Hasiči mají svůj mezinárodní den 4. května. Zaujímají přední žebříčky nejvíce respektovaných osob

Mezinárodní den hasičů je oslava hrdinských činů všech mužů a žen, kteří nasazují své životy při výkonu práce hasiče. Hasiči patří mezi nejoblíbenější a nejvíce respektovaná povolání na světě.

Kde všude hasiči pomáhají a zasahují? Nejenom hašení požárů je náplní práce hasičů.

Hasičské sbory má každý region, město a některé vesnice, víme, kolik mají ročně výjezdů.

Hasiči mohou být různě placeni a nemluvíme jen o výši příjmu, ale také o tom, kdo je platí.

Základní fakta

Kdy se slaví4. května
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní sdružení hasičů
Stát vznikuJihoafrická republika
Datum založení1999
Důvod založeníOslava hrdinských činů všech hasičů

Historie významného dne věnovanému hasičům

Oficiální vyhlášení Mezinárodního dne hasičů se začalo psát v roce 1999. Událost se zrodila v Jihoafrické republice na sjezdu hasičů. Tento den byl zvolen kvůli uctění památky hasičů, kteří zemřeli při velkém požáru v Kanadě.

První kongres na mezinárodní úrovni se konal v roce 1868 v Paříži. Od té doby se každoročně hasiči sjíždí, předávají si informace a řeší nejvýznamnější události uplynulého roku.

V roce 1930 bylo založeno oficiální Mezinárodní sdružení hasičů.

4. května došlo k rozsáhlému požáru v Kanadě a hasiči byli rázem považováni za jedno z nejdůležitějších a nejrespektovanějších povolání.

Hasiči jsou jedno z nejrespektovanějších povolání na světě.
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o hasičích

Hasiči a jejich povolání je velmi důležité pro veřejnost. Napíšeme si nejzajímavější informace, které nám hasiči a mezinárodní den věnovaný hasičům nabízí.

 • Hasiči a další složky IZS spolu komunikují za pomocí kódů. 11-71 je kód pro oheň, 904B požár budovy.
 • Hasičská muzea se každoročně zúčastňují akcí spojených s Mezinárodním dnem hasičů. Přehlídky v New Yorku se účastní 20 tisíc hasičů a hasičských vozů.
 • Hasičská technika se neustále zlepšuje, je zapotřebí mnoho odborných hasičů, kteří mají speciální kurzy a školení na jednotlivá technická vybavení.
 • Hasiči jsou často označováni za ,,přátele koček“, protože kočky jsou nejčastěji zachraňovaná zvířata.
 • Na světě je několik miliónů hasičů, kteří pracují jako profesionálové nebo jako dobrovolníci

Proč je důležité oslavovat hasiče a jejich práci?

Hasiči každý den nasazují své životy při ochraně našich životů a majetku. Pracují jako profesionálové nebo jako dobrovolníci. Každý den může mít hasič několik náročných výjezdů, při kterých mu může jít o život.

Oslava Mezinárodního dne hasičů je pocta veřejnosti všem hasičům, kteří nám pomáhají. V tento den se koná mnoho zajímavých akcí a informačních kampaní. Významný den věnovaný hasičům nás také učí, jak se zachovat v určitých život ohrožujících stavech. Kdy volat IZS a jak poskytnout první pomoc.

Který den se slaví?

Rok4. května
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Co vše dělají hasiči

Hasiči při své práci vykonávají mnoho odborných a pomocných prací. Spolupracují s policií, zdravotníky a vojáky.

Hlavní náplň práce hasiče:

 • hašení požárů
 • vyprošťování osob z poškozeného auta, hořících nebo poničených budov
 • záchrana zvířat
 • prevence autonehod – hasiči se zapojují do programů, které se snaží snížit riziko nehod
 • školení – hasiči se pravidelně zúčastní školení, které jsou zaměřený na fyzický výkon a na rozšíření vědomostí
 • pomáhání při katastrofách – podílí se na pomoci při povodních, zemětřeseních nebo výbuchu sopky, tornád a bouří
 • některé objekty mají vlastní speciální hasičský sbor jen pro dané místo – letiště, jaderné elektrárny
 • hasiči se účastní veřejných akcí, kde je vyšší riziko požáru nebo jiného nebezpečí – zábavy, festivaly, koncerty, mezinárodní konference
 • zúčastňují se preventivních programů ve školách
 • v některých státech jsou součástí zdravotnického záchranného sboru a vyjíždějí k lidem, co potřebují první pomoc
Postup hašení různých požárů. Kdy použít vodu, pěnový hasící přístroj a kdy suchý prášek.
Zdroj: istockphoto.com

Objevte podobné články

Akce konané v den věnovaný hasičům

Po celém světě se koná mnoho zajímavých akcí. Každý stát či město se podílí na individuální akci, která je zaměřena na hasiče. Hasičské sbory pořádají také vlastní akce.

 • Hasičské průvody
 • Zábavné hasičské soutěže
 • Den otevřených dveří na hasičských stanicích
 • Hasičské zábavy a plesy
 • Charity a sbírky na podporu dobrovolných hasičů
 • Preventivní informační kampaně
 • Osobní setkávání veřejnosti s hasiči

Organizace, které podporují hasiče

Hasiči jsou podporované nejenom širokou veřejností, ale také vládními a nevládními organizacemi. Některé organizace se podílejí na mezinárodní spolupráci a některé se zaměřují na místní hasičské sbory. Podporují je nejenom finančně, ale také materiálně nebo různými dary.

 • Světová federace hasičských sborů – mezinárodní organizace, která zastřešuje a pomáhá všem hasičským sborům po celém světě. Zajišťuje koordinovanou spolupráci mezi nimi.
 • Mezinárodní hasičská federace – organizace, která se podílí na vzdělávání hasičů, zajišťuje standardizované hasičské programy pro všechny hasiče z celého světa.
 • Národní hasičské sdružení – podporuje a zabývá se novými technologiemi pro hasiče. Zajišťuje nejmodernější techniku a různé pomůcky k vyšší ochraně hasičů při práci.
 • Hasičská nadace – nezisková organizace, která poskytuje finance pro hasičské organizace a hasiče v nouzi. Jejich hlavním cílem je zlepšit podmínky pro hasiče a zvýšit povědomí o práci hasičů.
 • Místní hasičské sbory a spolky – místní organizace, které se věnují konkrétní hasičské stanici ve svém městě nebo regionu. Pomáhají zajišťovat materiální a finanční pomoc.
Počet zaměstnaných hasičů ve státech EU. Procentuální zastoupení zaměstnanosti.
Zdroj: ec.europa.eu

Hasiči a světové statistiky

Data za rok 2020, která byla shromážděna za pomoci 48 zemí světa představují některé velmi zajímavé údaje.

 • Hasiči se zúčastnili přes 70 miliónů výjezdů
 • Z těchto výjezdů bylo přes 4 miliony k požárům
 • Při požárech zemřelo více než 20 tisíc lidí a přes 70 tisíc jich bylo zraněno
 • Na 1000 obyvatel připadá 20,8 výjezdů
 • 24% všech požárů vzniká v obytných budovách

Tyto údaje shromažďuje Centrum požární statistiky, které pracuje na mezinárodním knižním projektu.

Knižní projekt – 100 měst – 100 let – hodnocení rizik městských požárů.

Etický kodex hasičů

Kodex pro hasiče představuje několik bodů, které hasiči dodržují a řídí se jimi. Jedná se o slib, že budou hasiči konat v zájmu veřejnosti a budou pomáhat všem lidem bez rozdílu.

Do Etického kodexu patří:

 • Ochrana života a majetku
 • Respekt a důstojnost
 • Sdílení informací
 • Zlepšování profesních schopností
 • Spolupráce
 • Integrita
 • Zákaz korupčního jednání
 • Mlčenlivost
 • Reprezentace

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den hasičů?

Každý rok 4. května

Jaké akce se konají na Mezinárodní den hasičů?

Po celém světě se konají hasičské průvody, zábavy, soutěže, dny otevřených dveří. Hasiči v tento významný den pořádají informační kampaně, přednášky a kurzy.

Jakou náplň práce má hasič?

Hašení požárů, vyprošťování osob, pomoc při živelných katastrofách, preventivní programy ve školách, dozor při konání veřejných akcí, pomoc zvířatům.

Mezinárodní den hasičů je důležitým dnem pro oslavu a respekt všem hasičským sborům. Hasiči pořádají mnoho informačních kampaní pro širokou veřejnost, aby zamezili vzniku požárů a dopravních nehod. V každém městě se nachází profesionální hasičský sbor, v obcích a vesnicích se můžeme setkat spíše s dobrovolnými hasiči. Všichni si zaslouží úctu a poděkování.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)