Jednou za rok si připomínáme Den ponížení. Proč a jak tento den vznikl?

Den ponížení (Humiliation Day) si vždy připomínáme 3. ledna.

Jde o den s náboženskými kořeny.

V současnosti si připomínáme negativní dopady tohoto chování.

Co může s jedincem udělat dlouhodobý vliv?

Jak můžete zabránit potupě ve svém životě?

Tohle a mnoho dalšího se dozvíte na jednom místě!

Základní fakta

Kde se slaví3. ledna
Kdy se slavíSpojené státy americké
Kdo se podílel na založeníkongres
Datum vzniku20. července 1775
Důvod vznikuCílem tohoto dne bylo modlit se za občanská a náboženská práva kolonií. Lidé se měli v tento den dodržovat půst, veřejnou pohanu a modlit se.

Proč se slaví Den ponížení?

Tento významný den slavíme každoročně 3. ledna. Na první pohled se může zdát, že budeme oslavovat špatné chování a šířit nenávist, ale je to právě naopak.

Myšlenka Dne ponížení má svůj původ v protestantském křesťanství. Lidé by měli opustit svou hrdost a přijít před Boha jako rovnocenné lidské bytosti. V tento den bychom měli přestat soudit druhé.

Jedná původem o náboženský svátek, ale slaví se po celém světě. A dodržují ho všichni bez ohledu na vyznání. Podívejte se na zajímavosti nejen o tomto významném dni, ale také o samotném urážení.

Na který den připadá Den ponížení?

RokDen
3. ledna 2023úterý
3. ledna 2024středa
3. ledna 2025pátek
3. ledna 2026sobota
3. ledna 2027neděle
3. ledna 2028pondělí
3. ledna 2029středa
3. ledna 2030čtvrtek
3. ledna 2031pátek
3. ledna 2032sobota
Prsty míří na poníženou osobu.
Zdroj: zenacorda.com

Historie a původ významného dne

Za datum vzniku Dne ponížení se považuje 20. července 1775. Tehdy vydal Kongres vyhlášení, že se bude dodržovat den půstu, veřejné pohany a modliteb za anglické kolonie.

Původním cílem bylo modlit se za občanská a náboženská práva i výsady kolonií. Vyhláška měla obrovský úspěch, a proto se od této doby začal pravidelně slavit tento den plný modliteb.

Volno pro vojáky
Později (v roce 1779) se jednalo také o jeden den volna pro vojáky. Generál George Washington udělal toto prohlášení, aby i vojáci měli čas na modlitby, půst a rozjímání o potupě. Stal se tak jedním z pár prezidentů, kteří toto prohlášení učinili. Dalším z nich byl prezident John Adams.

Tento významný den si oblíbil také prezident Abraham Lincoln, který o něm napsal do samotného Senátu. Celá země podle něj musí dodržovat tento den, aby se zalíbila Bohu.

V současnosti se Den ponížení neslaví příliš jako svátek plný víry, půstu a modliteb. Během času se z něj stal den laskavosti a pokory, kdy se konají charitativní akce po celých Spojených státech.

Malé shrnutí historie:

  • 20. července 1775 – vznik Dne ponížení, půstu a modliteb,
  • 6. května 1779 – generál George Washington připomíná dodržování tohoto dne,
  • 23. března 1798 – prezident John Adams obnovuje tradici při dodržování tohoto dne, půstu a modliteb,
  • rok 1863 – prezident Abraham Lincoln vyhlašuje Den ponížení, aby země našla vnitřní mír.

Objevte podobné články

Typy ponížení

Lidé po celém světě mohou zažívat mnoho typů urážlivého chování. Ať už narazíte na jakýkoli typ tohoto chování, musíte se proti tomu bránit. Podívejme se na jednotlivé druhy.

Verbální urážení zahrnuje urážky, hanobení, posměšky a dokonce i sarkasmus. Jedná se o slovní napadení, které má snížit sebevědomí a hodnotu jedince.

Fyzické napadení je tyká fyzického násilí. Řadí se mezi ně také týrání, ponižující gesta nebo fyzické útoky. A pochopitelně také domácí násilí.

Sociální vyloučení je další formou tohoto činu, kdy skupina vyčlení jednotlivce. Do této kategorie se řadí šíření pomluv, šíření dezinformací nebo ignorování. Nezáleží na tom, jestli jde o chování osobní nebo online.

Sexuální zneuctění je v posledních letech hodně diskutované v médiích. Jedná se o sexuální obtěžování, násilí, šikanu nebo výsměch. Cílem je ponížit jedince v oblasti sexuality, a to včetně urážek ohledně sexuální orientace nebo genderové identity (transsexuální nebo nebinární jedinci).

Posledním typem je psychologické potupení. V tomto případě se jedná o cílenou manipulaci, zastrašování, vydírání nebo zpochybňování daného jedince. V každém případě se jedná o kroky, kdy se někdo snaží narušit sebevědomí a psychiku své oběti.

Dopady ponižování na psychické zdraví

Všichni víme, že ponižování v jakékoli formě může narušit psychickou pohodu a zdraví každého z nás. Právě z tohoto důvodu byste si na to měli dávat pozor a vždy ze svého života vyčlenit lidi, kteří vás nějakým způsobem ponižují.

Jedním z důsledků dlouhodobého ponižování může být nízké sebevědomí a sebehodnota. To následně může vést k tomu, že se člověk bude cítit naprosto bezcenný. To postupně povede v ještě horší věci, jako je deprese nebo úzkostné poruchy.

Mnoho lidí se díky ponižování sící izolovaných od ostatních. Sociální izolace rozhodně není zdravá a může mít velmi negativní vliv na váš život.

Nebezpečné chování
Vše výše uvedené vede u mnoha lidí k psychickým poruchám a sebevražednému chování. Neváží si totiž sami sebe a myslí si, že je jejich existence na tomto světě zcela zbytečná. Lidé s úzkostí nebo depresemi také dlouhodobě přemýšlí o sebevraždě.

Neustále ponižování může vést i k tomu, že bude mít jedinec problémy v mezilidských vztazích. Důvěra v ostatní lidi bude hodně narušená, stejně jako víra ve vlastní schopnosti. Jedinci, kteří nevyhledají odbornou pomoc, riskují vážné ohrožení kvality svého života.

Citát od Chuck Palahniuk o ponížení.
Zdroj: ineffableliving.com

Prevence a řešení v každém prostředí

Jedním z velkých cílů Dne ponížení je prevence tohoto chování v každé podobě. Tento den má za úkol přinést větší povědomí o tomto problému a upozornit na jeho negativní dopady na psychické zdraví.

Zároveň se jedná o den, který slouží k podpoře obětí. Všichni, kdo zažili potupu v jakékoli formě musí vědět, že v tom nejsou sami. A zároveň se také musí dozvědět, jak tomuto chování ve svém životě mohou předejít.

Vzdělávání a osvěta je klíčem k úspěchu. A proto se mnoho škol i vzdělávacích organizací snaží naučit nejen děti, že urážení jiných lidí je velmi špatná věc. Přináší také způsoby, jakými mu lze předcházet, např.:

  • zvýšit si sebevědomí,
  • respektující komunikace s ostatními,
  • nastavení hranic,
  • sebeovládání,
  • omezení kontaktu s negativními lidmi.

Často kladené otázky

Co je přesně Den ponížení a proč si ho každoročně připomínáme?

Tento den slouží k upozornění na problematiku zneuctění a jeho negativní dopady na jednotlivce i společnost. Den ponížení slouží ke zvýšení povědomí o problematice, podpoře obětí a osvětě o fyzických i psychických důsledcích.

Jaké jsou nejčastější formy ponížení, které lidé zažívají?

Lidé po celém světě mohou zažít hned několik typů. Jedná se o urážku verbální, fyzickou, sexuální, psychologickou nebo sociální vyloučení.

Jaké jsou dlouhodobé psychické důsledky ponížení pro jednotlivce?

Mezi hlavní důsledky ponížení patří nízké sebevědomí, deprese, úzkosti, sociální izolace, sklony k sebevražednému chování nebo problémy s mezilidskými vztahy.

Autor článku
Michaela Švejdová

Státní svátky i významné dny jsou ideální možností, jak strávit čas se svými blízkými. A jak si připomenout důležité momenty naší kultury i historie. Doufám, že vám přinesu hodně nových informací a zajímavostí. Dozvíte se, jak strávit den volna a věřím, že si užijete čtení těchto článků stejně jako samotné svátky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)