Světový den uprchlíků si zaslouží více pozornosti. Proč je uprchlická krize vnímána negativně?

Světový den uprchlíků je významný den, který je zaměřen na podporu úsilí o prosazování lidských práv uprchlíků.

Uprchlíci utíkají ze svých domovů, víte jaké jsou nejčastější důvody?

Mezinárodní den věnovaný uprchlíkům odkazuje na významné historické datum, víte které?

Uprchlická krize, jak jí vlády na světě řeší?

Základní fakta

Kdy se slaví20. června
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Stát vznikuUSA
Datum vzniku2000
Důvod vznikuPodpora uprchlíků a odbourání negativismu vůči uprchlíkům

Historie dne věnovanému uprchlíkům

Světový den uprchlíků byl poprvé vyhlášen v roce 2000 Organizací spojených národů. Slaví se každoročně téměř na celém světě 20. června.

Den věnovaný lidem prchajícím ze své země je brán jako připomínka přijetí Úmluvy o právech uprchlíků v roce 1951.

Úmluva o právech uprchlíků

Úmluva, která se nazývá také Ženevská úmluva, byla vydána v roce 1951 a jejím obsahem je definice kdo je uprchlík,stanovuje jaká práva má uprchlík, kdo a jak má právo na azyl. Tento dokument také stanovuje, kteří lidé mají nárok na status uprchlíka.

Uprchlíci slaví svůj den. Potřebují pomoc a podporu
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o uprchlících

Světový den uprchlíků v mnoha lidech může vyvolat negativní myšlenky. Všechny organizace světa se snaží, aby bylo na uprchlíky pohlíženo s respektem. Ovšem to neznamená, že si ve státech, kde uprchlíci hledají azyl, mohou tito lidé dělat co chtějí.

Nejzajímavější informace o uprchlickém dni:

 • Příčinou většiny uprchlických krizí je válka, násilí nebo pronásledování
 • Každý rok vyzývá OSN k zapojení se do Světového dne uprchlíků další státy světa
 • V roce 2018 bylo vyhlášeno více než 200 akcí po celém světě k oslavě Světového dne uprchlíků
 • OSN vyhlašuje každý rok nové téma pro uprchlický den

Proč se slaví den věnovaný uprchlíkům?

Světový den uprchlíků je jedním z nejdůležitějších dnů v roce, protože připomíná všem lidem na celém světě, že je nutné chránit práva uprchlíků. Tento den je také vyhlášen jako uznání úsilí uprchlíků o přežití v obtížných podmínkách a je také zaměřen na zvýšení povědomí o lidských právech uprchlíků.

Den poukazující na trápení uprchlíků je důležitým dnem, který je vyhlášen k připomenutí, že je důležité chránit práva uprchlíků a že je nutné poskytnout jim potřebnou podporu. Vlády většiny zemí se snaží poskytnout uprchlíkům důstojné bydlení.

Který den se slaví?

Rok20. června
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Objevte podobné články

Akce konané na pomoc uprchlíkům

Každý rok se kolem významného dne uprchlíků koná mnoho událostí po celém světě. Například v Nizozemsku se každoročně koná festival pořádaný společností Refugees Welcome. Tento festival se skládá z řady kulturních akcí, včetně hudebních vystoupení, divadelních představení a společenských aktivit.

Organizace spojených národů také každoročně vyhlašuje výzvu k vyhlášení Světového dne uprchlíků, která požaduje, aby všechny země vzdaly hold uprchlíkům prostřednictvím akcí a událostí pořádaných v jejich zemi.

Nejzajímavější akce, které se konají ve většině zemí světa:

 • Vyprávění příběhů uprchlíků
 • Přednášky o lidských právech uprchlíků
 • Kulturní akce – divadelní představení, koncerty
 • Charitativní sbírky a benefiční akce
 • Workshopy o tom, jak pomáhat uprchlíkům

Organizace, které se podílejí na pomoci uprchlíkům

Organizace, které pomáhají uprchlíkům se dělí na mezinárodní a regionální. Každý stát v Evropské unii má vlastní nevládní organizace, které řeší aktuální problémy v daném místě. Pomáhají konkrétním uprchlíkům, pořádají sbírky a stavějí azylová města.

Mezinárodní organizace, které řeší uprchlickou krizi:

 • Organizace spojených národů
 • Vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR)
 • UNICEF
 • Amnesty International – nezávislé hnutí monitorující dodržování lidských práv po celém světě
 • Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
 • Světová zdravotnická organizace
 • Mezinárodní organizace práce (ILO) – speciální agendou OSN, prosazuje sociální spravedlnost
 • OXFAM – mezinárodní charitativní organizace
 • Červený kříž
Světové statistiky uprchlíků v roce 2021, TOP 10 oblastí.
Zdroj: statista.com

Uprchlíci a statistické údaje

Po celém světě je více než 70 milionů lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy. Z tohoto počtu je 25,9 milionu osob oficiálně uznaných jako uprchlíci a 41,3 milionu jako vnitrostátní uprchlíci.

Nejvíce uprchlíků pochází ze Sýrie, Afghánistánu, Sudánu, Venezueli, Myanmaru, Somálska, Konga, Jižního Súdánu a Nigérie.

Další zajímavé statistické údaje:

 • V roce 2018 bylo každý den násilně vysídleno 37tisíc lidí
 • Pouze 16% uprchlíků je umístěno do bohatých a rozvinutých zemí světa
 • Od roku 2015 opustilo svou zemi více než 4 miliony Venezuelanů
 • Vnitrostátní uprchlíci (41,3 milionů) sice nepřekročili hranici, ale potřebují stejnou ochranu jako jiní uprchlíci. Jedná se o uprchlíky z Kolumbie, Sýrie a Demokratické republiky Kongo
 • Počet uprchlíků a migrantů překračující Středozemní moře do Evropy se snížil
 • V průměru přijde o život denně 6 uprchlíků při pokusech dostat se do Evropy
 • Více než 2/3 uprchlíků pocházejí z 5 zemí, 1/3 z nich je ze Sýrie
 • V Somálsku trvá násilný konflikt, který nutí lidi odejít téměř 30 let

Uprchlická krize

Obětí uprchlického systému je každoročně několik milionů. Podpora prohloubit úsilí o poskytování pomoci a ochrany pro uprchlíky, migranty a osoby bez domova je napříč státy velká.

Podíl dětí mezi uprchlíky je bohužel vysoký. V roce 2019 bylo více než 51% z celkového počtu uprchlíků mladších 18 let. Skoro polovina z těchto dětí byla bez doprovodu nebo oddělena od svých rodičů.

Mezi největší uprchlické krize v dějinách patří:

 • Druhá světová válka – 60 milionů uprchlíků
 • Rozdělení Indie – cca 15 milionů uprchlíků
 • První světová válka – cca 10 milionů uprchlíků
 • Bangladéšská osvobozenecká – 9 milionů uprchlíků
 • Ruská invaze na Ukrajinu – 9 milionů uprchlíků (stále pokračuje)

Jak vlády řeší uprchlickou krizi?

Vlády se snaží řešit uprchlickou krizi různými způsoby. Patří mezi ně zajištění bezpečnosti hranic, poskytování humanitární pomoci uprchlíkům, poskytování právního poradenství a konzultací, zajišťování podmínek pro integraci uprchlíků a přijímání vládních opatření, která umožní uprchlíkům získat pracovní povolení a zlepšit jejich životní podmínky. Některé vlády také zavádějí programy, které mají za cíl zlepšit situaci uprchlíků v jejich domovských zemích, a přispět tak k jejich návratu.

Často kladené otázky

Kdy slavíme Světový den uprchlíků?

Každý rok se téměř po celém světě slaví den věnovaný uprchlíkům 20. června

Proč je důležité slavit den věnovaný uprchlíkům?

Uprchlíci jsou vnímány veřejností negativně a je potřeba odbourat tyto negativní myšlenky a nastavit společnost tak, aby uprchlíky spíše chránila a ne je nenáviděla.

Co je to status uprchlíka?

Uprchlíci jsou chráněni mezinárodním právem. Jedná se o osoby, kteří se nacházejí mimo svoji zem. Tu opustili kvůli válečnému konfliktu, násilí, pronásledování nebo jiným okolnostem.

Světový den uprchlíků je významnou příležitostí připomenout si, že i dnes existuje obrovské množství lidí, kteří se ocitli na útěku ze svých domovů. Každý rok v červnu organizace připomínají tuto situaci a vyzývají všechny státy, aby poskytly uprchlíkům základní lidská práva, aby jim bylo umožněno žít v bezpečí a důstojnosti.

Den na podporu uprchlíků připomíná také, že každý z nás může udělat svůj díl k pomoci, ať už podporou komunitních projektů, které uprchlíkům pomáhají se začlenit do jejich nového prostředí, nebo prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce na posílení ochrany uprchlíků v celém světě. Je naší odpovědností, abychom bojovali proti všemu, co vytváří zbytečné utrpení uprchlíků po celém světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)