Jak pomáhá Mezinárodní den vystěhovalců? Osudy milionů lidí hledajících bezpečí a nový domov

Oslavte Mezinárodní den vystěhovalců 18. prosince.

Jak pomáhá stát a další organizace?

Proč jsou přistěhovalci naším přínosem?

Jaké jsou výhody a nevýhody, a jak se může zapojit i jednotlivec k pomoci? (To, a mnoho dalšího, naleznete níže ve článku.)

Základní fakta

Kdy se slaví18. prosince
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuUSA
Datum vzniku2000

Historie a význam Mezinárodního dne vystěhovalců

Vystěhovatelský den byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 2000 jako den, kdy se má připomenout situace milionů lidí, kteří se ocitli v situaci nuceného vystěhování z různých důvodů. Tento den se slaví každoročně 18. prosince, aby upozornil na situaci uprchlíků a vystěhovalců po celém světě.

Historie dne vystěhovalců sahá až do roku 1950, kdy Valné shromáždění OSN přijalo Úmluvu o uprchlících. Tato úmluva stanovila základní práva uprchlíků a také definuje, kdo může být považován za uprchlíka. Den vystěhovalců byl poté vyhlášen na počest přijetí této úmluvy a aby se upozornilo na význam a důležitost dodržování práv uprchlíků.

V současné době je tento den důležitým dnem, který má za cíl zvýšit povědomí o problematice uprchlictví a vystěhovalectví. Tento den připomíná obrovský počet lidí, kteří museli opustit své domovy a hledat bezpečí v jiných zemích kvůli konfliktům, politické perzekuci, etnickému násilí, přírodním katastrofám nebo jiným důvodům.

Vystěhovatelský den je také příležitostí pro vlády, organizace a jednotlivce po celém světě, aby vyjádřili svou podporu a solidarity s uprchlíky a vystěhovalci.

Přečtěte si, jak zní kompletní úmluva o uprchlících a vystěhovalcích.

Soudržnost rukou různých etnik nad mapou světa.
Zdroj: Pixabay.com

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Pondělí18. prosinec 2023
Středa18. prosinec 2024
Čtvrtek18. prosinec 2025
Pátek18 prosinec 2026
Sobota18 prosinec 2027
Pondělí18 prosinec 2028
Úterý18. prosinec 2029
Středa18 prosinec 2030
Čtvrtek18. prosinec 2031
Sobota18. prosinec 2032

Jak vystěhovalci přispívají ke společnosti?

Vystěhovalci přinášejí do nové společnosti mnoho přínosů a přispívají k jejímu rozvoji a prosperity. Mnozí z nich mají vysokou úroveň vzdělání a odborných zkušeností, což může přispět k ekonomickému růstu a inovacím.

Vystěhovalci také přinášejí nové nápady, kultury a perspektivy, což může pomoci rozšířit kulturní a sociální povědomí v dané společnosti. Navíc mohou pomoci překonávat jazykové a kulturní bariéry mezi různými skupinami v dané společnosti.

Dalším přínosem, který vystěhovalci přinášejí, je jejich ochota pracovat tvrdě a přizpůsobit se novým prostředí. Často jsou ochotni pracovat v obtížných a neoblíbených pracovních pozicích, což může přinést výhody pro danou společnost.

Vystěhovalci také často přinášejí svou kreativitu a nadšení pro podnikání, což může vést k vzniku nových podniků a zaměstnání. Například mnoho slavných podnikatelů v USA byli původně vystěhovalci nebo jejich potomci.

Kromě toho, že vystěhovalci přinášejí přímé ekonomické přínosy, jsou také důležití pro budování multikulturní a inkluzivní společnosti, která respektuje a toleruje různorodost. Vystěhovalci tak přispívají k posilování demokracie a ochraně lidských práv.

Přečtěte si také o Světovém dni uprchlíků, který pomáhá komunitě s novým startem do života.

Jsou důležitým prvkem moderních společností a jejich přínosy jsou mnohostranné a rozmanité.

The Other Side of Immigration [FULL MOVIE]
Zdroj: YouTube.com

Výhody a nevýhody vystěhovatelství

VýhodyNevýhody
Přinášejí nové myšlenky a perspektivy do společnostiVystěhování může být nákladné a obtížné proces
Zvyšují rozmanitost a multikulturalismusMnoho vystěhovalců se setkává s jazykovými bariérami a kulturálními rozdíly, což může být stresující a těžké se přizpůsobit
Poskytují pracovní sílu a zvyšují produktivitu a ekonomický růstNěkteří lidé se obávají, že vystěhovalectví může mít negativní dopad na místní pracovní trh, a může způsobit ztrátu pracovních míst pro místní obyvatelstvo
Mohou pomoci vyplnit mezery na trhu práce, zejména v odvětvích, která trpí nedostatkem pracovních silNěkteří lidé se obávají, že vystěhovalectví může vést k nárůstu kriminality nebo teroristických útoků
Mnoho vystěhovalců má zkušenosti s jinými kulturami, což jim umožňuje snadněji se přizpůsobit novému prostředí a kulturám

Výhody a nevýhody vystěhovalectví mohou být značně rozdílné v závislosti na konkrétní situaci, a že je nutné brát v úvahu celkový kontext, než se rozhodnete, zda je vystěhovalectví pro společnost přínosem nebo nevýhodou.

Objevte podobné články

Jak může přispět jednotlivec?

  • Jednotlivci mohou pomoci vystěhovalcům tím, že jim poskytnou praktickou pomoc a poradenství ohledně procesu integrace, například s hledáním bydlení, práce nebo vzdělávání.
  • Jednotlivci mohou podpořit organizace, které se zabývají pomocí vystěhovalcům, finančními příspěvky nebo darováním předmětů, jako jsou oblečení, hračky nebo knihy.
  • Jednotlivci mohou pomoci organizacím, které pracují s vystěhovalci, jako dobrovolníci. Například mohou pomáhat s učením jazyka, organizováním kulturních akcí nebo poskytováním poradenství ohledně právních otázek.
  • Někteří jednotlivci mohou nabídnout ubytování vystěhovalcům, kteří přijíždějí do nového prostředí. To může být zvláště užitečné pro rodiny s dětmi nebo osoby s omezenou mobilitou.
  • Jednotlivci mohou podpořit politické iniciativy, které usilují o posílení práv vystěhovalců a ochranu jejich zájmů. To může zahrnovat podporu politických kandidátů, kteří se zasazují o práva vystěhovalců, nebo podporu petic a kampaní, které prosazují spravedlivější přístup k vystěhovalcům.

Každý jednotlivec může pomoci vystěhovalcům svým vlastním způsobem a že i malé kroky mohou mít velký vliv na zlepšení situace vystěhovalců a jejich integraci do nové společnosti.

Jak oslavit vystěhovatelský den?

  • V různých zemích se konají kulturní akce, které slaví rozmanitost kultur a zemí, z nichž vystěhovalci pocházejí. Tyto akce mohou zahrnovat taneční představení, koncerty, filmové projekce a výstavy.
  • Místní komunity mohou pořádat oslavy v rámci svých vlastních tradic a zvyklostí, aby připomněly význam tohoto dne pro místní vystěhovalce a celou komunitu.
  • Odborné organizace a vzdělávací instituce mohou pořádat semináře a konference, které se zaměřují na téma migrace a integrace vystěhovalců. Tyto akce mohou být zaměřeny na zlepšení povědomí o tématu nebo na hledání praktických řešení pro podporu vystěhovalců.
  • Některé organizace mohou pořádat charitativní akce, jako jsou sbírky potravin, oblečení nebo financí, aby pomohly vystěhovalcům v nouzi.
  • V některých zemích se pořádají manifestace a demonstrace, aby vyjádřily podporu vystěhovalcům a připomněly vládám a veřejnosti potřebu zlepšení podmínek pro migraci a integraci.

Je příležitostí pro celosvětovou reflexi nad situací vystěhovalců a jejich přínosem pro společnost, stejně jako pro oslavu rozmanitosti a snahu o vytvoření inkluzivních společností.

Zajímavosti o dni vystěhovalců

V současné době se odhaduje, že více než 270 milionů lidí na celém světě žije mimo zemi, ve které se narodili.
Některé země, jako například Kanada, slaví celý týden věnovaný vystěhovalcům, který se nazývá Týden vystěhovalců.
V roce 2018 byla zahájena kampaň „Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration“ v rámci OSN, která má za cíl podpořit bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci a zlepšit podmínky pro vystěhovalce.
Některé země mají speciální programy a iniciativy pro podporu vystěhovalců, jako například Kanadský program pro přijímání uprchlíků a australský program pro profesionální migranty.
Mnoho vystěhovalců se stává úspěšnými podnikateli a vytváří pracovní příležitosti pro místní obyvatele.
Vystěhovalci hrají důležitou roli v hospodářství mnoha zemí, přispívají k produktivitě a ekonomickému růstu, a zároveň zajišťují, aby se některé odvětví ekonomiky udržela nad vodou.

Často kladené otázky

Co je Mezinárodní den vystěhovalců a kdy se slaví?

Den určený k uznání příspěvku vystěhovalců ke společnosti a k zlepšení jejich životních podmínek. Slaví se 18. prosince každého roku.

Proč je důležité slavit den vystěhovalců?

Umožňuje zvýšit povědomí o příspěvku vystěhovalců ke společnosti a také o problémech, s nimiž se setkávají. Tento den také poskytuje příležitost ke zlepšení podmínek pro vystěhovalce.

Jak vystěhovalci přispívají ke společnosti?

Například tím, že přinášejí nové myšlenky a perspektivy, zlepšují rozmanitost a multikulturalismus, poskytují pracovní sílu a zvyšují produktivitu a ekonomický růst.

Jaké jsou některé země, které mají programy a iniciativy pro podporu vystěhovalců?

Země, které mají programy a iniciativy pro podporu vystěhovalců, zahrnují Kanadu, Austrálii a Německo. Tyto programy se zaměřují na pomoc vystěhovalcům s integrací do nového prostředí a na podporu přístupu k vzdělání a pracovním příležitostem.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)