Den, který připomíná důležitost biologické diverzity. Máme ještě čas zastavit vymírání druhů?

Pojďte nahlédnout pod pokličku rozmanitosti života na Zemi.

22. května se oslavuje Mezinárodní den biologické diverzity.

Projevte svoji náklonost k naší planetě.

Udělejme Zemi místem, kde zůstanou všechna stvoření.

Ať je planeta místem života a prosperity!

Základní fakta

Kdy se slaví22. května
Kde se slavíPo celém světě
Kde den vzniklBrazílie
Datum vzniku1993/2000
Důvod dnePodpořit povědomí o rozmanitosti Země
Cíl dneUvědomění důležitosti biologické diverzity pro život
Oficiální stránkyhttps://www.cbd.int/idb/

Historie Mezinárodního dne biologické diverzity

Původně byl Den biologické rozmanitosti vyhlášen na 29. prosince.

V prosinci 2000 však Valné shromáždění OSN změnilo datum na 22. května. Mělo to svůj důvod. V prosinci je už hodně svátků!

Bylo to roku 1988.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) sestavil pracovní skupinu expertů na biologickou rozmanitost.

Ta měla jasný úkol!

Prozkoumat potřebu vytvořit Úmluvu o biologické rozmanitosti. Po letech práce vstoupila úmluva v platnost dne 29. prosince 1993.

Díky úsilí má Úmluva účastníky téměř ze všech zemí.

A tak je mnoho oblastí planety nyní chráněno jako součást chráněných oblastí a ohnisek biologické rozmanitosti.

Úmluva pokračuje v řešení hrozeb pro biologickou rozmanitost vytvářením vědeckých zpráv a vývojem nástrojů napomáhajících úsilí o zachování.

Pokud je rozmanitost kořením života, pak biologická rozmanitost činí ekosystémy Země skutečně pikantními.

Pohled do oceánu na samotnou rybu plující nad korály.
zdroj: pexels.com

Kdy se slaví den biologické rozmanitosti

Podívejte se na přehlednou tabulku a zjistěte, jaký den můžete slavit.

Rok 22. května
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027neděle
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Úmluva o biologické rozmanitosti

Úmluva o biologické rozmanitosti byla inspirována rostoucím závazkem světového společenství k udržitelnému rozvoji.

Úmluva o biologické rozmanitosti podepsalo v roce 1992 150 vládních představitelů na Summitu Země v Riu.

Úmluva uznává, že biologická rozmanitost je více než jen rostliny, zvířata a mikroorganismy a jejich ekosystémy:

 • jde o lidi a potřebu potravinové bezpečnosti, léků, čerstvého vzduchu. a vodu, přístřeší a čisté a zdravé prostředí k životu.

Biologické zdroje Země jsou životně důležité pro hospodářský a sociální rozvoj lidstva.

A tak se stále více uznává, že biologická rozmanitost je globálním přínosem s obrovskou hodnotou pro současné i budoucí generace.

Ohrožení druhů a ekosystémů nikdy nebylo tak velké jako dnes.

Vymírání druhů způsobené lidskou činností pokračuje alarmujícím tempem.

Úmluva byla otevřena k podpisu dne 5. června 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji. Zůstala otevřená k podpisu do 4. června 1993, do té doby získala 168 podpisů.

Představuje dramatický krok vpřed:

 • v ochraně biologické rozmanitosti
 • k udržitelném využívání složek rozmanitosti
 • ke spravedlivému sdílení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů.

Mezinárodní den biologické diverzity má téma

Každý rok se oslava Biologické rozmanitosti nese v duchu jiného tématu.

To upozorňuje a vytahuje konkrétní problém.

Pojďte si prohlédnout přehled uplynulých témat:

2022Budování sdílené budoucnosti pro veškerý život
2021Jsme součástí řešení
2020Naše řešení jsou v přírodě
2019Naše biodiverzita, naše jídlo, naše zdraví
2018Oslava 25 let akce pro biologickou rozmanitost
2017Biodiverzita a udržitelný cestovní ruch
2016Udržení lidí a jejich živobytí
2015Biodiverzita pro udržitelný rozvoj
2014Ostrovní biodiverzita
2013Voda a biologická rozmanitost
2012Mořská biodiverzita
2011Biodiverzita lesa
2010Biodiverzita, rozvoj a zmírnění chudoby

Vzhledem k tomu, že globální komunita je povolána znovu prozkoumat náš vztah k přírodnímu světu, jedna věc je jistá:

Navzdory veškerému našemu technologickému pokroku jsme zcela závislí na zdravých a živých ekosystémech!

Musíme si uvědomit, že jde o naši vodu, jídlo, léky, oblečení, palivo, přístřeší a energie!

Co tvoří biologickou rozmanitost?

 1. široké škály
 2. rostlin
 3. zvířat
 4. mikroorganismů
 5. genetické rozdíly v rámci každého druhu
 6. mezi odrůdami plodin
 7. mezi plemeny hospodářských zvířat
 8. rozmanitost ekosystémů
 9. jezera
 10. lesy
 11. pouště
 12. zemědělské krajiny

Ty hostí různé druhy interakcí mezi svými členy jako jsou lidi, rostliny a zvířata.

Čerpáme ze zdrojů biologické diverzity

Zdroje biologické rozmanitosti jsou pilíři, na kterých stavíme civilizace.

 • Ryby poskytují 20 procent živočišných bílkovin asi 3 miliardám lidí.
 • Více než 80 procent lidské stravy tvoří rostliny.
 • Až 80 procent lidí žijících na venkově v rozvojových zemích, spoléhá na tradiční rostlinné léky pro základní zdravotní péči.

Takže pozor!

Ztráta biologické rozmanitosti však ohrožuje všechny, včetně našeho zdraví.

Bylo prokázáno, že ztráta biodiverzity by mohla rozšířit nemoci přenášené ze zvířat na člověka.

Pokud udržíme biodiverzitu nedotčenou, nabízí vynikající nástroje pro boj proti pandemiím.

Vzhledem k důležitosti osvěty a informovanosti veřejnosti o této problematice se OSN rozhodla každoročně slavit Mezinárodní den biologické rozmanitosti!

Infografika znázorňující vzestup biologické rozmanitosti.
zdroj: www.eurekalert.org

Jak biologicky rozmanitá je Země

V současnosti bylo na naší planetě identifikováno téměř 1,75 milionu druhů organismů.

Tyto druhy pokrývají celou škálu od složitých rostlin a zvířat po mikroby a další jednoduché organismy.

 • Další miliony druhů ještě nebyly objeveny.

A na rozmanitosti opravdu záleží!

Všechny organismy jsou totiž vzájemně propojeni.

Když se tak sníží diverzita organismů v ekosystému, sníží se i schopnost ekosystému fungovat a přežít.

Biologická diverzita se dá dramaticky snížit, avšak jen velmi těžce obnovit.

Vědci se domnívají, že biologická rozmanitost, která je v současnosti na Zemi pozorována, je výsledkem evolučních a přírodních procesů, ke kterým došlo v průběhu miliard let.

 • Biologická rozmanitost za posledních 20 let nadále klesá a bere s sebou vzácné kousky bohaté historie Země.

Přicházíme o druhy

 • populace obratlovců se snížily o 58 procent.
 • sladkovodní druhy zaznamenaly pokles o 81 procent
 • míra vymírání druhů se vyskytuje 100krát rychleji než přirozená
 • odhaduje se, že toto zrychlení bude v nadcházejících desetiletích pokračovat rychlostí mezi 1 000 a 10 000

Vymírání je přirozené, ale…

Lidské činnosti, jako je znečištění, ničení stanovišť a nadměrné využívání zdrojů, přispěly ke zvýšení míry vymírání, které má dopad na biologickou rozmanitost.

Mnoho vědců tuto globální ztrátu biologické rozmanitosti zdokumentovalo a upozornilo na ni.

Objevte podobné články

Přínosy biologické diverzity

Představme si přínosy biologické diversity, které bereme jako samozřejmost.

Mnoho druhů

Biologická rozmanitost zajišťuje, že může růst spousta různých druhů plodin, které živí lidi na celém světě, a také umožňuje existenci přirozené udržitelnosti.

Navíc!

Pokud je na planetě mnoho různých druhů ekosystémů, je pro ni snazší, zotavit se z přírodních katastrof.

Udržuje lidi při životě

Je to jasný fakt:

Čím více různých druhů rostlin a zvířat žije na Zemi, tím snazší je pro člověka přežít jako druh.

Podpora biologické rozmanitosti znamená, že lidstvo prosperuje po celé planetě.

Jak oslavovat mezinárodní den biologické diverzity

Založte si vlastní bio zahradu

Změna může nastat přímo na vašem dvorku!

Ale myslete na to, že:

Ne každý druh zahrady je však vhodný do jakéhokoli prostředí.

Jaký je klíč k ekologické zahradě?

 • nahraďte invazivní rostliny těmi původními
 • odstranit zbytečné tvrdé povrchy
 • zdržte se používání pesticidů.

Ukažte svůj vlastní, původní ekosystém.

Kupujte bio potraviny

Věřte nebo ne, biopotraviny nejsou jen kódem pro drahá a divně vypadající rajčata.

Biopotraviny nebyly vystaveny pesticidům ani hnojivům.

Tyto prostředky mohou mít širokosáhlé dopady na životní prostředí.

Šetřit energii

Snížením spotřeby energie minimalizujete množství oxidu uhličitého uvolňovaného do atmosféry v důsledku vaší činnosti.

Kromě toho snížíte poptávku firem po narušování životního prostředí při hledání fosilních paliv.

Tím, že uděláte změnu u sebe, začnete měnit svět.

Zapojte se i vy k mezinárodnímu dni biologické rozmanitosti

Ať už tedy pocházíte z pouštního klimatu, lesa, údolí nebo bažiny…

Oslavte biologickou rozmanitost 22. května.

Užijte si tento den a vzdělávejte se v oblasti životního prostředí.

Ponořte se hlouběji do důležitosti biologické diverzity.

Často kladené otázky

Co je biologická rozmanitost?

Biodiverzita jsou všechny různé druhy života, které najdete v jedné oblasti. Je to rozmanitost zvířat, rostlin, hub a dokonce i mikroorganismů, jako jsou bakterie, které tvoří náš přirozený svět. Každý z těchto druhů a organismů spolupracuje v ekosystémech, jako je složitá síť, aby udržely rovnováhu a podporovaly život.

Jak důležitá je biologická rozmanitost pro člověka?

Biologická rozmanitost podporuje lidské a společenské potřeby, včetně potravinové a výživové bezpečnosti, energetiky, vývoje léků a léčiv a sladké vody, což společně podporuje dobré zdraví. Podporuje také ekonomické příležitosti a volnočasové aktivity, které přispívají k celkové pohodě. Když si to všechno sečteme, biologická rozmanitost je esenciální pro život člověka.

Co způsobuje ztrátu biodiverzity?

Biodiverzita neboli rozmanitost všeho živého na naší planetě se v posledních letech alarmujícím tempem snižuje, a to především v důsledku lidských aktivit, jako jsou změny ve využívání půdy, znečištění a klimatické změny.

Autor článku
Michaela Narecki

Jsem vystudovaná učitelka cizích jazyků. Již několik let žiji na vesnici v Polsku, kde si plním dětský sen o vlastním mini hospodářství. Ráda a pravidelně navštěvuji rodné Čechy, především milované České Švýcarsko.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)