Co nám přinese Mezinárodní den bez pesticidů? Ekologické zemědělství na vzestupu

Oslavte Mezinárodní den bez pesticidů 3. dubna.

Jedná se o chemické látky jako ochrana rostlin před škůdci a chorobami a k hubení plevelů.

Negativní vlastností je dopad na životní prostředí a zdraví lidí a zvířat.

Integrovaná ochrana rostlin, organické zemědělství, agroekologie a permakultura mohou přispět k eliminaci.

Základní fakta

Kdy se slaví3. dubna
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuFrancie
Datum vzniku2006

Historie a význam Dne bez pesticidů

Byl založen v roce 2006 francouzskou organizací Generations Futures s cílem zvýšit povědomí o vlivu pesticidů na životní prostředí a zdraví lidí. Tento den se slaví každoročně 3. dubna a je zaměřen na podporu alternativních metod ochrany rostlin a ekologického zemědělství.

Vznik vychází ze zvyšujícího se povědomí o škodlivých dopadech pesticidů na životní prostředí a lidské zdraví. Tyto chemické látky se totiž neomezeně šíří do půdy, vody a vzduchu, což může mít negativní vliv na ekosystémy a organismy v nich žijící. Vysoké koncentrace pesticidů v potravinách mohou také ohrožovat lidské zdraví a přispívat k vzniku řady onemocnění.

V průběhu let se stal globálním hnutím, které si klade za cíl podpořit alternativní metody ochrany rostlin a zvýšit povědomí o důležitosti ekologického zemědělství. Tento den je významnou příležitostí k tomu, aby se lidé dozvěděli o vlivu pesticidů na životní prostředí a zdraví, a aby se inspirovali alternativními způsoby pěstování potravin.

V současné době se slaví ve více než 20 zemích světa a je podporován mnoha organizacemi, které se snaží přispět k udržitelnosti zemědělství a ochraně životního prostředí pro budoucí generace.

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Pondělí3. dubna 2023
Středa3. dubna 2024
Čtvrtek3. dubna 2025
Pátek3. dubna 2026
Sobota3. dubna 2027
Pondělí3. dubna 2028
Úterý3. dubna 2029
Středa3. dubna 2030
Čtvrtek3. dubna 2031
Sobota3. dubna 2032

Co jsou pesticidy, a kde se vyskytují?

Pesticidy jsou chemické látky používané k ochraně rostlin před škůdci a chorobami, a také k hubení nežádoucích organismů v prostředí, jako jsou hmyz, plísně nebo plevel. Pesticidy se vyskytují v mnoha různých formách, jako jsou spreje, prášky, granule nebo tekutiny.

Pesticidy se nejčastěji používají v zemědělství k ochraně plodin před škůdci a chorobami. Kromě zemědělství se však pesticidy používají i v mnoha dalších oblastech, jako jsou lesnictví, zahradničení, průmysl, veřejná hygiena, nebo k boji proti komárům a jiným hmyzu přenášejícím nemoci.

Pesticidy mohou mít negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví, pokud se používají neodpovědně nebo v nadměrných dávkách. Mohou se dostat do půdy, vody a vzduchu, což může mít negativní vliv na ekosystémy a organismy v nich žijící. Vysoké koncentrace pesticidů v potravinách mohou také ohrožovat lidské zdraví a přispívat k vzniku řady onemocnění. Proto je důležité, aby se pesticidy používaly s opatrností a aby se podporovali alternativní metody ochrany rostlin a ekologické zemědělství.

How Safe Are Pesticides, Really?
Zdroj: YouTube.com

Alternativy pro pesticidy

Používání pesticidů se stále vyskytuje hlavně kvůli své efektivitě a vysoké produkci potravin. Zemědělci často volí pesticidy jako rychlé řešení škůdců a nemocí, které mohou ohrozit jejich výnosy a příjmy. Avšak, s rostoucím povědomím o dopadech pesticidů na životní prostředí a zdraví, se stále více lidí snaží hledat alternativní způsoby zemědělské produkce, jako je ekologické zemědělství, které mohou být šetrnější k životnímu prostředí a zdraví lidí.

Kombajn na poli, který používá postřik.
Zdroj: Pixabay.com
 • Ochrana přírodními predátory a parazity: Mnoho škůdců a chorob se dá eliminovat pomocí přírodních nepřátel, jako jsou dravci, parazité a mikroorganismy. Tyto nepřátele lze často přilákat do zemědělských plodin pomocí přírodních prostředků, jako jsou rostliny, které produkují feromony.
 • Používání rostlinných extraktů: Některé rostliny obsahují látky, které mohou chránit jiné rostliny před škůdci a chorobami. Tyto látky lze extrahovat a použít jako přírodní pesticidy.
 • Zlepšení půdní kvality: Může pomoci rostlinám odolávat škůdcům a chorobám. Přidání organických hnojiv nebo kompostu do půdy může pomoci zlepšit půdní strukturu a výživu rostlin.
 • Používání mechanických prostředků: K odstranění plevelů a škůdců lze použít mechanické prostředky, jako jsou kultivátory, sekačky a pasti na hmyz.
 • Používání agrotechnických postupů: Agrotechnické postupy, jako jsou osevní postupy, které střídají různé plodiny, mohou pomoci snížit škůdce a choroby, protože škůdci a choroby mají tendenci se množit v monokulturních oblastech.
 • Používání geneticky modifikovaných organismů: Geneticky modifikované organismy (GMO) mohou být vytvořeny tak, aby byly odolné vůči škůdcům a chorobám, čímž snižují potřebu používat pesticidy.

Tyto alternativy mohou být účinné při snižování používání pesticidů v zemědělství a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Výhody a nevýhody používání pesticidů

VýhodyNevýhody
Pomáhají chránit plodiny před škůdci a nemocemi, což může zvýšit výnosy a snížit ztráty sklizně.Mohou mít škodlivé účinky na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Některé pesticidy jsou karcinogenní nebo mutagenní a mohou způsobovat neplodnost, poškození dětského vývoje a další zdravotní problémy.
Mohou pomoci snížit náklady na zemědělství tím, že snižují potřebu ručního odstraňování škůdců a plevelů.Používání pesticidů může vést k vytváření rezistence u škůdců a choroboplodných organismů, což znamená, že se stávají méně účinnými a je nutné používat stále silnější a nebezpečnější pesticidy.
Zvyšují produkci potravin a mohou tak pomoci vyřešit problém s nedostatkem potravin v některých částech světa.Pesticidy mohou také poškozovat půdu, vodu a další prvky životního prostředí. Například mohou způsobit znečištění podzemní vody nebo ovlivnit půdní mikroorganismy, což může mít dlouhodobé dopady na zdraví půdy a biodiverzitu.

Objevte podobné články

Jak tento den oslavit a tím přispět?

 • Nakupování místních, sezónních a ekologických potravin: Tím, že preferujeme místní a sezónní potraviny, podporujeme zemědělce a pěstitele v naší oblasti, kteří používají méně pesticidů a hnojiv a kterým se daří produkovat kvalitní potraviny.
 • Podpora malých zemědělských podniků: Podpora místních zemědělských podniků, kteří používají alternativní metody pěstování, může pomoci vytvořit silnější a diverzifikovanější zemědělskou krajinu.
 • Zahrádkaření a komunitní zahrady: Své vlastní zahrádky a komunitní zahrady jsou skvělým způsobem, jak se zapojit do pěstování potravin a udržitelného zemědělství.
 • Podpora politických opatření: Podpora politických opatření a programů, které podporují alternativní způsoby pěstování potravin, může mít významný dopad.
 • Zvýšení povědomí: Zvýšení povědomí o alternativních způsobech pěstování potravin a jejich výhodách může pomoci změnit způsob, jakým nakupujeme a jíme. Sdílení informací o místních farmách, trzích a zahrádkaření může pomoci zvýšit zájem a podporu pro alternativní způsoby pěstování potravin.

Význam nepoužívání pesticidů pro budoucnost zemědělství a životního prostředí

Den bez pesticidů je důležitý, protože podporuje udržitelné a ekologické metody pěstování potravin. Význam této iniciativy spočívá v tom, že pomáhá zvýšit povědomí o škodlivých účincích pesticidů na životní prostředí a zdraví lidí. To vede k tlaku na vlády, aby podporovaly udržitelné zemědělství a přijímají opatření, která omezují používání pesticidů.

Význam spočívá také v tom, že ukazuje, že existují alternativy k průmyslovému zemědělství, které jsou udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí. Alternativní metody pěstování, jako je ekologické zemědělství, biodiverzita a permakultura, mohou pomoci snížit závislost na pesticidů a hnojivech a zlepšit zdraví půdy a biodiverzitu.

Důležitým aspektem této iniciativy je také podpora lokálních farmářů a malých zemědělských podniků, kteří používají alternativní metody pěstování a mohou být ohroženi konkurencí průmyslových farmářů, kteří používají více pesticidů a hnojiv.

„V současné době existuje řada alternativních metod, které umožňují pěstování potravin bez použití pesticidů. Jednou z nich je například integrovaná ochrana rostlin, která využívá kombinaci biologických a fyzikálních metod pro kontrolu škůdců a chorob. Důležitou roli zde hrají i plodová a rostlinná diverzita, které mohou přirozeně omezovat výskyt škůdců a chorob. Je však nutné přizpůsobit se konkrétním podmínkám, jako jsou například podnebí a typ pěstované plodiny. Výhodou těchto metod je snížení zátěže životního prostředí a zdravotních rizik pro spotřebitele i pracovníky v zemědělské výrobě,“ — uvedl zemědělský odborník Jan Novák.

Zajímavosti o pesticidech i tomto dni

Poprvé byl slaven v roce 2006, kdy se konal v Belgii a Lucembursku. Od té doby se stal mezinárodní akcí, která se koná každoročně 3. dubna.
Podle Světové zdravotnické organizace jsou pesticidy příčinou více než 200 000 úmrtí ročně.
Existuje mnoho přírodních alternativ k pesticidům, jako jsou biologické kontrolní může mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví lidí.
V roce 2020 zakázala Evropská unie používání neonikotinoidů, insekticidů, které byly zodpovědné za masivní úhyn včel v Evropě.
Pesticidy mohou mít nepředvídatelné dopady na ekosystémy, například mohou způsobit kolaps včelích kolonií nebo vyhubení některých druhů ptáků a hmyzu.
V roce 1962 Rachel Carson publikovala knihu „Němý jarní den“, ve které varovala před škodlivými dopady pesticidů na přírodu a zdraví lidí. Tato kniha byla důležitou inspirací pro začátek ochrany přírody a boj proti nadměrnému používání pesticidů.
Přestože pesticidy mohou být nebezpečné pro životní prostředí a zdraví lidí, jsou stále široce používány v mnoha částech světa kvůli své efektivitě a schopnosti zvyšovat výnosy plodin.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Den bez pesticidů, a jaký je jeho cíl?

Každoročně se oslavuje 3. dubna a hlavním cílem je upozornit na negativní dopady pesticidů na životní prostředí a zdraví lidí a podpořit používání alternativních a bezpečnějších metod ochrany rostlin.

Jaké jsou alternativy k používání pesticidů?

Kompromisem můžou být například biologická ochrana rostlin, integrovaná ochrana rostlin, používání přírodních repelentů, používání rostlin s vysokou odolností vůči škůdcům, pěstování rostlin v kombinaci s jinými rostlinami a rotace plodin.

Proč jsou pesticidy nebezpečné pro zdraví lidí a životní prostředí?

Nebezpečné jsou především kvůli své chemické povaze a schopnosti přetrvávat v půdě a vodě. Mohou způsobovat různé zdravotní problémy, jako jsou alergie, respirační onemocnění, rakovina a neurologické poruchy. Pesticidy také mohou mít negativní dopad na životní prostředí, například mohou vyhubit některé druhy ptáků, hmyzu a rostlin a mohou znečišťovat půdu a vodu.

Jak můžeme přispět k podpoře alternativních způsobů pěstování potravin?

Hlavním zdrojem přispívání může být podpora místních zemědělců a farmářů, kteří používají bezpečnější a šetrnější metody ochrany rostlin. Můžeme také sami pěstovat zahrádku s použitím ekologických metod, jako jsou kompostování, používání přírodních repelentů a biologické ochrany rostlin.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)