Klíčem k úspěchu může být i Světový den standardů. Jak je to možné?

Průmysl, obchod, zdravotnictví a další obory, které bez standardů nemohou fungovat.

Co znamenají zkratky jako ISO, IEC, ILAC a další?

K čemu zkratky slouží, a jak vznikají?

Oslavte Světový den standardů 14. října.

Základní fakta

Kdy se slaví14. října
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuŠvýcarsko
Datum vzniku1970

Historie a význam Světového dne standardů

Poprvé byl vyhlášený v roce 1970 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a od té doby se slaví každoročně 14. října. Jeho cílem je zvýšení povědomí o důležitosti standardů v různých oblastech lidského života a připomenutí jejich klíčové role.

Vznik standardů lze vysledovat až do antiky, kdy Římané používali standardy pro měření délky, hmotnosti a objemu. V průběhu historie se standardy staly stále důležitějšími a rozšířily se do mnoha oblastí, jako jsou průmysl, obchod, zdravotnictví, životní prostředí a mnoho dalších.

V moderní době se standardy vytvářejí a užívají různé organizace, jako je ISO, která je nejvýznamnější organizací pro normalizaci na světě, IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise), ITU (Mezinárodní telekomunikační unie), ILAC (Mezinárodní organizace pro normalizaci laboratorního zkoušení a kalibrace) a IAF (Mezinárodní akreditace fóra).

Standardy jsou klíčové pro mezinárodní obchod a hospodářský růst, protože umožňují výrobcům a obchodníkům lépe porovnávat a hodnotit výrobky a služby po celém světě. Standardy také přispívají k ochraně zdraví a bezpečnosti lidí, například stanovují normy pro kvalitu potravin, léků a kosmetických produktů.

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Sobota14. října 2023
Pondělí14. října 2024
Úterý14. října 2025
Středa14. října 2026
Čtvrtek14. října 2027
Sobota14. října 2028
Neděle14. října 2029
Pondělí14. října 2030
Úterý14. října 2031
Čtvrtek14. října 2032

Organizace pro tvorbu standardů

Organizace a proces tvorby standardů zahrnuje několik různých organizací, které se specializují na standardizaci v různých oblastech.

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO)Nejvýznamnější mezinárodní organizací pro standardizaci. Byla založena v roce 1947 a má sídlo v Ženevě, ve Švýcarsku.
Zabývá se standardizací v různých oblastech, jako jsou kvalita, životní prostředí, informační technologie, bezpečnost a další.
Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)Je mezinárodní organizací pro standardizaci v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Byla založena v roce 1906 a má sídlo v Ženevě.
Zabývá se standardizací v oblastech jako jsou elektroinstalace, elektronická zařízení, telekomunikace a další.
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)Mezinárodní organizace pro standardizaci v oblasti telekomunikací. Byla založena v roce 1865 a má sídlo v Ženevě.
Zabývá se standardizací v oblastech jako jsou mobilní komunikace, internet, radiokomunikace a další.
Mezinárodní akreditační fórum (IAF)Organizace, která se zabývá akreditací a certifikací. Byla založena v roce 1993 a má sídlo v Paříži.
Zabývá se standardizací v oblastech jako jsou kvalita, životní prostředí, bezpečnost a další.
Mezinárodní laboratorní akreditační spolupráce (ILAC)Organizace, která se zabývá akreditací laboratoří. Byla založena v roce 1977 a má sídlo v Sydney, v Austrálii.
Zabývá se standardizací v oblastech jako jsou kvalita, životní prostředí, bezpečnost a další.
Počítač na které jsou napsané názvy jako: Compliance, rules, standards, policies, requirements, regulations, transparency,law.
Zdroj: Pixabay.com

Vývoj nových standardů

Proces tvorby standardů obvykle začíná identifikací potřeby nového standardu. Poté následuje sestavení pracovní skupiny, která se zabývá tvorbou návrhu standardu. Pracovní skupina se skládá z odborníků a zástupců různých zainteresovaných stran.

Návrh standardu poté prochází několika fázemi, včetně veřejného připomínkového řízení, kde mohou zainteresované strany vyjádřit svůj názor na návrh standardu. Po připomínkovém řízení se návrh standardu předává ke schválení organizaci, která má právo standardy vydávat.

Pokud je návrh standardu schválený, je zveřejněný a stává se oficiálním standardem. Některé organizace, jako například ISO, mají proces revize standardů, aby byly standardy průběžně aktualizované a zohledňovaly nejnovější technologické a odborné poznatky.

Proces tvorby standardů je tedy založený na odborných znalostech a konzultacích se zainteresovanými stranami, aby byly standardy co nejvíce relevantní a použitelné pro konkrétní oblast.

Standardy slouží jako nástroj pro zajištění jednotnosti, kvality a bezpečnosti v různých oblastech a pomáhají při mezinárodní spolupráci a obchodování.

Objevte podobné články

Standardy v různých oblastech

Standardy se využívají v různých oblastech a mají různé účely.

  • ISO 9001:2015 — standard pro řízení kvality, který se používá v oblasti managementu kvality.
  • ISO 14001:2015 — standard pro řízení životního prostředí, který se používá v oblasti environmentálního managementu k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.
  • ISO 27001:2013 — standard pro řízení informační bezpečnosti, který se používá v oblasti informačních technologií k zajištění bezpečnosti informací.
  • ASTM International — organizace, která vytváří standardy pro různé oblasti, jako jsou stavebnictví, ropný průmysl, chemický průmysl atd.
  • IEC — Mezinárodní elektrotechnická komise, která vytváří standardy pro elektrotechniku, elektroniku a příbuzné technologie.
  • ITU — Mezinárodní telekomunikační unie, která vytváří standardy pro telekomunikace a informační technologie.
  • IEEE — Institut pro elektro a elektronické inženýrství, který vytváří standardy pro elektrotechniku, elektroniku a informační technologie.

Tyto standardy mají důležitou úlohu v zajištění kvality, bezpečnosti, spolehlivosti a interoperability v různých oblastech a jsou uznávané v celém světě.

Výhody a výzvy

VýhodyVýzvy
Jsou vytvářeny odborníky v dané oblasti a zahrnují nejlepší postupy a předpisy pro danou oblast, což zajišťuje vysokou kvalitu produktů nebo služeb.Vytvoření a implementace standardů může být nákladné, zejména pro malé a střední podniky.
Určují minimální bezpečnostní požadavky, což zlepšuje bezpečnost v práci, v oblasti životního prostředí a při spotřebě produktů.Mohou být velmi podrobné a složité, což může být pro některé organizace obtížné.
Pomáhají snižovat náklady a čas, protože poskytují jednotnou metodiku a postupy, které umožňují efektivní řízení procesů.Průběžně se aktualizují, což může být pro organizace obtížné udržovat se v souladu s nejnovějšími požadavky.
Umožňují porovnávat výsledky a výkony s jinými firmami nebo organizacemi, což umožňuje zlepšovat výkony.Používá se v mezinárodním kontextu, může být obtížné získat překlady standardů do různých jazyků.
Umožňují firmám a organizacím z různých zemí komunikovat a obchodovat s sebou bez omezení, protože standardy jsou obecně uznávány a akceptovány v celém světě.V některých oblastech, jako je například umělecká tvorba, nemusí být standardy vhodné a je lepší se spoléhat na kreativitu a individuální přístup.

I přes tyto výzvy jsou standardy významným nástrojem pro zlepšování kvality, bezpečnosti a efektivity v různých oblastech a jsou nezbytné pro mezinárodní spolupráci a obchodování.

Jak se oslavuje den standardů?

V tento den se pořádají různé akce a oslavy, jako jsou semináře, workshopy, přednášky, soutěže, výstavy a další aktivity. Tyto akce mají za cíl zvýšit povědomí o významu standardů a o tom, jak mohou pomoci zlepšit kvalitu, bezpečnost a efektivitu v různých oblastech.

Mnoho organizací využívá Světový den standardů jako příležitost k propagaci svých vlastních standardů nebo k prezentaci svých výrobků a služeb, které splňují standardy. Vlády a regulační orgány mohou v tento den připomínat a propagovat standardy, které jsou povinné v rámci dané země.

Zajímá vás, jak společnost ISO tento den oslavuje? Přečtěte si, jak se k oslavám staví standardizační organizace.

Zajímavosti o dni standardů

Světový den standardů byl poprvé slaven v roce 1970, tedy o 50 let později po založení Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).
Každoročně se vybírá téma, které se zaměřuje na některou z oblastí standardů a podporuje výměnu nápadů a zkušeností. Například v roce 2020 bylo téma „Standardy pro udržitelné rozvojové cíle“, v roce 2019 „Standardy pro zabezpečení kybernetického prostoru“.
Standardy se využívají v mnoha oblastech, jako jsou například potraviny a nápoje, zdravotnictví, telekomunikace, stavebnictví, energetika, chemický průmysl, atd.
Mnoho standardů bylo vytvořeno jako reakce na tragické události nebo nehody, jako například standardy týkající se bezpečnosti automobilů, letadel nebo elektrických zařízení.
Standardy se používají k zajištění spolehlivosti a kvality výrobků a služeb, ke zlepšení efektivity a produktivity, ke snížení nákladů, ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a k ochraně životního prostředí.
Existují také národní standardizační organizace, které se podílejí na tvorbě standardů pro danou zemi.

Často kladené otázky

Co je to Světový den standardů, a kdy byl poprvé slaven?

Jedná se o mezinárodní akce, která se slaví každý rok 14. října od roku 1970 a má za cíl zvýšit povědomí o významu standardů v různých oblastech.

Kdo se podílí na tvorbě standardů?

Existuje mnoho mezinárodních organizací například Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) nebo Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

Jak se Den standardů slaví?

Slaví se různými způsoby, včetně organizace seminářů, workshopů, prezentací nebo jiných akcí, které mají za cíl zvýšit povědomí o významu standardů.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)