Světový den duševního zdraví bojuje proti stigmatizaci a diskriminaci

Světový den duševního zdraví se každoročně snaží zvýšit povědomost o důležitosti mentální pohody.

Mentální pohoda ovlivňuje psychosomatické změny.

Každý rok je zvoleno zajímavé téma, které hýbe společností, jaké téma bylo v minulosti nejvíce diskutováno?

Základní fakta

Kdy se slaví10. října
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníSvětová federace pro duševní zdraví
Stát vznikuEvropa
Datum vzniku1992
Důvod vznikuzvýšit povědomí o důležitosti mentální pohody

Historie dne věnovanému duševnímu zdraví

Světový den duševního zdraví byl poprvé vyhlášen Světovou federací pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health) v roce 1992, ale myšlenka věnovat jeden den v roce duševnímu zdraví se zrodila již dřívev hlavách Světové zdravotnické organizace (WHO).

První mezinárodní konference o duševním zdraví se konala v roce 1949, kdy byla založena také Světová federace pro duševní zdraví. Tato organizace se stala průkopníkem ve vzdělávání a výchově k duševnímu zdraví a pomáhala odstranit stigmatizaci duševních poruch.

Psychické zdraví je důležité pro náš spokojený život
Zdroj: istockphoto.com

Témata zvolená na mezinárodní den psychického zdraví

Téma Světového dne duševního zdraví se každý rok mění a zaměřuje se na různé aspekty duševní pohody. Níže jsou uvedena nejzajímavější a nejvíce diskutovaná témata Světového dne duševního zdraví:

1996: Duševní zdraví a lidská práva

2003: Stigma a duševní nemoci

2008: Mladí lidé a duševní zdraví

2012: Deprese: Globální krize

2017: Duševní zdraví na pracovišti

2021: Obnovení duševního zdraví po pandemii

Témata na Světový den mentální pohody se každý rok zaměřují na různé aspekty duševního zdraví a vztahů mezi duševním zdravím a širšími sociálními a kulturními otázkami. Témata zahrnují různé oblasti, jako jsou vzdělávání, práce, stigma, péče o děti, mezigenerační vztahy, pandemie, digitální svět a další.

Který den se slaví?

Rok10. října
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Proč se slaví Světový den duševního zdraví?

Je důležité si uvědomit, že každý může mít různou úroveň mentálního zdraví. Každý z nás potřebuje pečovat o své mentální zdraví. To může zahrnovat udržování zdravého životního stylu, hledání podpory od rodiny a přátel, zvládání stresu a v některých případech i hledání odborné pomoci od zdravotnických pracovníků.

Jaké jsou cíle mentální pohody:

 • Zvýšit povědomí o duševním zdraví a duševních chorobách – snížit stigmatizaci lidí, kteří trpí duševními problémy.
 • Podporovat prevenci duševních chorob – identifikovat faktory rizika pro duševní problémy a pomoci lidem změnit své chování, aby se vyhnuli těmto rizikům.
 • Poskytovat podporu lidem s duševními problémy – aby všichni mohli vést plnohodnotný život
 • Zlepšit komunikaci o duševním zdraví
 • Podporovat duševní zdraví v pracovním prostředí
 • Zlepšit přístup k informacím o duševním zdraví

Zlepšit přístup k mentální zdravotní péči – kvalitní péče pro všechny za dostupnou cenu.

Mentální pohoda a mezinárodní akce

Organizace se každý rok snaží vymyslet akce, které široké veřejnosti pomohou pochopit, jak důležitá je duševní pohoda.

 • Konference a semináře zaměřené na duševní zdraví a duševní choroby.
 • Vzdělávací akce, které mají za cíl zlepšit povědomí o duševním zdraví a prevenci duševních chorob.
 • Diskuzní akce, které umožňují lidem mluvit o svých zkušenostech s duševními problémy.
 • Kulturní akce a výstavy, které mají za cíl zvýšit povědomí o duševním zdraví.
 • Akce zaměřené na posilování duševního zdraví, jako jsou meditace, jóga, cvičení nebo jógové cvičení.
 • Charitativní akce, které mají za cíl získat peníze pro organizace, které se zabývají duševním zdravím.
 • Kampaně na sociálních médiích, které mají za cíl šířit informace o duševním zdraví a podpořit diskusi o této problematice.
Procenta duševních nemocí v populaci
Zdroj: verywellmind.com

Objevte podobné články

Organizace, které se starají o psychické zdraví

Duševnímu zdraví se věnuje hned několik světových organizací. Pojďme se podívat na některé z nich:

 • Národní ústav duševního zdraví (National Institute of Mental Health, NIMH) – federální agentura Spojených států amerických, která se zaměřuje na výzkum, prevenci a léčbu duševních poruch.
 • Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) – mezinárodní organizace, která se zaměřuje na zlepšování zdraví a kvality života lidí po celém světě, včetně psychického zdraví.
 • Aliance pro duševní zdraví (Mental Health America, MHA) – americká nezisková organizace, která se zaměřuje na prevenci a léčbu duševních poruch a poskytuje podporu lidem s duševními problémy.
 • Centrum duševního zdraví (Mental Health Center) – nezisková organizace, která poskytuje odbornou pomoc lidem s duševními problémy, jako jsou deprese, úzkostné poruchy nebo závislosti.
 • Psychiatrické léčebny a kliniky (Psychiatric hospitals and clinics) – specializovaná zařízení pro léčbu a péči o lidi s vážnými duševními problémy, jako jsou schizofrenie, bipolární porucha nebo těžká deprese.
 • Aliance pro duševní zdraví (Mental Health Alliance) – koalice organizací a jednotlivců, kteří se snaží zlepšit povědomí o duševním zdraví a bojovat proti stigmatizaci lidí s duševními problémy.
 • Centrum krizové intervence (Crisis Intervention Center) – zařízení, které poskytuje krizovou pomoc a podporu lidem v náročných situacích, jako jsou sebevražedné myšlenky, úzkostné ataky nebo traumatické zážitky.

Co je to mentální zdraví?

Mentální zdraví se týká celkového stavu našeho duševního a emocionálního blaha. Zahrnuje naše myšlenky, pocity a chování a ovlivňuje způsob, jakým reagujeme na stres, komunikujeme s ostatními a rozhodujeme se. Dobré mentální zdraví znamená, že jsme schopni efektivně zvládat výzvy v každodenním životě, udržovat zdravé vztahy s ostatními a plně využívat svůj potenciál.

Co ovlivňuje naší psychickou pohodu?

Mentální zdraví se může měnit v průběhu života a může být ovlivněno mnoha faktory, jako jsou genetické faktory, životní události, zdravotní problémy, stres a sociální faktory. Někdy může být narušeno a mohou se objevit mentální problémy, například úzkost, deprese, stres, poruchy stravy a závislosti.

Světové statistiky o psychickém zdraví

 • Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí v současnosti 1 z 4 lidí na světě nějakou formou duševní nemoci nebo poruchy.
 • Deprese je jednou z nejčastějších duševních poruch na světě a podle WHO trpí touto poruchou více než 300 milionů lidí.
 • Podle WHO se duševní nemoci stávají stále větším břemenem v globální zdravotní péči. V roce 2016 bylo zjištěno, že duševní poruchy tvořily 10,4 % celkového globálního břemene nemocí.
 • WHO uvádí, že mezi nejčastější duševní poruchy patří depresivní poruchy, úzkostné poruchy, schizofrenie a poruchy přizpůsobení.
 • Mnoho lidí s duševními poruchami nemá přístup ke kvalitní péči. WHO odhaduje, že v některých zemích méně než 10 % lidí s duševními poruchami obdrží léčbu.
 • Podle Národní aliance na duševní choroby (National Alliance on Mental Illness) trpí v USA každý rok duševní poruchou asi 1 z 5 dospělých a 1 z 6 dětí.
 • Podle WHO jsou duševní nemoci jedním z hlavních důvodů sebevražd. Každý rok si podle WHO život vezme více než 800 000 lidí a 79 % těchto úmrtí se odehraje v zemích s nízkými a středními příjmy.
 • Některé skupiny lidí, jako jsou například menšiny, mohou mít nižší přístup ke službám duševního zdraví nebo se mohou setkávat s větším rizikem duševních poruch kvůli sociálním nebo ekonomickým faktorům.
 • Podle WHO lze prevencí a řádnou léčbou duševních poruch ušetřit značné náklady na zdravotní péči a snížit celkové náklady na péči o duševní zdraví.

Další zajímavé statistické údaje naleznete na webu Světové zdravotnické organizace.

Kolik lidí má duševní problémy
Zdroj: advantismed.com

Pečujeme o své duševní zdraví

WHO a další světové organizace zabývající se mentálním zdravím nám poskytují několik rad, které nás mohou posilnit a pomáhají nám podpořit pohodu a psychický klid.

 • Udržujte si zdravý životní styl – zdravá strava, dostatek spánku a pravidelná fyzická aktivita mohou pomoci udržovat tělo i mysl v kondici.
 • Vyhýbejte se stresu – zvládání stresu je důležité pro udržení dobrého mentálního zdraví. Naučte se relaxační techniky, jako je meditace nebo hluboké dýchání, které vám mohou pomoci snížit úzkost a stres.
 • Choďte ven – příroda a čerstvý vzduch mohou mít pozitivní vliv na vaše mentální zdraví. Procházka v parku nebo v lese může pomoci snížit úzkost a stres a zlepšit vaši náladu.
 • Komunikujte s ostatními – udržování zdravých vztahů a komunikace s ostatními mohou pomoci snížit pocit osamělosti a izolace. Pokud potřebujete pomoc, nebojte se požádat o podporu od rodiny nebo přátel.
 • Naučte se relaxovat – najděte si čas na své oblíbené aktivity, jako je například poslech hudby, kreslení nebo čtení. Relaxace a odpočinek jsou důležité pro udržení dobrého mentálního zdraví.
 • Hledejte pomoc – pokud máte pocit, že nemůžete sami zvládnout svoje problémy, neváhejte vyhledat pomoc u odborníků, jako jsou psychologové nebo psychiatři. Pokud se bojíte hovořit s někým v přímé rozhovoru, můžete zvážit online psychologickou poradnu.
 • Dejte si pozor na varovné signály – pokud se cítíte trvale nešťastní nebo úzkostní, máte potíže se spánkem nebo se cítíte vyčerpaní, je důležité hledat pomoc a léčbu. Tyto příznaky mohou být příznakem depresivní poruchy nebo jiné duševní nemoci.

Často kladené otázky

Kdy slavíme den věnovaný duševnímu zdraví?

Každý rok 10. října se světové organizace snaží zvýšit povědomí o mentálním zdraví veřejnosti.

Jaké zajímavé akce se konají na Světový den mentálního zdraví?

Po celém světě se konají zajímavé přednášky, besedy a vzdělávací kampaně ve školách. Můžete se zapojit online a sdílet obrázky s textem, jak pečovat o svou psychickou pohodu.

Jak zlepšit psychické zdraví?

Zdravotnické organizace vydaly několik příruček, jak pečovat o své mentální zdraví. Zde je několik klíčových bodů: zvyšte fyzickou aktivity, jezte zdravější potraviny, komunikujte s přáteli, choďte do společnosti, najděte si koníček, naučte se relaxovat.

Světový den duševního zdraví je důležitým dnem, který nám připomíná, jak důležité je udržovat své mentální zdraví. Je to příležitost pro všechny z nás, abychom si uvědomili, že každý z nás se může potýkat s duševními problémy a že není nic špatného na hledání pomoci.

Tento den nás vyzývá k poskytování podpory a chápání lidí, kteří trpí duševními problémy, a k prosazování přijetí a tolerance.

Je důležité, abychom se starali o své duševní zdraví stejně jako o fyzické zdraví, a to nejen v tento den, ale každý den v roce.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)