Den mokřadů se slaví po celém světě. Jak důležité jsou pro náš život?

Rádi byste se dozvěděli více ze světa tajemných vod a mokrých zákoutí?

2. února je ta nejlepší příležitost, jelikož se slaví Světový den mokřadů!

Pojďte se podívat do hlubin těchto oslavovaných vod.

Základní fakta

Kdy se slaví2. února
Kde se slavíSlaví se po celém světě! I u vás doma.
Kde vzniklIndie
Datum vzniku1997
Důvod dnecelosvětový úbytek mokřadů
Cíl dneZvýšit povědomí o důležitosti tohoto křehkého ekosystému, který je důležitý pro život na Zemi
Oficiální stránkyhttps://www.worldwetlandsday.org/

Proč mají mokřady svůj den?

Mokřady jsou důležitou součástí našeho ekosystému.

Věděli jste, že:

Tyto tajemné vody pokrývají území větší než Grónsko! A přitom ubývají 3x rychleji než lesy!

Historie světového dne mokřadů

Od 18. století zmizelo z povrchu země víc jak 50% mokřadů! A tak se 2. února roku 1971 podepsala Ramsarská úmluva na ochranu těchto vzácných vod.

Oslavy, věnované mokřadům, započaly od roku 1997 vždy 2. února, na den podpisu úmluvy. Ochránci a ekologičtí nadšenci ze všech koutů světa v tento den slaví a prostřednictvím oslav rozšiřují povědomí širší veřejnosti o funkci mokřadů.

Světový den si klade za cíl upozornit na tuto křehnou biodiversitu!

Pták s roztaženými křídly ve vodě.
zdroj: pexels.com

Obnova mokřadů jako téma Světového dne

Každý rok má Světový den své hlavní téma. Jedním z nich je obnova tohoto nejohroženějšího ekosystému.

Jsou to právě mokřady, které zajišťují důležité prvky pro život na planetě.

Rok2. února
2023čtvrtek
2024pátek
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028středa
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032pondělí
Na který den připadá Světový den mokřadů? Podívejte se na přehlednou tabulku.

Význam mokřadů pro život na Zemi

Mokřady jsou důležité ekosystémy, zásadní pro život člověka a planetu:

 • přímo a nepřímo zajišťují dostupnost sladké vody
 • přispívají k biologické rozmanitosti
 • 40% světových druhů živočichů žije či se rozmnožuje v oblastech mokřadů

A nejen to!

Mokřady jsou životně důležitým zdrojem potravin, surovin a genetických zdrojů pro léky a vodní energie.

 1. Čistí vodu

Mokřady jsou výborným filtrem! Zachycují usazeniny a odstraňují znečišťující látky.

 • Uchovávají vodu v době sucha

V období sucha pomalu uvolňují uchovanou vodu.

 • Mohou chránit před povodní

Jakmile se vylije řeka, mokřad dokáže zpomalit a pojmout přebytek vody.

 • Doplňují spodní vody

Mokřady umožňují vodě vsakovat se do země a doplňovat tak přirozené zásoby spodních vod.

 • Skladování uhlíku

Všechny mokřady oddělují uhlík z atmosféry prostřednictvím fotosyntézy rostlin

 • Cestovní ruch a rekreace

Cestovní ruch v mokřadech nabízí mnoho pozitivních příležitostí, ať už ve formě ekonomických přínosů pro národní a místní ekonomiku, podporu místního živobytí a místní kultury, tak podporu pro ochranu mokřadů

Chcete znát důvody ztrát našich vodních ploch? Čtěte dál.

Co je mokřad

Podle definice americké agentury na ochranu prostředí EPA je mokřad území, kde se drží voda na povrchu či v jeho blízkosti po celý rok nebo po jeho určitou část.

Vývoj půdy je definován prostoupením vod. Tato mokřadní půda určuje zastoupení ze světa rostlin a zvířat v dané oblasti.

A je to ještě lepší:

Speciální podmínky v místech mokřadů podporují rozvoj charakteristických mokřadních půd a růst specifických vodních rostlin

Jaké známe druhy mokřadů

Mokřady celého světa se liší díky různorodosti jejich výskytu.

Mokrá území najdeme od tundry až po tropy. Rozkládají se na všech kontinentech země. Výjimkou je pouze Antarktida.

Rozlišujeme dvě základní kategorie:

 • pobřežní
 • vnitrozemské

Navíc můžeme narazit na mokřady:

 • přirozené
 • vytvořené člověkem

Člověkem budované mokřady ve městech, jsou za účelem hospodaření s vodou, zavlažování či akvakultury.

Kdo žije v mokřadech

Jaká zvířata jsou spjata se světovými mokřady?

Možná budete překvapeni!

 1. Jaguár – žije v mokřadních oblastech Jižní a Střední Ameriky.
 2. Vodní buvol – nachází se v mokřadech Afriky, Asie i Jižní Ameriky
 3. Krokodýl – doma je v Africe, Asii a Americe
 4. Kapybara – skvělý, roztomilý plavec z mokřadů Jižní Ameriky
 5. Kapustňák – malý obr obývající nejen vody Indie a Afriky

Mokřady v České republice

I v České republice nalezneme mokřady, které chrání Ramsarská úmluva. V naší zemi máme dohromady 14 území, chráněné touto úmluvou.

Zde si uvedeme několik z nich:

 • Mokřady dolního podyjí
 • Poodří
 • Třeboňské rybníky
 • Šumavské slatě
 • Novozámecký a Břehyňský rybník
 • Krkonošská rašeliniště
 • Litovelské pomoraví
 • Lednické rybníky
 • Krušnohorská rašeliniště

Pokud byste se chtěli podívat na Ramsarskou úmluvu blíže, doporučuji přejít na oficiální stránky.

Život v mokřadech České republiky

Mokřady České země lákají celou řadu ptáků a hmyzu.

Naleznete zde velké množství volavek, racků či kachen. Z méně známých druhů byl pozorován kakoš noční a orlovec říční.

Během dne kolem vás prolétne velké množství vážek nebo dokonce i netopýr.

A co víc! Naše mokřady jsou domovem i vzácným užovkám.

Co ohrožuje mokřady – vzácný ekosystém v nesnázích

Jak je možné, že se převážná část těchto vod ztratila? Asi vás nepřekvapí, že jednou z hlavních příčin je člověk!

Člověk narušuje křehkou strukturu přírody, a tím ovlivňuje její přirozený chod:

 1. odváděním vod
 2. znečištěním
 3. neudržitelným využíváním
 4. narušením toku vody z přehrad
 5. ukládáním sedimentů z odlesňování

Další důvody můžeme nalézat v narušení klimatu, nárůstu populace a urbanizaci.

Podívejte se na přehledný graf s důvody ztráty světových mokřadů.

Graf s důvody ztráty mokřadů.
zdroj: eea.europa.eu

Objevte podobné články

Ochrana mizejícího ekosystému

Světový den mokřadů zdůrazňuje možnosti ochrany mizejícího nejdůležitějšího ekosystému naší planety.

Možná se sami ptáte: A co teď?

Světová společnost zaměřená na mokřady (Global Wetland Outlook) upozorňuje na nutnost zapojení všech států do globální ochrany:

 • vypracováním promyšlených a efektivních plánů pro udržitelný rozvoj
 • implementací národních plánů pro udržitelnost
 • ochranou území

Podívejte se na krátký dokument o důležitosti mokřadů v boji proti klimatickým změnám.

World Wetlands Day 2022: Importance of wetlands at the time of climate change.

Vzhůru k udržitelnému životu

Co může každý z nás udělat, aby přispěl k ochraně našich vzácných vod?

 1. vysazujte jen stromy, keře a květiny vhodné pro dané místo, abyste udrželi ekologickou rovnováhu
 2. používejte výrobky z recyklovaného papíru
 3. přejděte na netoxické domácí prostředky. V zahradě využívejte co nejvíc přírodních pomocníků. Dobrou cestou může být permakultura.
 4. snižujte domácí odpad. Pokud je to možné, nakupujte bez obalu.
 5. recyklujte

I malý krok, který uděláte dnes, může mít obrovské důsledky v budoucnosti. Nebojte se začít.

Příklady dobré praxe obnovy a ochrany mokřadů

Podívejme se do světa, jak se daří k obnově a ochraně světa mokřadů.

 • Povodí Barataria v Louisianě

Vzniká výstavba bažin v povodí Barataria, která má za cíl snížit výskyt půdních erozí, ochránit komunity před povodněmi a vytvoří nová stanoviště pro obyvatele vodního světa.

 • Indiana Dunes National Lakeshore

Zavedena byla obecná opatření jako eradikace invazních druhů a redukce keřových a stromových druhů.

 • Denali National Park

Bažiny tohoto parku čelili vysychání z důvodů hornictví. Vznikla rekonstrukce odkališť a záplavových území, která zahrnovala úpravu koryt toků.

Často kladené otázky

Jaký je význam Světového dne mokřadů?

Připomíná nám výročí podepsání Úmluvy o mokřadech (Ramsarská úmluva) dne 2. února 1971. Tento den chce zvýšit veřejné povědomí o hodnotách a přínosech mokřadů. A navíc podporovat ochranu a rozumné využívání mokřadů.

Jak můžeme mokřady chránit?

Zamezte odtoku chemikálií, motorových olejů a hnojiv do spodních vod. Mohou se nakonec dostat do našich mokřadů a poškodit je. Při výsadbě stromů, keřů a květin používejte původní druhy, abyste zachovali ekologickou rovnováhu místních mokřadů.

Jaký vliv má klimatická změna na mokřady?

Sladkovodní mokřady ve vnitrozemí budou pravděpodobně ovlivněny zvýšenými teplotami. Navíc je ovlivňuje změna srážek s častějšími nebo intenzivnějšími suchy, bouřemi a povodněmi. Mokřady, které jsou vysoce modifikované nebo degradované, mohou být ještě citlivější a méně odolné vůči změně klimatu.

Navrácení hodnoty světu mokřadů

Je to bláznovství? Nikoliv!

Bez světa mokřadů visíme všichni na vlásku.

Musíme se vzdělávat ohledně základní důležitosti tohoto křehkého vodního ekosystému, jen tak můžeme zvrátit proces jeho mizení.

Pojďme společně zajistit budoucnost mokřadům. 2. února na Světový den mokřadů!

Autor článku
Šárka Kohoutová

Jsem autorka, která se zabývá významnými dny po celý rok. Zajímám se o jejich historii a kulturní dopad. Píšu o jejich významu pro lidi, rodiny a celou společnost. Vytvářím články, které pomohou čtenářům pochopit význam těchto dnů a jak je lze využít k rozvoji a posílení mezilidských vztahů.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)