Lidská solidarita slaví svůj den. Jak můžeme posilovat spolupráci a rozvoj společnosti?

Spolupráce je nezbytná pro řešení mnoha globálních výzev, jako jsou chudoba, nerovnost, konflikty, změna klimatu a ochrana lidských práv.

V čem je vzájemná soudržnost zásadní?

Proč v nás Mezinárodní den lidské solidarity vzbuzuje velké emoce?

Základní fakta

Kdy se slaví20. prosince
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníValné shromáždění OSN
Datum vzniku2005
Důvod vznikuPřipomenout význam solidarity mezi lidmi

Historie dne věnovanému lidské solidaritě

Den lidské solidarity se slaví každý rok 20. prosince a byl zaveden Valným shromážděním OSN v roce 2005.

Spolupráce lidí vede ke zlepšení mezinárodních vztahů.
Zdroj: istockphoto.com

Historické milníky, které utvářely společenskou podporu

 • Francouzská revoluce: Během revoluce ve Francii se lidé sjednotili v boji za svobodu, rovnost a bratrství. Tento ideál lidské solidarity se stal základem pro moderní liberální demokracii.
 • První mezinárodní organizace: Byla jím Mezinárodní organizace pro ochranu práv pracujících (International Workingmen’s Association) založena v roce 1864. Byla to první organizace, která usilovala o mezinárodní pomoc mezi pracujícími v různých zemích.
 • Boj proti apartheidu: Během 20. století se mnoho lidí sjednotilo v boji proti apartheidu v Jižní Africe. Spolupráce se stala klíčovým faktorem v tomto boji a pomohla přinést změny k lepšímu.
 • Humanitární pomoc: existence různých humanitárních organizací se datuje od 19. století
 • Hnutí za lidská práva: V průběhu 20. století vznikla celá řada hnutí za lidská práva, která usilovala o ochranu a respektování lidských práv. Tato hnutí se spojila v boji proti diskriminaci, sociálnímu vyloučení a nespravedlnosti.

TOP 5 zajímavostí o lidskosti

 1. Lidská solidarita byla klíčová pro přežití v minulosti.
 2. Spolupráce vytváří pocit příslušnosti k určité skupině.
 3. Vzájemná pomoc může být zdrojem naděje a inspirace.
 4. Lidská solidarita se může projevovat různými způsoby.
 5. Nezištná spolupráce byla důležitá pro mnoho hnutí a iniciativ v průběhu historie.

Proč se slaví tento den?

Cílem tohoto dne je připomenout význam solidarity mezi lidmi a zvýšit povědomí o důležitosti spolupráce a vzájemné pomoci. Tento den je příležitostí k podpoře a povzbuzení aktivit a projektů, které se snaží posilovat lidskou spolupráci na místní, národní i mezinárodní úrovni.

Který den se slaví?

Rok20. prosince
2023středa
2024pátek
2025sobota
2026neděle
2027pondělí
2028středa
2029čtvrtek
2030pátek
2031sobota
2032pondělí

Objevte podobné články

Akce konané na podporu nezištné pomoci

Existuje mnoho akcí, které se konají na podporu mezilidské spolupráce, některé z nich jsou:

 • Charitativní akce: tyto akce mají za cíl shromáždit finanční prostředky nebo materiální dary pro podporu lidí v nouzi. Například benefiční koncerty, dražby, sbírky potravin a oblečení.
 • Protesty: jsou často organizovány jako projev pochopení s určitou skupinou lidí. Mohou se konat jako reakce na nespravedlnost, diskriminaci nebo utlačování.
 • Dobrovolnictví: nezištné organizace, jako jsou například dobrovolnické hasičské sbory, organizace pro pomoc v přírodních katastrofách a společensky prospěšné organizace, jsou založeny na ideálu solidarity a pomáhají lidem v nouzi.
 • Sociální projekty: mají za cíl zlepšit kvalitu života lidí v komunitě. Například výstavba komunitních center nebo škol, organizace kulturních akcí a podpora místních podniků.
 • Globální iniciativy: kampaně a cíle udržitelného rozvoje OSN, mají podpořit lidskost mezi zeměmi a vytvořit spravedlivější a udržitelnější svět.

Organizace, které pomáhají lidem

Mnoho mezinárodních organizací pomáhá těm nejchudším, nejzranitelnějším a nejpotřebnějším lidem. Některé z nich jsou:

 • Mezinárodní červený kříž: humanitární organizace zaměřená na pomoc lidem v nouzi, včetně obětí válek a přírodních katastrof.
 • Světová zdravotnická organizace: specializovaná agentura OSN, která se zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu lidí po celém světě.
 • UNICEF: agentura OSN, která se zaměřuje na zlepšení podmínek pro děti po celém světě, včetně podpory vzdělání, zdraví a ochrany před násilím.
 • Světová banka: mezinárodní finanční instituce, která poskytuje půjčky a granty zemím po celém světě s cílem podpořit ekonomický růst a snižování chudoby.
 • Mezinárodní organizace práce: specializovaná agentura OSN, která se zaměřuje na podporu práce a sociálních práv po celém světě.
 • Amnesty International: nevládní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv po celém světě.
 • Oxfam: mezinárodní humanitární organizace, která se zaměřuje na boj proti chudobě a nerovnosti po celém světě.

Tyto organizace a mnoho dalších pracují po celém světě, pomáhají lidem v nouzi a bojují proti chudobě, nerovnosti a dalším globálním problémům.

Počet lidí, kteří potřebují humanitární pomoci, v milionech.
Zdroj: statista.com

Co je to soudržnost a v čem je zásadní?

Lidská solidarita je pocit vzájemného propojení, podpory a spolupráce mezi lidmi. Vznikla pravděpodobně jako důsledek evolučního vývoje, kdy se skupiny lidí musely spojit a spolupracovat, aby přežily.

Dnes je však tato vlastnost zásadní pro fungování společnosti a pomáhá řešit mnoho problémů, se kterými se lidstvo potýká.

Význam solidarity v současné době

Dává nám pocit sounáležitosti s ostatními, důvěru a naději v lepší budoucnost. Pomáhá nám překonávat krize a obtíže a posiluje naše vztahy s ostatními. Solidarita také umožňuje vytvářet silnější a spravedlivější společnost.

Jak se chová soucitný člověk?

Nezištný člověk se chová zodpovědně a empaticky vůči ostatním, je ochoten poskytnout pomoc a podporu potřebným lidem, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, náboženství nebo socioekonomické postavení. Je schopen vidět víc a chápat, že prosperita jednotlivců je propojena s prosperitou celé společnosti. Má respekt k rozmanitosti a je ochoten spolupracovat a učit se od ostatních.

Často kladené otázky

Kdy se slaví významný den pro lidskou solidaritu?

Každý rok si po celém světě připomínáme lidskou solidaritu 20. prosince.

Jaké organizace se podílejí na podpoře nezištné pomoci?

Především jsou to všechny neziskové organizace, jako je Mezinárodní červený kříž, UNICEF, Oxfam nebo Amnesty International.

Jaké akce se konají na den solidárnosti?

Většina světových akcí je spojena s charitativní činností. Pořádají se koncerty, výstavy a sociální projekty, při kterých se vybírají finance na podporu neziskových organizací. Konají se také protestní pochody za lidská práva. V neposlední řadě také odborné přednášky a debaty.

Mezinárodní den lidské solidarity připomíná důležitost spolupráce mezi lidmi a organizacemi napříč celým světem.

Je to den, kdy si připomínáme význam toho, aby jednotlivci, komunity a státy spolupracovali na vytváření lepších podmínek pro všechny.

Můžeme také ocenit práci organizací, které pomáhají lidem v nouzi a bojují za lepší podmínky pro všechny.

Den solidárnosti nás vyzývá k tomu, abychom se snažili rozvíjet větší sounáležitost s lidmi v našem okolí i po celém světě a pracovali společně na budování spravedlivějšího a harmoničtějšího světa.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)