Mír slaví svůj den. Jaké má historické pozadí a proč nemůže být absolutní klid zbraní?

Mezinárodní den míru je významným dnem v kalendáři OSN a veřejnosti.

Podporuje mírové úsilí a snaží se omezit násilí a konflikty na celém světě.

Jaké jsou nejzajímavější historické milníky?

Mír nepředstavuje jen nepřítomnost války!

Základní fakta

Kdy se slaví21. září
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Stát založeníUSA
Datum založení1981
Důvod založenípřipomenutí důležitosti významu míru a mezinárodní spolupráce

Historie dne věnovanému míru

Mírový den se slaví každoročně 21. září. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1981 jako den zastavení bojů a násilí po celém světě.

Holubice se zelenou stužkou jako symbol míru.
Zdroj: istockphoto.com

Nejzajímavější milníky tohoto dne

Den, který by oslavoval ,,klid zbraní“ se začal vyvíjet již v 19. století.

 • 1899 a 1907: první a druhá Haagská konference, které se konaly v Nizozemsku, byly pořádány mezinárodními fóry. Byla na nich podepsána řada dohod a smluv, které se týkaly míru a války.

Byly zavedeny první nástroje pro mezinárodní řešení sporů, jako je Mezinárodní soudní dvůr a arbitrážní tribunály.

 • 1945: po skončení druhé světové války byla založena Organizace spojených národů (OSN).
 • 1961: Výbor pro odzbrojení OSN se poprvé setkal a začal pracovat na otázkách odzbrojení a kontroly zbraní.
 • 1986: Mezinárodní den míru se stal součástí kampaně nazvané Mír na světě, kterou iniciovalo OSN a která měla za cíl zlepšit povědomí o mírových otázkách.
 • 2015: OSN přijala Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, která obsahuje 17 cílů pro udržitelný rozvoj, včetně bezpečnosti, spravedlnosti a silných institucí.

Proč se slaví Mezinárodní den míru?

Tento den je příležitostí připomenout si význam míru a úsilí, které je nutné vynaložit pro dosažení trvalého a udržitelné stability v celém světě.

Každý rok má den míru jiné téma, které se zaměřuje na konkrétní aspekty míru a bezpečnosti.

Téma mírového dne v roce 2022 bylo „Obnova lepšího světa po pandemii: mír, solidarita a rovnost„. Toto téma upozorňovalo na dopady pandemie Covid-19 a na bezpečnost ve světě. Vyzývalo k posílení spolupráce mezi zeměmi a k podpoře udržitelného a spravedlivého obnovování po pandemii.

Který den se slaví?

Rok21. září
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Objevte podobné články

Akce konané na podporu míru

 • Mírové pochody a demonstrace: po celém světě se konají pochody a demonstrace na podporu bezpečí a proti násilnému konfliktu v různých zemích.
 • Minuta ticha: v mnoha zemích se koná moment ticha na počest obětí násilí a konfliktů.
 • Vzdělávací akce: mnoho organizací a škol se zaměřuje na vzdělávání lidí o míru a zvyšování povědomí o různých mírových iniciativách.
 • Koncerty a kulturní akce: v některých městech se konají koncerty a kulturní akce na podporu stability a vzájemného porozumění mezi různými kulturami.
 • Charitativní akce: některé organizace se zaměřují na shromažďování finančních prostředků pro humanitární pomoc a obnovu po konfliktech a katastrofách.

Tento den se zaměřuje na různé mírové aktivity, které se konají po celém světě a na podporu dialogu a spolupráce mezi národy a kulturami.

Mírová holubice a podpora spolupráce.
Zdroj: istockphoto.com

Organizace, které se starají o naši bezpečnost

Mír je klíčový pro mnoho organizací a měl by být důležitý i pro nás. Někteří odborníci tvrdí, že úplný mírový stav neexistuje, to ovšem neznamená, že není potřeba vynaložit všechny etické prostředky proto, abychom se o to alespoň nepokusili.

Hlavní organizace:

 • Organizace spojených národů (OSN): OSN byla založena v roce 1945 s cílem udržovat mezinárodní bezpečnost a prosazovat mír. Hlavní činnosti organizace zahrnují řešení mezinárodních konfliktů, ochranu lidských práv a humanitární pomoc.
 • Mezinárodní soudní dvůr (ICJ): nejvyšší soudní orgán OSN, zodpovídá za rozhodování v mezinárodních právních sporech a řešení mezinárodních sporů prostřednictvím práva.
 • Severoatlantická aliance (NATO): je vojenský pakt založený v roce 1949, jehož cílem je ochrana členských států před vnějšími hrozbami a udržování stability v regionu.
 • Evropská unie (EU): politický a ekonomický blok evropských států, jehož hlavními cíli jsou udržování bezpečí, stability a prosperity.
 • Mezinárodní organizace pro migraci (IOM): zabývá se otázkami migrace a pomáhá lidem, kteří jsou nuceni opustit své domovy kvůli konfliktům, násilí nebo jiným důvodům.

Co vše si můžeme představit pod slovem mír

Slovo mír může mít mnoho významů a může se vztahovat k různým situacím a stavům.

 • Absence války nebo ozbrojeného konfliktu mezi zeměmi nebo skupinami lidí.
 • Stav harmonie, stability a rovnováhy v mezilidských vztazích nebo v různých oblastech společnosti (např. ekonomická, sociální a politická stabilita).
 • Uznání a respektování práv a svobod jednotlivců a skupin v rámci společnosti.
 • Otevřená komunikace a dialog mezi zeměmi nebo mezi lidmi, který umožňuje řešení konfliktů a rozdílů.
 • Vytváření a udržování mezistátních a mezikulturních vztahů založených na spolupráci, mírumilovnosti a respektu.
 • Ochrana a podpora lidského zdraví, blahobytu a bezpečnosti v oblastech postižených konflikty nebo násilím.
Statistika bezpečných oblastí.
Zdroj: economicsandpeace.org

Statistické údaje o míru

 • V roce 2020 bylo celosvětově zaznamenáno 20 konfliktů, z toho 7 se považovalo za války. (Zdroj: Uppsala Conflict Data Program)
 • V roce 2020 bylo na světě 79,5 milionu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. (Zdroj: UNHCR)
 • V roce 2021 bylo vysláno celkem 88 mírových misí a operací na 4 kontinenty a zapojilo se do nich 92 zemí. (Zdroj: OSN)
 • Celkové náklady na mírové mise OSN od roku 1948 do roku 2021 dosáhly přibližně 190 miliard dolarů. (Zdroj: OSN)
 • V roce 2020 byla v celém světě zaznamenána nejnižší úroveň mezinárodních teroristických útoků od roku 2011, ale stále se odehrálo více než 8 000 útoků, během kterých zemřelo přes 20 000 lidí. (Zdroj: Global Terrorism Database)

Tyto statistiky ukazují, že i když se situace v souvislosti s konflikty a násilím může zdát méně dramatická než v minulosti, stále je zapotřebí pokračovat v úsilí o udržení míru a snižování rizika konfliktů a násilí.

Další velice zajímavé informace o tom, jaká země má nejhorší podmínky pro život a kde aktuálně řádí válka se dočtete na webu Vision of humanity.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den míru?

Každý rok se konají akce a oslavují se mírová řešení vždy 21. září. Ovšem mírové akce se konají po celý rok.

Jaké organizace se starají o bezpečnost a mír?

Mezi nejznámější mezinárodní organizace patří: OSN, Mezinárodní soudní dvůr, NATO, Mezinárodní organizace pro migraci.

Jaké akce se konají na podporu míru?

Nejenom na Mezinárodní den míru se konají akce na podporu míru. Můžete se zúčastnit mírových pochodů, demonstrací, koncertů, divadelních představení, charitativních akcí.

Mezinárodní den míru připomíná důležitost bezpečí a snahu o jeho udržování a podporu.

V současném světě jsou stále přítomny konflikty a násilí, které nás vyzývají k aktivnímu zapojení a prosazování mírových řešení.

Významné jsou také snahy o budování rovnocenných a respektujících vztahů mezi národy a kulturami.

Každý z nás může přispět k udržení jednoty a tolerance svými každodenními činy a postoji.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)