Mezinárodní oslava dne lesů. Jak pomáhají tvořit život na planetě?

21. březen patří Mezinárodnímu dni lesů!

Když pijeme sklenici vody…

Jakmile píšeme do sešitu…

Nebo bereme léky na horečku…

Či stavíme dům…

Vždy jsme propojeni s lesy!

Tyto a mnohé další aspekty našeho života tak či onak s nimi spojeny.

Chcete vědět jak? Čtěte dál.

Základní fakta

Kdy se slaví21. březen
Kde se slavíSlaví se po celém světě! I u vás doma.
Kdo za tím stojíStáty zúčastněné světového summitu v Riu
Datum vzniku2012
Důvod vzniku dneHrozivá ztráta lesů
Cíl dneZvýšit vědomí o důležitosti lesů a jejich ztrát, které přispívají ke klimatickým změnám

Historie Mezinárodního dne lesů

Ohrožení lesů a ekosystémů bylo evidentní.

Zjistilo se, že každý rok bylo v průměru ztraceno 32 milionů akrů lesní půdy.

Spolu s lesy byla vyhlazena i flóra a fauna.

Změna klimatu, vysoké emise uhlíku a znečištění byly signály, že je třeba okamžitě podniknout nějaké kroky.

V roce 1971 probíhá zasedání!

Během Konference Organizace pro výživu a zemědělství členové navrhli oslavit 21. březen jako Světový den lesnictví.

A teď poskočme dál:

Během summitu Rio 20 v červnu 2012 se státy dohodly na vytvoření souboru univerzálních a integrovaných cílů udržitelného rozvoje!

A tak v roce 2012 lesy dostaly svůj den!

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo 21. březen Mezinárodním dnem lesů.

Den oslavuje lesy a zvyšuje povědomí o významu všech jeho typů.

Pohled na stromy v lese mezi kterými proniká slunce.
zdroj: pexels.com

Význam Mezinárodního dne lesů

Světový den si klade za cíl upozornit na ztrátu lesů z povrchu Země.

Při každém Mezinárodním dni lesů jsou země vyzývány, aby podnikly místní, národní a mezinárodní snahy o organizaci aktivit zahrnujících lesy a stromy, jako jsou kampaně za sázení stromů.

Vytváří se povědomí o důležitosti všech druhů stromů v lese i mimo něj. A to po celém světě.

Po většinu rané historie získávali lidé potravu lovem a sběrem divokých rostlin na pastvinách a lesích.

V současnosti je přeměna lesní půdy na půdu pro zemědělství jediným největším hnacím motorem odlesňování na celém světě.

To přispívá ke změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti v bezprecedentním měřítku.

 • Je zásadní, aby:

Fungovala integrace lesů s jiným využitím půdy.

Celosvětová oslava poskytuje platformu pro zvýšení povědomí o důležitosti všech typů lesů a stromů.

Mezinárodní den lesů oslavuje způsoby, kterými nás udržují a chrání.

Který den se slaví

Rok21. března
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Téma Mezinárodního dne lesů

Téma pro každý Mezinárodní den lesů vybírá organizace Collaborative Partnership on Forests. To se rok od roku mění a upozorňuje na důležité atributy k udržení tohoto ekosystému.

Lesy a vzdělávání

Téma se snaží zvýšit povědomí o tom, jak udržitelně obhospodařované lesy poskytují širokou škálu příspěvků v této oblasti.

Lesy a udržitelná produkce a spotřeba

Téměř všechny aspekty našeho života souvisí s lesy.

Udržitelné hospodaření v lesích a jejich zdrojích je jediným způsobem, jak se vypořádat s klimatickými změnami a zachovat budoucnost našich budoucích generací.

Zalesňování a odlesňování souvisí se stromy. Oba termíny jsou přesnými protiklady nebo antonymy.

Tam, kde má zalesňování pozitivní dopad na životní prostředí, odlesňování negativně ovlivňuje životní prostředí a jednotlivce.

Lesní ekosystém: poskytovatel životních podmínek

Toto téma se zaměřilo na důležitost lesních ekosystémů pro poskytování životních podmínek pro lidi i pro životní prostředí jako celku.

Cílem bylo upozornit na důležitost lesů pro naši planetu a povzbudit k jejich ochraně a obnově.

Lesy v ohrožení

Je k tomu dobrý důvod! Zvýšíte tak povědomí o jejich důležitosti ve svém okolí.

Jak jsme si řekli výše:

Lesy jsou často přehlíženým a podceňovaným aktivem v boji za dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Neměly by být podceňovány většinou neviditelné způsoby, kterými ekosystémové služby založené na lesích přispívají k cílům rozvoje.

 • Věděli jste, že:

Byly učiněny pokusy mobilizovat lesní zboží a služby jako cestu z chudoby pro venkovské komunity.

Avšak odlesňování jako cestě k chudobě nebylo věnováno dostatečná pozornost!

Graf znázorňující úbytek lesů.
zdroj: ourworldindata.org

Co způsobuje odlesňování

Je potřeba podporovat obchod s legálně vytěženými lesními produkty. Tak se zabrání extrémnímu odlesňování díky černému trhu.

Přeměna lesů na jiné využití půdy eliminuje příjem z volně žijících produktů a zanechává krajinu méně odolnou:

 1. vůči sesuvům půdy
 2. povodním a jiným přírodním katastrofám
 3. tato činnost ohrožuje plán na udržitelná města a komunity
 4. ničí průmysl
 5. a v neposlední řadě zpomaluje růst příjmů na celá desetiletí

Odlesňování také ovlivňuje produktivitu zemědělství, klíčovou zbraň v boji proti hladovění.

Ztráta stromové pokrývky také ovlivňuje koloběh vody a hrozí tak vyschnutím řek, které transportují vodní páru z lesní transpirace a padají jako déšť na daleká zemědělská pole.

Lesy, v dobrém i ve zlém, mají sociální a kulturní přínosy, zvyšují odolnost a ekosystémové služby a přispívají k zelené ekonomice.

Kácení lesů má velké důsledky.

Vzácný lesní ekosystém

Je životně důležité spotřebovávat a vyrábět dřevo způsobem, který je pro planetu a její obyvatele šetrnější k životnímu prostředí.

Chraňme tento snadno obnovitelný zdroj udržitelným hospodařením v lesích.

Podívejme se do živočišné říše:

Ptáci, netopýři a včely žijící v lese zajišťují základní opylování a hubení škůdců.

Lesy jsou biologicky nejrozmanitější ekosystémy na souši, kde žije více než 80 % suchozemských druhů zvířat, rostlin a hmyzu!

Zalesněné povodí poskytují vodu pro zavlažování a pomáhají udržovat vodní prostředí pro vnitrozemský rybolov, který živí miliony lidí.

 • Možná jste nevěděli:

Lesy hrají klíčovou roli při zmírňování chudoby a při dosahování cílů udržitelného rozvoje.

Navzdory všem těmto neocenitelným ekologickým, ekonomickým, sociálním a zdravotním výhodám globální odlesňování pokračuje alarmujícím tempem!

Funkce lesa

Co všechno nám lesy zajišťují?

Dřevo nám poskytuje:

 • jídlo a vodu bez bakterií v mnoha kuchyních
 • postavit nespočet nábytku a nádobí
 • nahradit plasty
 • vytvořit nová vlákna pro naše oblečení
 • prostřednictvím technologie být součástí oborů medicíny nebo vesmírných závodů

A navíc: Díky nim můžeme na planetě dýchat!

 1. Během dne stromy absorbují oxid uhličitý pro fotosyntézu a vydávají kyslík. To je vzduch, který dýcháme.
 2. Uhlík v lesích převyšuje množství uhlíku, který je v současnosti v atmosféře. Lesy a lesní půdy ukládají více než jeden bilion tun uhlíku.
 3. Odborníci tvrdí, že lesy působí jako bariéra proti povodňové vodě. Brání extrémním odtokům a snižují škody způsobené povodněmi.
 4. Stromy zabraňují erozi půdy.
 5. Omezují usazování sedimentů do řek a zvyšují absorpci vody do země.
 6. Lesy mohou zadržovat přebytečnou dešťovou vodu.
 7. Pomáhají zmírnit dopady sucha uvolněním vody v období sucha.

Lesy pokrývají jednu třetinu zemské pevniny a plní životně důležité funkce po celém světě.

 • Věděli jste, že:

Přibližně 1,6 miliardy lidí – včetně více než 2 000 domorodých kultur – závisí na lesích, pokud jde o jejich živobytí, léky, palivo, jídlo a přístřeší.

A teď pozor!

Více než čtvrtina moderních léků v odhadované hodnotě 108 miliard USD ročně pochází z tropických pralesů.

Podívejte se na krátký dokument o lesích.

The 10 Largest Forests on Earth

Objevte podobné články

Důležitost lesa pro lidstvo

Takže, jak moc jsou pro nás lesy důležité? V článku jsme si uvedli mnoho faktů.

A teď se pojďme podívat na jasná čísla:

 • Lesy jsou domovem asi 80 % světové pozemské biodiverzity.
 • Odhaduje se, že 1,6 miliardy lidí využívá lesy pro veškeré své živobytí nebo jejich část, jako je jídlo, přístřeší, energie a příjem.
 • Miliony lidí, včetně lidí ve městech, závisí na lesních zdrojích kvůli čistému vzduchu a sladké vodě.

Lesy hrají klíčovou roli v boji proti katastrofální změně klimatu! Jelikož absorbují a ukládají obrovské množství CO2.

Kromě toho by stromy mohly snížit teploty ve městech až o 8 °C. Tak by se snížilo používání klimatizace a související emise až o 40 %.

Jakmile lesy často kácíme, abychom vytvořili prostor pro zemědělství, ztrácejí schopnost regulovat globální klima.

Aktivity k Mezinárodnímu dni lesů

Jak můžete tento významný den oslavit?

 1. Sázejte stromy
 2. Oblékněte se do udržitelné módy, která neničí lesy
 3. Napište chytlavé slogany na sociální sítě
 4. Jděte do ulic a šiřte důležitost lesů mezi lidmi
 5. Navštivte les a objevte jeho kouzlo

Často kladené otázky

Kdy se slaví mezinárodní den lesů?

Den lesů můžete společně oslavit 21. března

Proč je důležité lesy chránit?

Lesy poskytují biologickou rozmanitost. Pomáhají nám chránit před změnou klimatu a v neposlední řadě vytváří velké množství kyslíku potřebného pro život.

Jaké jsou dnešní hrozby pro lesy?

Největší hrozbou je kácení lesů kvůli černému trhu. Je potřeba podporovat udržitelné a obnovitelné zdroje a hospodařit s lesy s rozmyslem.

Připojte se i vy!

Pokud budeme v lesích dobře hospodařit, budou nám poskytovat zboží a služby, bez kterých nemůžeme žít.

Jestli lesy zmizí, ztratíme jakoukoli perspektivu udržitelného rozvoje.

Lesy a stromy jsou zakořeněny v životě a obživě. Jsou obnovitelným zdrojem, který lze pěstovat, zlepšovat a starat se o něj.

Těžko bychom hledali jednodušší a univerzálnější způsob, jak změnit svět k lepšímu, než vysazováním a obhospodařováním stromů.

Je životně důležité spotřebovávat a vyrábět dřevo způsobem, který je pro planetu a její obyvatele šetrnější k životnímu prostředí.

Chraňme tento snadno obnovitelný zdroj udržitelným hospodařením v lesích! Vydejte se na Mezinárodní den lesů ven a zasaďte strom. Je to jednodušší, než si myslíte.

Autor článku
Šárka Kohoutová

Jsem autorka, která se zabývá významnými dny po celý rok. Zajímám se o jejich historii a kulturní dopad. Píšu o jejich významu pro lidi, rodiny a celou společnost. Vytvářím články, které pomohou čtenářům pochopit význam těchto dnů a jak je lze využít k rozvoji a posílení mezilidských vztahů.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)