Námořní den se slaví po celém světě. Řeší především bezpečnost na moři a ochranu práv námořníků

Proč se slaví Světový námořní den?

Jaké akce se konají v rámci námořního dne?

Jaké jsou zajímavé statistické údaje o životě na moři?

Základní fakta

Kdy se slaví28. září
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníMezinárodní námořní organizace
Datum vzniku1978
Důvod vznikuOslava námořnictví, života na moři a námořníků

Historie dne věnovanému námořníkům

Slavení tohoto dne je iniciativou Mezinárodní námořní organizace (IMO), která je specializovaným úřadem Organizace spojených národů (OSN) odpovědným za regulaci mezinárodního námořního provozu.

Světový námořní den se slaví od roku 1978 a každý rok má specifické téma, které souvisí s námořními záležitostmi.

Těžký život námořníků.
Zdroj: pexels.com

Nejdůležitější témata, která se řeší v rámci tohoto dne

 • Ochrana oceánů: Zaměřuje se na výzvy a opatření k ochraně mořského prostředí, boji proti znečištění oceánů, ochraně korálových útesů a biodiverzity.
 • Udržitelné využívání mořských zdrojů: Zahrnuje problematiku udržitelného rybolovu, správy rybolovných oblastí, zemědělství na moři, energetického využívání mořských zdrojů a další.
 • Námořní doprava a bezpečnost: Soustředí se na bezpečnost námořní dopravy, prevenci nehod, zlepšování navigačních systémů, regulaci mezinárodního námořního provozu a ochranu práv a zdraví námořníků.
 • Klimatické změny na oceány: Téma se zaměřuje na vliv zvyšování hladiny moří, kyselost oceánů, změny teploty a další dopady na mořský ekosystém.
 • Vzdělávání a povědomí o námořních záležitostech: Tento aspekt se zaměřuje na výuku oceánografie, námořní historie, námořních povoláních a zvyšování povědomí o významu oceánů.

TOP 5 zajímavostí o námořním dni

 • Největší námořní síly na světě jsou Spojené státy americké, Čínská lidová republika, Rusko, Indie a Japonsko.
 • Přibližně 80 % světového obchodu se přepravuje po moři.
 • Námořníci jsou lidé, kteří pracují na námořních plavidlech, jako jsou obchodní lodě, válečné lodě, rybářské lodě, výzkumné lodě atd.
 • Námořníci často čelí náročným pracovním podmínkám, jako je dlouhodobý pobyt na moři, nepředvídatelné počasí a oddělení od rodiny a přátel.
 • Největší kontejnerová loď na světě, MSC Gülsün, dokáže pojmout až 23 756 kontejnerů.

Objevte podobné články

Proč se slaví tento den?

Tento den je vyhrazen k oslavě a povýšení důležitosti námořních zdrojů, námořní dopravy a bezpečnosti na moři.

Námořní den je také zaměřen na zvýšení povědomí o ochraně oceánů, udržitelném využívání mořských zdrojů a boji proti znečištění moří.

Který den se slaví?

Rok28. září
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Akce konané na mořský den

 • Konference a semináře: Organizují se odborné konference, semináře a workshop, které se zaměřují na aktuální témata související s námořními záležitostmi. Tato setkání slouží ke sdílení informací, diskuzím a propojení odborníků z různých oblastí.
 • Vzdělávací programy a workshopy: Pořádají se vzdělávací programy pro studenty, veřejnost a námořní profesionály. Tyto aktivity mají za cíl zvýšit povědomí o oceánech, udržitelném využívání mořských zdrojů a námořní bezpečnosti.
 • Výstavy a prezentace: Muzea, přístavy a další instituce pořádají výstavy, kde je možné se dozvědět více o námořní historii, lodích, navigaci, výzkumu moří a dalších souvisejících tématech. Prezentace oceánografů, výzkumníků a námořních odborníků jsou také běžnou součástí akcí.
 • Symbolické akce: Na pobřežích, v přístavech a námořních lokalitách se konají ceremonie, slavnostní zvedání námořní vlajky, vodní průvody, zahájení regat a dalších námořních událostí.
 • Kulturní a společenské akce: Po celém světě se konají kulturní festivaly, koncerty, divadelní představení a společenské akce spojené s námořním tématem. Tyto akce mají za cíl oslavovat bohatství moří, kulturní dědictví námořníků a význam námořního prostředí.
Statistické údaje počtu námořníků v eu.
Zdroj: safety4sea.com

Organizace, které se starají o bezpečnost na moři

 • Mezinárodní námořní organizace (IMO): Je specializovaným úřadem Organizace spojených národů (OSN) pro námořní záležitosti. IMO se zaměřuje na regulaci mezinárodního námořního provozu, bezpečnost na moři, ochranu mořského prostředí, standardy pro námořní výcvik a kvalifikace námořníků.
 • Mezinárodní námořní policie: INTERPOL spolupracuje s národními policejními složkami a dalšími mezinárodními organizacemi na boji proti námořnímu zločinu. Jejich cílem je prevence a potírání nelegálního obchodu se zbraněmi, drogami, lidským obchodem, pašováním a jinými námořními hrozbami.
 • Mezinárodní námořní organizace pro bezpečnost (ISM): Je nezávislá mezinárodní organizace, která se zaměřuje na zlepšení bezpečnosti na námořních plavidlech a ochranu životního prostředí. ISM vyvíjí a udržuje mezinárodní standardy pro bezpečnostní management na lodi a příslušné provozní postupy.
 • Mezinárodní hydrografická organizace: IHO se zaměřuje na standardizaci námořních map, navigačních informací a hydrografických dat. Jejich práce je klíčová pro zajištění bezpečného navigování námořních plavidel a prevenci námořních nehod.
 • Regionální organizace: Existují také regionální organizace a dohody, které se zabývají bezpečností na moři ve specifických oblastech. Například Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) se zaměřuje na prevenci znečištění moří, monitorování námořní dopravy a spolupráci při záchranných operacích v evropských vodách.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový námořní den?

Každý rok se tento den slaví 28. září.

Co vše se v námořní den řeší?

Tento den pojednává nejenom o tom, že je potřeba chránit oceány a mořské živočichy, ale také o těžkém práci námořníků. O bezpečnosti na moři a o tom co vše je potřeba vyřešit, pokud chcete poslat kontejner na moře. Námořní den je plný zajímavých témat.

Jaké akce se v tento den konají?

Konají se zajímavé semináře, vzdělávací programy, výstavy a prezentace, společenské akce v přístavu, koncerty a diskuze s odborníky. Pořádají se také setkávání s námořníky, kteří hovoří o svých zkušenostech.

Světový námořní den přináší do popředí tématiku udržitelného využívání mořských zdrojů, ochranu oceánů a klimatické změny, které mají zásadní dopad na náš svět.

Skrze různé akce, konference, vzdělávací programy a symbolické gesta nás Námořní den povzbuzuje k podpoře a aktivní účasti na ochraně a udržitelném využívání oceánů.

Každý z nás může hrát svou roli ve snaze o lepší budoucnost našich moří a oceánů pro nás i pro budoucí generace.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)