Stromy slaví svůj den. Každý stát slaví jindy, poselství je ovšem stejné. Zachraňme lesy!

Proč se Mezinárodní den stromů slaví v každé zemi jiný den?

Jaký je význam dřevin pro životní prostředí a ekosystémy?

Co mohou jednotlivci podniknout na podporu ochrany lesů?

Základní fakta

Kdy se slaví21. března
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníJ. Sterling Morton a OSN
Datum vzniku1872 a 2012
Důvod vznikuOchrana a informace o stromech

Historie dne věnovanému stromům

Stromový den je oslava věnovaná významu dřevin a jejich ochraně. Bývá slaven na různá data v různých zemích.

První Arbor Day byl uspořádán v roce 1872 v USA. J. Sterling Morton, novinář a politik, inicioval tuto oslavu s cílem podpořit výsadbu stromů. Od té doby se Arbor Day stal populární oslavou po celých Spojených státech.

Světový den stromů byl poté díky Organizaci spojených národů (OSN) rozšířen do celého světa. OSN převzala záštitu a tento den se slaví každý rok 21. března.

OSN v roce 2012 vyhlásila tento den jako součást iniciativy „UN Billion Tree Campaign“ (Kampaň OSN na výsadbu miliardy stromů), která si klade za cíl podporovat výsadbu a péči o stromy po celém světě.

Zdroj: pexels.com

Proč OSN vybrala datum 21. března?

 • Začátek jara: 21. březen byl až do roku 2011 první den jara na severní polokouli. Jaro je obdobím nového růstu a tím pádem je vhodným časem pro oslavu stromů a jejich významu.
 • Symbolika obnovy: Březen je spojen s probouzením přírody po zimním období. Oslava Dne stromů v tento den tak symbolizuje obnovu, nový růst a naději.
 • Mezinárodní rozměr: Je to den, který je snadno zapamatovatelný a je používán ke koordinaci a sjednocení aktivit spojených s ochranou stromů po celém světě.
 • Ekologický význam: V březnu se začínají objevovat první známky jara a příroda se probouzí k životu. Výběr tohoto data pro oslavu stromového dne je vhodným připomenutím významu lesů pro životní prostředí, biodiverzitu a udržitelnost.
 • Tradiční a historický význam: V některých kulturách měl 21. březen tradiční a historický význam spojený s probouzením přírody. Oslava v tento den odkazuje na tuto tradici a historii spojenou s přírodou a stromy.

Kdy slaví jednotlivé státy tento významný den?

 • Ve Spojených státech se Arbor Day, což je jejich verze Dne stromů, slaví na různá data v závislosti na jednotlivých státech. Nejčastěji se Arbor Day slaví poslední pátek v dubnu.
 • Německo: Den stromů se slaví 25. dubna.
 • Francie: Fête de l’arbre se slaví 21. března jako součást oslav jara.
 • Polsko: Dzień Drzewa se slaví 10. října.
 • Švédsko: Trädens dag se slaví poslední víkend v květnu.
 • Španělsko: Día del árbol má různá data v různých regionech, ale často se slaví na jaře.
 • Kanada: National Tree Day se slaví v září.

TOP 5 zajímavostí o dni dřevin

 • Stromy a blesky: Stromy jsou přirozenými cíli pro blesky, protože vynikají svou výškou a koncentrací vodivého materiálu ve formě vláken, které v nich procházejí. Každý rok se odhaduje, že na světě zasáhne blesk stromy přibližně 8 milionůkrát.
 • Významné úspěchy Arbor Day: Díky oslavám Arbor Day bylo vysazeno mnoho milionů stromů po celém světě. Tato oslava má klíčový vliv na zlepšování kvality ovzduší, ochranu přírody, obnovu lesů a vzdělávání veřejnosti o významu stromů.
 • Různé druhy stromů: Existuje více než 60 000 různých druhů stromů na celém světě. Každý druh má své specifické vlastnosti a přínosy pro ekosystémy, jako je produkce ovoce, léčivých látek, dřeva nebo poskytování stínu.
 • Nejstarší stromy na světě: Mezi nejstarší stromy na světě patří Bristlecone borovice, které mohou dosáhnout věku až 5 000 let. Tyto stromy rostou v některých oblastech Spojených států a jsou ohromujícím příkladem dlouhověkosti.
 • Rekordní stromy: Nejvyšší strom na světě je sekvoj v Národním parku Redwood v Kalifornii. Dosahuje výšky přes 110 metrů. Nejmohutnějším stromem je obrovský sekvoj s obvodem kmene přes 30 metrů.

Proč se slaví tento den?

Cílem je připomínat význam stromů pro naši planetu a podporovat ochranu životního prostředí.

Tento den je také příležitostí pro jednotlivce, organizace a komunity zapojit se do ochrany a zazelenání prostředí.

Tento den je věnován oslavě významu stromů pro životní prostředí a lidský život.

Během stromového dne je důležité vzdělávat lidi o významu lesů a motivovat je k péči o ně. Mnoho organizací, škol a místních komunit pořádá akce, které podporují ochranu dřevin a podněcují zájem o životní prostředí.

Který den se slaví?

Rok21. března
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Objevte podobné články

Akce konané na podporu lesů

 • Výsadba stromů: Jednou z nejčastějších aktivit je organizování výsadby stromů. Lidé, organizace, školy a komunitní skupiny se mohou zapojit do výsadby nové zeleně ve svém okolí. Tato aktivita pomáhá obnovovat lesy a zlepšovat životní prostředí.
 • Osazování stromů v městských oblastech: Ve městech se často pořádají akce zaměřené na osazování stromů. Lidé se mohou zapojit do výsadby stromů ve veřejných parcích, školních dvorech, u chodníků a dalších místech, aby zlepšili životní prostředí ve městech.
 • Vzdělávací programy: K oslavě tohoto dne patří také vzdělávání veřejnosti o významu stromů a lesů. Organizace a školy mohou pořádat vzdělávací programy, prezentace, workshopy a přednášky o významu stromů pro životní prostředí, biodiverzitu, zachování půdy a další témata související s lesy.
 • Ekologické kampaně a informační stánky: Organizace se mohou zapojit do ekologických kampaní a informačních stánků. Tyto akce slouží k informování veřejnosti o významu stromů, ochraně lesů, změně klimatu a dalších souvisejících tématech.
 • Soutěže a akce pro děti: Pořádají se soutěže, hry a akce spojené se dnem dřevin. To může zahrnovat malování stromů, kvízy, soutěže ve výsadbě a další zábavné aktivity, které jim pomáhají rozvíjet povědomí o ochraně životního prostředí a významu stromů.
Počet stromů na světě v roce 2023.
Zdroj: 8billiontrees.com

Organizace, které pomáhají životnímu prostředí

 • Arbor Day Foundation: Americká nezisková organizace, která se zaměřuje na ochranu stromů a podporu jejich významu. Organizace pořádá oslavy, včetně výsadby stromů, vzdělávacích programů a podpory udržitelného lesnictví.
 • Organizace spojených národů: OSN hraje důležitou roli při podpoře tohoto dne na mezinárodní úrovni. OSN vyhlásila 21. březen Mezinárodním dnem stromů a vede globální snahy o ochranu lesů, udržitelné hospodaření se stromy a boj proti odlesňování.
 • Místní samosprávy: Mnoho měst a obcí se aktivně zapojuje do oslav lesů. Organizují výsadby stromů ve veřejných prostranstvích, zajišťují péči o městské stromy a podporují zeleň ve svém okolí.
 • Nevládní organizace pro ochranu přírody: Zabývají se ochranou přírody a životního prostředí. Tyto organizace se snaží zvýšit povědomí o významu stromů a lesů a usilují o ochranu a obnovu lesních ekosystémů.
 • Školy a vzdělávací instituce: Hrají klíčovou roli při vzdělávání mladých lidí o významu stromů a lesů. Organizují výukové aktivity a vytvářejí vzdělávací programy zaměřené na ochranu životního prostředí.

Proč je důležité chránit les?

 • Produkce kyslíku: Stromy jsou jedním z hlavních zdrojů kyslíku na Zemi. Prostřednictvím procesu fotosyntézy absorbují stromy oxid uhličitý a uvolňují kyslík, který je nezbytný pro naše dýchání.
 • Ochrana půdy a vody: Kořeny stromů zabraňují erozi půdy tím, že ji drží na svém místě. Stromy také pomáhají filtrovat a zadržovat vodu, čímž přispívají k lepší kvalitě vodních zdrojů.
 • Biodiverzita a ekosystém: Stromy poskytují životní prostředí pro mnoho rostlin a živočichů. Lesy jsou domovem pro mnoho druhů, a tím přispívají k biodiverzitě a udržení ekosystémů.
 • Ochota klimatu: Absorbují oxid uhličitý z atmosféry a ukládají ho ve formě uhlíku ve svém dřevě. Tím pomáhají snižovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře a zmírňovat změnu klimatu.
 • Estetika a lidské blaho: Přispívají ke kráse a estetice našeho prostředí. Mají pozitivní vliv na naše duševní a fyzické blaho, snižují stres, zlepšují kvalitu vzduchu a poskytují příjemné stínové místo pro odpočinek.
 • Hospodářský význam: Dřevo ze stromů má významnou hospodářskou hodnotu. Poskytuje dřevo pro stavebnictví, palivo, papír a další produkty, což přispívá k ekonomice a zaměstnanosti.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den stromů?

Velmi těžká otázka, protože většina zemí slaví den stromů jindy. Někde se slaví v březnu, někde v dubnu a jinde v říjnu. Ať už se rozhodnete slavit a podporovat lesy kdykoliv, žádný den nebude špatný. Dřeviny nás potřebují každý den.

Proč je důležité slavit tento den?

Příroda je pro nás velmi důležitá, bez ní bychom nemohli existovat. Stromy jsou důležité hned z několika důvodů, jsou domovem pro mnoho živočichů, ochlazují planetu a hlavně jsou zdrojem kyslíku.

Co můžeme udělat pro ochranu lesů?

Mezi hlavní úkony, které můžete udělat pro ochranu lesů je recyklace, úspora dřeva, finanční podpora organizací, které sázejí nové stromy a starají se o stávající lesy. Můžete se také zapojit do sázení dřevin ve vašem okolí.

Mezinárodní den stromů je důležitou a významnou událostí, která nás připomíná význam stromů pro naši planetu a lidský život.

Tento den nám dává příležitost se zamyslet nad ochranou stromů, jejich významem pro životní prostředí, biodiverzitu a boj proti změně klimatu.

Je to také příležitost k osvětě, vzdělávání a zapojení se do aktivit, které podporují výsadbu a ochranu stromů.

Mezinárodní den stromů nám připomíná, že každý z nás může hrát svou roli v péči o stromy a lesy prostřednictvím udržitelného chování, podporou environmentálních iniciativ a šířením povědomí o jejich významu.

Společným úsilím můžeme přispět k ochraně naší planety a vytvoření lepší budoucnosti pro nás i pro další generace.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)