Mezinárodní den, který pomáhá osobám se zdravotním postižením. Jak se můžete zapojit?

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením se slaví každoročně 3. prosince.

Chce podpořit plnou a rovnoprávnou účast osob se zdravotním postižením.

Je nutné začlenit osoby se zdravotním znevýhodněním do všech aspektů společnosti a rozvoje!

Všichni máme právo na dobrý život.

Základní fakta

Kdy se slaví3. prosince
Kde se slavíSlaví se po celém světě! I u vás doma.
Kdo za tím stojíNa Valném shromáždění OSN
Datum vzniku1992
Důvod vzniku dnePodpořit lidi se zdravotním postižením
Cíl dneZvýšit vědomí o důležitosti integrace lidí se zdravotním postižením
Pomoci lidem, kteří potřebují
Oficiální stránkyhttps://idpwd.org/

Vznik Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením

Každoroční oslava tohoto dne byla vyhlášena v roce 1992 rezolucí Valného shromáždění OSN.

A to není vše!

V roce 2006 byla přijata úmluva!

 • potvrzuje, že všechny osoby se všemi druhy postižení musí požívat všech lidských práv a základních svobod.

Téma dne zdravotně znevýhodněných lidí

Jedno z témat tohoto Mezinárodního dne, otevírá mnoho otázek na naši společnost!

 • Transformativní řešení pro inkluzivní rozvoj: role inovací při podpoře přístupného a spravedlivého světa.

Podle odhadů žije na celém světě 180–200 milionů lidí ve věku 10 – 24 let s mentálním, intelektuálním, tělesným nebo smyslovým postižením.

Ženy s postižením tvoří téměř pětinu žen na celém světě.

Lidé se zdravotním postižením mají až třikrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět fyzickým, sexuálním a emocionálním násilím.

Je méně pravděpodobné, že tito lidé budou mít přístup k službám prevence, reakce a podpory.

 • Role inovací je podpůrná síla.
Muž na invalidním vozíčku drží za ruku ženu. Společně jsou venku a venčí psy.
zdroj: pixabay.com

Zapojení světových organizací do problematiky

Světová organizace UNFPA zahájila strategii začleňování osob se zdravotním postižením.

 • v jejímž rámci se osoby se zdravotním postižením stávají středem všeho, co UNFPA dělá
 • organizace chce urychlit organizační změny, které vítají rozmanitost a zajišťují rovnost

Organizace UNFPA pracuje na zajištění:

 • ať každý má přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví
 • přístup k právům
 • zajištění přístupného a spravedlivého světa pro všechny

WHO se v tento den připojuje k dalším partnerům na celém světě a vyzývá k inovacím a transformačním řešením, aby bylo dosaženo zdraví pro všechny.

Počet lidí, kteří se potýkají s významným zdravotním postižením roste.

A to díky zvyšujícímu se počtu lidí s neinfekčními nemocemi, kteří se zároveň dožívají vyššího věku a stárnou s omezením funkčnosti.

Řešení?

Inovativní a transformační přístupy k inkluzivnímu rozvoji znamenají dělat věci ve zdravotnictví jinak.

Nebudeme účinně řešit globální priority v oblasti zdraví a nedosáhneme cíle udržitelného rozvoje, pokud nebude v centru našeho úsilí rovnost v oblasti zdraví osob se zdravotním postižením.

 • Věděli jste, že:

Globální zpráva WHO v oblasti rovnosti ve zdraví osob se zdravotním postižením uvádí přístupy a opatření, která mohou země přijmout k řešení těchto nerovností.

Zásady pro vyrovnání nerovností

Nedělat nic pro řešení nerovností v oblasti zdraví pro osoby se zdravotním postižením znamená popřít realizaci všeobecného práva na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví.

 • WHO se zavázala řešit nerovnosti v oblasti zdraví, kterým čelí osoby se zdravotním postižením
 • A to prostřednictvím inovativních a transformativních přístupů k posilování zdravotnických systémů.

Bez ohledu na kontext a zdroje se všechny vlády a partneři ve zdravotnictví musí zavázat ke třem zásadám: 

 1. zahrnout rovnost ve zdraví pro osoby se zdravotním postižením do centra činností ve zdravotnictví
 2. posílit postavení osob se zdravotním postižením a zahrnout je do činností v oblasti zdravotnictví
 3. monitorovat dopad opatření ve zdravotnictví na osoby se zdravotním postižením

Jednání za účelem dosažení rovnosti ve zdraví pro osoby se zdravotním postižením je jednání s cílem dosáhnout zdraví pro všechny.

Kdy se slaví Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Rokprosince
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Cíl Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením

Cílem oslav Dne je podpořit porozumění problematice zdravotního postižení a mobilizovat podporu pro důstojnost, práva a blahobyt osob se zdravotním postižením.

A to není vše…

 • Snaží se také zvýšit povědomí o přínosech, které lze získat z integrace osob se zdravotním postižením ve všech aspektech politického, sociálního, ekonomického a kulturního života.

Začlenění osob se zdravotním postižením je základní podmínkou dodržování lidských práv, udržitelného rozvoje, míru a bezpečnosti.

Je také ústředním bodem příslibu Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, že nikoho nenechá pozadu.

Závazek k realizaci práv osob se zdravotním postižením není jen otázkou spravedlnosti!

Je to investice do společné budoucnosti.

Je zásadní, aby vlády, veřejný a soukromý sektor, společně nacházely inovativní řešení pro osoby se zdravotním postižením.

Svět se musí stát dostupnějším a spravedlivým místem.

Slavné osobnosti s postižením

Stephen Hawking

Byl jedním z nejznámějších fyziků na světě a ALS mu byla diagnostikována, když mu bylo 21!

Hawking v pozdějších letech svého života mluvil pomocí počítače.

Jeho hloubkové studie vesmíru, konkrétně rámce obecné teorie relativity a kvantové mechaniky, se staly populárním úvodem do oboru pro laiky.

Hawking byl také populární postavou v popkultuře – vystupoval ve velmi populárních televizních pořadech, jako jsou Simpsonovi a Star Trek: Nová generace.

Jeho nejprodávanější dílo, Stručná historie času, zůstalo na seznamu bestsellerů Sunday Times neuvěřitelných 237 týdnů.

Franklin Delano Roosevelt

Je považován za jednoho z největších amerických prezidentů.

Roosevelt byl možná jedním z nejznámějších vozíčkářů v historii, který se nakazil obrnou, když pil vodu v kempu, což mělo za následek jeho paralýzu od pasu dolů.

Rooseveltova paralýza byla zveřejněna až o několik let později kvůli obavám, že veřejnost bude pochybovat o jeho způsobilosti v důsledku jeho postižení.

Stevie Wonder

Legendární hudebník, zpěvák a skladatel Stevie Wonder se narodil slepý.

Stevie, považovaný za zázračné dítě, podepsal v 11 letech smlouvu se svou první nahrávací společností Motown’s Tamla.

Během své velmi úspěšné hudební kariéry Stevie nahrál více než 30 amerických hitů.

Sudha Chandran

Slavná bollywoodská tanečnice a televizní herečka, která v roce 1981 po autonehodě přišla kvůli infekci o nohu.

Sudha se sama naučila tančit pomocí protetické „japírské nohy“, což z ní udělalo jednu z nejuznávanějších tanečnic na světě.

O jejím životě byl také natočen bollywoodský film Mayuri.

Podívejte se na dokument od BBC vypovídající o tělesně postižených lidech.

BBC Documentary - 'The Disability Paradox'

Objevte podobné články

Jak oslavit Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Uspořádání školení

Nejlepší způsob, jak podnítit smysluplnou změnu na vašem pracovišti, je uspořádat školení o zdravotním postižením.

Může se to stát komukoliv!

Je důležité zajistit, aby všichni zaměstnanci chápali důležitost dostupnosti pro kultivaci inkluzivní kultury.

Snižte podvědomé předsudky a dezinformace prostřednictvím informativního školení.

Školení ukazuje zdravotně postiženým zaměstnancům, že jejich pocity, zkušenosti a boje jsou platné.

Najměte si řečníka

Najměte řečníka pro informovanost o zdravotním postižení, jehož osobní zkušenosti budou u vašich zaměstnanců rezonovat.

Tyto inspirativní osobnosti překonávají fyzické i mentální překážky, aby se jim dařilo v příslušných odvětvích, a vytvářejí tak skutečně posilující projev na firemních akcích.

Zlepšení dostupnosti

Na pracovišti může několik běžných překážek bránit zdravotně postiženým zaměstnancům v jejich nejlepším výkonu.

Příklady usnadnění na pracovišti:

 • Rampy pro invalidní vozíky
 • Tiché místnosti pro lidi citlivé na hluk
 • Využití Braillova písma
 • Adaptivní stoly a židle
 • Investice do nástrojů digitální přístupnosti

Do budoucna se učte od odborníků a implementujte na svém pracovišti skutečné změny, které budou přínosem pro vaše postižené zaměstnance.

Jak pomoct lidem se zdravotním postižením

Jednoduché kroky mohou hodně změnit. Je jasné, že za jediný den nezměníme svět. Ale pokud budeme dělat krok po kroku, můžeme dosáhnout velkých výsledků v poměrně krátkém čase.

Podívejte se třeba na nadaci People with disabilities, která organizuje celoroční volnočasové aktivity směřující k rozvoji zdravotně handicapovaných lidí.

Navštivte někoho se zdravotním postižením

Podle psychiatrů může návštěva člověka s postižením vypadat jako nejmenší námaha.

 • Hraje však významnou roli v jejich duševní a sociální pohodě, protože se cítí být doceněni.

Lidé žijící s jakoukoli formou postižení jsou také lidské bytosti a mají také city.

Většina z nich je nějak stigmatizována.

Takže kdykoli máte volno, můžete trávit čas s osobami se zdravotním postižením.

I to je dostatečná podpora.

Darujte jídlo a další potřeby

Není neobvyklé, že lidé se zdravotním postižením žijí v domovech pro asistované bydlení.

V rozvojových zemích, jako je Keňa, většinu těchto zařízení provozují příznivci a zajištění všech z nich může být náročné.

Jako zainteresovaná veřejnost můžete nakupovat jídlo a oblečení pro méně šťastné lidi s postižením.

Nemusíte ani kupovat nové, pořád můžete darovat oblečení, které už nepoužíváte, a oni to ocení.

Založte nadaci

Primární motiv k založení nadace závisí především na vášni a odhodlání.

Založit nadaci je více posláním než rozhodnutím.

Nadace hrají přímou roli podpory prostřednictvím různých charitativních služeb a mobilizace různého jednotlivce, který sdílí stejný zájem, aby podpořil váš cíl pomoci osobám se zdravotním postižením

Volit je do různých politických a vládních křesel

Toto je nejsmysluplnější způsob, jak podporovat osoby se zdravotním postižením.

Říká se tomu vytváření hlasů.

Lidé s postižením musí být zastoupeni vůdci, kteří se dokážou skutečně ztotožnit s výzvami, kterým čelí, a vyjádřit své stížnosti.

Vedoucí představitelé mohou také prosazovat reformy, které upřednostňují osoby se zdravotním postižením.

Takže, až se budou příště konat volby, převezměte odpovědnost za hlasování pro člověka s postižením a dejme mu hlas a moc.

Shromáždit lidi se stejným zájmem

V jednotě je síla!

Když se rozhodnete jít na této cestě sami, můžete skončit dříve, než si myslíte.

Je tedy vhodné se spojit s lidmi, kteří mají také zájem.

 • Jak můžete shromáždit masy?

Sociální média jsou působivou platformou pro připojení. Vytvořte stránku na Facebooku, stejně jako Twitteru a Instagramu.

Účelem může být získávání finančních prostředků pro lidi s postižením nebo vzdělávání společnosti o důležitosti charity a vytváření povědomí.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den lidí se zdravotním postižením?

Tento den se slaví každý rok 3. prosince.

Jak mohu pomoct lidem se zdravotním postižením?

Je mnoho způsobů, jak můžete pomoci. Podpořte nadaci, která se stará o lidi s tělesným postiženým buď finančně nebo jako dobrovolník. Jděte navštívit lidi, kteří jsou trvale připoutáni na lůžko a věnujte jim svůj čas. Staňte se dobrovolníkem a pomáhejte lidem s tělesným postižením v jejich každodenním životě.

Jaký je cíl dne pro lidi se zdravotním znevýhodněním?

Má upozornit na problematiku integrace lidí s tělesným postižením do běžného života. Den si klade za cíl rozvíjet povědomí o možnosti spolupráce daných skupin.

Udělejte krok vpřed

Ať už se rozhodnete strávit tento den jakkoliv, mějte v mysli lidi, kteří potřebují naši pomoc.

Třeba právě na Mezinárodní den lidí se zdravotním postižením přijdete na smysluplnou práci svého života.

Autor článku
Šárka Kohoutová

Jsem autorka, která se zabývá významnými dny po celý rok. Zajímám se o jejich historii a kulturní dopad. Píšu o jejich významu pro lidi, rodiny a celou společnost. Vytvářím články, které pomohou čtenářům pochopit význam těchto dnů a jak je lze využít k rozvoji a posílení mezilidských vztahů.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)