Balbutici slaví svůj den. Podporujme společně lidi s koktáním

Celosvětově uznávaný významný Mezinárodní den balbutiků nám přiblíží, jak může veřejnost podpořit lidi trpící koktáním a snížit stigma spojené s touto poruchou.

Jak velký má vliv prostředí a emoce na koktání?

Jaké terapeutické metody jsou nejúčinnější při léčbě balbutiků?

Jaké jsou nejnovější výzkumy v oblasti poruchy koktání?

Základní fakta

Kdy se slaví22. října
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníInternational Stuttering Association
Datum vzniku1998
Důvod vznikuZvýšit povědomí o koktání

Historie dne věnovanému poruchám řeči

Historie dne pro balbutiky sahá až do roku 1998, kdy byla poprvé oslavena organizací nazvanou International Stuttering Association (ISA). ISA je celosvětová organizace, která se zabývá podporou a osvětou o poruše koktání.

Básník jako symbol boje proti koktání

Datum 22. října bylo vybráno jako symbolický den, který připomíná narozeniny Heinricha Lamberta, německého básníka, který sám trpěl koktáním. Jeho básně a jeho odhodlání překonat svou poruchu řeči se staly inspirací pro mnoho lidí trpících koktáním.

Koktání je porucha řeči, která trápí miliony lidí po celém světě.
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o koktání

 • Koktání je častější u chlapců než u dívek.
 • Tato porucha řeči se často zhoršuje při emocionálním stresu nebo při mluvení v situacích, kdy je tlak na člověka.
 • Mnoho lidí má tendenci vyhýbat se určitým slovům nebo zvukům, které je obtížné vyslovit.
 • Koktání může být u některých lidí jen dočasné, bohužel častěji se jedná o celoživotní problém.
 • Osoby s koktáním mají často normální úroveň inteligence a schopností, koktání ovlivňuje pouze jejich schopnost komunikovat plynule.

Proč se slaví den balbutiků?

Tento den je určen k povědomí o poruše řeči známé jako koktání. Cílem je zvýšit informovanost, snížit stigma a podpořit ty, kteří trpí touto poruchou.

Den nám připomíná sílu slova a důležitost komunikace bez překážek, ať už mluvíme nebo posloucháme.

Který den se slaví?

Rok22. října
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Objevte podobné články

Akce konané pro zvýšení povědomí o koktání

 • Přednášky a workshopy: Odborníci a lidé s osobními zkušenostmi poskytují přednášky a workshopy, kde sdílí informace, strategie a přístupy k léčbě a zvládání koktání.
 • Veřejné projevy: Lidé s koktáním často vystupují na veřejnosti, jako jsou školy, univerzity nebo veřejná fóra, aby ukázali svou odvahu a sdíleli své příběhy. Tím se zvyšuje povědomí a bojuje se proti stigma.
 • Informační kampaně: Organizace, jako je International Stuttering Association (ISA), a další zdravotní a vzdělávací instituce organizují informační kampaně, které se zaměřují na zpřístupnění informací o koktání široké veřejnosti. Tyto kampaně mohou zahrnovat sociální média, webové stránky, tištěné materiály atd.
 • Konference a sympozia: Spojují odborníky, výzkumníky a osoby s koktáním dohromady, aby diskutovali o nejnovějších poznatcích, terapeutických metodách a výzvách spojených s koktáním.
 • Podpůrné skupiny: Existuje mnoho podpůrných skupin zaměřených na lidi s koktáním, kde si lidé mohou sdílet své zkušenosti, nalézt podporu a získat užitečné informace. Tyto skupiny mohou pořádat setkání, workshopy nebo online diskusní fóra.

Organizace, které se starají o lidi s poruchou řeči

 • International Stuttering Association (ISA) – Mezinárodní organizace zaměřená na podporu lidí s koktáním a zlepšování povědomí o této poruše řeči.
 • The Stuttering Foundation – Nezisková organizace poskytující podporu a informace pro pacienty a jejich rodiny.
 • The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) – Americká organizace logopedů, která se zabývá různými poruchami řeči.
 • British Stammering Association (BSA) – Britská organizace zaměřená na podporu lidí s koktáním, včetně poskytování informací, poradenství a setkání.
 • The European League of Stuttering Associations (ELSA) – Evropská organizace, která sdružuje různé národní organizace a reprezentuje zájmy lidí s koktáním na evropské úrovni.
Statistické údaje pacientů, kteří trpí koktáním.
Zdroj: sotstherapy.com

Balbutismus aneb nepříjemná porucha řeči

Balbutismus je jiný termín pro koktání nebo poruchu plynulosti řeči. Koktání je komunikační porucha, která se projevuje narušením plynulosti a rytmu řeči.

Lidé s koktáním mají obtíže s produkcí plynulého proudu slov, což může zahrnovat opakování zvuků nebo slov, zadrhávání nebo blokování při mluvení.

Vliv genetiky

Výzkumy naznačují, že genetika může hrát roli v rozvoji koktání. Existují určité geny, které mohou ovlivňovat predispozici k této poruše. Nicméně, konkrétní mechanismy a přesný vztah mezi genetikou a koktáním stále zůstávají předmětem dalšího výzkumu.

Nejčastěji postihuje děti

Obvykle se začíná projevovat ve věku mezi dvěma a pěti lety. Až 5 % dětí může krátkodobě koktat, ale u většiny z nich se problém postupně zlepšuje a zmizí. Pouze u malého procenta dětí přetrvává koktání do dospělosti.

Koktání a emocionální faktory

Emoce mohou hrát významnou roli ve výskytu nebo zhoršení koktání. Stres, nervozita nebo tlak mohou způsobit dočasné zhoršení řečových obtíží u lidí s koktáním. Opačně pak klidná a podpůrná prostředí mohou přispět k lepšímu zvládání mluvy.

Různé terapeutické metody

Existuje mnoho terapeutických přístupů k léčbě koktání, které se zaměřují na zmírnění příznaků a zlepšení plynulosti řeči. Mezi ně patří například metoda řízeného vystupování, kognitivně-behaviorální terapie, metody zaměřené na dýchání a relaxaci, nebo využití elektronických pomůcek, jako jsou zpožďovače zvuku.

Slavné osobnosti s koktáním

Koktání neovlivňuje pouze běžné lidi, ale postihuje také některé slavné osobnosti. Mezi známé jedince s koktáním patří například britský herec Colin Firth, americký zpěvák a producent Ed Sheeran nebo britský spisovatel Lewis Carroll, autor knihy „Alenka v říši divů“.

Je důležité si uvědomit, že koktání je individuální pro každého člověka, a každý může mít odlišné zkušenosti a obtíže spojené s touto poruchou. Profesionální pomoc a podpora může pomoci lidem zvládat a zlepšovat svou komunikaci.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den balbutiků?

Každý rok slavíme den věnovaný balbutikům 22. října.

Jaké akce se konají pro podporu lidí s poruchou řeči?

V každém větším městě se konají odborné přednášky, sezení s odborníky a s lidmi trpícími koktáním. Pořádají se charitativní koncerty, výstavy. Lékaři jezdí do škol a pracovišť a bourají stigma.

Jaké jsou nejnovější výzkumy v oblasti poruchy koktání?

Výzkum se specializuje na pochopení vzniku tohoto onemocnění. Co k němu vede a jakou roli hraje genetika. Mezi moderní metody léčby patří: řečová terapie, kognitivně-behaviorální terapie a farmakoterapie.

Mezinárodní den balbutiků je důležitou příležitostí ke zvýšení povědomí o koktání a posílení solidarity s lidmi trpícími touto poruchou řeči.

Tento den nám připomíná, že koktání není jen fyzickým projevem, ale má také emocionální a sociální dopady na životy jednotlivců. Je to příležitost k poskytnutí podpory, porozumění a sdílení informací o koktání, a to nejen mezi lidmi, kteří touto poruchou trpí, ale i mezi širokou veřejnost.

Společně můžeme pracovat na vytváření inkluzivního prostředí, kde jsou lidé s koktáním přijímáni a respektováni.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)