Světový den audiovizuálního dědictví je důležitý pro budoucí generace. Co nám připomíná?

Filmy, zvukové nahrávky, televizní programy i videa.

Spojení obrazu se zvukem je stále důležitější součástí našich životů.

Jaký vliv bude mít pro budoucí generace?

Oslavte Světový den audiovizuálního dědictví 27. října.

Základní fakta

Kdy se slaví27. října
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuFrancie
Datum vzniku2005

Historie a význam Světového dne audiovizuálního dědictví

Den ochrany audiovizuality byl založen UNESCO v roce 2005 s cílem zvýšit povědomí o významu audiovizuálního dědictví a podpořit jeho ochranu. Tento den se slaví každoročně 27. října a v průběhu let se stal důležitou událostí v oblasti kultury.

Ovladač před zaplou televizí.
Zdroj: Pixabay.com

Audiovizuální dědictví je důležitou součástí kultury, protože zachycuje naši historii a kulturu v podobě zvukových a obrazových záznamů. Tato média zahrnují filmy, zvukové nahrávky, televizní programy, videa a další. Tento druh dědictví má zásadní význam pro porozumění našim kulturním kořenům, historii a identitě.

Význam dne audiovizuality spočívá v tom, že upozorňuje na potřebu ochrany a zachování tohoto dědictví pro budoucí generace. Je to také příležitost k zvýšení povědomí o významu audiovizuality a k propagaci jeho využití pro kulturní, vzdělávací a výzkumné účely.

Jeden z nejdůležitějších aspektů je jeho schopnost připomenout si historické události, kulturu a tradice a uchovat je pro budoucí generace. Audiovizualita nám umožňuje vidět, slyšet a porozumět minulosti a díky tomu jsme schopni lépe porozumět světu kolem sebe.

Je důležitou událostí, která pomáhá udržovat a propagovat význam audiovizuálního dědictví v naší kultuře a společnosti. Ochrana a zachování audiovizuálního dědictví je nejenom důležitá pro budoucí generace, ale také pro současnost. Audiovizualita má velký kulturní, vzdělávací a historický význam a může být využíváno pro různé účely, jako jsou například vzdělávání, výzkum, umění, zábava a komunikace.

Pokud vás zajímá více informací a aktualit o audiovizualitě přečtěte si oficiální stránky UNESCO.

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Pátek27. října 2023
Neděle27. října 2024
Pondělí27. října 2025
Úterý27. října 2026
Středa27. října 2027
Pátek27. října 2028
Sobota27. října 2029
Neděle27. října 2030
Pondělí27. října 2031
Středa27. října 2032

Jak může přispět každý?

  • Uchovávejte a šiřte audiovizuální dědictví: Mnoho lidí má doma staré filmy, fotografie a záznamy, které jsou součástí našeho kulturního dědictví. Tyto dokumenty mohou být digitalizovány a sdíleny s ostatními, aby se mohly zachovat pro budoucí generace.
  • Podporujte organizace zabývající se ochranou audiovizuálního dědictví: UNESCO a další organizace po celém světě se snaží zachovat a chránit audiovizuální dědictví. Podpořte tyto organizace finančně nebo prostřednictvím dobrovolnické práce.
  • Respektujte autorská práva a licence: Audiovizuální dědictví je chráněno autorskými právy a licenčními omezeními. Respektujte tyto zákony a používejte audiovizuální dědictví pouze v souladu s platnými právními předpisy.
  • Zapojte se do diskuse a propagace: Diskutujte o významu audiovizuálního dědictví s ostatními lidmi a propagujte význam jeho zachování a ochrany. Tento druh osvěty může pomoci zvýšit povědomí o významu audiovizuálního dědictví v naší kultuře a společnosti.
  • Vzdělávejte se: Existuje mnoho možností, jak se dozvědět více o audiovizuálním dědictví a jeho ochraně, například účastí na seminářích, workshopech, přednáškách nebo výstavách. Vzdělávání v této oblasti může pomoci zvýšit povědomí o významu audiovizuálního dědictví a o tom, jak ho zachovat a chránit pro budoucí generace.

Objevte podobné články

Výzvy a hrozby audiovizuality

Mezi hlavní výzvy a hrozby spojené se dnem audiovizuálního dědictví patří:

VýzvyHrozby
Nedostatek finančních prostředků pro ochranu a restaurování audiovizuálního dědictvíFyzické poškození nebo ztráta audiovizuálního dědictví v důsledku přírodních katastrof, nehod nebo úmyslného zničení
Nedostatečná digitalizace a archivace audiovizuálního dědictví, což může vést k jeho ztrátě a poškozeníRiziko pirátství a neoprávněného užívání audiovizuálního dědictví
Nedostatek odborného vzdělávání a školení pro pracovníky zabývající se ochranou a zachováním audiovizuálního dědictvíOhrožení bezpečnosti a soukromí osob spojené s digitálním ukládáním a šířením audiovizuálního dědictví
Omezení přístupu k audiovizuálnímu dědictví kvůli autorským právům a licenčním omezenímZneužití a dezinformace spojené s manipulací s audiovizuálním dědictvím pro politické nebo jiné účely

Je důležité, aby byly tyto výzvy a hrozby řešeny včasně a účinně, aby bylo audiovizuální dědictví zachováno a chráněno pro budoucí generace.

Jak tento den oslavit?

  • Navštivte kulturní instituce: Mnoho muzeí, galerií a knihoven po celém světě slaví tento den výstavami, prezentacemi a projekcemi filmů a videí. Navštivte některé z těchto institucí a podívejte se na jejich výstavy a programy.
  • Sdílejte audiovizuální dědictví na sociálních sítích: Sdílejte staré filmy, fotografie a další dokumenty na sociálních sítích a používejte hashtagy jako #WorldAVHeritageDay nebo #Svetovydenaudiovizualnehodictvi, aby se zapojili do diskuse a šířili povědomí o významu audiovizuálního dědictví.
  • Přispějte finanční podporou organizacím zabývajícím se ochranou audiovizuálního dědictví: Pokud se cítíte inspirováni, můžete přispět finanční podporou organizacím, které se snaží zachovat a chránit audiovizuální dědictví.
  • Organizujte vlastní akce: Pokud máte zájem o organizování vlastní akce k oslavě dne audiovizuálního dědictví, můžete například uspořádat filmovou projekci, výstavu nebo seminář o tématu audiovizuálního dědictví.
  • Podívejte se na filmy a dokumenty na toto téma: Můžete si také vybrat některý z filmů nebo dokumentů, které se zabývají tématem audiovizuálního dědictví, a podívat se na ně. Tímto způsobem si můžete rozšířit své znalosti o této oblasti a zároveň oslavit Světový den audiovizuálního dědictví.
World Audiovisual Heritage Day 2021
Zdroj: YouTube.com

Zajímavosti o audiovizualitě

Audiovizuální dědictví může být také využíváno v různých uměleckých projektech, jako například v audiovizuálních instalacích nebo multimediálních performancích.
Mezi nejvýznamnější audiovizuální dědictví, které bylo zachováno, patří například film Casablanca (1942), rozhlasový projev Winstona Churchilla „Fight on the Beaches“ (1940) a video záznam prvního kroku člověka na Měsíci (1969).
Mezi nejvýznamnější instituce a organizace, které se věnují uchování audiovizuálního dědictví, patří Mezinárodní rada muzeí (ICOM), Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF), Mezinárodní rada pro filmovou a televizní vzdělávání (CILECT) a Mezinárodní rada pro audiovizuální archivy (IASA).
Mezi hlavní výzvy spojené s uchováním audiovizuálního dědictví patří degradace materiálů, technická zastaralost zařízení pro přehrávání a digitalizaci, nedostatek financí na uchování a digitální zpřístupnění a nedostatek povědomí o významu audiovizuálního dědictví.

Často kladené otázky

Kdy se oslavuje Svetový den ochrany audiovizuality a jaký je jeho cíl?

Tento den se tradičně oslavuje 27. října již od roku 2005 a jeho cílem je zvýšit povědomí o významu a ohrožení audiovizuálního dědictví, a to jak mezi širokou veřejností, tak mezi vládními a kulturními organizacemi.

Jaký je význam dne audiovizuality pro ochranu kulturního dědictví?

Připomíná důležitost uchování audiovizuálních materiálů jako součást kulturního dědictví. Zároveň upozorňuje na hrozby, kterým jsou tyto materiály vystaveny, a podněcuje k opatřením pro jejich ochranu.

Jakým způsobem se organizace UNESCO podílí na ochraně audiovizuálního dědictví?

UNESCO je hlavní mezinárodní organizací, která se věnuje ochraně audiovizuálního dědictví. UNESCO pomáhá rozvíjet národní strategie pro digitalizaci a uchování audiovizuálních materiálů, vzdělává odborníky a poskytuje finanční podporu pro projekty na ochranu audiovizuálního dědictví.

Jak může digitální technologie pomoci při uchování audiovizuálního dědictví?

Mohou pomoci při digitalizaci a uchování audiovizuálního dědictví v digitální podobě. To umožňuje snadnější přístup a šíření těchto materiálů, a také jejich dlouhodobou ochranu před degradací a ztrátou.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)