22. února slavíme Evropský den obětí zločinu. Podpořme ty, kterých se dotkl zločin

Věděli jste, že takový den existuje? A k čemu může sloužit? Vše se dozvíte v článku.

Evropský den obětí trestných činů připadá každoročně na 22. února. Tento den by měl sloužit k vytváření povědomí o otázkách souvisejících s bezpečností. Je totiž až k neuvěření, že až 15 % Evropanů ročně zažije nějakou formu násilí a zneužívání a stane se tak obětí trestné činnosti. 

Pro někoho to mohou být čísla, která se týkají Evropy jako celku, ale je důležité nezapomenout, že trestná činnost se odehrává i v naší komunitě. Ve společnosti také stále přetrvává mylný dojem, že právě tyhle věci se dějí jiným, ale ne nám. 

Právě 22. únor má za úkol toto povědomí změnit, a tak se stal dnem, kdy Evropa vyjadřuje uznání a podporu všem obětem trestných činů. Uznání, které si nejen zaslouží, ale které potřebují. 

Základní fakta

Kdy se slaví22. února
Kde se slavíPo celé Evropě
Kdo ho založilEvropský parlament
Kdy se slavil poprvéV roce 2011
Důvod vznikuVyjádření podpory a uznání všem obětem trestných činů

Evropský den obětí zločinu a jeho historie 

Evropský den obětí zločinu lze považovat za připomínku dne, kdy Velká Británie 22.února 1990 vydává a podepisuje Chartu obětí kriminality. První legislativní dokument svého druhu stanovující práva pro osoby, které se staly obětí trestného činu. Evropský den obětí zločinu jako takový byl zaveden Evropským parlamentem až v roce 2011 a od té doby se každoročně slaví v celé Evropské unii. A tak letos tento den „oslavíme“ již po třinácté. 

Soudcovské kladívko s textem "Oběti zločinů také mají práva".
Zdroj: baileylawfirmsc.com

Evropský den obětí trestných činů byl založen se svolením organizace Victim Support Europe (VSE), která podporuje evropské a celosvětové organizace působící v oblasti služeb pro oběti. Přestože VSE neposkytuje přímou podporu obětem, provozuje komplexní systém doporučení jako např. způsob koordinace obětí a doporučení státních podpůrných služeb. 

A teď pozor!

Věděli jste, že VSE zastřešuje 61 institucí z 31 evropských zemí?

Všechny tyto země společnými silami bojují za oběti trestných činů bez ohledu na to, kdo je obětí nebo o jaký se jednalo trestný čin. 

Victim Support Europe's Message for the European Day for Victims of Crime

                                                      

Jaký den v týdnu budeme tento den slavit v následujících 10 letech?

22.února 2023Středa
22.února 2024Čtvrtek
22.února 2025Sobota
22.února 2026Neděle
22.února 2027Pondělí
22.února 2028Úterý
22.února 2029Čtvrtek
22.února 2030Pátek
22.února 2031Sobota
22.února 2032Neděle

Jaké se konají aktivity při příležitosti Evropského dne obětí zločinu?

Evropský den obětí zločinu je vyhlašován Evropskou unií každoročně 22. února s cílem připomenout oběti zločinů a podpořit aktivity zaměřené na jejich ochranu a podporu. Při příležitosti tohoto dne se v různých zemích Evropy pořádají různé aktivity, jako jsou například:

 • konference a diskusní fóra o ochraně obětí zločinů a jejich podpoře
 • kulturní akce a výstavy zaměřené na oběti zločinů a jejich rodiny
 • sbírky a charitativní akce na podporu obětí zločinů
 • vzdělávací aktivity pro veřejnost o ochraně obětí zločinů a jejich podpoře 
 • cílem těchto aktivit je upozornit na problém obětí zločinů a podpořit jejich práva a potřeby, a také podpořit preventivní opatření proti zločinům a jejich dopadům na oběti

Jak to vidí čísla

Odhaduje se, že každoročně se obětí zločinu stane až 75 milionů lidí, a to pouze v Evropě. 

Tato čísla ukazují, jaký je počet obětí, které se odhodlaly trestný čin hlásit, ale skutečný počet obětí je téměř jistě daleko vyšší, protože struktury navržené především k naší ochraně jsou právě často těmi, které selhávají, a i když by se dalo očekávat, že přístup ke spravedlnosti je samozřejmostí, jedná se bohužel spíše o výjimky než normu. 

Dá se s tím ale něco dělat?

Naděje na změnu

Co se týká legislativy, nová pravidla platící v celé EU od listopadu 2016 by měla zaručovat prospěch lidem, kteří se v EU stanou obětí trestné činnosti. 

Evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, uvedla:

„Nyní máme nová pravidla, která vstoupila v platnost v listopadu, na podporu a ochranu obětí trestných činů. Ujistím se, že tato nová pravidla EU budou uplatňována v celé Unii. Bez ohledu na to, kde žijete nebo odkud pocházíte. Pokud se stanete obětí trestného činu v Evropě, měli byste vždy dostat podporu, která odpovídá vašim potřebám.“

Evropský den obětí trestných činů má být další aktivitou, která se pokouší o změnu. Právě 22.února členské státy Evropské unie zdůrazňují svůj závazek ke spravedlnosti pro všechny občany, zdůrazňují, že každý má právo na bezpečné prostředí pro oznamování trestných činů a přístupu ke spravedlnosti. VSE svou činnost zaměřuje na skupiny, které mohou být výrazně zranitelnější, např. děti, ženy, mladí lidé, osoby se zdravotním postižením, senioři. Tyto skupiny tvoří osoby, pro které může být obtížnější prosazování vlastních základních práv. Pokud máte menší autonomii, šance, že získáte odpovídající podporu a pomoc, se radikálně snižuje. 

VSE doufá, že usnadní přístup všem potřebným k soudnímu systému prostřednictvím podpory, ochrany a přístupu k informacím.

Důležité kroky vedoucí ke zlepšení práv obětí 

1987
Německý trestní řád z roku 1987 dává obětem právo účastnit se soudního řízení, odvolat se proti rozsudku a požadovat odškodnění.
2003
Estonsko vydává „Příručku podpory obětem“, která zdůrazňuje potřebu pečovat o oběti a nabízet praktickou a materiální podporu.
2005
Dánsko umožňuje odškodnění dánských a cizích občanů za trestné činy s vážnými zraněními.
2011 
Evropským parlamentem zaveden Evropský den obětí zločinu.
2012
Evropská komise přijímá směrnici o právech obětí, která stanovuje jasné pokyny týkající se práv obětí a zajišťuje opatření.
2016
Nová pravidla platící v celé Evropské unii mají zaručovat prospěch lidem, kteří se v EU stanou obětí trestné činnosti.
Demonstrující lidé za práva obětí trestných činů
Zdroj: eupoliticalreport.eu

Objevte podobné články

Jaké zločiny jsou v Evropě páchány nejčastěji?

Je těžké říci, které zločiny jsou v Evropě nejčastější, protože se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je například geografická oblast, typ obyvatelstva a ekonomické podmínky. Nicméně, podle údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat) jsou nejčastějšími zločiny v Evropské unii krádeže, které zahrnují krádeže v bytech, krádeže aut a krádeže v obchodech. Dalšími častými zločiny jsou vloupání do nemovitostí a násilné trestné činy, jako jsou například loupeže a útoky na osoby. Je třeba mít na paměti, že údaje o zločinech jsou obvykle založené na počtu oznámení a že skutečný počet zločinů může být vyšší, protože mnoho zločinů se nikdy neohlásí.

Co tedy potřebují oběti po trestném činu?

Oběti trestných činů potřebují nejen bezpečný přístup ke spravedlnosti, ale měla by jim být nabídnuta odpovídající podpora. Potřebují prostor a prostředky k překonání psychického i fyzického traumatu a pomoci se znovuvybudováním vlastního života. Evropský den obětí zločinu by měl každý rok, 22. února, připomenout, že být obětí trestného činu nemusí být lehké. Zároveň by měl obětem poskytnout naději, že na to nejsou sami. 

Jakými způsoby mohou oběti zločinu získat podporu a pomoc?

Existuje několik způsobů, jakými mohou oběti zločinu získat podporu a pomoc, je však důležité nezapomenout, že způsoby podpory a pomoci se mohou lišit v závislosti na zemi, kde jsou uplatňovány. 

 • Ochranné opatření: Oběti zločinů mohou požádat o ochranná opatření, jako je například ochranný příkaz nebo náhradní bydliště, které jim mohou pomoci chránit se před dalším útokem nebo násilím.
 • Poradenství a psychologická pomoc: Oběti zločinů mohou vyhledat odborné poradenství nebo psychologickou pomoc, aby získaly podporu při zpracovávání nepříjemných zážitků.
 • Finanční pomoc: Oběti zločinů mohou v některých případech získat finanční pomoc od státu nebo od charitativních organizací, aby jim pomohly pokrýt náklady spojené s léčením zranění nebo s opravou škod, které byly způsobeny v souvislosti s trestnou činností.
 • Právní pomoc: Oběti zločinů mohou vyhledat právní pomoc, aby jim pomohla získat odškodnění nebo aby jim poradila, jak postupovat v rámci trestního řízení.
 • Podpora od rodiny a přátel: Rodina a přátelé mohou být pro oběti zločinů velkou oporou a pomocí při zvládání následků zločinu. Podpora rodiny a přátel je velmi důležitá pro všechny oběti trestných činů. 

Jaká je prevence zločinů v Evropě?

Prevence zločinů je aktivita, která se v Evropě snaží snižovat počet zločinů a předcházet jejich vzniku prostřednictvím různých opatření a programů. Existuje hned několik způsobů, jakými mohou země v Evropě zabraňovat zločinům:

 • Vzdělávací programy: Vzdělávací programy pro děti a mládež mohou pomoci snižovat riziko, že se právě děti a dospívající dostanou do konfliktu se zákonem.
 • Ekonomická a sociální politika: Jednotlivé země mohou zavádět politická opatření, která zlepšují ekonomické a sociální podmínky pro obyvatele, což by mohlo přispět ke snížení trestných činů.
 • Kriminalistická a bezpečnostní opatření: Jednotlivé země mohou například zavádět opatření, která by měla vést ke zlepšení funkce bezpečnostních složek.
 • Právní a soudní reformy: Země mohou zavádět právní a soudní reformy, které zlepšují fungování justice a umožňují účinnější trestání pachatelů zločinů.
 • Prevence násilí: Země mohou podporovat programy a opatření zaměřená na prevenci násilí, jako je například vzdělávání o emocích a řešení konfliktů bez násilí.

Jakou roli hrají evropské instituce a organizace?

Především pomáhají upozorňovat na problém obětí zločinů a podporovat aktivity zaměřené na jejich ochranu. Například:

 • Evropská unie vyhlašuje „Evropský den obětí zločinu“ a podporuje nejrůznější aktivity, které se konají při této příležitosti v rámci EU.
 • Evropský parlament také pomáhá podporovat aktivity zaměřené na ochranu obětí zločinů a prosazovat případné změny v právních předpisech, které by mohly oběti více chránit.
 • Různé neziskové organizace a charitativní společnosti v Evropě se také zapojují do aktivit při příležitosti Dne obětí zločinu.

Co můžeme udělat my, obyčejní lidé?

Mluvme o tom!

V době sociálních médií a jejich obrovského dosahu není snazší otázky, než co můžeme udělat právě my. Já nebo vy nebo kdokoliv jiný. Používejte k šíření a osvětě sociální média, sdílejte, postujte, zapojujte se do relevantních diskuzí! 

Můžete se stát dobrovolníkem

Stát se dobrovolníkem nemusí být vždycky tak těžké, jak se může zdát. Nabídnout pomáhajícím organizacím svůj čas nemusí být vhodné pro každého, ale můžete se zapojit i jinak. Staňte se dárcem a organizaci, o které si myslíte, že odvádí dobrou humanitární práci, podporujte finančně. 

Zjistěte, jak můžete pomoci a nebuďte lhostejní

Právě lhostejnost je výsledkem přesvědčení, že nám se nemůže nic stát. Nejspíš bychom ale byli všichni velmi překvapeni, jak blízko mohou tyto věci být. Pokud si myslíte, že někdo z vaší rodiny, přátel, sousedství, komunity, potřebuje pomoc, najděte způsoby, jak je oslovit a podat tak pomocnou ruku. Nebuďme slepí. Nebuďme lhostejní.

Text "Nezapomínejme na oběti trestných činů" na mužských dlaních.
Zdroj: euronews.com

Často kladené otázky

Co je to Evropský den obětí zločinu?

Evropský den obětí zločinu je den, který se každoročně slaví 22. února, aby se uctila památka obětí trestných činů a podpořila jejich rodiny.

Jak se tento den slaví?

Tento den se slaví různými způsoby v různých zemích Evropy. Může se jednat o veřejné shromáždění, světelnou show, koncerty nebo vzpomínkové akce. Cílem je uctít památku obětí trestných činů a podpořit jejich rodiny.

Proč se Evropský den obětí trestných činů slaví?

Tento den se slaví, aby se upozornilo na potřeby obětí trestných činů a podpořila se jejich práva. Má také za cíl podpořit prevenci trestných činů a boj proti nim.

Autor článku
Aneta Lachout

Jmenuji se Aneta, je mi 33 let a mezi mé největší životní radosti patří hlavně mé dvě malé děti. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že psaní je to, co mně moc baví, u čeho relaxuji a čemu bych se chtěla věnovat i dále. Proto jsem se rozhodla spojit příjemné s užitečným a stala se copywriterkou. Jsem veselá, společenská, miluji zvířata, módu a Netflix. Ve volném čase, pokud se zrovna nevěnuji rodině, pečuji s láskou o naše zvířata, která doma chováme - koně, psy a kočky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)