Mezinárodní den bílé hole se soustředí na začlenění nevidomých do společnosti

Mezinárodní den bílé hole má za cíl zvýšit povědomí o slepotě a slabozrakosti a ukázat důležitost bílé hole pro tuto komunitu.

Proč používají nevidomý bílou hůl?

Jak podporovat nevidomé v každodenním životě?

Základní fakta

Kdy se slaví15. října
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní federace nevidomých
Stát vznikuUSA
Datum vzniku1969
Důvod vznikuzvýšit povědomí o nevidomých a začlenit je do společnosti

Historie dne věnovanému nevidomým

Historie Mezinárodního dne bílé hole sahá až do roku 1964. V tento rok byla v USA založena organizace National Federation of the Blind. Tato organizace měla za cíl bojovat za práva nevidomých a slabozrakých lidí a zvýšit povědomí o jejich potřebách.

V roce 1969 byl pak poprvé oslavován Mezinárodní den bílé hole, který byl zahájen výstavou bílých holí v Paříži. V roce 1971 byl tento den oficiálně uznán Mezinárodní organizací práce a od té doby se slaví každý rok 15. října.

Symbol nevidomých je bílá hůl
Zdroj: istockphoto.com

Důležité milníky historie dne bílé hole

 • 1964: V USA byla založena organizace National Federation of the Blind. Ta měla za cíl zlepšit podmínky pro nevidomé a slabozraké lidi a bojovat za jejich práva.
 • 1969: Poprvé se oslavil Mezinárodní den bílé hole, který byl zahájen výstavou bílých holí v Paříži.
 • 1971: Mezinárodní organizace práce uznala Mezinárodní den bílé hole jako oficiální svátek, který se slaví každý rok 15. října.
 • 1981: V USA byl přijat zákon o vzdělávání osob se zrakovým postižením (Education for All Handicapped Children Act), který stanovil povinnost škol poskytovat vzdělání pro všechny děti s postižením včetně těch se zrakovým postižením.
 • 2006: V OSN byla přijata Smlouva o právech osob se zdravotním postižením, která výslovně uznává práva nevidomých a slabozrakých lidí.
 • 2019: V Německu byl zahájen projekt „Navštivte města s nevidomým průvodcem“, který umožňuje turistům prožít unikátní zážitek ze zvládnutí běžných aktivit v městském prostředí s pomocí nevidomého průvodce.

Proč se slaví Mezinárodní den bílé hole?

Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o významu bílé hole pro nevidomé a slabozraké lidi. Ukázat veřejnosti, jak mohou být tito lidé podporováni. Jak mohou být vytvořeny přístupové podmínky pro jejich plné začlenění do společnosti. Na Mezinárodní den bílé hole jsou pořádány různé akce a kampaně, které mají tuto myšlenku podpořit a zvýšit povědomí o zrakovém postižení.

Jaké cíle má den věnovaný nevidomým:

 • Připomenout význam bílé hole jako pomůcky pro nevidomé a slabozraké lidi.
 • Zvýšit povědomí o životě a výzvách, s nimiž se zrakově postižení lidé setkávají.
 • Podpořit práva zrakově postižených lidí a bojovat proti diskriminaci.
 • Uctít práci lidí, kteří pomáhají zrakově postiženým lidem, jako jsou například průvodci nebo instruktoři mobility.
 • Podnítit diskusi o tom, jak zlepšit podmínky pro zrakově postižené lidi v různých oblastech, jako je vzdělávání, zaměstnanost a vstup do veřejných prostor.

Který den se slaví?

Rok15. října
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Akce konané na tento den pro zrakově postižené

Každoročně jsou po celém světě pořádány různé akce a kampaně, které mají osvětlit téma zrakových postižení a ukázat podporu pro komunitu osob se slabozrakostí a slepotou.

 • Semináře a workshopy zaměřené na zlepšení orientace a mobility v prostředí, např. trénink orientace pomocí bílé hole.
 • Vzdělávací kurzy zaměřené na zlepšení dovedností, jako je práce s počítačem či komunikace s lidmi s normálním zrakem.
 • Koncerty a kulturní akce s audiodeskripcí, tedy s doplňujícím popisem děje pro nevidomé a slabozraké návštěvníky.
 • Společenské akce a setkání určené pro zrakově postižené lidi, kde mohou navzájem sdílet zkušenosti a podpořit se navzájem.
 • Projektování a přístavba veřejných prostor s ohledem na potřeby zrakově postižených lidí, jako jsou např. ozvučené semafory pro nevidomé chodce nebo braillské popisky.
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi a charitativními institucemi, které se zaměřují na podporu a pomoc zrakově postiženým lidem.
 • Výzkumné projekty a inovace technologií, které zlepšují životní podmínky zrakově postižených lidí, např. hlasové navigační systémy pro chodce nebo aplikace s audiodeskripcí.
 • Odborné konference a diskuse, kde se diskutuje o výzkumu a inovacích v oblasti zrakového postižení, o právních otázkách, o sociální integraci a dalších tématech.
Statistika počtu nevidomých mužů a žen
Zdroj: statista.com

Objevte podobné články

Organizace, které se starají o nevidomé

 • Světová zdravotnická organizace (WHO) – pracuje na celosvětové úrovni na zlepšení zdraví a kvality života zrakově postižených lidí a na podpoře prevence slepoty.
 • Mezinárodní federace pro nevidomé (International Federation of the Blind, IFB) – celosvětová organizace, která reprezentuje a hájí zájmy nevidomých a slabozrakých lidí na mezinárodní úrovni. IFB se také snaží podpořit inkluzi a rovné příležitosti pro nevidomé a slabozraké lidi.
 • Světová organizace pro zrakovou rehabilitaci (World Blind Union, WBU) – organizace, která se zaměřuje na poskytování podpory a služeb pro nevidomé a slabozraké lidi, včetně vzdělávání, zaměstnanosti a přístupnosti.
 • Mezinárodní organizace pro vzdělávání nevidomých a slabozrakých (International Council for Education of People with Visual Impairment, ICEVI) – zaměřuje se na podporu vzdělávání nevidomých a slabozrakých lidí na celosvětové úrovni a na zlepšení kvality jejich vzdělávání a života.
 • Světová zraková aliance (World Sight Alliance, WSA) – celosvětová organizace, která se snaží snížit počet zrakově postižených lidí a zlepšit přístup k oční péči a vzdělávání v této oblasti.

Proč bílá hůl?

Bílá hůl, kterou můžete vidět u mnoha lidí s postižením zraku, je nástroj, který jim pomáhá orientovat se v okolí. A pomáhá jim vypořádat se s každodenními výzvami. Kromě toho také upozorňuje ostatní na to, že by měli být ohleduplní a respektovat potřeby těchto lidí.

 • Bílá hůl není jen hůl – pro nevidomé lidi je to pomůcka, která jim umožňuje orientovat se ve světě. Bílá barva umožňuje, aby byla dobře vidět ostatními lidmi, zároveň se ale nevidomí lidé mohou spoléhat i na zvuky, které hůl vydává při doteku se zemí.
 • Existují různé druhy bílých holí – například dlouhé hole pro venkovní použití, kratší hole pro použití uvnitř budov, nebo speciální hole s vibračními funkcemi pro navigaci v prostředí s velkým množstvím překážek.
 • Bílá hůl není jen pro lidi s trvalým zrakovým postižením – může být užitečná i pro lidi se slabým zrakem nebo pro ty, kteří potřebují podpůrnou pomůcku při pohybu.

Bílá hůl slouží jako symbol pro osoby se zrakovým postižením.

Kdo je zrakově postižený aneb stručné informace o nevidomém

Zrakově postižení jsou lidé, kteří mají nějaké omezení zraku. Může jít o nevidomé lidi, kteří mají úplnou ztrátu zraku, nebo o slabozraké lidi, kteří mají omezené zrakové pole nebo zhoršenou ostrost zraku.

Pro nevidomé lidi je ztráta zraku významným omezením, které může mít vliv na mnoho aspektů jejich života, včetně vzdělání, zaměstnání, mobility, zdraví a sociálního života. Zpravidla se snaží kompenzovat ztrátu zraku pomocí jiných smyslů, jako jsou sluch, hmat, čich a chuť.

Existují různé způsoby, jak mohou být nevidomí lidé podporováni a jak jim pomoci s jejich denními aktivitami. Včetně vzdělávání, rehabilitace, asistenční technologie, průvodcovští psi, orientační a mobilní trénink a další.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den věnovaný nevidomým?

Každý rok se slaví den bílé hole 15. října

Jaké akce můžete v tento den navštívit?

Po celém světě se koná setkávání nevidomých se sousedy. Na školách se konají vzdělávací programy. Na sociálních sítích se pořádají kampaně na snížení stigmatizace nevidomých.

Proč bílá hůl?

Bílá hůl je symbol pro všechny nevidomé. Bílá barva proto, že je dobře vidět. Hůl pomáhá nevidomým pohybovat se po okolí.

Mezinárodní den bílé hole je důležitým dnem, který upozorňuje na problémy a výzvy, kterým čelí zrakově postižení lidé.

Tento den nás také povzbuzuje k většímu porozumění, soucitu a inkluzi vůči lidem s omezeným zrakem.

Organizace a instituce po celém světě připravují akce a kampaně, aby osvětlily téma zrakového postižení a upozornily na význam podpory a pomoci pro lidi s touto diagnózou.

Tento den je také příležitostí pro organizace a jednotlivce, aby se zapojili do aktivit a projektů. Tyto aktivity pomohou zlepšit životy nevidomých a slabozrakých lidí a podpořili rovné příležitosti a inkluzi pro všechny.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)