Na Světový den vodních živočichů objevíme tajemství, která se skrývají pod hladinou. Co vše o tomto dni víte?

Vítejte ve světě, který se skrývá pod hladinou našich vodních ekosystémů.

Světový den vodních živočichů nám přináší příležitost zastavit se a zamyslet se nad významem a ohrožením těchto fascinujících tvorů.

Zda se jedná o neobyčejnou pestrost tropických korálových útesů, chladné proudy polárních vod, nebo poklidné říční toky, voda hostí neuvěřitelně rozmanitý život.

Jaký je význam těchto vodních živočichů pro naši planetu?

A jak můžeme přispět k jejich ochraně?

Přečtěte si tento článek, abyste objevili fascinující svět vodních živočichů a možnosti, jak se připojit k jejich ochraně.

Základní fakta

Kdy se slaví3. dubna
Kde se slavíPo celém světě
Kdo ho ustanovilAnimal Law Clinic na Lewis & Clark Law School
Kdy se slavil poprvéV roce 2020
Důvod vznikuJako upozornění na zranitelnost vodních ekosystémů a potřebu jejich ochrany.
World Aquatic Animal Day

Jaká je historie Světového dne pro vodní živočichy

Světový den vodních živočichů nemá příliš dlouhou historii, protože lidé z Animal Law Clinic na Lewis & Clark Law School (Portland, Oregon, USA), kteří chtěli upozornit na význam vodních živočichů pro naše společnosti a ekosystémy, jej založili teprve v roce 2020.

Vodní živočichové, kteří jsou široce využívání různými způsoby po celém světě, jsou často ohroženi v důsledku interakcí, které mají lidé právě přímo se zvířaty, nebo nepřímo prostřednictvím narušení jejich stanovišť.

Kromě „ryb“ zahrnuje kategorie vodních živočichů řadu dalších tvorů, jako jsou měkkýši, korýši, vodní ptáci, hvězdice, korály, vodní hmyz, obojživelníci, mořští savci, plazi a další.

Co je myšlenkou tohoto dne?

Myšlenkou dne vodních živočichů je zvýšení celosvětového povědomí, aby se lidé na celém světě spojili a vytvořili zásady, zákony, vzdělávání a dosah, které pomohou chránit tato cenná zvířata.

Stále se objevují různé nápady na ochranu těchto zvířat, které se snaží řešit ty nejpalčivější problémy současnosti. Těmi jsou zejména znečištění světových vod plastovým odpadem, zatížení populací živočichů nadměrným rybolovem nebo třeba problémy souvísející se změnami klimatu.

Prvního Světového dne vodních živočichů v roce 2020 se zúčastnilo mnoho organizací po celém světě, včetně Kanady, Chile, Austrálie, Jižní Afriky, Kazachstánu, Keni, Zimbabwe, Chorvatska, Norska, Ruska, Švýcarska, Spojeného království a dalších zemí.

Jistě všichni společně doufáme, že se v příštích letech připojí i další země. Čím více lidí se zapojí, tím lépe!

Podle Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) je přibližně 33 % světových rybolovných zásob vyčerpáno nadměrným rybolovem. To znamená, že rybolov je prováděný nad rámec udržitelných úrovní, což vede ke snižování populace ryb a tím jsou ohroženy celé ekosystémy.

Orel nad hladinou.

Objevte podobné články

Na kdy vychází den věnovaný tvorům pod hladinou?

2023Pondělí
2024Středa
2025Čtvrtek
2026Pátek
2027Sobota
2028Pondělí
2029Úterý
2030Středa
2031Čtvrtek
2032Sobota

Jaký je význam vodních živočichů pro naši planetu?

  1. Biodiverzita – vodní živočichové představují obrovskou rozmanitost druhů, od mikroskopických organismů až po velké mořské savce. Tato biodiverzita je základem ekosystémů, které existují ve vodních prostředích a přispívá k jejich stabilitě a odolnosti vůči změnám.
  2. Potravní řetězce – vodní živočichové se zapojují do potravních řetězců a potravních sítí, které udržují rovnováhu v ekosystémech. Jsou zdrojem potravy pro jiné živočichy a tím přispívají k udržení biodiverzity a ekologické rovnováhy.
  3. Filtrace a čištění vody – mnoho vodních živočichů, jako jsou například korýši nebo některé druhy ryb, má schopnost filtrace vody. Tím přispívají k čištění a odkalování vodního prostředí od nečistot.
  4. Životní prostředí – vodní živočichové přispívají k tvorbě a udržování životního prostředí ve vodních ekosystémech. Například ryby budováním „hnízd a úkrytů“ poskytují životní prostor pro další druhy a ovlivňují strukturu a složení vodního prostředí.
  5. Regulace životních podmínek – vodní živočichové mohou mít vliv na regulaci životních podmínek ve vodních ekosystémech, včetně teploty, průhlednosti vody a obsahu kyslíku. Tyto faktory ovlivňují život a přežití dalších organismů v prostředí.
  6. Ekonomický význam – vodní živočichové mají také ekonomický význam pro lidskou populaci. Ryby a další vodní živočichové jsou důležitým zdrojem potravy pro mnoho lidí po celém světě. Rybolov a akvakultura představují značnou část světového hospodářství.

Ztráta biodiverzity ve vodních ekosystémech je vážným problémem. Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) bylo od roku 1970 ztraceno přibližně 81 % populací vodních živočichů. Tato ztráta biodiverzity má negativní dopad na stabilitu ekosystémů a na lidskou populaci, která je závislá na vodě a rybolovu.

ONE HOUR Of Amazing Ocean Moments | BBC Earth

Jak oslavit Světový den vodních živočichů

Oslava zvířat pod hladinou moře je hlavní myšlenkou Světového dne vodních živočichů a existuje spousta způsobů, jak to udělat!

Podpořte udržitelný rybolov

Během nákupu zvolte rybí produkty s certifikáty udržitelnosti, jako je například Marine Stewardship Council (MSC), které zajišťují, že rybolov se provádí šetrným způsobem vůči mořským ekosystémům.

Omezte používání plastů

Snažte se minimalizovat používání plastových výrobků a přejděte na ekologické alternativy. Recyklujte odpad správně a zapojte se do dobrovolnických akcí na úklidu mořského pobřeží či jiných vod.

Podporujte ekologické žití

Snižte svou uhlíkovou stopu tím, že budete šetrně nakládat s energií a vodou, že budete preferovat ekologicky certifikované produkty, dáte přednost vegetariánské stravě nebo snižíte spotřebu masa a že upřednostníte veřejnou dopravu nebo využijete sdílení automobilů.

Podmořský svět s různými vodními živočichy.

Podívejte se na dokument o mořském životě

Vzdělávat se o vodních zvířatech nemusí být nuda. Učit se od filmových štábů, které se potápěly v hlubinách, může být vzrušujícím způsobem, jak vidět, užívat si a ocenit nesčetné množství zvířat, která žijí ve vodě.

Můžete shlédnout například tyto dokumenty:

Modrá planeta (2001) – Tato strhující série pořadů poprvé odvysílaných na BBC umožňuje nahlédnout do života v oceánu. Natáčelo se na více než 200 různých místech během pěti let. A díky hlasu sira Davida Attenborougha se oceán zdá ještě mnohem působivější.

Turtle: The Incredible Journey (2009) – Tento film jedinečným způsobem sleduje život jedné mořské želvy, která překonává různé překážky, od doby, kdy se vylíhla, až po čelení přirozeným a nepřirozeným hrozbám, které se v životě takového tvora vyskytují.

Modrá mise (2014) – Tento dokument představuje život a dílo Dr. Sylvie Earl, mořské bioložky a oceánografky, ukazuje její život věnovaný studiu oceánu, kdy strávila tisíce hodin v jeho hlubinách.

Život v modrém (2016) – Tento dokument ukazuje mimořádnou rozmanitost a rozsah života, který existuje v rozlehlých oblastech oceánu a zaměřuje se konkrétně na to, co se odehrává těsně pod povrchem v malém pásmu 10 metrů hluboké vody. Ať už hledají úkryt nebo lov a shánějí potravu, vodní živočichové se na tomto poměrně malém prostoru účastní řady činností.

How We Can Keep Plastics Out of Our Ocean | National Geographic

Často kladené otázky

Kdy se tento den slaví?

Každoročně 3. března.

Jak mohu přispět k ochraně vodních živočichů?

Způsobů, jak přispět k ochraně vodních živočichů, existuje celá řada včetně podpory udržitelného rybolovu, minimalizace plastového odpadu a podporování ekologického žití.

Jaký je cíl tohoto dne?

Hlavním cílem Světového dne vodních živočichů je zvýšení povědomí o důležitosti ochrany vodních živočichů a jejich přirozeného prostředí. Tento den slouží k upozornění na výzvy, kterým vodní živočichové čelí a k podpoře udržitelných opatření a aktivit vedoucích ke zlepšení .

Autor článku
Aneta Lachout

Jmenuji se Aneta, je mi 33 let a mezi mé největší životní radosti patří hlavně mé dvě malé děti. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že psaní je to, co mně moc baví, u čeho relaxuji a čemu bych se chtěla věnovat i dále. Proto jsem se rozhodla spojit příjemné s užitečným a stala se copywriterkou. Jsem veselá, společenská, miluji zvířata, módu a Netflix. Ve volném čase, pokud se zrovna nevěnuji rodině, pečuji s láskou o naše zvířata, která doma chováme - koně, psy a kočky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)