Dobrovolníci mají svůj mezinárodní den. Proč je dobrovolnická práce důležitá a jak jí můžeme podpořit?

Historické milníky, které utvářeli Mezinárodní den dobrovolníků nám připomínají, jak je charitativní činnost důležitá.

Chcete se stát neziskový pracovník? Víme co proto udělat.

Jakou práci může dobrovolník vykonávat?

Základní fakta

Kdy se slaví5. prosince
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum založení1985
Důvod založeníPoděkování dobrovolníků a vyzdvižení jejich práce

Historie dne věnovanému neziskovým pracovníkům

Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1985 a poprvé se slavil v roce 1986. Od té doby se slaví každý rok 5. prosince.

Ruce dobrovolníků pro spolupráci.
Zdroj: istockphoto.com

Milníky, které ovlivnily den pro charitativní pracovníky

Den pro dobrovolníky má několik historických událostí, které pomohly upevnit jeho význam a zlepšit pozici neziskových pracovníků v celosvětovém měřítku:

 • V roce 1985 Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, která vyhlásila rok 1985 Mezinárodním rokem mládeže a dobrovolnictví. Tato iniciativa měla za cíl podpořit a propagovat humanitární činnost mezi mladými lidmi a uznat jejich přínos pro společnost.
 • V roce 2001 byla založena Mezinárodní dobrovolnická konference, která se schází každé tři roky a diskutuje o aktuálních tématech souvisejících s charitativní činností a jejím rozvojem.
 • V roce 2011 byla zahájena iniciativa „Dobrovolnictví pro rozvoj„, která měla za cíl podpořit solidární činnost v rozvojových zemích, a zlepšit tak kvalitu života tamních komunit. Tato iniciativa je koordinována OSN a dalšími mezinárodními organizacemi.
 • V roce 2015 byla přijata Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, která obsahuje cíle související s charitativní činností a vyzývá k jejímu podpoře a rozvoji.

Tyto historické milníky ukazují, jak nezisková činnost postupně získává na významu a jak je její přínos pro společnost stále více uznáván na celosvětové úrovni.

Pro více informací, můžete navštívit web organizace spojených národů.

Který den se slaví

Rok5. prosince
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

TOP 5 zajímavostí o tomto dni

Dobrovolnická pomoc hraje důležitou roli v celosvětové humanitární a rozvojové práci a mnoho organizací a agentur využívá tyto pracovníky pro své projekty. Nejzajímavější informace týkající se nezištné pomoci:

 • Podle Světového dobrovolnického průzkumu OSN z roku 2018 veřejnost přispěla celosvětově 3 miliardami hodin neziskové práce týdně, což je ekvivalent 109 miliardami hodin ročně.
 • V roce 2020 tyto pracovníci v Evropě poskytovali pomoc v celkové hodnotě 169 miliard EUR, což představuje 5,4 % evropského HDP.
 • V USA přispěli dobrovolníci v roce 2020 celkem 7,9 miliardy hodin neplacené práce, což odpovídá hodnotě 203,4 miliard dolarů.
 • V roce 2021 bylo ve Spojeném království registrováno 20,1 milionu neziskových osob, které poskytovali pomoc v nejrůznějších oblastech.
 • V roce 2020 poskytlo Vysoké komisařství OSN pro uprchlíky (UNHCR) pomoc více než 12 000 charitativním pracovníkům, kteří se podíleli na projektech pro uprchlíky a vysídlené osoby ve 130 zemích světa.

Další zajímavé statistické údaje, které souvisí s dobrovolnickou pomocí najdete na webu Teamstage.

Proč se mluví o dobrovolnické práci?

Cílem charitativního dne je poděkovat lidem za jejich úsilí, práci a obětavost, kterou vkládají do různých oblastí, jako je například pomoc lidem v nouzi, ochrana životního prostředí, kultura, vzdělání a mnoho dalších. Tento den také slouží k podpoře dobrovolnictví a motivaci lidí k zapojení se do humanitárních aktivit.

Potřebujeme dobrovolníky do všech organizací.
Zdroj: istockphoto.com

Nejzajímavější témata, která souvisí s charitativní pomocí

Každý rok se na Valné shromáždění OSN vyhlašuje téma, které je klíčové pro následující rok. Mezi TOP 5 témat patří:

 • Propojení dobrovolnické práce s udržitelným rozvojem a snahy o dosažení cílů udržitelného rozvoje.
 • Podpora zapojení mladých lidí do humanitární práce a vytváření příležitostí pro získávání zkušeností.
 • Vytváření příznivých podmínek, včetně zajištění bezpečnostních opatření a spravedlivého zacházení s pracovníky.
 • Podpora mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností mezi osobám věnujícím čas pomoci jiným a dalšími organizacemi.
 • Podpora větší diverzity a inkluzivity.

Objevte podobné články

Akce konané na Mezinárodní den pro dobrovolníky

Po celém světě se koná řada velmi zajímavých akcí, které podporují pracovníky humanitárních organizací a jejich činnost.

Celosvětové akce pořádané pro dobrovolníky:

 • Rozdávání cen a ocenění za jejich přínos v komunitě.
 • Vytvoření humanitárních projektů.
 • Konání vzdělávacích seminářů a workshopů o neziskové práci a jejímu vlivu na společnost.
 • Propagace a podpora charitativních organizací.
 • Spolupráce se školami, aby se studenti mohli zapojit do charitativních projektů.
 • Konání benefičních kampaní na podporu humanitárních organizací a akcí.
 • Vytvoření dobrovolnických týmů, které se budou podílet na společných projektech.
 • Charitativní akce a sbírky.
 • Rozšíření povědomí o této práci pomocí sociálních médií a dalších marketingových nástrojů.
 • Organizace setkání a fór, kde si pečující osoby mohou sdílet své zkušenosti a navzájem se inspirovat.

Jestli máte o nějakou z nich zájem, můžete se podívat na stránky vašeho města, zda nebude nějaká veřejná akce u vás. Pokud ne, můžete se zapojit na sociálních sítí nebo na online přednáškách.

Organizace, které se starají o neziskové pracovníky

Charitativní den je významným dnem pro organizace a skupiny, které spoléhají na humanitární činnost. Tyto organizace mohou využít tento den k propagaci svých projektů a k získání nových pracovníků.

Mezi nejznámější organizace, které podporují dobrovolníky patří:

 • Člověk v tísni – nezisková organizace, která pomáhá obětem konfliktů, katastrof a násilí po celém světě.
 • UN Volunteers – program Organizace spojených národů pro neziskovou práci, který se zaměřuje na podporu rozvoje v různých zemích světa.
 • Červený kříž – poskytuje pomoc a humanitární podporu po celém světě.
 • Habitat for Humanity – organizace, která se zaměřuje na stavbu bezbariérových domů pro potřebné a oběti přírodních katastrof.
 • Greenpeace – nezisková organizace, která se snaží ochránit životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj.
 • Amnesty International – organizace bojující za lidská práva, která využívá humanitární práce pro podporu svých kampaní a aktivit.
 • Red Nose Day – charitativní kampaň, která usiluje o zlepšení životních podmínek dětí a mládeže.
 • Doctors Without Borders (lékaři bez hranic)- organizace, která poskytuje lékařskou pomoc v oblastech postižených válečným konfliktem, nemocemi a katastrofami.
 • The Salvation Army – organizace, která se snaží pomáhat potřebným a znevýhodněným lidem.
 • WWF – organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody a životního prostředí a využívá dobrovolnickou práci pro propagaci svých aktivit a kampaní.
Statistické údaje o tom, jaká nejčastější dobrovolnická práce se vykonává.
Zdroj: teamstage.io

Humanitární pracovníci a jejich práce

Dobrovolníci jsou lidé, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a energii pro dobro ostatních bez nároků na odměnu.

Mohou pracovat na různých projektech a v různých oblastech, jako je například humanitární pomoc, ochrana přírody a životního prostředí, vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby, kultura a umění a mnoho dalšího.

Základní fakta a zajímavé informace o neziskové práci

Tato činnost může mít mnoho výhod, jako je například rozvoj osobnostních a sociálních dovedností, zlepšení zdraví a pocity štěstí a spokojenosti.

Podle průzkumu Eurostatu z roku 2019 se nejvíce dobrovolníků nachází ve věkové skupině 25-34 let.

Další zajímavé informace ze světa charitativních pracovníků najdete na webu europa.eu.

Jak se stát pracovníkem humanitárních organizací?

Existuje mnoho různých způsobů, jak se stát dobrovolníkem, jako je například přihlášení se na webové stránky organizací, účast na akcích a sbírkách, nebo vytvoření vlastního projektu.

Co vše má dobrovolník na starost?

Tato práce může být velmi rozmanitá. Může se jednat o pomoc při organizaci kulturních akcí, práci v domovech pro seniory, vzdělávání dětí v zemích třetího světa, záchranářské práce v oblastech postižených katastrofami a mnoho dalšího.

Humanitární práce může být prováděna jak v rámci místní komunity, tak i v mezinárodním měřítku. Mnoho organizací nabízí možnosti dobrovolnické práce v zahraničí.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den dobrovolníků?

Každý rok se slaví Světový den dobrovolníků 5. prosince téměř po celém světě.

Jaké akce můžete navštívit v Mezinárodní den dobrovolníků?

Po celém světě se konají semináře, kurzy, ukázky práce dobrovolníků, ale také benefiční koncerty, organizace navštěvují žáky a studenty ve škole. Pořádají se také online kampaně, které propojují lidi z celého světa.

Jakou práci vykonávají dobrovolníci?

Dobrovolníci mohou vykonávat humanitární pomoc, zejména v oblastech postižených přírodní katastrofou. Mohou také doučovat děti, starat se o seniory a pomáhat s kulturními akcemi.

Mezinárodní den dobrovolníků nám ukazuje, že dobrovolnictví má mnoho přínosů nejen pro ty, kteří pomoc potřebují, ale také pro samotné charitativní pracovníky, kteří mohou rozvíjet své schopnosti, poznávat nové lidi a získávat nové zážitky a zkušenosti.

Zkusili jste už někdy práci v neziskové organizaci?

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)