Želvy mají svůj světový den 23. května, který připomíná důležitost jejich ochrany

Víte, že na želvy po celém světě číhá nebezpečí v podobě možného vyhynutí?

Světový den želv nás upozorňuje na ohrožení těchto krásných tvorů v důsledku lidské činnosti a s tím souvisejících změn klimatu.

Co tedy můžeme udělat pro ochranu želv?

Pojďte si přečíst náš článek a nechte se inspirovat k zamyšlení nad tím, jak můžeme i my pomoci těmto zranitelným tvorům.

Základní fakta

Kdy se slaví23. května
Kde se slavíPo celém světě
Kdo ho ustanovilOrganizace American Tortoise Rescue
Kdy se slavil poprvéV roce 2000
Důvod vznikuZvýšení povědomí o ochraně a zachování druhů želv

Proč tento den vznikl?

Den věnovaný želvám se poprvé slavil v roce 2000 díky iniciativě organizace American Tortoise Rescue (ATR). Tento den má jediný cíl, kterým je zvýšení povědomí o ochraně a zachování druhů želv, které jsou výrazně ohroženy člověkem a jeho aktivitami.

Želvám ubývá přirozené prostředí, škodí jim jeho znečištění, lov želv nebo obchodování s nimi.

Proto organizace ATR založila tento želví den, který připadá každoročně na 23. května. Tento den je vnímán jako příležitost k tomu, aby se lidé dozvěděli více o želvách, jejich životním stylu a druzích, které jsou přímo ohroženy člověkem a jeho činností.

Želva v moři s textem "23 May, World Turtle Day!
Zdroj: currentaffairs.adda247.com

American Tortoise Rescue

 • American Tortoise Rescue (ATR) je nezisková organizace založená v roce 1990 na ochranu všech druhů želv. Ta také sponzoruje tento významný den. Jeho cílem je pomoci lidem naučit se chránit želvy po celém světě a chránit mizející přirozené prostředí, ve kterém želvy žijí.
 • Susan Tellem a Marshall Thompson, zakladatelé ATR a Světového dne želv, obhajují humánní zacházení se všemi zvířaty, a to samozřejmě včetně plazů. Od roku 1990 umístila ATR do pečovatelských domů asi 4000 želv.
 • ATR pomáhá k vymáhání práva, když jsou např. chovatelům zabaveny želvy chované v nevyhovujících podmínkách a poskytuje užitečné informace a doporučení osobám s nemocnými, zanedbanými nebo opuštěnými želvami.

Přečtěte si více přímo na stránkách organizace.

Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) je více než polovina druhů želv ohrožených vyhynutím.

Na jaký den vychází Den všech želv?

23. května 2023Úterý
23. května 2024Čtvrtek
23. května 2025Pátek
23. května 2026Sobota
23. května 2027Neděle
23. května 2028Úterý
23. května 2029Středa
23. května 2030Čtvrtek
23. května 2031Pátek
23. května 2032Neděle

Faktory, které želvy ohrožují:

Ztráta přirozeného prostředí

 • Ničení a kácení lesů,
 • znečištění řek a jezer,
 • změny klimatu,
 • stavba silnic a další stavební aktivity, které omezují prostor a zdroje potravy pro želvy.

Lov a sběr pro obchodování

Želvy jsou často loveny a chyceny pro maso, vejce, kůži, ale také jako domácí mazlíčci nebo pro obchodování se želvami.

V roce 2020 bylo zadrženo více než 5 tun nelegálně obchodovaných krunýřů želv, což představuje tisíce zabitých jedinců.

Vliv invazních druhů

Některé druhy želv jsou ohroženy invazivními druhy, jako jsou například kočkovité šelmy, které želvy loví.

Nízká reprodukce

Nízká reprodukce je dalším z faktorů, které mohou přispívat k ohrožení některých druhů želv. Některé želvy se mohou totiž rozmnožovat velmi pomalu, například jednou za několik let, a tak je růst jejich populace pomalý.

Nízká reprodukce se váže i k ostatním faktorům, které jsme již zmiňovali – fragmentace přirozeného prostředí, což může mít významný vliv na reprodukční schopnosti želv.

Více než 90% mláďat želv se nikdy nedožije dospělosti, kvůli různým přírodním faktorům, jako jsou dravci a klimatické podmínky.

Objevte podobné články

Tři z nejvíce ohrožených druhů želv:

Karetová želva (Eretmochelys imbricata)

Tento druh želvy žije v tropických a subtropických vodách po celém světě. Má nádherný žlutý a hnědý krunýř, který je velmi ceněn při obchodování. Karetová želva je kriticky ohrožená, především kvůli nadměrnému lovu a ztrátě přirozeného prostředí.

Želvy rodu Batagur

Tento rod zahrnuje několik druhů želv, jako je Batagur baska a Batagur trivittata. Tyto druhy jsou v současné době kriticky ohrožené kvůli lovu a ničení jejich přirozeného prostředí. Želvy rodu Batagur jsou velmi velké a mají vynikající schopnost potápět se.

Madagaskarská želva (Astrochelys yniphora)

Tento druh želvy má domov jen a pouze na Madagaskaru a je kriticky ohrožený kvůli lovu, obchodování a ničení přirozeného prostředí. Madagaskarské želvy jsou velmi velké a mají vynikající schopnost krýt se pomocí svého krunýře.

Některé druhy želv mohou žít až 100 let.

Želva plovoucí v moři.

Jaký je význam želv v ekosystému?

Želvy mají významnou roli v ekosystémech, ve kterých žijí. Jsou klíčovým druhem, který pomáhá v ekosystémech udržovat rovnováhu a stabilitu.

Některé druhy želv se živí mořskými rostlinami, jiné se živí menšími živočichy a mnohé druhy žerou obojí. Želvy také plní důležité funkce v procesu zpracování organické hmoty, která se ukládá v mořském sedimentu.

Želvy také hrají důležitou roli jako kořist pro mnoho dravců, jako jsou třeba žraloci. To znamená, že jsou důležitým článkem v potravním řetězci a jejich „bytí“ může mít vliv na mnoho dalších živočišných druhů v ekosystému.

Kromě toho jsou želvy považovány za něco jako „indikátory stavu mořského prostředí a kvality vody“. Má se za to, že pokud jsou želvy v moři kde se zdržují zdravé, rozmnožují se nebo kladou svá vejce, znamená to, že je pravděpodobně dobrá i kvalita vody a že ekosystém je stabilní.

Celkově lze tedy říci, že želvy jsou důležitým živočišným druhem, který má klíčovou roli v zachování zdravých a stabilních ekosystémů.

Ochrana želv

Ochrana přírodních stanovišť

Jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany želv je ochrana jejich přírodních stanovišť, jako jsou například pláže, kde želvy kladou svá vejce. Je nezbytné tato místa chránit před lidským zásahem a negativními vlivy turistiky.

Ochrana proti lovu

Mnoho druhů želv je loveno pro své maso, krunýř nebo vejce. Ochrana proti lovu zahrnuje i úpravu a zpřísnění legislativy – přijetí zákonů a předpisů, které zakazují lov a obchod s ohroženými druhy.

Ochrana proti ztrátě přirozeného prostředí

Ničení přirozeného prostředí želv způsobuje snižování populací a zvyšuje ohrožení některých druhů. Ochrana proti ztrátě přirozeného prostředí zahrnuje různé záchranářské programy a projekty.

Jaké činnosti a aktivity se v tento den konají?

 • Vzdělávací akce – organizace, muzea a další instituce pořádají přednášky, semináře a workshopy pro veřejnost, aby zvýšily povědomí veřejnosti o želvách a jejich ochraně.
 • Výstavy – některé instituce také pořádají výstavy, které představují různé druhy želv a informují návštěvníky navíc i o jejich biologii.
 • Dočasné výstavy a výukové programy pro děti – některé zoologické zahrady a muzea pořádají speciální programy pro děti, aby se naučily něco nového o želvách.
 • Dobrovolnické akce – ochranářské organizace pořádají dobrovolnické akce, kde se lidé mohou zapojit do ochrany želv a pomoci s jejich záchranou. Jedná se například o čištění životního prostředí, úklid pláží apod.
 • Oslovování politiků – některé organizace využívají tento den k oslovování politiků a k výzvám k ochraně želv a jejich přirozeného prostředí.
 • Vytváření osvětových materiálů – organizace vytvářejí různé osvětové materiály, jako jsou letáky, plakáty a videa, aby upozornily na reálné ohrožení želv.
Happy World Turtle Day!

Často kladené otázky

Kdy se koná Světový den želv?

Každoročně 23. května.

Proč se slaví Den želv?

Slouží především ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice ochrany želv a jejich přirozeného prostředí, a ke zvýšení povědomí o vážném ohrožení některých druhů želv.

Jak mohu přispět k ochraně želv?

Existuje několik způsobů, jak můžete přispět k ochraně želv, včetně podpory organizací zabývajících se ochranou želv, snížením spotřeby produktů z želvích krunýřů a masa, nebo třeba šíření povědomí o problematice ochrany želv ve vašem okolí.

Autor článku
Aneta Lachout

Jmenuji se Aneta, je mi 33 let a mezi mé největší životní radosti patří hlavně mé dvě malé děti. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že psaní je to, co mně moc baví, u čeho relaxuji a čemu bych se chtěla věnovat i dále. Proto jsem se rozhodla spojit příjemné s užitečným a stala se copywriterkou. Jsem veselá, společenská, miluji zvířata, módu a Netflix. Ve volném čase, pokud se zrovna nevěnuji rodině, pečuji s láskou o naše zvířata, která doma chováme - koně, psy a kočky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)