechy na nových stavbách. K podobné iniciativě došlo v roce 2017 též ve Francii, kde od té doby všechny nové komerční budovy musí mít buď solární panely, nebo zelené střechy.

První Světový den zelených střech vyhlásila Evropská federace zelených střech v roce 2020 s cílem zvýšit povědomí o rozmanitých přínosech těchto střech při vytváření udržitelnějších a ekologičtějších měst.

RokDen
6.6.2024čtvrtek
6.6.2025pátek
6.6.2026sobota
6.6.2027neděle
6.6.2028úterý
6.6.2029středa
6.6.2030čtvrtek
6.6.2031pátek
6.6.2032neděle
6.6.2033pondělí

Výhody zelených střech

Výhody pro životní prostředí

 • Zadržování dešťové vody – zelené střechy absorbují a zadržují dešťovou vodu, čímž snižují její odtok a snižují tlak na odvodňovací systémy.
 • Zlepšení kvality ovzduší – rostliny na střechách filtrují znečišťující látky a prach.
 • Zvyšování biologické rozmanitosti – střešní zahrady poskytují životní prostředí a zdroje potravy pro různé živočichy.

    Energetické a finanční výhody

 • Tepelná izolace – vegetace a substrát působí jako přirozená izolace, která pomáhá při ochlazování domů v létě a zadržování tepla v zimě, čímž se snižují náklady na vytápění a chlazení budov, například formou klimatizací.
 • Prodloužená životnost střechy – vrstva vegetace a substrátu chrání střechu před UV paprsky, teplotními výkyvy i přírodními živly, což prodlužuje její životnost.

Výhody pro městské prostředí a jeho obyvatele

 • Zpříjemnění městského prostředí – zelené střechy zlepšují vizuální přitažlivost budov a městské krajiny, nahrazují chybějící zeleň a poskytují zelené plochy pro odpočinek i sociální interakci.
 • Snížení hluku – vegetace a substrát pohlcují zvuk, čímž snižují hlukové znečištění města.
 • Zlepšení duševního zdraví a nálady lidí

Podívejte se na video, které vám přiblíží, proč města zelené střechy potřebují?

How Green Roofs Can Help Cities | NPR
zdroj: youtube.com

Rizika a nevýhody střech s vegetací

 • Vyšší počáteční investice – v porovnání s běžnými střešními systémy kvůli dodatečným materiálům, konstrukční podpoře a výdajům na instalaci.
 • Náklady na pravidelnou údržbu – zelené střechy vyžadují pravidelné zavlažování, hnojení, prořezávání i hubení plevele.
 • Konstrukční potíže u starších budov – hmotnost zelených střech může překročit nosnost stávajících konstrukcí, což vyžaduje specializované inženýrské práce.
 • Nesprávná instalace hydroizolačních fólií – může vést k únikům vody a poškození konstrukce, což může ohrozit integritu budovy.
 • Stínění – vegetace na zelených střechách může vrhat stín na nižší podlaží a přilehlé budovy, což ovlivňuje úroveň přirozeného osvětlení i přístup slunečního záření pro fotovoltaické systémy nebo solární panely.
Grafické znázornění fungování normální a zelené strechy.
zdroj: mdpi.com

Význam dne střešních zahrad

Hlavním cílem mezinárodního dne vegetačních střech je zvýšit povědomí o udržitelném životě a vybízet jednotlivce i celou společnost k tomu, aby přijali zelené střechy jako způsob boje proti negativním dopadům přílišné urbanizace na životní prostředí.

Světový den živých střech zdůrazňuje roli, kterou tyto střechy hrají při navracení přírody do našeho každodenního života. Města se totiž neustále rozšiřují a zelených ploch v nich i v jejich okolí ubývá.

Tato iniciativa oslavuje sílu střech pokrytých vegetací při zmírňování environmentálních problémů a zlepšování kvality našeho městského způsobu života.

„Světový den zelených střech nám připomíná, že máme moc proměňovat naši městskou krajinu a vytvořit harmonické soužití mezi přírodou a architekturou.“

Objevte podobné články

Proč je den živých střech důležitý?

Obliba takzvaných vegetačních střech ve velkých městech po celé Evropě roste. Zásluhu na tom mají i iniciativy, které v tento den objasňují nejen jejich estetické, ale také funkční přínosy.

Světový den zelených střech upozorňuje na to, že tyto střechy částečně pomáhají zmírňovat změny klimatu tím, že pohlcují oxid uhličitý a snižují spotřebu energie. Kromě toho částečně „filtrují“ znečišťující látky, a tím zlepšují kvalitu ovzduší v hustě obydlených oblastech.

Střechy pokryté vegetací rovněž poskytují životní prostor různým druhům hmyzu, ptáků a dalším drobným živočichům, čímž podporují městskou biologickou rozmanitost.

Zelené střechy ochlazují města tím, že snižují efekt městského tepelného ostrova. Kromě toho absorbují dešťovou vodu, čímž snižují zatížení odvodňovacích systémů i riziko povodní.

Půda a rostliny slouží jako přirozené zvukové bariéry, které pomáhají snižovat hlukovou zátěž uvnitř budovy, což je ideální pro budovy v rušných centrech měst. Ve srovnání s běžnými střechami snižují vnější hluk o osm decibelů.

Zelená střecha v Praze na Pankráci.
zdroj: .zelenastrecharoku.cz

Akce konané v tento den

Mnoho místních úřadů, škol a dalších organizací pořádá v tento den semináře, workshopy nebo exkurze zaměřené na realizaci zelených střech a jejich přínosy.

Dalším způsobem, jak oslavit svátek zelených střech, je pořádání nejrůznějších akcí a večírků právě na těchto střechách.

V médiích se v tento den objevují fotografie a videa působivých zelených střech z různých zemí. Londýn a Tokio se v současné době pyšní nejvíce střešními zahradami, které jsou otevřené pro veřejnost – dvanáct.

V České republice probíhá od roku 2014 soutěž s názvem Zelená střecha roku. Na hodnocení přihlášených projektů se podílí jak odborná porota, která se zaměřuje na technické i architektonické provedení, tak veřejnost. Kdo letos vyhrál v soutěži o nejlepší zelenou střechu?

V neposlední řadě k osvětě připívá i Ministerstvo životního prostředí, které na budování zelených střech na rodinných i bytových domech přispívá prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.

 „Zelená střecha neznamená jen pokrytí budovy rostlinami. Jde o pokrytí světa udržitelnou nadějí.“

Zajímavé zelené střechy

 • Songdo International Business District Green Roof (Inčchon) – největší zelená střecha na světě se nachází v mezinárodní obchodní čtvrti Songdo v jihokorejském Inčchonu. Tato impozantní střecha o ploše přibližně 33 hektarů se rozprostírá napříč několika stavbami, včetně komerčních komplexů, obytných budov a veřejných zařízení. Je součástí iniciativy, jehož cílem je vytvořit inteligentní a ekologicky šetrné město.
 • Millenium Park (Chicago) – se rozkládá na střeše parkovacích garáží nad úrovní běžného terénu, a je tak považován za nadstavbovou zelenou střechu, jeho rozloha je téměř 10 hektarů.
 • Bosco Verticale (Milán) – je název dvojice výškových obytných domů, které navrhl Stefan Boeri. Komplex byl dokončen v roce 2014 a jeho součástí jsou balkony plné stromů a rostlin, které pokrývají plochu odpovídající dvěma hektarům.
 • Stuttgart Hauptbahnhof (Stuttgart) – jedno z nejrušnějších německých nádraží, má zelenou střechu pokrývající celou budovu. Vegetační střecha pomáhá regulovat vnitřní teplotu, snižuje hlukovou zátěž a zlepšuje kvalitu ovzduší pro cestující i zaměstnance.
 • Main Point Pankrác (Praha) – ve výšce 40 metrů nad zemí se nachází zajímavá zelená střecha, která získala řadu architektonických ocenění. Při pohledu z ptačí perspektivy má podobu pěti zaoblených trojúhelníků, které jsou vzájemně propojeny.
Tree-Covered Skyscrapers Aren't Actually That Green
zdroj: youtube.com

Inspirace, jak oslavit den střešních zahrad

Každý z nás může individuálně přispět k posílení vědomí o tomto mezinárodním dni. Vyzkoušejte některý z našich nápadů, jak tento den oslavit.

 • Objevte zelené střechy ve vašem okolí – zkuste se při procházce po vašem městě dívat vzhůru a případně navštivte zelené střechy. Budete se tak moci na vlastní kůži přesvědčit o jejich pozitivním vlivu.
 • Pomozte s jejich budováním či údržbou – připojte se k místním ekologickým organizacím nebo komunitním skupinám při výsadbě a údržbě zelených střech.
 • Zúčastněte se přednášek a dalších akcí – dozvíte se tak více o realizaci i přínosech zelených střech. Můžete se také setkat s podobně smýšlejícími lidmi a případně i navázat kontakty s profesionály v tomto oboru.
 • Propagujte zelené střechy na sociálních sítích – sdílejte fakta, fotografie a tipy na vytvoření vlastní zelené střechy, abyste inspirovali ostatní.
 • Založte si vlastní střešní zahradu – pokud je to možné, vytvořte si na střeše své budovy krásný a udržitelný zelený prostor.
 • Podpořte iniciativy v oblasti zelených střech – například tím, že jim věnujete svůj čas či finanční příspěvek.

Živé střechy najdete často i na výškových budovách. Víte, že existuje i Mezinárodní den mrakodrapů?

Často kladené otázky

Kde je Světový den zelených střech nejoblíbenější?

Nejvíce střech pokrytých vegetací je údajně v Německu, přibližně 10 % všech střech je zde ozeleněno.

Jak zelené střechy pomáhají životnímu prostředí?

Střechy pokryté vegetací snižují spotřebu energie, zlepšují kvalitu ovzduší a snižují odtok dešťové vody – to vše má pozitivní dopad na okolní ekosystém.

Může mi střešní zahrada pomoci ušetřit peníze?

Ano, zelené střechy poskytují přirozenou izolaci, čímž snižují náklady na vytápění i chlazení budov. Zvyšují také hodnotu nemovitosti a v některých oblastech mohou přilákat daňové pobídky.

Autor článku
Martina Šťastná

Každý den, je něčím zvláštní a jedinečný. Státní svátky a významné dny, které můžeme objevit v kalendáři, jsou navíc skvělou možností, jak si připomenout důležité okamžiky naší historie. Kromě toho existuje i řada zajímavých mezinárodních a světových dní. Není nic jednoduššího než si obohatit své znalosti pomocí našeho čtení.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)