Den UNICEF jako boj proti chudobě v 21. století. Jak se můžete zapojit k charitativní pomoci?

Od vzdělání, přes výživu, po ochranu dětí.

UNICEF jako jedna z největších humanitárních organizací pro pomoc dětem.

Od historie po aktuální projekty, se kterými se potýká.

Oslavte 20. listopadu Den UNICEF.

Základní fakta

Kdy se slaví20. listopadu
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuUSA
Datum vzniku1946

Historie a význam dne UNICEF

Den 11. prosince 1946 přijala Valná hromada OSN rezoluci o založení dětského fondu, který byl později přejmenován na Organizaci spojených národů pro děti (UNICEF). Hlavním cílem této organizace bylo pomoci dětem po druhé světové válce, zejména v Evropě, které byly postiženy válečnými konflikty.

Každoročně se slaví 20. listopadu, což je den, kdy Valná hromada OSN přijala v roce 1989 Úmluvu o právech dítěte. Tato úmluva stanoví základní práva dětí a zavazuje státy, aby je chránil a zajistili jim všechna práva a svobody uvedené v této úmluvě. Mezi tato práva patří například právo na život, právo na zdraví a vzdělání, právo na ochranu před násilím a zneužíváním, právo na rovnost a nediskriminaci a právo na svobodu projevu a náboženského vyznání.

Slouží jako připomínka důležitosti ochrany práv dětí a potřebě poskytnout jim podporu a péči, kterou potřebují k rozvoji svých schopností a k dosažení svého plného potenciálu. Tento den také připomíná úlohu, kterou hraje v poskytování humanitární pomoci a v prosazování práv dětí po celém světě.

Pondělí20. listopadu 2023
Středa20. listopadu 2024
Čtvrtek20. listopadu 2025
Pátek20. listopadu 2026
Sobota20. listopadu 2027
Pondělí20. listopadu 2028
Úterý20. listopadu 2029
Středa20. listopadu 2030
Čtvrtek20. listopadu 2031
Sobota20. listopadu 2032

Co je UNICEF

Jedná se o mezinárodní humanitární organizaci, která byla založena v roce 1946 za účelem pomoci dětem po druhé světové válce. Dnes je jednou z největších a nejuznávanějších organizací na světě, která se zaměřuje na pomoc dětem v potřebě a na zlepšování jejich životních podmínek.

Cílem je zajistit, aby každé dítě mělo přístup k vzdělání, zdravotní péči, pitné vodě, hygienickým podmínkám a aby bylo chráněno před násilím a zneužíváním. Poskytuje humanitární pomoc a podporu v oblasti vzdělávání, výživy, ochrany dětí, prevence nemocí a podobně. Organizace také pracuje na prosazování práv dětí a na zajištění rovnosti příležitostí pro všechny děti bez ohledu na jejich původ, národnost či socioekonomický status.

Působí ve více než 190 zemích světa a spolupracuje s mnoha vládními i nevládními organizacemi. Organizace je financována především z dobrovolných příspěvků a dary od jednotlivců, firem, vlád a mezinárodních organizací. Řídí se Úmluvou o právech dítěte a dalšími mezinárodními dohodami, které chrání práva dětí.

Znak Organizace Spojených Národů.
Zdroj: Pixabay.com

Objevte podobné články

Aktuální projekty UNICEF

  • Snaží se zajistit, aby každé dítě mělo přístup ke kvalitnímu vzdělání bez ohledu na svůj původ nebo socioekonomický status. Podporuje vzdělávací programy, výstavbu škol, vzdělávání učitelů a vývoj vzdělávacích materiálů.
  • Pracuje na zlepšení zdravotní péče pro děti a zajistit, aby měly přístup ke kvalitním lékařským službám a lékům. Také usiluje o snížení úmrtnosti novorozenců a matek v rozvojových zemích a pomáhá s prevencí a léčbou nemocí jako je HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza.
  • Usiluje o zlepšení výživy dětí, a to zejména v rozvojových zemích. Podporuje projekty, které pomáhají s vývojem a distribucí potravin pro děti a také pracuje na zlepšení podmínek pro kojení a výživu kojenců a batolat.
  • Pracuje na ochraně dětí před násilím, zneužíváním a vykořisťováním. Pomáhá s vytvářením bezpečných prostředí pro děti, poskytuje podporu obětem násilí a pomáhá s prevencí sexuálního zneužívání a obchodování s dětmi.
  • Poskytuje humanitární pomoc v krizových situacích, jako jsou války, přírodní katastrofy a humanitární krize. Poskytuje potraviny, vodu, léky, hygienické potřeby a další nezbytné zdroje pro děti a jejich rodiny.

Jak podpořit UNICEF a pomoci dětem?

Můžete organizaci podpořit finančními příspěvky nebo dárcovstvím, které pomáhají financovat programy, které pomáhají dětem po celém světě.
Pokud máte čas a energii, můžete se stát dobrovolníkem a pomoci při organizaci akcí, fundraisingu a dalších aktivit.
Podělte se o informace o UNICEF a jejich práci na sociálních médiích a mezi svými přáteli a rodinou. Pomáhá to šířit povědomí o potřebách dětí a organizaci jako takové.
Nabízí širokou škálu produktů, jako jsou vánoční dárky, které můžete koupit jako dárek pro své blízké. Tyto nákupy pomáhají financovat programy organizace.
Pravidelně spouští kampaně zaměřené na specifické problémy, jako jsou například očkování dětí. Podpořte tyto kampaně sdílením informací nebo podpisem petice.

Pomoc dětem a podpora UNICEF jsou důležitým krokem k dosažení spravedlivějšího a bezpečnějšího světa pro všechny děti.

Expert tips on helping children catch up I UNICEF
Zdroj: YouTube.com

Zajímavosti o dni UNICEF

Den UNICEF byl poprvé slaven v roce 1953 jako Den dárců pro UNICEF. V roce 1954 byl tento den změněn na celosvětový Den UNICEF.
Prvního roku se Den UNICEF slavil v 36 zemích, v roce 2020 se slavil v 190 zemích a územích.
Na oslavu Dne UNICEF se konají různé akce po celém světě, jako například charitativní běhy, sběr peněz a předmětů pro děti v nouzi nebo vzdělávací akce.
Den UNICEF připomíná významnou roli, kterou UNICEF hraje při ochraně práv dětí po celém světě, včetně ochrany před chudobou, nemocemi, konflikty a diskriminací.
K oslavě Dne UNICEF se často používají modré světla, což symbolizuje modrou barvu loga UNICEF a jeho poslání chránit práva dětí.
Každoročně je k Dni UNICEF vybrána téma, které se soustředí na určitou oblast práv dětí. Například tématem roku 2020 bylo „Reimagine the Future: Innovace pro každé dítě“.
UNICEF oslavuje Den UNICEF také tím, že upozorňuje na aktuální situaci dětí v nouzi a na potřebu jejich pomoci, jako například při humanitárních krizích, které vedou k nedostatku vody, potravin a zdravotní péče.

Často kladené otázky

Co je UNICEF, a kdy se slaví?

Organizace Spojených národů, která se věnuje ochraně práv dětí a pomoci dětem v nouzi po celém světě, která se oslavuje každoročně 20. listopadu.

Jaký je účel Dne UNICEF, a jak probíhají oslavy?

Hlavním cílem je upozornit na práci UNICEF a na důležitost ochrany práv dětí po celém světě. Na oslavách se konají různé akce po celém světě, jako například charitativní běhy, sběr peněz a předmětů pro děti v nouzi nebo vzdělávací akce.

Jak můžete pomoci organizaci v rámci oslav?

Pomoc je vítaná především finančním příspěvkem nebo dárcovstvím, sdílením informací na sociálních sítích, organizací charitativních akcí nebo oslavou s dětmi a zapojením se do aktivit souvisejících s posláním.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)