Boj proti diskriminaci neslyšících lidí: Jak se s tím vypořádává společnost a Mezinárodní den neslyšících?

Mezinárodní den neslyšících, který se slaví každý rok 23. září, je významnou příležitostí pro osvětu o této komunitě lidí, kteří se setkávají s mnoha překážkami v každodenním životě.

Jaké jsou největší překážky, s nimiž se neslyšící lidé setkávají v každodenním životě?

Můžeme nějak přispět k větší inkluzi a přístupnosti pro neslyšící lidi?

Základní fakta

Kdy se slaví23. září
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na vznikuSvětová federace neslyšících
Stát vznikuItálie
Datum vzniku1958
Důvod vznikuZapojení neslyšících do běžného života

Historie významného dne pro neslyšící

Den pro neslyšící (International Day of the Deaf) se slaví každoročně 23. září. Tento den byl poprvé zaveden Světovou federací neslyšících (World Federation of the Deaf) v roce 1958, aby se upozornilo na práva a potřeby neslyšících lidí a aby se zvýšila povědomost o neslyšící komunitě.

Historie tohoto dne sahá až do roku 1951, kdy se sešla skupina představitelů z několika zemí v Evropě, aby založili Světovou federaci neslyšících (World Federation of the Deaf – WFD).

WFD byla založena jako nevládní organizace, která si klade za cíl zlepšovat situaci neslyšících lidí po celém světě.

Neslyšící je potřeba zapojit do společenského života už od mala
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o dni věnovanému neslyšícím

Neslyšící zaujímají ve společnosti zajímavou oblast, která je v některých kulturách úplně zatracována a v jiných naopak velmi dobře akceptovatelná. Pojďme se podívat na některé údaje, které souvisejí s významným dnem pro neslyšící:

 • Datum Mezinárodního dne neslyšících bylo vybráno na datum založení Světové federace neslyšících, která byla založena 23. září 1951.
 • Symbol dne neslyšících je modrý květ. Tento květ symbolizuje krásu a jemnost neslyšícího jazyka a kultury.
 • V roce 2020 se významný den neslyšících soustředil na téma „Jazyková rovnost pro všechny“. Cílem této kampaně bylo zdůraznit důležitost uznání neslyšícího jazyka jako plnohodnotného jazyka a podpora jazykové rovnosti.
 • V některých zemích se den věnovaný neslyšícím slaví po celý týden, během kterého se konají různé akce a události, jako jsou workshopy, sportovní akce a kulturní představení.
 • V roce 2017 byl v tento den zveřejněn první televizní reklamní spot, který byl zcela v neslyšícím jazyce. Tento spot byl vytvořen společností Samsung India.

Technologie může pomoci neslyšícím lidem překonat bariéry komunikace.

Proč se slaví den neslyšících?

Cílem tohoto dne je podpořit inkluzivní společnost, která respektuje a plně zapojuje neslyšící osoby. Mezinárodní den neslyšících je také příležitostí pro neslyšící komunitu a jejich podporovatele, aby si vyměnili zkušenosti a oslavili svou kulturu a identitu.

Významný den je také důležitou příležitostí pro vzdělávací instituce, organizace a veřejnost, aby se dozvěděli více o neslyšící komunitě a o tom, jak podpořit inkluzivní prostředí pro neslyšící osoby.

Znaková řeč se skládá z jednotlivých písmen i celých slov
Zdroj: istockphoto.com

Objevte podobné články

Akce konané na den pro neslyšící

Každý rok je po celém světě konáno hned několik zajímavých akcí, které se soustředí na neslyšící. Pojďme se podívat na některé nejoblíbenější:

 • Kulturní akce – taneční představení, koncerty a výstavy, aby se oslavila neslyšící kultura a identita.
 • Semináře a přednášky pro širokou veřejnost, aby se zvýšila povědomost o neslyšících lidech a o problémech, se kterými se setkávají.
 • Konání charitativních akcí, jako jsou benefiční koncerty, sbírky peněz a dobrovolnické práce, aby se podpořily organizace a programy, které pomáhají neslyšícím lidem.
 • Sportovní události – turnaje v házené nebo volejbale, aby se podpořila inkluze neslyšících sportovců.
 • Místní a regionální shromáždění, kde se mohou neslyšící lidé a jejich rodiny setkat a vyměnit si zkušenosti a informace.
 • Workshopy a tréninko programy – zlepšení dovedností neslyšících lidí a aby se pomohlo s jejich začleněním do pracovního prostředí.
 • Mediální a online kampaně
 • Vzdělávací akce pro učitele a pracovníky škol, aby se zlepšily jejich dovednosti při práci s neslyšícími studenty.
 • Setkání neslyšících a jejich rodin

Který den se slaví?

Rok23. září
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Organizace, které se podílejí na pomoci neslyšícím

Existuje mnoho organizací a společností, které se snaží pomáhat a podporovat neslyšící lidi. Některé z nich jsou:

 • Světová federace neslyšících (World Federation of the Deaf) – mezinárodní nevládní organizace, která zastupuje a podporuje zájmy neslyšících lidí po celém světě. Jejím cílem je zlepšovat kvalitu života neslyšících lidí a bojovat proti diskriminaci.
 • Mezinárodní komise pro neslyšící (International Committee of Sports for the Deaf) – organizace, která se snaží podpořit sportování pro neslyšící lidi po celém světě. Pořádá Deaflympijské hry, což jsou sportovní soutěže pro neslyšící sportovce.
 • Mezinárodní asociace tlumočníků pro neslyšící (International Association of Sign Language Interpreters) – organizace, která se zaměřuje na zlepšování kvality tlumočení pro neslyšící lidi. Snaží se podpořit vzdělávání tlumočníků a zlepšit jejich odbornou přípravu.
 • National Association of the Deaf (NAD) – organizace v USA, která se snaží chránit a zastupovat zájmy neslyšících lidí. Pomáhá jim v oblastech jako jsou vzdělání, práce, komunikace a diskriminace.
 • European Union of the Deaf (EUD) – organizace, která zastupuje zájmy neslyšících a hluchoslepých lidí v Evropě. Snaží se zlepšovat podmínky pro neslyšící lidi v oblastech, jako jsou vzdělání, zaměstnanost a komunikace.

Tyto organizace a společnosti se snaží podpořit neslyšící lidi a bojovat proti diskriminaci a nerovnosti, kterým mohou být vystaveni. Jejich práce je velmi důležitá pro zlepšení kvality života neslyšících lidí a jejich začlenění do společnosti.

Statistické údaje o tom, jak si lidé ničí svůj sluch
Zdroj: who.com

Stručné informace o tom, kdo je neslyšící

Neslyšící jsou lidé, kteří mají úplnou nebo téměř úplnou ztrátu sluchu. Jedná se o osoby, které jsou neschopné slyšet zvuky řeči nebo zvuky z okolního prostředí. Neslyšící lidé mohou být narození s touto vadou, mohou ji získat v důsledku nemoci nebo úrazu nebo mohou postupně ztrácet sluch v průběhu života v důsledku stárnutí. Neslyšící lidé často využívají znakový jazyk, což je vizuální jazyk, který se skládá z různých gest, mimiky a pohybů rukou a těla.

Jak vypadá znaková jazyk

Znakový jazyk je systém vizuálních gest a pohybů rukou, obličeje a těla, kterým se komunikuje bez použití slov a zvuků. Používá se především mezi neslyšícími lidmi, ale také může být využíván mezi slyšícími a neslyšícími lidmi pro lepší komunikaci a porozumění. Znakový jazyk se liší v různých zemích a kulturách a má vlastní gramatiku a slovní zásobu, stejně jako verbální jazyky. V současné době se znakový jazyk v mnoha zemích uznává jako samostatný jazyk a existují dokonce i překladače znakového jazyka.

Výhledový model poškození sluchu u lidí do roku 2050
Zdroj: who.com

Neslyšící a statistické údaje

 • Podle Světové zdravotnické organizace je více než 5% světové populace (tj. asi 466 milionů lidí) neslyšících.
 • Mezi neslyšícími lidmi je nejčastěji zaznamenána částečná ztráta sluchu, tedy neslyšení některých zvuků. Zcela hluchých lidí je zhruba 2% populace.
 • Ve vyspělých zemích nosí naslouchátka přibližně 1 z 4 lidí s narušeným sluchem. V rozvojových zemích je to pouze 1 z 40.
 • Většina neslyšících lidí žije v rozvojových zemích a má omezený přístup ke zdravotní péči a technologiím pro zlepšení sluchu.
 • Podle statistiky WHO neslyšící děti často čelí diskriminaci a násilí, zejména v rozvojových zemích, a mají nižší školní úspěšnost než slyšící děti.
 • V mnoha zemích neslyšící lidé čelí sociálnímu vyloučení a mají omezený přístup ke službám a informacím, což může být velmi izolující.
 • Neslyšící lidé mají nižší zaměstnanost než lidé se sluchem, což je částečně způsobeno nedostatečnou přístupností pracovišť a diskriminací.
 • Podle průzkumu je jedna z nejčastějších příčin sluchového postižení u dospělých a seniorů hluk z pracovního prostředí.
 • Technologie, jako jsou implantáty sluchových nervů a kochleární implantáty, mohou pomoci lidem s narušeným sluchem, aby slyšeli lépe, ale nejsou dostupné pro všechny a jsou nákladné.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den neslyšících?

Každý rok se slaví významný den věnovaný neslyšícím 23. září

Jaké akce se konají pro neslyšící?

Organizace pořádají setkávání neslyšících, konají se kurzy znakové řeči, divadelní a charitativní koncerty.

Jak se domluvit s neslyšícím?

Vždy stůjte tak, aby na vás neslyšící viděl. Nemluvte na tlumočníka, ale přímo s neslyšícím. Zkuste se naučit pár znakových slov. Nekřičte ani přehnaně negestikulujte.

Mezinárodní den neslyšících je důležitou příležitostí, jak připomenout významnou roli této komunity lidí a upozornit na potřebu zlepšení podmínek pro jejich život.

Přístupnost a inkluze jsou klíčové pro to, aby se neslyšící lidé mohli plně zapojit do společnosti a využívat stejných příležitostí jako lidé s normálním sluchem.

Je třeba si uvědomit, že neslyšící lidé nejsou odlišnou skupinou, ale jsou součástí širší společnosti a mají stejná práva jako ostatní občané.

Proto bychom se měli snažit vytvářet prostředí, které bude pro neslyšící lidi bezbariérové a přístupné, podporovat iniciativy a organizace, které se snaží zlepšovat podmínky pro tuto komunitu.

Vzdělávání a osvěta jsou klíčové pro to, aby se lidé dozvěděli více o této tématice a porozuměli výzvám, kterým neslyšící lidé čelí.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)