Světový den žen žijících na venkově – příležitost oslavit a podpořit klíčové přínosy žen na venkově

Světový den žen žijících na venkově je určen k oslavě přínosu, který ženy na venkově přinášejí svým rodinám, komunitám a celkově k rozvoji celého venkovského prostoru.

Vnímání života žen na venkově včera a dnes.

Jak organizace pomáhají ženám v rozvojových zemí?

Základní fakta

Kdy se slaví15. října
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku2008
Důvod vznikuZvýšení povědomí o důležitosti pozitivního vnímání žen na venkově

Historie dne věnovanému ženám na venkově

Světový den žen žijících na venkově (World Rural Women’s Day) se slaví 15. října každoročně od roku 2008.

Ženy vykonávají těžkou práci s nízkým ohodnocením.
Zdroj: istockphoto.com

Kdy se začalo mluvit o těžké práci žen na venkově?

Zájem o práci žen na venkově a výzvy k řešení jejich problémů existují již dlouhou dobu. Nicméně, systematická pozornost k této otázce se objevila až v průběhu 20. století.

V roce 1975 byla v OSN založena Komise pro status žen (CSW), která se začala věnovat problematice žen a genderové rovnosti na celosvětové úrovni.

V roce 1995 byla na Světové konferenci OSN o ženách, která se konala v Pekingu, přijata Platforma pro akční program pro rovnost žen, ve které se výslovně zmiňuje o potřebě zlepšit situaci žen na venkově.

Od té doby se na problematiku žen na venkově soustavně upozorňuje a snaží se najít řešení, zejména v oblastech jako jsou zemědělství, zaměstnanost, vzdělávání, zdravotní péče a další.

Který den se slaví

Rok15. října
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Proč si připomínáme ženy žijící na venkově?

Cílem tohoto dne je upozornit na různé problémy, kterým čelí ženy na venkově, jako jsou například přístup k zdravotní péči, vzdělání, infrastruktuře, pracovním příležitostem a zemědělským zdrojům.

Dále je také důležité podpořit úsilí o dosažení rovnosti pohlaví na venkově, což je klíčový faktor pro dosažení udržitelného rozvoje.

Důvody založení Světového dne žen žijících na venkově:

 • Vysoká míra chudoby a nerovnosti mezi muži a ženami na venkově.
 • Nedostatek přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a dalším službám pro ženy na venkově.
 • Diskriminace a násilí vůči ženám na venkově.
 • Zemědělská krize a změny v klimatu ovlivňují venkovské komunity, přičemž ženy často tvoří většinu pracovní síly v zemědělství.
 • Potřeba podpory a uznání role žen na venkově v hospodářském a společenském rozvoji venkovských oblastí.
Ženy žijící na venkově mají těžkou práci
Zdroj: istockphoto.com

Objevte podobné články

Akce konané na podporu venkovských žen

Světový den žen žijících na venkově je vynikající příležitostí k podpoře a povzbuzení žen na venkově, aby se aktivně zapojily do politického a ekonomického života svých komunit.

 • Vzdělávací programy a kurzy: organizace poskytují různé vzdělávací programy a kurzy, které mají pomoci ženám na venkově zlepšit své vzdělání, rozvíjet dovednosti a získat přístup k novým příležitostem.
 • Finanční podpora: organizace a vlády poskytují finanční podporu ženám na venkově, aby mohly budovat své vlastní podniky a zlepšit své ekonomické podmínky.
 • Podpora zdraví: zdravotnické organizace a vlády se snaží zlepšit přístup ke zdravotní péči pro ženy na venkově a poskytovat jim informace o zdraví a hygieně.
 • Podpora rovnosti: organizace a vlády usilují o zlepšení rovnosti mezi muži a ženami na venkově a bojují proti diskriminaci a násilí vůči ženám.
 • Oslovování vlád a rozhodovacích orgánů: organizace a aktivisté oslovují místní a celostátní vůdce a rozhodovací orgány s cílem zlepšit podmínky pro ženy na venkově a zajistit, aby byly jejich potřeby a hlas slyšen.

Organizace, které pomáhají ženám na venkově

Existuje mnoho organizací, které pomáhají ženám na venkově zlepšit své podmínky. Zde je několik příkladů:

 • Women’s World Banking: organizace, která poskytuje finanční podporu a podporu podnikání pro ženy na venkově po celém světě.
 • CARE: mezinárodní humanitární organizace, která se zaměřuje na boj proti chudobě a zlepšování zdraví a vzdělání pro ženy a dívky na venkově.
 • Heifer International: organizace, která pomáhá ženám na venkově zlepšit jejich živobytí prostřednictvím trvalého zemědělství a vzdělávání.
 • Women in Agriculture Network (WAgN): organizace, která poskytuje podporu a zdroje pro ženy v zemědělství a pomáhá jim v rozvoji svých podniků.
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD): mezinárodní organizace, která se zaměřuje na zlepšování zemědělství a podporu venkovských komunit po celém světě, včetně podpory žen na venkově.
 • Rural Women’s Network Australia: organizace, která se zaměřuje na podporu a posilování žen na venkově v Austrálii a boj proti diskriminaci a násilí vůči nim.
Procentuální podíl žen na obyvatelstvo pracujících v zemědělství v roce 1980 a 2010.
Zdroj: globalagriculture.org

Ženy a venkov

V průběhu historie byly ženy na venkově často spolu s muži zodpovědné za zemědělskou práci a péči o domácnost. Často se v průběhu historie setkáváme s tím, že muži byli vnímáni jako hlavní nositelé rozhodovacích procesů a byli více zastoupeni v politických a veřejných sférách.

Jak šel čas s vnímáním žen na venkově

Ženy a venkov mají bohatou historii, která se v různých dobách a zemích liší. Zde jsou některé klíčové momenty v historii vztahu mezi ženami a venkovem:

 • Pravěk: v pravěku měly ženy často významnou roli v zemědělství. Často také měly významnou úlohu v obřadech a rituálech spojených s plodností a úrodou.
 • Středověk: ve středověku byla venkovská společnost patriarchální a ženy byly omezeny v možnostech a právech. V některých zemích, jako bylo Nizozemsko a Norsko, měly ženy významnou úlohu v zemědělské práci. Byly rovněž zapojeny do řemeslnických činností.
 • Průmyslová revoluce: V průběhu průmyslové revoluce se mnoho lidí přesunulo z venkova do měst, aby získali práci v továrnách. Ženy, které zůstaly na venkově, měly stále důležitou úlohu v zemědělství a hospodaření.
 • V průběhu 19. a 20. století docházelo k velkým změnám v postavení žen na venkově, zejména v západních zemích. Ženy začaly více pracovat mimo domov a začaly se angažovat v hnutí za ženská práva.
 • Ve 20. století byla ženám poskytnuta větší příležitost vzdělávat se a vstupovat na trh práce.

Současnost a venkovské ženy

V některých zemích však tradiční role žen v zemědělství přetrvávají dodnes a ženy na venkově stále zůstávají klíčovými nositelkami a udržovatelkami zemědělské práce a péče o domácnost. Bohužel je jejich práce a úsilí často podhodnocována a jejich postavení na venkově zůstává v některých případech problematické.

Celkově lze říci, že historie žen na venkově je velmi rozmanitá a v průběhu času se jejich postavení a role výrazně měnily.

Nicméně, i v dnešní době čelí mnoha výzvám a jejich úsilí a přínos v zemědělskému sektoru a péči o domácnost jsou často podceňovány. Zejména v rozvojových zemích.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den žen žijících na venkově?

Každý rok se 15. října snaží mezinárodní organizace zvyšovat povědomí o ženách na venkově.

Jak organizace pomáhají ženám na venkově?

Globální skupiny se snaží zvyšovat práva všem ženám, který celý život tvrdě pracují na venkově. Nejhorší podmínky mají ženy v rozvojových zemí, proto je potřeba pomáhat hlavně jim.

Jaké problémy mají ženy žijící na venkově?

Ženy mají omezené možnosti lékařské péče, nemají možnost podílet se na volbách, mají menší šanci na vzdělání.

Světový den žen žijících na venkově by nás měl motivoval k podpoře jejich práv a zlepšení jejich životních podmínek.

Je důležité si uvědomit jejich klíčovou roli v zajištění potravinové bezpečnosti, ochraně přírody a udržitelnému rozvoji. Společně musíme usilovat o zlepšení podmínek pro ženy na venkově a zajistit, aby jejich práce byla spravedlivě oceněna.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)