Mírové jednotky OSN podporují příměří a předcházejí násilí. Mezinárodní den oceňuje práci a vzdává hold padlým pracovníkům

Mírové jednotky OSN jsou velmi důležitou složkou, která pomáhá udržovat mír a stabilitu v oblastech, kde došlo k ozbrojeným konfliktům. Mírové oddíly jsou součástí OSN. Jsou nasazeny po celém světě.

Mírové sbory se podílejí na mnoha důležitých úkolech.

Jednotky mohou být tvořeny nejenom vojáky. Víte, kdo se ještě do misí dostane?

Znáte vlajku míru OSN?

Mírové týmy nasazují své životy, aby byl dodržen mír. Vzdejte jim 29. května hold a zapojte se do nějaké zajímavé akce ve vašem okolí.

Základní fakta

Kdy se slaví29. května
Kde se slavícelý svět
Stát vznikuUSA
Kdo se podílel na vznikuOSN
Datum vzniku2002
Důvod vznikuvzdát hold padlým a informace o mírových jednotkách
Symbol Mírové jednotky OSN.
Zdroj: istockphoto.com

Historie dne věnovanému mírovým sborům OSN

Mezinárodní den věnovaný mírovým týmům OSN začal svou historii v roce 2002. Od té doby se každý rok v květnu koná mnoho akcí na podporu světových mírových misí. OSN chce tímto dnem podpořit všechny mírové jednotky, které dohlíží na dodržování mírových úmluv.

Mezinárodní den mírových oddílů OSN je také věnován na počest všem padlým mírovým vojákům, policistů a civilních občanů. Od roku 1948, kdy byla zahájena první mise, jich bohužel padlo více než 4tisíce.

Historie mírových jednotek OSN

Mírové skupiny začaly svou první misi v roce 1948 na Blízkém východě. Rada bezpečnosti vyslala malou skupinku vojáků, aby dohlížela na příměří mezi Izraelem a okolními arabskými státy.

Od vzniku sloužilo v mírových jednotkách OSN více než 2 miliony mužů a žen.

Nejzajímavější mírové mise od založení mírových jednotek:

 • Mise v Libanonu od roku 1978 – hranice mezi Libanonem a Izraelem
 • Mise v Somálsku od roku 1992 – občanská válka
 • Mise ve Rwandě od roku 1993 – stabilizace po genocidě ve Rwandě
 • Mise v Kosovu od roku 1999 – konflikt v Kosovu
 • Mise v Afghánistánu od roku 2002
 • Mise v Jižním Súdánu od roku 2011

TOP 5 zajímavostí o mírových jednotkách

Tyto sbory jsou zajímavé hlavně tím, co vše pro obyvatele planety dělají. Mírové jednotky pro nás mají hned několik zajímavých informací, které je dobré vědět.

 • Téma pro letošní rok – ,,Lidé. Mír. Pokrok. Síla partnerství.“
 • Loni zemřelo na misi mírových jednotek 135 vojáků, policistů a civilních občanů
 • Mírové jednotky dnes nasazují 87 000 lidí
 • V současné době mají mírové jednotky 12 aktivních operací po celém světě (7 v Africe, 3 na Středním východě, 2 v Evropě a 1 v Asii)
 • Mírové jednotky nosí modrou přilbu

Proč je důležité slavit den mírových misí OSN?

Den mírových sborů OSN připomíná jak moc je důležité udržet mír a stabilitu. Je nutné podporovat ty, kteří se snaží udržet mír. Mírové týmy zabraňují násilí konané na civilní obyvatele.

Oslava dne věnovaného mírovým jednotkám je důležitá pro všechny pracovníky OSN a vzdání holdu všem padlým vojákům.

OSN shání finanční prostředky, protože mírové jednotky jsou placeny z členských států a soukromých osob. I vy můžete přispět.

Který den se slaví?

Rok29. května
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Objevte podobné články

Akce konané na Mezinárodní den mírových sborů OSN

Každoročně se 29. května pořádají ve všech členských státech OSN zajímavé akce podporující mírové jednotky. Akce mají informovat veřejnost o mírových jednotkách a jaké úkoly vojáci a policisté provádí. OSN pořádá zajímavé přednášky a kampaně na podporu jednotek, vybírá finanční prostředky a pořádá vzpomínkové a pietní akce pro všechny padlé vojáky a policisty při plnění mírových úkolů.

Akce, kterých se můžete zúčastnit:

 • pietní akce a vzdávání holdu padlým vojákům
 • informační kampaně pro veřejnost
 • diskuze s odborníky
 • setkávání mírových jednotek s veřejností
 • finanční sbírky
 • výstavy, workshopy a přednášky

Jestliže se chcete do nějaké akce konané na podporu mírových skupin OSN zapojit, spojte se s organizacemi, které podporují vojáky a policisty.

Vojenští veteráni každoročně pořádají zajímavé akce spojené s mírovými jednotkami.

Největší počet mírových jednotek OSN.
Zdroj: nextias.com

Organizace, které pomáhají mírovým operacím

Mírové sbory spolupracují s mnoha organizacemi a subjekty po celém světě při plněný svých úkolů.

Seznam největších a nejznámějších organizací a subjektů:

 • Mezinárodní humanitární organizace – Červený kříž nebo UNICEF. Spojení těchto organizací a mírových jednotek je klíčové hlavně v oblastech, kde jsou civilní občané zasaženy válkou a potřebují pomoc.
 • Vlády jednotlivých států – spolupráce a finanční podpora je od vlád důležitá. Vlády pomáhají s logistikou a koordinací misí.
 • Občanské organizace – podílejí se na monitorování a hodnocení práce mírových jednotek a podporují jejich úsilí.
 • Mezinárodní náboženské organizace – pomáhají vést dialog mezi místními komunitami.
 • Mezinárodní společenství
 • Mezinárodní média – pomáhají s šířením informací o práci mírových jednotek a s posilováním veřejného zájmu

Veškerá spolupráce mezi subjekty a organizacemi je velmi důležitá pro splnění úkolů. Podpora je vzájemná a udržuje vzájemnou stabilitu.

Mírové mise OSN

Nejenom mírové operace patří k hlavním cílům této organizace. Napíšeme si a popíšeme si jednotlivé úseky, kterými se mírové jednotky OSN zabývají.

 1. Mezinárodní spolupráce – sdílení zkušeností a spolupráci států
 2. Multifunkční jednotky – různé úkoly mírových jednotek OSN, jedná se o ochranu civilního obyvatelstva, bezpečnostní podpora, podpora bezpečnostních procesů
 3. Dohled nad příměřím – jednotky jsou vyslány do oblastí, kde je potřeba dohled nad dodržováním příměří
 4. Humanitární pomoc – mírové jednotky se podílejí na distribuci pomůcek, jídla a zdravotnických prostředků do různých oblastí na světě
 5. Podpora voleb – jednotky se podílejí na dodržování a podporují svobodné volby
 6. Ochrana civilního obyvatelstva

Mírové jednotky OSN mají modrou vlajku s olivovou ratolestí objímající bílou mapu světa.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den mírových jednotek OSN?

29. května

Proč se slaví den mírových sborů OSN?

Slaví se proto, aby byli lidé informovaní o práci mírových jednotek. V tento den se vzdává hold všem padlým vojákům a policistům.

Co mají za úkol mírové mise OSN?

Hlavní úkol jednotek je dohled nad dodržováním příměří.

Mírové jednotky OSN plní mnoho zajímavých úkolů, bez kterých by bylo na světě o dost více válečných konfliktů.

Jednotky pomáhají civilnímu obyvatelstvu a chrání nás všechny. Je potřeba každoročně projevovat úctu a informovat veřejnost o všem, co mírové jednotky OSN pro zachování míru dělají.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)